FNs nye migrasjonstraktat er en skandale

43
Den planlagte FN-avtalen om global migrasjon er knapt diskutert i Norge. Hva mener de politiske partiene om den?
Knut Lindtner

Av Knut Lindtner.

FN legger opp til en traktat på en konferanse som skal avholdes i Marokko 10 desember. Her skal det vedtas et dokument om at Migrasjon er en menneskerett.

Hvis dette er et korrekt er det et radikalt dokument som, under forutsetning av at det gjennomføres, vil kunne føre til kaotiske internasjonale tilstander. Det handler ikke om flyktninger som flykter fra krig og forfølgelse, men om mennesker som ønsker å flytte til land med bedre levekår.

I dokumentet fremholdes også den forestillingen om at migrasjon uansett motiv er noe som må fremmes, beskyttes og støttes.

I Forslaget fra FN-utvalget som er ikke-bindende sies det at migrasjon må sees på som en menneskerett.

Her heter det blant annet at:

Flyktninger og migranter har de samme grunnleggende rettigheter og friheter som må respekteres, beskyttes og oppfylles i alle tilfeller.

Nesten alle FNs medlemsland med unntak av USA, Østerrike, Australia, Kroatia, Ungarn og kanskje til og med Tsjekkia og Polen forventes å undertegne denne avtalen.

Det foreslås også at hvem som helst skal kunne flytte til hvor som helst av verdens land at det skal informeres om hvilke retter og plikter og regler som gjelder for disse landene.

Og forholdene må legges til rette for at de som migrerer skal kunne finne seg til rette. De ulike mottakerlandene må åpne for kulturelt mangfold og kulturell utfoldelse for de ulike som bestemmer seg for å slå seg ned i et land. Migrantenes kultur og skikker må det også taes hensyn til.

De skal ha samme tilgang til de sosial velferdsordningen som befinner seg i de landene de ankommer.

Pressefriheten må også justeres slik at informasjonen om migranter og fremmedkulturelle blir etisk høyverdig:

«Främja självständig, objektiv och kvalitativ rapportering av mediekanaler, inklusive internetbaserad information, inklusive genom att göra medieanställda känsliga för och utbilda inom migrationsrelaterade frågor och terminologi, investera i etisk rapporteringsstandard och annonsering och sätta stopp för fördelning av offentliga medel eller materiellt stöd som på ett systematiskt sätt främjar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och andra former av diskriminering mot migranter, i full respekt för pressfriheten.»

Det betyr alle alle medier som ikke støtter regjeringens migrasjonspolitikk mister støtte.

Mitt spørsmål er hvorfor vi ikke har hørt noe om dette radikale FN-forslaget. Og hva mener den norske regjeringen om det?

Vi skal ikke bare åpne landets grenser for alle som ønsker seg hit, men vi skal informere om det vi forventer oss av dem og om alle velferdsordningene vi har, noen er helt unike i verdenssammenheng. Og Norge er et lite land mindre enn 1 promille av verdens befolkning.

For de som vil lese hele FN-forslaget er teksten her

For min egen del vil jeg føye til at jeg oppfatter dette som en oppskrift på kaos og nedbryting av alle nasjonale grenser. Det må sees i sammenheng med ønske som om «One World Government» og med globalismen som ideologi. En får da en verden hvor det er fullstendig fri flyt av kapital, varer og arbeidskraft og hvor enhver velferdsordning vil bryte sammen på grunn av tilstrømning.

Dette er ideelt for kapitalismen for de slipper å bidra til alle velferdsordningene og kan få den billigste arbeidskraften som tenkes kan.

Det vil ikke være mulig å opprettholde ordninger med sykemelding med full lønn, mors- og svangerskapspermisjon eller pensjonsordninger, vanlige tariffavtaler og alt som følger med disse av beskyttelsestiltak for lønnstakerne. Disse er forankret i nasjonalstatenes lovverk og avtaler i det nasjonale arbeidslivet.

