Eurovänstern fast i sin dröm

9
Mikael Nyberg

Av Mikael Nyberg.

JONAS SJÖSTEDT (Vänsterpartiet) anförde nyligen hotet från de högerextrema som skäl att stryka kravet på ett svenskt utträde ur EU.[1] Vänsterpartiet ska i stället, förklarar han för Expressen, utmana de marknadsliberala krafterna från insidan.[2] Det är en tanke som tänkts förut i den europeiska vänstern. Det brukar sluta illa.

Hösten 2004 hade ledarna i EU förhandlat sig fram till en ny konstitution. I Frankrike skulle folket få säga sitt i en folkomröstning.

En av ja-sägarna var vänsterradikalen Antonio Negri. Några år tidigare tyckte han sig ha upptäckt hur ”Imperiet, en gränslös nätverkskapitalism, lösgjort mänskligheten ur nationalstatens förtryck och imperialistisk stormaktspolitik. Nu återstod bara för ”multituden”, det globala människomyllret, att ta de sista stegen in i frihetens rike.

I EU-författningen såg han en öppning för historiens gång. Konstitutionen var visserligen nyliberal, men det var oväsentligt, tyckte han. Nu skulle Europa slippa ”den förbannade nationalstaten” och skapa sig ”ett nytt politiskt utrymme” för myllrets motstånd.[3]

Multituden lyssnade inte. Den röstade nej både i Frankrike och Nederländerna. EU-ledarna satte sig genast ner för att sätta sig över de demokratiska utslagen. De petade i paragraferna och gav oss Lissabonfördraget. Den kontinentala eurovänstern tackade och tog emot. Nu kunde rader av radikaler drömma vidare om det nya Europa.

Jag tänker på Antonio Negri när jag läser Petter Larssons invändningar i måndags mot Magnus Marsdals EU-motstånd.

I Sverige var löftet att EU skulle skydda oss mot det globala kapitalet ett av ja-sidans starkaste argument i folkomröstningen 1994, och ju längre fackliga och politiska företrädare suttit med vid borden i Bryssel, desto mer nationellt inskränkt har motståndet utanför glasfasaderna kommit att framstå. De bruna rörelsernas tillväxt förstärker reflexen att söka räddningen i ”mer Europa, inte mindre”.

Det är en strävan i det blå. Den saknar förbindelse med de faktiska erfarenheterna av unionsbygget.

Jag har varit i EU-parlamentet och hört skarp och kunnig EU-kritik framföras. Jag känner också till framgångar i enskildheter. Men det är inget annat än inbromsningar i en utveckling som fortsätter att bana sig väg.

Utan viljan att bryta sig loss är vi fast i spåret, förklarar ekonomen Costas Lapavitsas i sin nyutkomna bok The Left Case Against the EU. Han vet vad han talar om. Han är grek, han satt i parlamentet i Aten som företrädare för Syriza när partiet offrade allt för euron.

Grekerna saknade inte möjligheter att utmana de marknadsliberala krafterna. Nationella bestämmelser reglerade det mesta av utlåningen till landet. Tyska och franska banker var därmed utlämnade till de grekiska lagstiftarnas goda vilja. Men regeringen i Aten utnyttjade inte denna rest av nationell självbestämmanderätt. De löste ut de privata fordringsägarna med hjälp av lån från Internationella valutafonden och EU. Financial Times kommenterade: ”Det är som att vända sig till lånehajen hos maffian för att betala igen ett handlån från mormor.”[4]

Syrizaledaren Alexis Tsipras och hans finansminister Yanis Varoufakis föreställde sig att  de med moraliska argument och snillrika tekniska lösningar skulle klara landet ur knipan.

EU-kommissionen och Europeiska centralbanken var obevekliga.

Grekerna sade nej till diktaten i en folkomröstning, men företrädarna för det nya Europa ändrade inte hållning. Då måste vi försvara folkets rätt att självt bestämma, ansåg Lapavitsas och vänsteroppositionen inom Syriza. Det förutsatte förberedelser för att frigöra landet ur valutaunionen och en massmobilisering mot den våldsamma reaktion från inhemska och utländska kapitalintressen som var att vänta.

