Dramatiske endringer i Arktis truer hele planeten – men norske politikere tar ikke det så tungt

32
Erik Plahte

Av Erik Plahte

Ingen steder på Jorda endrer klimaet seg raskere enn i Arktis. Innen 20 år kan sommerisen være borte fra Polhavet. Er det noe å ta alvorlig? Mye eller lite is rundt Nordpolen er viktig for isbjørnen, men gjør det så mye fra eller til for oss? Selv om Parisavtalen blir oppfylt og den globale temperaturen ikke vil stige mer enn to grader over førindustrielt nivå, kan vintertemperaturen over Polhavet stige til 5–9 °C over gjennomsnittet for 1986–2005. Dette er dramatisk. Virkningene av klimaendringene i Arktis vil forplante seg over hele kloden og vil svekke livsgrunnlaget for millioner av mennesker.

Dette kommer fram i rapporten Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic (SWIPA) som er utarbeidet under Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), en arbeidsgruppe under Arktisk råd. (Se omtale på Yr.) Omfattende klimatiske endringer i Arktis har allerede skjedd.  «Arktis var varmere i 2011–2015 enn noen gang tidligere siden målingene begynte ca 1900, og i løpet av de siste 50 årene har temperaturen i Arktis økt mer enn dobbelt så fort som for verden som helhet. I januar 2016 var Arktis 5 °C varmere enn gjennomsnittet for 1981–2010 og hele 2 °C høyere enn den tidligere rekorden fra 2008. De månedlige middeltemperaturene i oktober–desember 2016 var 6 °C høyere enn gjennomsnittet for disse månedene», står det i rapporten. Tallene tyder på at endringene akselererer.

En minst like skremmende utvikling er at permafrosten tiner. Temperaturen i permafrosten i virkelig kalde områder har økt med mer enn 0,5 °C siden 2007–2009, og det laget som tiner om sommeren, strekker seg dypere ned.

Det største bidraget til at havnivået stiger er at landbasert is i Arktis tiner, og 70% av dette kommer fra Grønland. Også dette skjer raskere enn bare for få år siden. Grønlandsisen tinte dobbelt så fort i perioden 2011–2014 som i 2003–2008.

Dersom utslippene av klimagasser stanses raskt nok, mye raskere enn det landene har forplikta seg til under Paris-avtalen, kan denne utviklinga stanses. «Men Arktisk vil ikke vende tilbake til sin tidligere tilstand i de scenarioene som er analysert i SWIPA-vurderingene. I vår nærmeste framtid vil miljøet i Arktis være vesensforskjellig fra i dag, og i sluttten av dette århundret kan temperaturøkinga komme til å passere den terskelen der havisen, isdekket på Grønland og muligens de boreale skogene er stabile.»

Dette er den dystre meldinga i SWIPA-rapporten. Les den siste setninga en gang til. Våre barnebarn kan oppleve at havisen, grønlandsisen og taigaen ikke lenger er stabile, men forandrer seg uten at det vil stå i menneskelig makt å hindre det. Jeg leser det slik at de klimatiske vippepunktene som jeg nylig skrev om, kan være nærmere i tid enn vi liker å tenke på.

Paris-målet om maks 2 graders temperaturøkning er ikke et trygt mål, men tvert imot skillet mellom farlig og ekstremt farlig temperaturøkning, slik Kevin Anderson og Alice Bows ved Tyndall Centre for Climate Change Research i Manchester advarte om allerede i 2011.

Norske politikere står på – men ikke for klimaet

Norge er medlem av Arktisk råd. Hva sier olje- og energiminister Terje Søviknes? I et forslag han har fremma til FrPs landsmøte, ønsker han konsekvensutredning «snarest mulig, med den hensikt å åpne for petroleumsvirksomhet» ikke bare utafor Lofoten,Vesterålen og Senja, men også i Barentshavet nord, Møreblokkene og ved Jan Mayen.

– Jeg mener det er viktig at vi ivaretar våre naturressurser og ser på mulighetene for å bruke av de til å skape arbeidsplasser og verdier for fremtidige generasjoner. Da er vi nødt til å kjøre full konsekvensutredning av de områdene på norsk sokkel som en har kartlagt ressursene på, sa han til NRK. Å la oljen og gassen bli liggende av hensyn til klimaet er dårlig ressursforvaltning, ifølge Søviknes. – Vi bør utnytte de naturressursene som vi rår over, så lenge det er etterspørsel.

Smak på den. Søviknes vil ivareta naturressursene ved å bruke dem opp. Hvilke verdier er det han har tenkt å overlate til framtidige generasjoner? Mere penger i Oljefondet som de kan bruke til å bøte på klimaskadene? Hva med alle naturressursene som en fortsatt halsløs oljepolitikk vil ødelegge? Det får ikke hjelpe. Søviknes «er nødt til» å kjøre på for fullt med fortsatt olje- og gassutvinning. Er det kanskje fossilindustrien som tvinger ham?