Og selv om ikke dette vedtaket vil være bindende vil det bli brukt for å fremme utvikling i den retningen. Det vil både  bidra til en lite ønsket utvikling men også til økt mistillit til FN-systemet.

Men hva sier den norske regjeringen?

 


Knut Lindtner er pensjonert psykolog og redaktør for nettstedet Derimot.no. Denne artikkelen ble først publisert der.


Kommentar:

Foreløpig har Tsjekkia, Bulgaria, Ungarn, USA og Østerrike sagt at de ikke vil underskrive avtalen. Det gjelder antakelig også Kroatia og Polen. Den norske regjeringa vil etter alt å dømme underskrive den.

Her er nettsidene for FNs Global Compact for Migration.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for magnarhu magnarhu says:

  Dette virker å være en Soros/Rockefeller-inspirert erklæring. Krigsgrunnlag for Det demokratiske partiets krigsfløy? En idealistisk erklæring for en harmonisk verden. Men denne harmoniske verdenen eksisterer ikke annet enn i propaganadaen til denne globalistfløyen, som består av noen av de rikeste i verden. Og det er en falskhetens kappe som denne fløyen av globalister tar på seg for å skaffe seg spillerom for sine investeringer og økonomiske manipulasjoner. Men de som undertegner løper trolig ingen risiko, og de som tror de løper en risiko ved å undertegne den, vil neppe undertegne. Det blir nok få underskrifter, tenker jeg. De aller fleste mener nok det er atskillig som må på plass før en slik idealisme er mulig. Blant annet at kapitalismen i den nåværende utgave må avskaffes. En slik idealisme er bare mulig i et likeverdig verdenssamfunn som har kontroll over verdiskapningen og hva verdiskapningen skal brukes til. Det er en erklæring hentet fra utopien, trolig i en ondsinnet hensikt. Hvem er det som har utarbeidet den? Hvor kommer grunnlagsmaterialet fra?

 2. Veldig bra at dere la inn denne artikkelen. Håper mange leser den.
  Takk til system, og til Knut Lindtner på Derimot.no

 3. I dag er det vel den norske innvandringspolitikken som ligger nærmest opp til denne FN traktaten. Det vil si for økonomiske migranter fra MENA land, som får flyktningestatus fra saksbehandlerne i UDI. Med flyktningestatus får de gratis bolig til millioner ferdig møblert også med hvitevarer og brunevarer, og utbetalinger per måned som minstepensjonister bare kan drømme om. Da er det ikke rart at bilparken etter et par år består for det meste av øvre middelklassebiler, som Mercedes E klasse, BMW 5 serie, Audi A6, Volvo og SUVer i samme klasse, alternativt, BMW 3 serie og Audi A4.

  En kan bruke penger på bil når de ikke har boliglån som nordmenn. Førerkortet får de gratis, og gratis barnehageplass, fulle pensjonsrettigheter fra første dag, de går foran nordmenn i helsekøen og gratis tannlegebehandling som nordmenn må betale for. Da blir det også penger til å dra på ferie til landet de flyktet fra, og mange kan også kjøpe eiendom der.

  De får altså en solid middelklassetilværelse materielt og økonomisk her i Norge for resten av livet selv om 75% av dem aldri komme i arbeid. Selv de fleste av 3 generasjon integreres ikke, og de får lov til å kultivere sin kultur de tar med seg fra hjemlandet i sine parallellsamfunn. At selv mange av 3 generasjon med opprinnelse ikke kan snakke og skrive norsk flytende er ikke noe problem for norske myndigheter, de fleste unngår den norske vertbefolkningen når de kan allikevel.

  Økonomiske migranter med flyktningestatus her i Norge tilhører da ikke svake grupper. De går foran nordmenn, og med flyktningestatus får det siste som er igjen i statskassen før nordmenn. Det er bare norsk øvre middelklasse og oppover som er bedre stilt. Det er den norske vertbefolkningens arbeiderklasse, de som er utenfor arbeidslivet og pensjonister som er svake grupper i det norske samfunnet.