Ledningen för Syriza gjorde varken det ena eller det andra. Den kapitulerade villkorslöst.

Grekland är idag ett protektorat underställt utländska förvaltare. När de nordeuropeiska bankerna och fonderna fått sina kapital säkrade pressade fordringsägarna ner landet i en misär lika svår som 1930-talets depression i USA. Produktionen sjönk med en fjärdedel, arbetslösheten steg till 27 procent, löner och pensioner karvades ner till minimum och värdefulla statliga tillgångar dumpades till utländska spekulanter. Snart tio år efter sammanbrottet fortsätter förstörelsen. Investeringarna är 70 procent lägre än tidigare, och upp till 400 000 greker, de flesta unga och välutbildade, har emigrerat.[5]

Utgången var given när Alexis Tsipras valde euron och drömmen om det nya Europa. ”Syrizaregeringen kunde inte hitta något effektivt motmedel mot Europeiska centralbankens politik eftersom inget fanns att tillgå inom valutaunionens ram”, skriver Lapavitsas.[6] EU är ingen räddning ur nationell inskränkthet. Unionen är ett ”nyliberalt maskineri” dominerat av de tyska industrikoncernerna i förening med finanskapitalen i unionens kärnländer, en allians där Tyskland och i någon mån Frankrike får spelrum för sina statsintressen. Skulle de höga företrädarna för denna stormaktskartell ge ett litet land i periferin utrymme för en politik till gagn för arbetare, småföretagare och fattigpensionärer? Den naiva tanken ledde ut i katastrofen.

Depressionen följdes av flyktingkrisen då en dryg miljon asylsökande, en bråkdel av en procent av EU:s invånarantal, utlöste politisk kalabalik. Petter Larsson håller mörka krafter i Centraleuropa ansvariga. Hur ser det ut med viljan att välkomna flyktingar i ett land som Frankrike? Vilka praktiska uttryck har den liberala humanismen i unionens kärnländer tagit sig? EU:s ledare, högtidliga motståndare till all rasism och främlingsfientlighet, har i bred enighet förvandlat Medelhavet till ett dödens hav, internerat tiotusentals främlingar för överskådlig tid i läger på grekiska öar och outsourcat flyktingmottagandet till laglösa profitörer och slavhandlare i Libyen. Lapavitsas sammanfattar: ”Den politiska och moraliska oförmågan att ta hand om ett begränsat antal desperata människor avslöjar bättre än kilometervis av akademiska skriverier EU:s sanna tillstånd.”[7]

Hans bok handlar inte bara om Grekland. Den är ett lärostycke för politiska aktivister i alla EU:s medlemsländer. Eurovänstern kan inte bryta sig ur maskineriet. Den sitter fast i sin dröm och lever gott på att göra det.

Först när illusionerna gått förlorade kommer internationalismen någon vart. Bortom industrikoncernernas och finanskapitalens union går det att tala om ett annat Europa.

Mikael Nyberg, Aftonbladet 11 december 2018, och i blogg.

Noter

[1]  ETC 181108, https://www.etc.se/debatt/jonas-sjostedt-dags-att-pausa-kravet-pa-eu-uttrade

[2]  Expressen 181108, https://www.expressen.se/nyheter/sjostedt-interna-vilja-stryk-eu-uttrade-fran-programmet/

[3]  Libération, 050513, http://www.multitudes.net/oui-pour-faire-disparaitre-cette/

[4]  John Dizard, Financial Times 101122.

[5]  Costas Lapavitsas: The Left Case Against the EU, Polity 2018, s. 94, Financial Times 180716, 180817.

[6]  Costas Lapavitsas: The Left Case Against the EU, Polity 2018, s. 110.

[7]  Costas Lapavitsas: The Left Case Against the EU, Polity 2018, s. 120.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for runeulv runeulv says:

  50% av svenske arbeiderklassemenn skal dø ensomme uten barn, men det er at EU ikke tar i mot flere innvandrere, som er problemet.

