Den pinlige debatten i Stortinget om migrasjonspakten

16
FN-administrasjonen jubler over at de har fått sin migrasjonspakt. Men hva skjer siden? (FN-foto)

13. desember hadde Stortinget en slags debatt om migrasjonspakten, eller Global Pact for Migration som den kalles. Det var en ytterst pinlig forestilling. Man bør ta seg tid til å lese det offisielle referatet her.

Debatten er pinlig på mange plan. For det første er det pinlig at nasjonalforsamlinga diskuterer et stort internasjonalt dokument som Norge har sluttet seg til etter at fristen er utløpt og Norges tilslutning er gitt. For det andre er det pinlig at Stortinget diskuterer en så stor og viktig sak uten at det foreligger noen sak fra regjeringa, uten at det foreligger noen konsekvensutrening eller noen offisiell analyse av hva det er vi begir oss inn i. For det tredje er det pinlig at store deler av debatten ikke handlet om innholdet i avtalen, men var en debatt om debatten.

Det er også pinlig at regjeringa sier at FN-pakten er viktig samtidig som den bruker en god del plass på å distansere seg fra den og si at den ikke på noen måte er bindende.

Fra en del hold er det hevdet at motstand mot FNs migrasjonspakt er «rasisme». Det er ikke lagt fram noen argumenter som underbygger dette. Derimot går det an å lese debatten og se noe av hva det handler om.

I sin redegjørelse for Stortinget sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide blant annet:

«At vi kan hente kvalifisert arbeidskraft fra andre land når vi trenger det, er positivt for Norge. Det er et gode for migrantarbeidere at de kan finne arbeid og tjene penger i andre land. Når de sender penger til familien hjemme, bidrar det til opprinnelseslandenes utvikling.»

Og dette er noe av kjernen i hele migrasjonspakten. Det handler om å gjøre om hele Afrika til bantustans som ikke bare blir plyndret for råvarer, men som sender sin viktigste produktivkraft, menneskene,  hit til Europa når vi trenger dem. Det de loves til gjengjeld er å få sende penger hjem, og det skal angivelig føre til utvikling.

Dette er det samme som blir sagt i dokumentet fra milliardærklubben World Economic Forum, men den passende tittelen  The Business Case for Migration. Der heter det:

Det er et ubestridelig faktum at veladministrert migrasjonspolitikk kan bidra til nasjonal, regional og global økonomisk vekst. Innvandrere i begge ender av kompetansespekteret kan spille en rolle – ved å gjøre arbeid som lokalbefolkningen ikke er villig til å gjøre (selv under lavkonjunktur), så vel som å gjøre arbeid som lokalbefolkningen ikke kan gjøre fordi de mangler ferdighetene. Konkurranseevnen til selskaper, som de fleste moderne økonomier er avhengige av, kan styrkes markant av innvandrere og migrasjon. Begrensende og ufleksibel regjeringspolitikk setter selskapene i fare for å tape i den globale konkurransen om begrensede ferdigheter, og kan undergrave deres generelle konkurranseevne. Videre er innvandrere big business – både som entreprenører som skaper arbeid, og som forbrukere som skaper etterspørsel.

«… arbeid som lokalbefolkningen ikke er villig til å gjøre (selv under lavkonjunktur) …» Det betyr vel at arbeidet er for farlig, for dårlig eller for dårlig betalt. Og ellers er det de multinasjonale selskapenes muligheter til profitt som er det sentrale argumentet for at massemigrasjon er så gjevt. WEF er jo tross alt en interesseforening for verdens 1000 rikeste selskaper, den taler sine medlemmers interesser.

Utenriksministeren hyller systemet med å sende penger hjem. I verdensmålestokk er hjemsending av penger gigantisk. Verdensbanken sier at det i 2016 ble utført slike transaksjoner til en samlet verdi av 575 milliarder dollar. Dette er ti ganger så mye som i 2000, og er typisk for den nyliberale epoken vi lever i. Den gjennomsnittlige transaksjonskostnaden for denne hjemsendinga er på 7,5%. Det betyr at det bare i overføringa ligger en finansprofitt på 43 milliarder dollar. Dette er kort sagt butikk – for dem som formidler penger. Den største av dem er Western Union. Der har Oljefondet investert nesten en milliard norske kroner og har en eierandel på 1,01%, noe som plasserer «oss» blant de 20 største eierne.