Hva med alle andre petroleumsproduserende land? Er de også nødt til å fortsette fossilpolitikken, eller gjelder dette bare Søviknes og selskapene på norsk sokkel? Er han klar over at verdens samlede fossile reserver er så store at om alt blir utvunnet, vil kloden bli et hett helvete som vår sivilisasjon ikke vil overleve? En artikkel i Nature Climate Change i fjor av fire canadiske forskere streker opp hva våre etterkommere i så fall kan vente seg. En global temperaturøkning på 6,4–9,5 °C, femten til tjue grader varmere i Arktis, og kolossale endringer i nedbørsmengdene – både opp og ned – over hele kloden.

Erna Solberg har en klimabølle til olje- og energiminister. Det synes hun åpenbart er helt greit. Med sin tafatte klimapolitikk og alt annet enn tafatte fossilpolitikk er den blåblå regjeringa med på å rasere levevilkårene for framtidige generasjoner, trolig også den yngste av de nålevende. Til høsten er det stortingsvalg. De blåblå ber om fornya tillit. Men hvorfor skal vi ha tillit til slike politikere?

«Vem kan man lita på?»

sang Hoola Bandoola Band i 1972, «när prinsar och presidenter ljuger medvetet i kapp och när dom som skulle säga sanningen har börjat ta tillbaka det, dom just har sagt».

Svaret er enkelt. Det er for snevert å snakke om en klimakrise. Kapitalens vekstkrav, som de blåblå i likhet med alle andre politikere gjør sitt beste for å etterkomme, kjenner ingen grenser. Men Jord-systemet følger ikke kapitalismens lover. Jorda har fysiske grenser, og tre av de ni planetariske grensene definert av Stockholm Resilience Centre er allerede overskredet. Vi er på full fart inn i en økologisk krise. I dataspillene er det over og ut etter tredje forsøk. Men i den virkelige verden får vi bare ett forsøk, og det er nå. I klimapolitikken er det ingen vei tilbake.

«Vårt politiske og økonomiske system, kapitalismen, er først og fremst innretta på å akkumulere kapital. Det hindrer oss i å gå løs på denne enorme utfordringa og gjør at sammenbruddet akselererer», sier John Bellamy Foster, redaktør for Monthly Review, i et svært lesverdig intervju gjengitt på nettsida Climate and Capitalism. Det trengs en motstandsbevegelse som er et forsvar for hele menneskeheten i alle dens aspekter, sier han, der klimabevegelsen må stå i første rekke. Alle er kanskje ikke enig i det siste. Men Jorda er vårt hjem. Vi kan ikke fortsette å skite i eget reir. Menneskeheten vil aldri bli klimaflyktning, for vi har ingen steder å flykte til.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


32 KOMMENTARER

 1. Nå har vi hørt disse spådommene i 20 år uten at de har slått til. Det er mer isbjørn enn før. Havstigningen knapt målbar. Men avlingene i landbruket er større og kloden blir grønnere. Det er vel heller slik at globalist-eliten trenger et «globalt problem» for å rettferdigjøre overnasjonale løsninger som er i deres interesse av økonomiske og maktpolitiske årsaker. Og «venstresiden» er bare deres politiske idioter.

  • Handling/praxis är det omedvetet medvetna… görat. Sån set är vi alle (duktiga) idioter. «Venstre og höyresidens» idioter rettferdigjör omedvetet medvetet maktpolitiskt ekonomiska särintressen. Några sol-vind-og vattenkapitalets andra vapen-og fossilkapitalets produktionsintressen. Välj, svälj å spyttut, sa Flexnaes.

   Det blir till syvende og sist aldrig sån vi tänkt det skulle bli… men dock; trotts allt rätt färdigt gjort – tillsvidare – hur som helst orätt färdigt gjort.

 2. «Vårt politiske og økonomiske system, kapitalismen, er først og fremst innretta på å akkumulere kapital. Det hindrer oss i å gå løs på denne enorme utfordringa og gjør at sammenbruddet akselererer»,helt sant… Problemet er at mennesker ikke reagerer da de leser kun MSM og er opptatte med sitt egne problemer som er kortsiktige kontra miljøproblemer som kun koster penger. Tikk takk boom…..

 3. MED IS I MAVEN
  (mel. Tramteatret: «Bare jeg får kose meg i bingen min»)

  Bare jeg får kose meg med drinken min
  kan de andre gjøre som de vil
  Ja, bare jeg får isbiter i drinken min
  er det ikke noe mere som skal til
  For med min pinkedrinkelill
  blir jeg brisen, glad og snill
  Og så føler jeg at jeg er til

 4. «Menneskeheten vil aldri bli klimaflyktning, for vi har ingen steder å flykte til.»
  Nei, men det fins privatkapitalister som har nok allmenne ekvivalenter (penger) til å dra sin vei i eget romskip. Dét er litt av kosmisk skrekk-scenario – «menneskehetens flamme» bringes videre av de absolutt verste eksemplarene av arten ..