  Det er de som opplever omvendt rasisme og diskriminering, når feks de får beskjed om å betale strømregningen de ikke kan betale ved å selge noe, mens økonomiske innvandrere med flyktningestatus kan kjøre ned til sosialkontoret i sin dyre bil og få penger til sin strømregning.

  En slik innvandringspolitikk, hvor Norge og Europa faktisk satser på ikke-bærekraftig innvandring er galskap, og en sikker måte å tømme statskassen på, spesielt når vertbefolkningene er i tilbakegang. Bærekraftig innvandring blir motarbeidet og vanskeliggjort. Men politikerne, agenter for global storkapital er ikke gale, de vet hva de gjør. Innvandringspolitikken er krigføring mot vestlige land med ikke-bærekraftig masseinnvandring som våpen, koordinert og organisert av NWO gjennom FN og EU, og gjennomført av deres politikere, og skjønnmalt av deres vestlige presse og media.

  Kapitalkreftene vil påskynde en økonomisk, sosial og kulturell kollaps i vestlige land, for så så komme med sine “løsninger” når Europa er på knærne og kaos råder: - Europa tvinges til å oppta massive lån fra deres IMF og Verdensbanken på tusener av milliarder. Så gjennomfører NWO sin sjokkdoktrine i Europa som de har gjort med stor suksess i Latin Amerika, Asia og Afrika.

  De vil kreve at Europa implementerer nyliberalisme og oppgir blandingsøkonomiene, restrukturerer staten og kutter kraftig i velferd og pensjoner, privatiserer økonomiene, og tillater (sine) utenlandske investorer å kjøpe drikkevann og matjord, energi og infrastruktur. De innfører profittbasert utdanning, helsevesen og private pensjonsordninger. Storkapitalen hater velferdsstater, de skal ha maksimal profitt.

  Den nåværende innvandringspolitikken til europeiske land vil føre til økonomisk, sosialt og kulturelt kollaps uansett. Det FNs migrasjonstraktat vil gjøre, diktert av global storkapital, er å påskynde kollapsen og kapitalkreftenes overtagelse av Europa. Underskriver ikke FN medlemslandene traktaten, tar det bare lenger tid for storkapitalen å få sin sosialdarwinistiske markedsøkonomi implementert i alle vesteuropeiske land.

 4. Menneskerett. “Flyktninger og migranter har de samme grunnleggende rettigheter og friheter som må respekteres, beskyttes og oppfylles i alle tilfeller”. Målt opp imot hva?

  Vi endrer formuleringa men beholder budskapet: “Mennesker har de samme grunnleggende rettigheter og friheter som må respekteres, beskyttes og oppfylles i alle tilfeller.” Hvilken art gjelder dette? Neppe Homo Slaviens. Her kommer det klart frem at FN ikke forstår essensen i budskapet sitt. USWorld-pyramiden vil kollapse før den har begynt, høyst sannsynlig gjennom borgerkriger på bakgrunn av det stikk motsatte. Junior USA vralter rundt med spjelka lårhals, og ber/skremmer “medlemsland” med fandens oldemor om å betale 2% bnp-skatt til menigheta på Wallstreet, slik at menneskeuretten kan fortsette. Den dagen en folkevalgt leder krever at menneskerettighetsnormer blir overholdt og tar til ordet for fred på jord, ja da snør det nok oppover. Vil man dette til livs må økonomien i den form vi kjenner til legges brakk, og et nytt system må opp. Den debatten må tas, og det er bare å sette i gang. Ja dere og MSM (!)

 5. Takk for dine kommentarer i tydelig og klart språk om dette, et her, og et på derimot.no under samme artikkel, som jeg printet ut flere eksemplarer av i dag.
  Anbefaler at man kopierer og printer ut den artikkelen her, og deler ut til personer som man kan snakke med om dette.

