Stadig flere land nekter å underskrive FNs migrasjonsavtale – hva med Norge?

60
Slik markedsfører FN sin Global Compant on Migration. Kilde: https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact

Den såkalte Global Compact For Safe, Orderly And Regular Migration skal behandles og underskrives av FN 10. desember 2018. Det er et omfattende dokument som det nesten ikke har vært debatt om. Politisk er det svært vidtrekkende, og det har gått opp for stadig flere regjeringer. 3. desember er status at det i hvert fall er 12 stater i EU som ikke vil underskrive, skriver Financial Times.

Østerrike, som for tida har det roterende presidentskapet i EU, sier at dokumentet blander sammen asylsøkere som har legitime krav på beskyttelse og økonomiske migranter. Dokumentet er foreløpig forkastet av Australia, Israel, Polen, Bulgaria, Tsjekkia, Ungarn, Østerrike, Slovakia, USA, Sveits, Italia og sannsynligvis også Nederland, Belgia og Kroatia. Det er også sterk opposisjon mot avtalen i Tyskland, Frankrike og Danmark.

Tilhengerne av avtalen har prøvd å bagatellisere betydninga av den ved å si at den ikke er bindende. Dette argumentet tilslører realitetene og er svært misvisende. Det er riktig at avtalen ikke har lovs form og at alle stater fortsatt kan vedta sine egne lover. Men avtalen legger veldig sterke føringer, og det er ingen tvil om at den vil bli lagt til grunn for oppfølgende regler og retningslinjer som FN-medlemmene vil bli pålagt å følge eller bli målt opp mot. Dette siste går klart fram av sluttkapittelet i avtalen.

Forarbeidene

Dette dokumentet har det vært jobbet med i FN i mange år. Den sentrale pådriveren var Peter Sutherland, Goldman Sachs. Han opprettet Global Forum on Migration and Development (GFMD) for å legge til rette for storstilt migrasjon, fordi han mente at dette tjener kapitalens behov.

Han sa i sin tid følgende:

“the European Union, in my view, should be doing its best to undermine” any “sense of our homogeneity and difference from others”. Kilde BBC Dette sa han i egenskap av å være FNs migrasjonssjef.

Han var en veldig sterk talsmann for massiv innvandring av arbeidskraft til Europa og for multikulturalisme. Og han mente at EU ikke må ta hensyn til den lokale befolkningas motstand mot dette.

Milliardærklubben World Economic Forum, som er en sammenslutning av de 1000 rikeste multinasjonale selskapene i verden, har også lenge arbeidet for massemigrasjon, slik det blant annet framgår av dette dokumentet: The Business Case for Migration.

Les: Massemigrasjon og profitt

«Vi forplikter oss til…»

Avtaleteksten, som skal undertegnes om ei uke, kan leses her. Det første man kan legge merke til er at dokumentet er bygd opp som en lang serie forpliktelser. Gjennomgangsformuleringa i dokumentet er «We commit», det vil si «Vi forplikter oss til». Det er merkelig om dokumentet ikke skulle være bindende eller forpliktende når det inneholder så mange forpliktelser.

Underskriverne forplikter seg til å åpne vidt opp for migrasjon og til å gi migranter en lang serie økonomiske og sosiale rettigheter.

Allerede her vet vi at dette vil bli brukt av det kriminelle nettverket av menneskesmuglere tvers gjennom hele Afrika som salgsargument. «Se hva du vil få når du kommer fram bare du betaler meg for å smugle deg.» Skjønt kriminelle, FN-dokumentet tar sikte på å gjøre illegal migrasjon legal. De kriminelle nettverkene kan snart registrere seg som NGOer og fortsette virksomheten sin under FN-beskyttelse.

De rettighetene som loves migrantene er så omfattende at de vil få enhver velferdsstat til å knele. Hvis du synes at EØS-avtalen har lagt en del press på norsk arbeidsliv og velferdsordninger, så er det ingenting mot hva en implementering av FN-avtalen vil bety.

Forpliktet til å tilpasse oss

De tilhengerne av avtalen som sier at den ikke griper inn i vårt lovverk, snakker ikke sant. Når Erna Solberg underskriver denne avtalen vil hun ha forpliktet Norge til å tilpasse våre lover og regler til FN-avtalen. Under kapittelet Implementering i punkt 41 står det:

We commit to fulfil the objectives and commitments outlined in the Global Compact, in line with our vision and guiding principles, by taking effective steps at all levels to facilitate safe, orderly and regular migration at all stages. We will implement the Global Compact, within our own countries and at the regional and global levels, taking into account different national realities, capacities, and levels of development, and respecting national policies and priorities.