  • Olabog: dra avgårde i romskip, det er også en «utopi» de tror er mulig, men er ennå ikke bevist. Så ikke ta den. Vennligst juster kursen din 🙂 Dette var godt ment fra min side

 5. Stakkars Isbjørnen ?

  I kortform tror jeg Isen er en uvurderlig «Organisme».
  Denne organismen virker best om den har størst mulig utstrekning og gradvis smelter lengst mulig innover i løpet av sommerhalvåret.
  Isen har en brun underside – i vann og nærmest lyset , av planteplankton.
  Den bør slik være så stor som mulig, da dette er mat.
  Det tilstrekkelige » blå» lyset, i «mørketiden», hele vinteren, utvikler denne primære maten .

  Når isen smelter om våren-sommeren, synker dette laget nedover , gjødsler og gir mat ! til dyreplanktonet.

  Om isvannet er 4 grader tyngst , synker det helt til bunnen med planteplakton og «pumper» opp næringsstoffer og dyreplankton . Dette gir en helt avgjørende livgivende suppe eller «slush» for alle større dyr.

  Samtidig inneholder dette «tunge» isvannet ved 4 grader mest med oksygen og slik «pumper» ned livgivende gass for alle pustende organismer. Dermed starter en årlig fylling av et enormt matskap for alle.

  Når isen smelter fra et stort lokk og innover radiusen til polen, «pumpes» vannet opp og gjødsles med næring
  for hver eneste meter ! på hele området. Samtidig åpner isen for det livfortsettende mdinattsol-lyset, som på denne tiden heldigvis ! står på hele dagen og natten.

  Dette igjen gir et enormt matforråd til dyreplankton , videre til alle typer fisk og videre til sel og,, isbjørner.
  En minkende is pga av vår «blinde» aktivitet , er som selv å snevre inn vår egen lunge- og hjertekapasitet i vår egen organisme -kropp.

  Til slutt er dette kjøkkenet , kjøleskapet og skolen til de fiskebarna som kommer fra den unike , verdensstore og
  dyrebare !!! fødselsstuen og barnehagen som vi kaller Lofoten. Når de kommer tilbake og får millioner av nye barn kan vi fiske de til mat og fra verdens største torskefiskområde. Dette kan vi gjøre til «evig tid».

  Se tidsskriftet Ottar 3- 2005 om Aktisk lys , fra Tromsø Museum.

 6. Våre politikere har vel endelig forstått at det er sola som styrer temperaturen på jorda og ikke CO2 som mange forskere kaller en gedigen bløff nå.

  • De allerfleste politikere forstår knapt forskningen i det hele tatt, men prøver gjennom påtrykk å sensurere og ufarliggjøre den slik jeg dokumenterer i en annen melding her på siden.

   Solas effekt på kort sikt skulle skyldes endringer i dens utstråling, dvs. i den såkalte solarkonstanten. De fire ferskeste forskningsarbeidene om dennes effekt viser uavhengig av hverandre samstemmighet om følgende: endringen i solarkonstanten gjennom de siste fire hundre årene er ikke større i gjennomsnitt enn maksimalt null komma tre watt per kvadratmeter. Dette skal ses i forhold til strålingspådrivet fra økt drivhuseffekt nå kontra førindustrielt, som er på tre watt per kvadratmeter: dvs. minst ti ganger større enn det maksimale strålingspådrivet fra sola i samme tidsrom.

   Hertil kommer så, at i de siste ca. tretti årene hvor brorparten av den globale oppvarmingen har skjedd (ca. null komma åtte grader av totalt en komma to grader C de siste hundre årene), har ikke solarkonstanten i gjennomsnitt (dvs. midlet over sine små periodiske svingninger) vært økende, men tvertimot svakt avtakende.

 7. Det er nettopp utgitt en bok på over 700 sider* som dokumenterer omfattene værmodifikasjon som har vært i gang helt siden 1947. I følge dokumenter fra amerikanske mydigheter, var det allerede i 1973 i gang værmodifikasjons eksperimenter i 62 land. Er det ikke ganske så sannsynlig at den egentlige årsaken til klimaendinger ligger her?

  *Geoengineering: A Chronicle Of Indictment:
  http://www.geoengineeringwatch.org/geoengineering-a-chronicle-of-indictment/

 8. Verdens befolkning er på vei mot 11 milliarder mennesker. Og alle ønsker også å ha europeisk eller amerikansk levestandard. Og da er spørsmålet om et slikt kolossalt stort forbruk og produksjon vil kunne komme til å påvirke klodens klima negativt?

