Institute for Statecraft: – Vi er allerede i krig

0
Chris Donnelly, Institute for Statecraft: Vi er allerede i krig og da gjelder det andre regler... (Skjermdump)

Vi har tidligere vist at organisasjonen Institute for Statecraft er et organ for psykologisk krigføring opprettet og finansiert av den britiske hæren. Dette «instituttet» driver noe som kalles The Integrity Initiative, som er et hemmelig program som er opprettet for å drive svart propaganda mot Russland. De har ifølge sine egne dokumenter opprettet et nettverk av hemmelige «klynger» rundt omkring i Europa som skal påvirke pressa, akademia, regjeringa og beslutningstakere til å ta stilling mot Russland. Og de skal være aktive og operative for å «møte lokale utfordringer».

I Norge finnes det også en slik hemmelig «klynge» med ei gruppe i Oslo og ei gruppe i Tromsø og med samarbeid med minst én NGO. De skal altså drive psykologisk krigføring i norske medier og organisasjoner under ledelse av den britiske hæren. Og det er ganske sensajonelt og avlørende at norske medier ikke har tatt tak i denne mollvarpvirksomheten.

Nå har lederen for det som med orwellsk presisjon kalles Integrity Initiative stått fram. Chris Donnelly er tidligere rådgiver for NATO og er sjef for Institute for Statecraft. Han sier i en video som er lagt ut på YouTube:

We have across Europe a network, we call them clusters, of people who understand the issue and have agreed voluntarily to bound themselves to keep together in order to tackle the issue in their own country and to share information between each country on the problems and how to tackle them and how to improve their own governmental capacity how to deal with them.”

Dette bekrefter jo det vi allerede har skrevet, hvis noen skulle ha vært i tvil om det.

Donelly sier at det er viktig at denne propagandakampanjen ikke drives av statlige organer men av en organisasjon av spesialister som kan «skape fra grasrota og oppover en bevegelse blant folk». «De kan undervise folk mer effektivt. De kan svare raskere på den typen desinformasjonatrussel som vi nå står overfor».

I en artikkel i Euromaidan Press i Ukraina skriver Donnelly:

But the bottom line is: when you’re at war, and it’s a war for national survival, you have to operate differently than when you’re in a peacetime situation. The population has to accept and support that there is a reduction in civil liberties, that there is a reduction in democratic process, that things are run more by decree than by legislation. The election process has to be suspended until such a time that you know there is no longer a national emergency.

Vi skal læres opp til å godta at de sivile rettighetene suspenderes, at den demokratiske prosessen reduseres og at politikken styres ved dekret mer enn ved lovgivning. Og vi er allerede i den krigen ifølge Donnelly:

«Vi er i krig i dag i mange betydninger av ordet.» «Krig er forandring. Hvis krig er forandring, så er forandring krig.» «Vi står nå de facto overfor en krigssituasjon.»

Og siden vi allerede er i krig, skal vi læres opp til å godta at vi taper demokratiet på krigens alter. En slik mann og en slik tenkning leder den norske klyngen av påvirkningsagenter som skal påvirke pressa, akademia, regjeringa og beslutningstakere i Norge.

Og norske medier er allerede så påvirket at de ser en annen vei når sånt som dette blir avslørt. Og hva mener norske politikere om at statsansatte i Forsvarsdepatementet er organisert i et hemmelig nettverk for psykologisk krigføring rettet mot norske medier og norsk offentlighet?

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.