Men det finnes ikke noe land som har fridd seg fra kolonialisme og imperialisme gjennom at migranter sender hjem penger. Derimot betyr systemet at fattige land tappes for arbeidskraft de hadde trengt til å rive seg løs fra kolonialismen og bygge sitt eget land. Migrasjonpakaten tar sikte på å holde dem nede i evig avhengighet som leverandører av råvarer og arbeidskraft.

Hvis man absolutt skulle bruke det nokså forslitte ordet rasisme i denne debatten, så er det FNs migrasjonspakt som fortjener den betegnelsen.

Det beste innlegget i Stortingsdebatten holdt Bjørnar Moxnes fra Rødt. Han holdt kjeft.

FNs nykoloniale migrasjonspakt godkjent, men de store problemene kommer seinere

FNs nye migrasjonstraktat er en skandale

Stadig flere land nekter å underskrive FNs migrasjonsavtale – hva med Norge?KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  Det er ille at norske ministre ikke klarer å problematisere brain-drain fra fattige land og hvordan dette kan undergrave økonomisk utvikling i disse land.

  Også pengeoverføringene kan ha problematiske sider. Det er dyrt å leve bla i Norge for innvandrerfamilier med barn, og enklere blir det ikke hvis store deler av inntekten sendes ut av landet til slektninger i det gamle hjemlandet. Barna deres som vokser opp i Norge vil i stor grad sammenligne seg med andre barn som bor i Norge og ikke med barn som bor i det landet foreldrene kommer fra. Dette lager en del problemer og spenninger i ungdomsmiljøet her i landet mellom rike og fattige ungdom.

 2. Avatar for Rapper Rapper says:

  “I sin redegjørelse for Stortinget sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide blant annet:

  «At vi kan hente kvalifisert arbeidskraft fra andre land når vi trenger det, er positivt for Norge. Det er et gode for migrantarbeidere at de kan finne arbeid og tjene penger i andre land. Når de sender penger til familien hjemme, bidrar det til opprinnelseslandenes utvikling.»

  Og dette er noe av kjernen i hele migrasjonspakten. Det handler om å gjøre om hele Afrika til bantustans som ikke bare blir plyndret for råvarer, men som sender sin viktigste produktivkraft, menneskene, hit til Europa når vi trenger dem”.

  Kom igjen. Søreide osv vet at Norge allerede tiltrekker arbeidskraft fra hele Europa. Det er nok med arbeidsløse her. Alle vet også at utdanningsnivået i de fleste u-land ikke er på samme nivå som i vesten. Det som Søreide og andre sier er simpelthen bortforklaringer for å dekke ideologien deres, som selv dekker andre, usagte mål – nemlig befolkningsutskiftning [høfligt sagt]. Er det fortsatt så vanskelig å se dette? Hvor mye bevis trengs? Her gir jeg dere bare en smaksprøve:
  - “There is no place in modern europe for ethnically pure states, that’s a 19th century idea and we are trying to transition into the 21st century, and we are going to do it with multi-ethnic states.” https://www.splcenter.org/fighting-hate/intelligence-report/1999/kosovo-and-far-right
  -
  - “ What then can be done? (Apart, of course, from widespread and vigorous miscegenation, which is the best answer, but perhaps tricky to arrange as public policy.) First, we need to raise still more taxes to help regenerate inner-city ghettos … And the final answer, frankly, is the vigorous use of state power to coerce and repress…Stamp hard on certain ‘natural’ beliefs for long enough and you can almost kill them off. The police are first in line to be burdened further, but a new Race Relations Act will impose the will of the state on millions of other lives too” (Andrew Marr, 1999) https://www.theguardian.com/uk/1999/feb/28/lawrence.ukcrime4

  - https://www.youtube.com/watch?v=86G_ps-ise0 (se på de første 2 minuttene)

  - https://www.bitchute.com/video/fstqWfjI12DW/ (se på fra 5:07, i ca. 2-3 minutter).