Den som hevder at dette ikke er forpliktende formuleringer, taler mot bedre vitende.

Forpliktet til å gripe inn i medias dekning av migrasjon

Politisk journalist Bjørn S. Kristiansen i Dagsavisen skriver:

«FNs omstridte migrasjonserklæring ber regjeringen om å påvirke mediene for å «forme oppfatningen av migrasjon».

Det innebærer blant annet å fremme uavhengig og objektiv journalistikk av en viss kvalitet, utdanne pressen i riktig ordbruk om migrasjon, støtte journalistikk av en viss etisk standard og kutte støtte til mediekanaler som «systematisk fremmer intoleranse, fremmedfrykt, rasisme og andre former for diskriminering mot migranter».

Det framgår i ett av 23 «målsettinger og forpliktelser» som er formulert i FNs globale migrasjonserklæring.

Dette avsnittet, 17c, stiller opp et mål om å «eliminere alle former for diskriminering og fremme en faktabasert offentlig debatt for å forme oppfatningene av migrasjon». (Se hele avsnittet nederst i saken.)

– Dette er helt åpenbart problematiske formuleringer. Så er det helt avgjørende at dette ikke er et juridisk bindende dokument, og vi må selvfølgelig forutsette at norske myndigheter ikke tar dette bokstavelig, sier assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun K. Nybø, og legger til:

– Gjør de det, er de raskt på kollisjonskurs med Den europeiske menneskerettighetserklæringens artikkel 10, Grunnlovens paragraf 100, og alle de tradisjonene vi i Norge legger til grunn i forholdet mellom myndigheter og frie, uavhengige medier.»

Ingen norsk diskusjon, ingen konsekvensutredning

Typisk er det at denne underskriften skal Norge gi uten at det har vært noen debatt om dette i Norge. Det foreligger ingen juridisk utredning, ingen konsekvensutredning, og ingen av partiene på Stortinget har behandlet dette i sitt programarbeid. Vi har for eksempel i tre uker prøvd å få stortingsgruppa i Rødt til å si hva den mener om avtalen, men til nå har vi ikke lykkes.

 

Les også:

Moral, migrasjon, flyktninger og imperialisme

Massemigrasjonen er en villet politikk

Seks artikler om imperialisme, krise og migrasjon

 

 

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Johnny Johnny says:

  Du lar deg føre bak lyset av fagre ord, Magnus Skrunes!
  Du er på Steigan.no nå, skjerp deg! :wink:
  Vi vet at det er noen av de største kapitalistene på jorda som er arkitektene bak avtalen, og mennesker har de aldri brydd seg om, ødelegge arbeidslivet og knuse fagforeninger er deres yndlingshobby.

 2. Enig med deg Johnny
  Men hvem politiske parti i Norge er mot denne avtalen
  Er ikke så godt som alle parti her like mye landsforrædere som Erna Solberg
  Alle fra Rødt til Høyre er jo for dette
  FRP tar disens sier de, men de går ikke ut av regjering på saken
  Da blir deres ord kun tomme fraser

 3. Avatar for Rapper Rapper says:

  “Vi vet at det er noen av de største kapitalistene på jorda som er arkitektene bak avtalen…”

  Men tror du dette bare handler om “Kapital sine interesser”? Jeg kan love deg at det er andre krafter bak det som skjer i verden (samt av den ‘kapitalisme vs kommunisme’ dialektikken er til en viss grad villedende). Ta en titt på følgende!:

  www.youtube.com/watch?v=86G_ps-ise0 (det trengs bare 2 minutter)

  https://www.bitchute.com/video/y3m87r1YaSP5/ (også trengs bare 2 minutter om du ønsker. Du kan gå til 18-minutters punktet) (evt: også sjekk ut andre filmer her: https://www.johnnygat.com/ )

  https://www.bitchute.com/video/chnxXByJf1ay/ (4-5 minutter lang)

  https://youtu.be/DgZBZ5ZUW-8

  Evt: https://www.bitchute.com/video/9T6FjXxVSjTI/ & https://youtu.be/Ln6g2Th8OAU

  Jeg kan nok finne andre lenker om du gjerne vil se på lignende eller har spørsmål / kritikk.