  Kina ønsker å redusere sin avhengighet av fossil energi. Og årsaken til dette dreier ser om mye mer enn om bare frykt for økt konsentrasjon av CO2 i de øvre luftlag:

  -Helseskadelig: I en enkelte byer i Kina er luften såpass mye forurenset av røyk bla fra kullkraftverk og fra biler, slik at det tilsvarer å røyke 40 sigaretter om dagen (og vi i vesten slipper unna mye av dette problem ved at kineserne produserer våre forbruksvarer for oss). Dette er et problem som Kina er nødt til å gjøre noe med.
  -Kina ønsker å redusere sin avhengighet av import av fossil energi (det er farlig å være prisgitt ustabile oljeland).
  -Kina innser at resten av verden ikke kan industrialiseres ved å bruke bare fossil energi, så mye billig fossil energi finnes det ikke i verden.
  -Nedsoting: Sot fra kullkraftverkene i Kina og sot fra brenning av koks/kull i prvate hjem slipper ut store mengde sot som driver nordover og som havner på Nordpolen og Grønland (og sot smelter altså is).
  -I tillegg til dette får vi også klimaendringer pga økt CO2 konsentrasjon i atmosfæren.

  –>Kineserne har altså mange ulike grunner for å redusere sitt forbruk av fossil energi.

  Så er spørsmålet om evig økonomisk vekst i en begrenset verden egentlig er mulig. Ser vi ikke nå at verdens kapitalistiske/vestlige system beveger seg mot sammenbrudd? Og dette sammenbrudd kan stoppe den globale oppvarming. Samtidig kan også menneskeheten komme til å utrydde seg selv i samme slengen (og når menneskeheten evt begår kollektivt selvmord så vil vel også alle våre problemer være løst?).

  Det ser ikke ut som om vestlig økonomi tåler en oljepris på over 90 dollar fatet. Når oljeprisen overstiger dette nivå går vestlig real-økonomi inn i stagnasjon (men den samlede gjeld vokser til gjengjeld ekstra kraftig for å kompensere for denne stagnasjon, men bare så lenge det er mulig å øke gjelden enda mer). Kina kan klare å slippe unna denne felle ved å satse storstilt på fornybar energi og slike energikilder kan brukes for å industrialisere resten av verden. USA ga vel egentlig opp sitt prosjekt med å industrialisere hele verden en gang i løpet 1970-tallet (eller før) pga for stor økning i oljeprisen. (Reagan kastet u-landene ut i gjeldskrise, dermed fallt etterspørselen etter olje og oljeprisen stupte). Kina kan nå overta etter USA som verdens ledende industrielle lokomotiv og kan klare å sette igang industrialisering av resten av verden. Et knep er å bruke det sosialistiske prinsipp om at prisen på energi fastsettes utifra gjennomsnittelig kostnad og ikke (slik som i dagens markedsstyrte verden) utifra marginal kostnad til den dyreste energikilden.

  • Du nevner sot som årsak til at polisen smelter, men begrenser deg til sot fra kullfyring, både privat og industrielt. Hva med sot fra sjøfarten? Det er 90.000 skip i internasjonalt farvann som fyrer med tungolje så tjukk at den nesten er asfalt. De 10 største skipene i verden forurenser like mye som 50 millioner biler. Rart at skipsfarten alltid går under radaren når folk diskuterer forurensning. Ute av syne, ute av sinn?

 9. Dere glemmer alle en vesentlig ting-barnelærdommen fra barneskolen og konsekvensene av varmevekslingen,Vet noen av dere hvorfor Norge og Nord-Europa er levelig i dag og ikke under 1 km isdekke? Har dere noensinne hørt om Golfstrømmen? Har dere peiling hvorfor den virker?
  Dette er pga varmeveksling-dvs om all isen smelter blir det ikke varmt-men kaldt-kjempekaldt-istid-og det kan komme nærmest over natten-som det har skjedd utallige ganger i klodens historiske liv.
  På Grønland døde den norske immigrantbefolkningen ut under den lille istiden-det kunne ikke drives jordbruk lengre-og under den siste store istiden kom kulden så brått at store dyr som bla ullhåret neshorn og mammut frøs øyeblikkelig-så les dere opp på generell barnelærdom igjen

  • Cliff High «Fast Beyond Human» – som har en av de mest fantastiske analyse-verktøt i verden , som omfatter Helheten – har i mange år hevdet at vi er på vei inn i en ny liten IS-Tid. Akkurat motsatt av hva Ekspertene ter så sikre på.Vi vil få ekstreme vekslinger mellom is-kaldt og meget hett. Solen vil ikke varme like meget som tidligere – og sommeren vil bli kortere.

   Vi burde individuelt stole mer på vår egen vurderings-evne, enn på de offisielle eksperter og moderne vitenskap, som overvurderer egen kompetanse, selv om de gjentattog gjentatt kommer med feil /løgnaktige prognoser.

