Stadig flere land nekter å underskrive FNs migrasjonsavtale – hva med Norge?

0
Slik markedsfører FN sin Global Compant on Migration. Kilde: https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact

Den såkalte Global Compact For Safe, Orderly And Regular Migration skal behandles og underskrives av FN 10. desember 2018. Det er et omfattende dokument som det nesten ikke har vært debatt om. Politisk er det svært vidtrekkende, og det har gått opp for stadig flere regjeringer. 3. desember er status at det i hvert fall er 12 stater i EU som ikke vil underskrive, skriver Financial Times.

Østerrike, som for tida har det roterende presidentskapet i EU, sier at dokumentet blander sammen asylsøkere som har legitime krav på beskyttelse og økonomiske migranter. Dokumentet er foreløpig forkastet av Australia, Israel, Polen, Bulgaria, Tsjekkia, Ungarn, Østerrike, Slovakia, USA, Sveits, Italia og sannsynligvis også Nederland, Belgia og Kroatia. Det er også sterk opposisjon mot avtalen i Tyskland, Frankrike og Danmark.

Tilhengerne av avtalen har prøvd å bagatellisere betydninga av den ved å si at den ikke er bindende. Dette argumentet tilslører realitetene og er svært misvisende. Det er riktig at avtalen ikke har lovs form og at alle stater fortsatt kan vedta sine egne lover. Men avtalen legger veldig sterke føringer, og det er ingen tvil om at den vil bli lagt til grunn for oppfølgende regler og retningslinjer som FN-medlemmene vil bli pålagt å følge eller bli målt opp mot. Dette siste går klart fram av sluttkapittelet i avtalen.

Forarbeidene

Dette dokumentet har det vært jobbet med i FN i mange år. Den sentrale pådriveren var Peter Sutherland, Goldman Sachs. Han opprettet Global Forum on Migration and Development (GFMD) for å legge til rette for storstilt migrasjon, fordi han mente at dette tjener kapitalens behov.

Han sa i sin tid følgende:

“the European Union, in my view, should be doing its best to undermine” any “sense of our homogeneity and difference from others”. Kilde BBC Dette sa han i egenskap av å være FNs migrasjonssjef.

Han var en veldig sterk talsmann for massiv innvandring av arbeidskraft til Europa og for multikulturalisme. Og han mente at EU ikke må ta hensyn til den lokale befolkningas motstand mot dette.

Milliardærklubben World Economic Forum, som er en sammenslutning av de 1000 rikeste multinasjonale selskapene i verden, har også lenge arbeidet for massemigrasjon, slik det blant annet framgår av dette dokumentet: The Business Case for Migration.

Les: Massemigrasjon og profitt

«Vi forplikter oss til…»

Avtaleteksten, som skal undertegnes om ei uke, kan leses her. Det første man kan legge merke til er at dokumentet er bygd opp som en lang serie forpliktelser. Gjennomgangsformuleringa i dokumentet er «We commit», det vil si «Vi forplikter oss til». Det er merkelig om dokumentet ikke skulle være bindende eller forpliktende når det inneholder så mange forpliktelser.

Underskriverne forplikter seg til å åpne vidt opp for migrasjon og til å gi migranter en lang serie økonomiske og sosiale rettigheter.

Allerede her vet vi at dette vil bli brukt av det kriminelle nettverket av menneskesmuglere tvers gjennom hele Afrika som salgsargument. «Se hva du vil få når du kommer fram bare du betaler meg for å smugle deg.» Skjønt kriminelle, FN-dokumentet tar sikte på å gjøre illegal migrasjon legal. De kriminelle nettverkene kan snart registrere seg som NGOer og fortsette virksomheten sin under FN-beskyttelse.

De rettighetene som loves migrantene er så omfattende at de vil få enhver velferdsstat til å knele. Hvis du synes at EØS-avtalen har lagt en del press på norsk arbeidsliv og velferdsordninger, så er det ingenting mot hva en implementering av FN-avtalen vil bety.

Forpliktet til å tilpasse oss

De tilhengerne av avtalen som sier at den ikke griper inn i vårt lovverk, snakker ikke sant. Når Erna Solberg underskriver denne avtalen vil hun ha forpliktet Norge til å tilpasse våre lover og regler til FN-avtalen. Under kapittelet Implementering i punkt 41 står det:

We commit to fulfil the objectives and commitments outlined in the Global Compact, in line with our vision and guiding principles, by taking effective steps at all levels to facilitate safe, orderly and regular migration at all stages. We will implement the Global Compact, within our own countries and at the regional and global levels, taking into account different national realities, capacities, and levels of development, and respecting national policies and priorities.

Den som hevder at dette ikke er forpliktende formuleringer, taler mot bedre vitende.

Forpliktet til å gripe inn i medias dekning av migrasjon

Politisk journalist Bjørn S. Kristiansen i Dagsavisen skriver:

«FNs omstridte migrasjonserklæring ber regjeringen om å påvirke mediene for å «forme oppfatningen av migrasjon».

Det innebærer blant annet å fremme uavhengig og objektiv journalistikk av en viss kvalitet, utdanne pressen i riktig ordbruk om migrasjon, støtte journalistikk av en viss etisk standard og kutte støtte til mediekanaler som «systematisk fremmer intoleranse, fremmedfrykt, rasisme og andre former for diskriminering mot migranter».

Det framgår i ett av 23 «målsettinger og forpliktelser» som er formulert i FNs globale migrasjonserklæring.

Dette avsnittet, 17c, stiller opp et mål om å «eliminere alle former for diskriminering og fremme en faktabasert offentlig debatt for å forme oppfatningene av migrasjon». (Se hele avsnittet nederst i saken.)

– Dette er helt åpenbart problematiske formuleringer. Så er det helt avgjørende at dette ikke er et juridisk bindende dokument, og vi må selvfølgelig forutsette at norske myndigheter ikke tar dette bokstavelig, sier assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun K. Nybø, og legger til:

– Gjør de det, er de raskt på kollisjonskurs med Den europeiske menneskerettighetserklæringens artikkel 10, Grunnlovens paragraf 100, og alle de tradisjonene vi i Norge legger til grunn i forholdet mellom myndigheter og frie, uavhengige medier.»

Ingen norsk diskusjon, ingen konsekvensutredning

Typisk er det at denne underskriften skal Norge gi uten at det har vært noen debatt om dette i Norge. Det foreligger ingen juridisk utredning, ingen konsekvensutredning, og ingen av partiene på Stortinget har behandlet dette i sitt programarbeid. Vi har for eksempel i tre uker prøvd å få stortingsgruppa i Rødt til å si hva den mener om avtalen, men til nå har vi ikke lykkes.

 

Les også:

Moral, migrasjon, flyktninger og imperialisme

Massemigrasjonen er en villet politikk

Seks artikler om imperialisme, krise og migrasjon

 

 

 

 

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelDrama i Kertsjstredet: den russiske bjørnen tirres
Neste artikkelFrankrike og de «gule vestene»: De har stor sympati og støtte fra politiet.
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).