 3. NBBL (Norske boligbyggelags landsforbund) venter fire prosent vekst i boligmarkedet for 2019.
  Dette betegnes som en beskjeden vekst av sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBL, og han nevner da tre faktorer som demper prisene.

  • Befolkningen vokser saktere enn før. Rapporten peker på at befolkningsveksten nesten er halvert etter 2014, mye på grunn av lavere innvandring.

  • Boligbyggingen har vært høy med mange boliger til salgs over hele landet, og også neste år ferdigstilles det mange nye boliger, ifølge rapporten.

  • I september satt Norges Bank opp styringsrenten for første gang på flere år, og bankene har fulgt etter med å skru opp boliglånsrenten. Sentralbanken har gitt beskjed om at styringsrenten trolig skal heves to ganger til i 2019 før den settes gradvis opp til rundt to prosent i 2021.

  Enhver som kan matte på kulerammenivå skjønner at sentralbanksjef Øystein Olsen (på andre åremål…) ikke kan øke styringsrenta som nevnt, samtidig som bankene følger etter, gjerne et par måneder i forvegen - og i tillegg belage seg på at falskmynteriet til ESB-sjef Mario Draghi - som i 2018 har trykket 30 millarder euro pr måned, bedre kjent som kvantitative lettelser for å holde børsfesten i gang, blir stanset.

  Nå forklarer Bjerknes under første punkt ganske enkelt grunnlaget for “migrasjonspakken”* og WEF skriver sjøl hvor viktig det er å svekke “fattige” ressursrike lands konkurranseevne i alle ender, for ønsket profitt. Da gjenstår det bare for redaksjonene å forklare folkemengden de faktiske forhold, og at Søreide om mulig også blir “opplyst” om dette.

  • No Comment
 4. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Kan det være så enkelt at den gjengse politiker tror at boligmarkedet styrer økonomien. Er det det som er lærdommen de har tatt med seg fra jappe-tiden? Eller var det “sub-prime” krisa, det alle som hadde pust nok til å dogge på et speil, fikk lån til langt over pipa?
  Så, ja - det må nok komme mye folk, skal illusjonen opprettholdes - slik at de kan snike seg ut meg penga i behold. Det har ikke den godeste Donald - the twitter-in-chief, helt forstått, med den muren sin.

  https://www.youtube.com/watch?v=q9Kk6BhbbKA
 5. Hva er vitsen med å skrive under en avtale “som ikke får noen betydning for Norge” - slik stats- og utenriksministeren påstår. Og ærlig talt - hente kvalifisert arbeidskraft kunne vi da gjøre før denne avtalen ble underskrevet, hvis det ikke er slik at “kvalifisert arbeidskraft” er det samme som moderne slavearbeid som tar jobber ingen vil ha, til lønns- og arbeidsvilkår ingen vil ha. Nei, denne avtalen er kun lagd for at det skal bli lettere å flytte fødselsoverskuddet fra Afrika til Europa, gjøre det lettere å migrere til Europa, samt styrke migranters rettigheter (hvor er pliktene?)

 6. Avatar for aford aford says:

  @Gatekeeper, jeg har et par ganger nå sett og hørt Merkel si hva hun sier på tysk, og lest den engelske tekstingen. Og det samme 2/3 flertalls-kravet til paktens gyldighet finnes utvilsomt skriftlig i diverse dokumenter fordi dette er slik vedtak normalt gjøres i FN.