   Fakt er: Disse menneskelige Hybrider klarer ikke å styre solens gang og endre planetenes kurs i universet. Det er ikke de som får kornet og trærne til å vokse eller havet til å gi menneskene ubegrenset av hva de trenger. De forsøker så godt de kan å manipulere ALT som kan manipuleres – til gavn for DEM SELV, ta patent på giftstoffer, som selges dyrt som «Medisin». De Gen-manipulerer vår mat, og ruinerer de som dyrker den selv – fordi de har Patent på det meste – og vi tvinges til å kjøpe denne giften. Befolkningen skal jo reduseres med minst 30% . De er eksperter på ødeleggelser og misbruk av Menneskelige Ressurser, Naturens Ressurser – ALT som ikke kommer i fra DEM SELV og Deres vennekrets.

   Agenda 21 er allerede på plass. FN har lansert Agenda 2030 – du finner PROPAGANDAEN på FN’s hjemmesider – og skal ved hjelp av bedre Propaganda og Markedsføring overbevise ALLE NASJONALE REGJERINGER ifg. Hillary Clinton.

   Hyper-Gudene «REDDER oss alle» fra ALT MULIG. Det blir ENDA EN NY Skatt å betale til Verdens- FRELSERNE, Institusjonene som skal få oppdragene å «planlegge jobben» – og det blir meget Kostbart – for Verdens Befolkning, men det spiller ingen rolle, for løftet er å utrydde all fattigdom på kloden innen 2030. Alle vil ha nok mat, rent vann og sanitæranlegg…osv. osv. Det dreier seg bare om å TRO at det skjer, men vi skal tvinges til å BETALE for moroa, som kollekten i Kirkene…som er uskyldig i sammenligning, for her dreier det seg ikke om Frivillighet.
   «

 10. Politiske vedtak endrer ikke været eller klima innen det store bildet, det er blitt en type religion. Tilbedelse av værguder har det alltid vært i en eller annen form. Man kan vedta og sørge for et renere miljø, men foregående og kommende istider osv. Snu jordas gang med å røske opp ugress.

  • Du har så rett. Religiøs TRO finner vi i alle disse bransjene. Det fortelles at det manglet Regn et sted for lang tid tilbake i Syd Amerika. Medisinmennene ble oppfordret til å danse Regn-dansen.. Å se…det virket: Regnet flommet ned og flommet ned som om jorden skulle drukne, og menneskene måtte forlate landet og det ble lagt øde. Etter denne hendelsen var det ingen som lenger TRODDE på Medisinmennene.
   Disse ur-tids-menneskene må ha vært klokere enn menneskene i moderne tid. Vi tror på nær sagt ALT som kommer ifra «Høyere Hold»…og blir grundig bedratt gang på gang. Synes som om det må en skikkelig katastrofe til for at mennesker skal kunne lære: Å stole mer på SEG SELV, enn på fremmede «Guder».

 11. Takk igjen til Erik Plathe! Forfriskende med en debattant som ikke er redd for å nevne elefanten i rommet, kapitalismen. Når man snakker om elefanter, det siste nå er visst at man skal klone en masse mammuter som skal trampe til den smeltende permafrosten i Sibir. Ja, så her er intet å bekymre seg for, mammutene kommer til unnsetning!

  Til Langeland, les Plathes forrige artikkel om vippepunktene: https://steigan.no/2017/04/21/vippepunkt-i-klimasystemet/

  Den er vanvittig bra! Ser du er utålmodig, men når vi passerer disse kommer det til å skje mye rart raskt.

 12. Hvordan har det seg at ingen, INGEN, som skriver om dette emnet nevner noe vi har lært på skolen: nemlig at landjorden består av tektoniske plater som driver, stiger og synker?
  Alle skriver om at land synker fordi isen smelter. Hva med de tektoniske platene som stiger og hever land, eller synker og drar landet med seg?
  Hva VET vi egentlig 100% når slike målinger burde foregå over tusenvis av år? Kanskje jorden har en syklus vi ikke er innforstått med.

 13. «Increasing evidence is emerging that the policy summaries on climate impacts and mitigation by the UN Intergovernment Panel on Climate Change (IPCC) were significantly ‘diluted’ under political pressure from some of the world’s biggest greenhouse gas emitters, including Saudi Arabia, China, Brazil and the United States.

  Several experts familiar with the IPCC government approval process for the ‘Summary for Policymakers’ (SPM) reports – documents summarising the thousands of pages of technical and scientific reports for government officials – have spoken out about their distortion due to political interests.