 6. Kanskje historien gjentar seg, bare på en annen måte, men at det finnes hovedlinjer å trekke lærdom av likevel ?
  Du skrev :
  “Kapitalkreftene vil påskynde en økonomisk, sosial og kulturell kollaps i vestlige land, for så så komme med sine “løsninger” når Europa er på knærne og kaos råder: - Europa tvinges til å oppta massive lån fra deres IMF og Verdensbanken på tusener av milliarder.”
  Her syns jeg du er ved kjernen, i tillegg til dette om nedbygging av det gamle, for å bygge opp noe nytt. Det er typisk at de samme deltar både i krigen og i fredsmøtene etterpå,
  Lord Milner nr 3 fra høyre. Signering av fredsavtalen i speilsalen 1919
  Lord Milner i Versailles
  samt gjenoppbygginga.
  Boerkrigen :
  Alfred Milner, a statesman and colonial administrator, became Governor of the Cape and High Commissioner of South Africa in 1897. He pushed the Transvaal Republic to war, oversaw the war, and organised reconstruction after the war.
  Alfred Milner gjenoppbyggeren
  Milners bok Element of reconstruction

  Marshall planen etter 2 verdenskrig førte jo til EU, så gjenoppbygginga var på denne måten ikke på våre premisser.
  "

 7. Avatar for Olav Olav says:

  Our research proves that the true origins of the war are to be found not in Germany, but in England. In the late nineteenth century a secret society of immensely rich and powerful men was established in London with the stated aim of expanding the British Empire across the entire world. They deliberately caused the South African War of 1899–1902 in order to grab the Transvaal’s gold from the Boers. Their responsibility for that war, and the horror of British concentration camps in which 20,000 children died,3 have been airbrushed from official histories. The second stage of their global plan was the destruction of the rapidly developing industrial and economic competitor, Germany. […] Five principal players, Cecil Rhodes, William Stead, Lord Esher, Lord Nathaniel Rothschild and Alfred Milner, were the founding fathers, but the secret society developed rapidly in numbers, power and presence in the years before the war. Influential old aristocratic families that had long dominated Westminster were deeply involved, as was King Edward VII who operated within the inner core of the Secret Elite. The two great organs of imperial government, the Foreign Office and the Colonial Office, were infiltrated, and control established over their senior civil servants. They likewise took over the War Office and the Committee of Imperial Defence. Crucially, they also dominated the highest echelons of the armed forces through Field Marshall Lord Roberts7 in what we have termed the “Roberts Academy.”8 Party-political allegiance was not a given prerequisite for members; loyalty to the cause of Empire was. New Dawn Magazine, Vol. 9; No.1. The Secret Origins of the First World War.

 8. Menneskerett. “Flyktninger og migranter har de samme grunnleggende rettigheter og friheter som må respekteres, beskyttes og oppfylles i alle tilfeller”.

  Reagerte på ordene “samme rettigheter”.
  En kursholder sa en gang at man skulle bruke loven til sin fordel.
  Det må jo bety Paulsen, at siden de har disse rettighetene, som er samme som oss andre, så har vi også de rettighetene : vi kan alle nå få gratis hus , tannlege osv herretter
  Mye hardt tjente penger har gått til tannlegen de siste årene, og boliglån, men nå skal vi slippe det.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

25 flere kommentarer

Deltakere

Historisk kommentararkiv

43 KOMMENTARER

 1. Kapitalistene ja. Men denne «One World Goverment» har vel også alltid vært marxist-leninismens våte drøm, har det ikke? Vi ser nå noe unikt og merkelig: at kapitalisme og sosialisme forenes i en uhellig allianse. Og målet er tydeligvis å gjøre verdens befolkning om til en homogen og fordummet masse av slaver, og å skape en «elite» med nærmest gudeliknende makt.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.