 4. [quote=“steigan, post:1, topic:2326”
  Milliardærklubben World Economic Forum, som er en sammenslutning av de 1000 rikeste multinasjonale selskapene i verden, har også lenge arbeidet for massemigrasjon, slik det blant annet framgår av dette dokumentet: The Business Case for Migration.
  [/quote]
  World Economic Forum (WEF) NWOs offentlige organisasjon, står Solberg nær, og hun vil nok ganske sikkert lojalt gjøre som kapitalkreftene vil, og skrive under. Migrasjonsavtalen har ikke ført til store overskrifter og debatter i NWOs MSM som har engasjert mange, så de store folkelige protestene har uteblitt. Blir det det etter at hun skriver under, betyr nok ikke det så mye for henne. Etter politikken venter nok høye stilinger i utlandet i overnasjonale organer.

  Det er den globale storkapitalen som står bak den ikke bærekraftige masseinnvandringen fra MENA land, samtidig som bærekraftig innvandring blir vanskeliggjort og motarbeidet. Det er åpenbart at det skal frembringe et økonomisk, sosial og kulturelt kollaps som tvinger europeiske stater å ta enorme lån fra NWO kontrollerte IMF og Verdensbanken. Migrasjonsavtalen skal påskynde dette.

 5. Avatar for Anki Anki says:

  Mange timer…? Da er du god! De fleste av oss bruker år på å grave oss ned i de ulike kaninhulla. Når det er sagt; har du først fått et overblikk - connected the dots - så trenger man knapt kaste et øye på en sak før man veit hvor den hører hjemme. Da er det gjesp på autopilot. Nwo-gutta er ganske enfoldig og trenger heller ikke anstrenge seg mye for å pynte brura. Folk trur ikke sine egne øyne uansett :wink:

 6. Før du går inn i detaljer i denne avtalen, som åpenbart er designet for å avskaffe Nasjonale Stater til fordel for et Kommunistisk Verdensstyre, hvorfor ikke fortelle oss:

  1. Hvem stod bak Spanske Borgerkrigen, Franske Revolusjonen, WWI, Russiske Revolusjonen og WWII?
  2. Hvem stod bak angrepene på Serbia, Afghanistan, Libya, Syria?
  3. Hvem har planlagt, finansiert og iverksatt migrasjonen som nå pågår?
  • Club of Rome!
  • Kalergi Planen!
  • The Eurabian Project/Barcelona Declaration!

  Deretter kan vi ta ordlyden i avtalen opp til debatt.

  Alternativt kan vi ta korrupte politikere og presse inn i Rettsapparatet, for et reelt oppgjør som omhandler Landssvik.

  Som en liten ekstra godbit, kan vi ta et oppgjør på hvem som stod bak 22/7, skammens dag, da Norge endret sin utenrikspolitikk 180 grader, hvor Mossad sannsynligvis var involvert.

  • Støtte til Palestina ble avviklet
  • Fredelig samarbeide med Russland om Stockman-feltet ble erstattet med økonomisk krigføring
  • Tilbaketrekking av fly fra Libya og tropper fra Afghanistan ble erstattet med økonomisk, politisk og militær støtte til terrororganisasjoner i Syria og Nazistisk inspirert kuppstyre i Ukraina.
   I tillegg er vi nå mål for Russiske angrep, på de etablerte Norske angreps-basene for US Marines og F-35 fly.

  Ønsker at du deler med oss noe av din kunnskap om disse kompliserte temaene, men inntil da, sparer oss for detaljer i avtalen.

 7. Virker som om Franskmennene har fått nok av Zionistisk involvering for å ødelegge Nasjonalstaten Frankrike gjennom tvungen innvandring og er i ferd med å si et kraftig stopp.
  Hva med en tur i bagasjerommet, for å hente frem noen gule vester her hjemme?

 8. Avatar for Anki Anki says:

  I går fikk jeg et eller annet ræl i posten med påskrift “du er en del av beredskapen”. Med oversikt over diverse man etter sigende skal ha i beredskap. Sett opp mot Havarikommisjonens rapport etter fjortisenes ferd på fjor’n så skjønner jeg jo at lista legges noe ned og at det satses på “hjemmefronten” :slight_smile:

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

51 flere kommentarer

Deltakere

Historisk kommentararkiv

60 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.