  According to David Wasdell, who leads on feedback dynamics in coupled complex global systems for the European Commission’s Global System Dynamics and Policy (GSDP) network, «Every word and line of the text previously submitted by the scientific community was examined and amended until it could be endorsed unanimously by the political representatives.» (…)

  Stavins’ remarks were also backed up by Oxford University’s Prof John Broome, a IPCC WG3 lead author:

  At our IPCC meeting, they treated the SPM as though it were a legal document rather than a scientific report. To achieve consensus, the text of the SPM was made vaguer in many places, and its content diluted to the extent that in some places not much substance remained.»

  Far from being too alarmist, these criticisms suggest that the IPCC’s summary reports are too conservative. Like Wasdell, Broome describes how «a coalition of countries led by Saudi Arabia» at the April approval session in Berlin «insisted» that all «figures» depicting increases of greenhouse gas emissions in countries classified by ‘income group’ «should be deleted.»

  Saudi Arabia, he said, also «wanted to delete all references to any part of the main report that mentioned income groups… in the end Saudi Arabia got its way completely.»

  According to the Sydney Morning Herald, other countries leading the drive to dilute the document included China, Brazil and the United States.»

  https://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/may/15/ipcc-un-climate-reports-diluted-protect-fossil-fuel-interests

  Ikke veldig overraskende at det er slik, men dokumentasjonen for dette, som framlegges her, er jo ufattelig underrapportert ikke minst også i medier, såsom Klassekampen, som dekker temaet global oppvarming noe mer enn den helt forsvinnende og/eller direkte løgnaktige og bagatelliserende omtale av temaet i det overveldende flertallet av medier.

  Legg også særlig merke til de tallene som framlegges for hvor mye karbonbudsjett som gjenstår dersom grensene for 1.5C hhv 2.0C global oppvarming skal overholdes. De er radikalt mindre enn hva som vanligvis sies.

 14. Vanlig klimaignoranse fra Langeland, som slynger ut påstander som er feil. Havstigningen er f.eks. økende. Det skyldes ikke minst at det er økende smelting og kalving fra Grønlandsisen, at verdens breer smelter stadig raskere og varmeutvidelse av havvannet (sistnevnte står for rundt femti pst. av havstigninga). Mye mer alvorlig på litt sikt er det at de gigantiske isbremmene i Antarktis destabiliseres.

  Det er nå meldinger fra Antarktis som jeg bare har gått og ventet på:

  https://www.nrk.no/urix/gigantisfjell-kan-losne-i-antarktis-1.13498906

  Jeg har adskillige ganger gjennom tjue år sitert etterhvert femti år gamle forskeradvarsler om faren for kollaps av de store isbremmene I Vestantarktis på grunn av økt drivhuseffekt (se Mercer: «West Antarctic ice sheet and CO2 greenhouse effect: a threat of disaster», 1978). Dette blir forlengst fulgt opp av omfattende forskning blant annet på forholdene for 125000 år siden, da verdenshavenes nivå var mellom fem og sju meter over nåværende (på grunn av rundt tretti pst. økt solinnstråling til våre breddegrader – 65 grader N – i kraft av jordas periodiske slingring i sin bane rundt sola), som forskning viser mest må ha skyldtes mindre breis i Antarktis, se:

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016GL067818/full

  Når NRK/yr refererer slik fra British Antarctic Survey: «Larsen isbrem er en rekke av tre isbremmer i den nordvestlige delen av Weddellhavet, strukket ut langs Antarktishalvøyas østkyst fra Cape Longing til området sør for Hearst Island.

  Fra nord til sør blir de tre isbremmene kalt Larsen A (den minste), Larsen B, og Larsen C (den største).
  Isbremmen Larsen A gikk i oppløsning i januar 1995.
  Isbremmen Larsen B gikk i oppløsning i februar 2002.
  Isbremmen Larsen C har vært stabil, men nylig sa forskere fra British Antarctic Survey at den kan forsvinne i løpet av dette århundet eller raskere»

  i den førstnevnte lenken må man derfor spørre seg om hvor det ble av ideen om «bold conjectures»? 

  Da de hverken forutså kollapsen av Larsen A eller Larsen B og enda mindre den nå raske oppsprekkinga av den enda langt større Larsen C, og så «drister seg» til å si at sistnevnte «kan forsvinne i løpet av dette århundret eller raskere» må man nok lure på evnen til sjølrefleksjon og observasjon av det empiriske. 

  Dette kan jo sammenlignes med at en general i første verdenskrig etter slaget ved Verdun hadde uttalt at det muligens kunne bli slag med noen hundre drepte etter 1940.

  Det er ikke rart at det ikke skjer mye politisk med klimaproblemet med så «dristige» hypoteser fra ledelsen i forskningsinstitusjoner helt på tvers av faktiske begivenheter med kollaps, og på tvers av mange forskningsresultater gjennom mange årtier både før og etter slike kollaps av isbremmer. På ledelsesnivå er den karrierestyrte og sikkert ideologistyrte sjølsensuren enorm og økende. Det er ikke mulig å unngå å legge merke til den stadig mer poppete «funfact»-tonen på hjemmesidene til både yr og det danske meteorologiske institutt de siste årene når det gjelder ekstremvær og den raskere utviklinga av tegn på klimaets destabilisering. Når det nå f.eks. varsles dundrende hetesommer heter dette hos danskene: «spændende udsigter for sommeren» og de norskes evige ekstatiske jubelkvekking på Twitter over ethvert heteslag er av samme dagbladistiske skuff.