  Hvis vi ønsker å forstå verden og hva som skjer, er det viktig å ha mer enn en liten teskje is i magen, og en nøktern, kritisk vurdering av all informasjon, alle uttalelser fra Frau Merkel etc. - idéelt sett helt uten confirmation bias, slik vitenskapelig metode foreskriver - er alltid helt nødvendig, ellers vil man sannsynligvis ende opp med en forhastet konklusjon som ikke nødvendigvis beskriver virkeligheten, men gjerne styrker/ bekrefter ens forhåndsantagelser. Dette kan være mer lystbetont og gi mer belønningsfølelse enn den omhyggelige og ofte tidkrevende jobben det kan være å samle genuine puslespillbiter, og når nødvendig derfor usentimentalt også “kill one’s darlings” og lenge, i kjedligste fall for alltid, måtte tåle å leve med mange ubesvarte spørsmål. Ubesvarte spørsmål er noe av det verste vi vet om, og vi har derfor lett for å lage oss ett eller annet dummy-svar til hvert av dem for å tette alle hullene i våre fortellinger om verden.
  Dette lille foredraget om metode og bias er sannsynligvis selvfølgeligheter for mange, men iom. at det er veldig lett for noen og hver av oss å gå i sånne feller selv om vi kjenner prinsippet godt i teorien, syntes jeg dette var en grei anledning til å minne oss alle om at de finnes.

  Og i dette tilfellet, med ovennevnte analytiske fallgruve i mente, forekommer det meg at det Merkel muligens egentlig belærer forsamlingen om, ikke er et 2/3 flertalls-krav for at pakten formelt sett skal bli noe mer politisk bindende for de tilsluttede nasjonene enn hva den vanligvis påstås å være når kritiske røster heves på dette punktet. Altså ikke bindende eller begrensende på nasjonenes selvbestemmelsesrett mht. lovgiving og praksis.

  Jeg har forslag til en annen tolkning av Merkels ord: Jeg tenker at hun kanskje egentlig sier at kun hvis og når pakten underskrives av 2/3 av nasjonene, er den å anse som vedtatt og eksisterende, som pakt, med de iboende formuleringer og de føringer for de tilsuttede nasjonene den innebærer i sin nåværende, og da i så fall endelige form. Og at dersom den ikke får 2/3 flertall er den kandidat for “sylinderarkivet” (papirkurven).

  Når det gjelder hva pakten i praksis og evt. på bakrommene egentlig vil bety av mer enn føringer og forslag, snarere forpliktende, samordnet og overnasjonalt regelverk og implementering, er vi i så fall like langt, og her er det fremdeles mulig å både anta og spekulere det meste. Min egen bias er nok ganske sammenfallende med din og mange andres, men jeg tror bare vi kanskje ikke fikk spesielt mye mer kjøtt på de mistenkelige beina av dette. Jeg tipper de kommer til å klare å få land som Norge til å underkaste seg helt greit uten å måtte pålegge oss det gjennom formaliteter.

 7. Hei.
  Jeg syns i grunnen det du skrev var greit nok,og jeg tror det formelle er riktig beskrevet av deg, men jeg vil bruke en metafor :
  Er man godtroende og opererer kun på det ytre planet, med ryddighet og samvittighetsfull forpliktelse som om man er likestilte partnere, vil man bli tappet for energi på sikt , siden de er som vampyrer når det gjelder behov for makt, og de ønsker alltid overtak. Å tilbakeholde informasjon er en del av behovet for kontroll. Dersom de tilsynelatende skulle gi etter, så er det bare som et ledd i den videre kampen om full kontroll… De opererer ut fra andre standarder og har en annen agenda, enn det sammenlikningsgrunnlaget vi har. De bruker de rette begrepene, men legger noe annet i dem. Slike avtaler er steiner å gå på som fører til deres mål. Man ser at de bruker jurister til å omgå loven, framfor å respektere den.
  De minner meg om en vampyrer med kamelonaktig oppførsel som har lært seg korrekt språk, og de vil fortsatt ha en vampyrs natur, og kamuflert med vår type farge og mønster, vil det bli enda vanskeligere å se at det er blod de ønsker. Tilbake er det to merker på halsen og betydelig mer redusert tilstand.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

7 flere kommentarer

Deltakere

Historisk kommentararkiv

16 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.