  Alt snakk om at de på venstresiden bryr seg om den hvite arbeiderklassen er bullshit, all den tid de ALDRI foreslår politikk som vil ende opp med lavere boligpriser og høyere lønninger for den hjemlige arbeiderklassen.

 2. Avatar for Svein Svein says:

  Trusselen fra de høyreekstreme gjør at venstresiden ønsker å beholde EU? Hmm…

  1. Er det de gule vestene som skremmer? Eller folkemassene som stemmer på populistiske partier? Opprøret mot kapitalmakta skremmer altså de venstreorienterte, og de søker tilflukt i EU - av alle steder. Ser at Soros, EU m.fl. sponser rikelig venstreorienterte tenketanker i den eu-vennlige klubben. Der kan de kose seg i komfortabel avstand fra folket.

  2. «EU er først å fremst et verktøy for selskapene til å utforme lovene. De fant ut en gang at det koster mindre å lage lovene enn å bryte de.»
   -Prof Rainer Mausfeld

  Anbefaler på det sterkeste intervju med Rainer Mausfeld, norske tekster: https://www.youtube.com/watch?v=V97tOVrDebo&feature=share

 3. Avatar for aford aford says:
  https://www.youtube.com/watch?v=V97tOVrDebo

  Har foreløpig bare sett fem minutter, men det virker interessant. Og komisk, hvis de skal fortsette å oversette “saueflokken” til “lam”. At sauen er litt skrøplig til beins fordi den var lam som liten, er bare tull. Det er ikke derfor den er så vinglete. Og disse gutta forholder seg ikke til bibelske begreper som kan forvanske budskapet; det er definitivt ikke Guds lam de mener å karakterisere saueflokken som, det er en saueflokk.

 4. Avatar for runeulv runeulv says:

  Dette burde være en god indikasjon på at det venstre som har fått overleve i Vesten, fikk overleve som judasgeit, slik arbeiderne godtok dyrere bolipriser, lavere lønninger, høyere skatter og dårligere arbeidskår, fordi innvanding øker profitten.
  when%20oppressed

 5. Avatar for aford aford says:

  Judasgeita, er den nært beslektet med gjøk? Jeg mener den kan ha pynta seg med lånte gjøkefjær i hvert fall. Kledelig.

 6. Avatar for runeulv runeulv says:

  De er vel memetisk beslektet, da man bruker dyreverden for å beskrive usmakelige økologiske nisjer hos våre medmennesker.

 7. Avatar for aford aford says:

  Ok, skjønner!

  :owl:

 8. Avatar for Svein Svein says:

  Hvis Marx hadde forvillet seg inn i en tidsmaskin og havnet i dagens Europa, så ville han ha brent manuskriptet til Kapitalen. Åtte timers arbeidsdag, fem dagers arbeidsuke og lange ferier! Kanskje han ville engasjert seg for marginale forbedringer, eks høyere minstelønn, bedre oppsigelsesvern (om det er mulig innenfor fysikkens lover) etc etc - nøyktig slik venstresiden engasjerer seg. Ære være de for det.

  Men i det store og hele så er det vestlige nyliberale Europa implementasjonen av det samfunnet som venstresiden har drømt om helt siden Marx. Hvorfor skal de opponere mot en makt som har realisert drømmen? Selvsagt vil ingen si at alt er perfekt, men dog. Når alle målene er av materialistisk karakter så er det vanskelig å se noe problem i et samfunn hvor matriell nød i all hovedsak er borte. (Marx´ beskjeftiget seg ikke særlig med hva mennesket egentlig skulle gjøre med fritiden, bortsett fra noen, akk så småborgerlige passasjer om å lese dikt eller dyrke kulturinteresser)

  Faktum er ikke bare det at venstresiden har mistet sin kraft. Den er absorbert av- og blitt en del av det rådende system, gjerne som «opposisjon» sponset av EU, Open Society, og det som verre er (se neders på denne sida feks. https://www.eurozine.com ) Venstresiden finnes ikke lenger og den vil ikke gjenoppstå. Den som har behov for merkelapper kan alltid fortsette diskusjonen hva som egentlig er venstre, eller hvor mange nyanser som finnes av rødt.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

1 flere kommentar

Deltakere