  Fler og fler forskere tar imidlertid bladet fra munnen: ledende forskere på Nordpolen havis sier at den kan bli borte allerede om få år i verste fall.

 15. Et økonomisk system som gir en liten gruppe mennesker mulighet til uhemmet å profittere på resten av menneskeheten er selvsagt ikke bærekraftig.

  Legg til en befolkningsvekst ute av kontroll i lavutslippsland, som genererer folkevandring til høyutslippsland, og vi har oppskriften på en flerhodet katastrofe.

  Problemet er at vi ingenting kan gjøre med dette innenfor de politiske rammer som gjelder. Dette er altså en varslet katastrofe vi ikke kan komme oss unna.

  Det eneste som kan redde situasjonen er et teknologisk gjennombrudd som gjør bruk av fossil energi overflødig.

 16. Her var det masse merkelige påstander. Kartene over arktis ser meget tvilsomme ut. Hvilke datoer er de hentet fra? Se NSDiC sea ice sine kart over is i arktis. Forteller en helt annen historie. Al Gore påstod i 2009 at isen i Arktis ville være borte i 2015. Ja, særlig. Legg også merke til at isen i Antarktis har vært i en stigende trend i årtier. Isbjørnbestanden er stigende. Isbjørnen er et sjøpattedyr, kan svømme 600 km og klarer seg veldig bra. Påstår Plathe at havnivåets stigning aksellerer? I så fall kilde? Den er etter kildene jeg har sett konstant. Ifølge IPCC maks 50-60 cm høyere i 2100, sannsynligvis 20-30 cm. Hvem mister nattesøvnen av det? Det er mye «kan skje» i artikkelen. Hva med å vise til mest sannsynlige scenarioer og maks/min verdier? Eller statistisk signifikans?

  • Takk for kommentaren. Det er heller dine påstander som er merkelige og til dels på sida. Kartene over Arktis før og nå var ment som illustrasjon. Jeg burde sjølsagt ha oppgitt kilde, men om du surfer litt, finner du mange slike figurer, f.eks. https://toolkit.climate.gov/image/916. Det finnes masse dokumentasjon på at isen i Arktis minker. Om utviklinga fortsetter, vil sommerisen være borte i løpet av noen tiår. Hva Al Gore påstod i 2009 har ingen betydning. Han er ingen klimaforsker, og klimaet retter seg ikke etter hva amerikanske politikere sier og mener. Det stemmer at isen har lagt på seg i Antarktis, men ikke nok til å oppveie tapet av is i nord.

   Det stemmer også at isbjørnbestanden stiger eller holder seg. Men om isen blir borte, vil isbjørnen få problemer. Den er avhengig av isen for å kunne jakte på sel, som den lever av.

   Jeg påstod ikke av havnivået stiger raskere enn før. Men SWIPA-rapporten «estimates that when all sources of sea-level rise are considered (not just those from the Arctic), the rise in global sea level by 2100 would be at least 52 cm for a greenhouse gas reduction scenario and 74 cm for a business-as-usual scenario. These estimates are almost double the minimum estimates made by the IPCC in 2013». Det er ikke enkelt å måle havnivået, men omhyggelige observasjoner og dataanalyser tyder på at hastigheten iallfall ikke har avtatt de siste tiårene.

   Klimatiltakene i åra som kommer, vil avgjøre hvor høyt havet vil stå i 2100, hvor varmt det blir, m.m. Påstander om framtida må bli av typen «kan skje». Hvem veit hvilke scenariorer som er «mest sannsynlige»? Det avhenger av om klimaforkjemperne blir mange nok, klarer å organisere seg i kraftfulle massebevegelser og klarer å overvinne fossilindustrien og alle servile og baktunge politikere.

   Dersom havnivået stiger bortimot meteren, kommer mange millioner til å miste mer enn nattesøvnen. Mange titalls millioner bor i storbyer ved havet der stigende havnivå kombinert med synkende bakkenivå allerede skaper store problemer og flommer som i New Orleans i august 2005.

   • Takk for tilbakemelding. Det er påfallende at det brukes en figur som viser sjøisen i arktis rett etter sommeren, når utstrekningen er på sitt laveste. Sjøisen har hatt en nedgang i årtier, og jeg kan ikke utifra feks NSDIC se at den aksellerer. Det gjenstår å forklare at dette med sikkerhet kan tilskrives CO2 utslipp.

    Det er generelt altfor typisk i klimadebatten at klimaalarmister, feks Al Gore får for mye oppmerksomhet for «kan skje» scenarioer utifra håndplukkede rapporter. Dette ødelegger debatten og klimaarmister mister tillit. Hvordan kan mannen i gaten vite om han skal høre på Erik Plahte eller Al Gore? Tenk på et tall. Så mye vil temperaturen og havet stige.

    Mener du seriøst at antall klimaforkjempere vil påvirke hva som er sannsynlige scenarioer? Jeg trodde det var en etterrettelig vitenskap som kom fram til sannsynligheter ikke politikk.

    Jeg har til å gode å se forslag om hvordan verden skal se ut fra såkalt klimaforkjempere, feks hvor energien skal komme fra, hvilket samfunn vi vil ha, hvor fort fossile brensler som idag står for 80% av energibruken skal fases ut

    • Etter mitt syn bør mannen i gata høre på dem som bygger på klimaforskernes resultater og advarsler. Politikerne gjør stort sett ikke det, og de store mediene er for det meste tause om klima-, miljø- og ressursproblemer.

     Du har åpenbart misforstått hva jeg mente med «klimaforkjempere». Klimaforkjempere er alle som på ulike vis tar del i kampen mot klimaforverring og miljøkriser. Mitt poeng er at det er styrken i denne bevegelsen som kommer til å avgjøre hvordan framtida blir, og styrken vil være sterkt avhengig av antallet.

     Angående det siste avsnittet ditt, så fins det masser av ideer og politiske program. Men det mangler fortsatt å forene kampen for miljøet med kampen mot økonomisk og politisk undertrykking og utbytting i en omfattende og slagkraftig bevegelse.

     • Etter nærmere undersøkelser jeg at bildet av den arktiske isen du viser til er fra 13. sept 2012, altså den laveste utbredelsen av is noensinne målt (ca. 3.4 mill km^2). Denne er ikke representativ for isutbredelsen. Poenget er at det er mye større forskjeller mellom årstider enn samme måned fra år til år.

      http://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/

      Jeg synes denne grafen er mer representativ, for den viser tendensen over tid.

      http://nsidc.org/arcticseaicenews/

      Altså en nedgang på 2,6% per tiår. Det er selvsagt naturlige forskjeller fra år til år, men nedgangen i isutbredelsen later til å være meget konstant over tid.

      Du skriver at «Innen 20 år kan sommerisen være borte fra Polhavet».

      Ifølge Wikipedia er isfri i Arktis definert som en mengde på 1 mill km^2 is. Så da er det vel fortsatt plass til isbjørnen.

      An «ice-free» Arctic Ocean is often defined as «having less than 1 million square kilometers of sea ice», because it is very difficult to melt the thick ice around the Canadian Arctic Archipelago.[14][15][16] The IPCC AR5 defines «nearly ice-free conditions» as sea ice extent less than 106 km2 for at least five consecutive years.[3]

      Ergo, i dagens tempo vil det ta 490 år (49 tiår) før sommerisen forsvinner til definert isfritt nivå og da bare for en kort sesongperiode. Men det er slett ikke sikkert at det vil fortsette. Det kan også snu og bli mer is. Hva er 30 år med målinger sammenlignet med jordens levetid på 4.5 mrd år…. Se Beretninger fra polarfarerne under:

      http://www.geoforskning.no/nyheter/klima-og-co2/1031-sommerisen-i-arktis

      Konklusjonene fra SWIPA ser særdeles tynne ut. At Arktis-isen forsvinner i løpet av 20 år ser ut til å ha en særdeles lav sannsynlighet. Nei, jeg er fortsatt ikke bekymret. Og det fascinerer meg at IPCC’s 20-30 cm havstigningsnivå innen 2100 blir til meteren. Når da? Om tusener av år? har du belegg for å påsta at «der stigende havnivå kombinert med synkende bakkenivå allerede skaper store problemer og flommer som i New Orleans i august 2005»? Var 2-4 mm havstigning i året en vesentlig faktor i flommen i New Orleans?

 17. Denne omfattende rapport fra NASA beskriver hvordan «Eliten» i verden fører krig mot Humanity og her er beskrevet hvordan de skal gjøre det. Det er mye mye verre enn noen mer normalt menneske kan forestille seg i sine medt horrible drømmer. De har allerede våpen og metoder som vi ikke ved meget om.
  Hvordan skal vi beskytte oss selv og våre barn imot denne form for «Design» som anvendes imot Menneskeheten, og har pågått lenge, også ved hjelp av norske politikere som er i Bilderberger Group og andre «Think Thanks».

  WE NEED TO WAKE UP. The New Worlder exposed. We vdo net need to go on with this Fraud and Criminality which goes far beyond our imagination.

  https://www.youtube.com/watch?v=1t-irOQJSwk&t=629s

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.