Kan USAs militære styrker konfrontere Russland og Kina samtidig?

25
USA legger opp til global konflikt med både Russland og Kina. Viljen er der, men hvordan står det til med evnen?

Siden Sovjetunionens sammenbrudd for snart 30 år siden har USA vært den ene og dominerende supermakta. USA bruker like mye på sine militære styrker som de neste ti landene til sammen. USA har over 800 baser over hele verden. Men er virkelig USA så sterkt som landets ledere vil ha det til. En amerikansk rapport sår sterk tvil om dette.

Konfrontasjon med både Russland og Kina

USA fører som kjent en stadig mer aggressiv sanksjonspolitikk både mot Russland og Kina. USA har plassert militærbaser ikke lang fra forstedene til St. Petersburg og har gjort Norge til base i et mulig angrep på Russland. Samtidig legger USA opp til en konfrontasjon med Kina i Sørkinahavet. Til tross for hva Donald Trump lovte i presidentvalgkampen har USA nå sørget for å forene sine motstandere Russland, Kina og Iran. I geopolitikken regnes det som kardinalfeil nummer én. Og er virkelig USA så sterkt at landet kan utfordre to av de andre atommaktene samtidig? USA har utvilsomt kjernefysiske våpen i overflod. Men er egentlig USA så sterkt at det kan tåle to store konflikter samtidig?

En rapport fra den amerikanske tenketanken Heritage Foundation mener at det er svært tvilsomt at USA har styrke til dette. Heritage er en konservativ stiftelse og regnes som en av de mest innflytelsesrike tenketankene i USA.

Det er rapporten 2019 Index of U.S. Military Strength som har gjennomgått alle grenene av militærapparatet til USA og som kommer opp med en heller dyster konklusjon – sett fra Pentagons side.

Vurdering: Fra måtelig til svak

Den aktive delen av USAs militære styrker er to tredelr av hva de burde være skriver Heritage. Utstyret deres er eldre enn det burde ha vært og deres mobiliseringsnivå er «problematisk».

Heritage bruker fem klassifiseringer i sin vurdering av USAs militærapparat. Det er veldig svak, svak, marginal, sterk og veldig sterk. Det er bare US Armys mobiliseringsgrad som får karakteren sterk. Og den samlede vurderinga for hele militærapparatet er «marginal», eller måtelig.

Dette er totalvurderinga av USAs militære stryrker fra Heritage Foundation.

Heritage har tidligere vurdert hæren som svak, men på grunn av økt mobilisering har man hevet karakteren til marginal. Marinen er det verre med. Der er man så vidt i stand til å holde flåten i operasjonell stand og flåten har i dag liten evne til å trappe opp til en virkelig krigssituasjon. Også flyvåpenet skårer svakt. Mobiliseringsevnen er svak. Det e ikke nok piloter og de som er der har ikke nok flytid. Flyvåpenets evne til å takle en større krigssituasjon vurderes som utilstrekkelig.

Marinekorpset, som ofte har vært første linje i USAs militære eventyr vurderes som svakt. Det er stor slitasje på denne delen av militærapparatet og evne til å mobilisere til en storkonflikt er svak.

De kjernefysiske styrkene derimot, vurderes som sterke på flere områder, sjøl om de begynner å bli gamle og ikke helt har klart å takle moderniseringskrav og vedlikehold.

Totalvurderinga til Heritage er dermed «marginal». De faglige vurderingene som ligger til grunn for rapporten virker troverdige, men man kommer jo ikke unna at både denne og alle slike rapporter går inn i en politisk kamp. Rapporten kan bli brukt av dem som ønsker en kraftig opprustning og modernisering av USAs militærapparat.

Kommentar:

Rapporten bekrefter bildet av ei supermakt på slutten av sin karriere. USA har ikke den styrken at landet kan konfrontere Russland og Kina samtidig. USAs uendelige kriger har slitt på systemet og de militære styrkene utfordres på mange måter. Vi vet fra andre rapporter at både Russland og Kina utvikler taktiske og strategiske våpen som går USAs våpen en høy gang, og kanskje vel så det. Til nå har USA hatt et absolutt overtak i lufta. Det overtaket er ikke der lenger, heter det i Military Balance 2018. Og vi vet at USA ikke klarer å mobilisere egne rekrutter til å føre krigene sine, men i stigende grad må ty til leiesoldater og stedfortrederkriger.

Vi har sett før at USA ikke klarer å beholde hegemoniet økonomisk og industrielt. Nå ser vi at det samme gjelder de militære styrkene.

Det skumle med dette er at disse svakhetene vil gjøre det lettere for USA å ty til kjernefysiske våpen i en storkonflikt fordi de andre våpengrenene ikke vil være sterke nok.

 

Som Romerriket på slutten er USA avhengig av leiesoldater

USAs imperium synker fort

Military Balance 2018: USA har ikke lenger et militært overtak over alliansen Russland-Kina

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  Uansett har USA tilstrekkelig med militær styrke til å kunne forsvare sitt hjemland mot militære angrep fra andre stormakter og land. For de fleste land vil en slik forsvarsevne være tilstrekkelig, men altså ikke for USA som i tillegg skal opprettholde sitt imperium og dollarens dominerende posisjon i verden (dollar über alles).

  Både Russland og USA kan ha for små militære styrker til å kunne vinne store militære slag. Ved et angrep på Russland kan Russland veldig lett komme i en situasjon (pga manglende militære styrker) hvor Russland kan komme til å benytte seg av sine atomvåpen i selvforsvar. Dette er veldig farlig for Norge som er et militært oppmarsjområde for USA. Og skulle Norge bli en atomslagmark, så er det vel knapt nok noen i USA som vil bry seg noe særlig om dette.

 2. Og de norske politikerne som gir sin velsignelse til dette har selvfølgelig allerede ordnet seg med fluktrute til USA , før de dytter fedrelandet fremfor seg inn i flammehavet. Hva er definisjonen på en forræder om ikke dette svarer til den?

 3. Heritage Foundation er en erkekonservativ tenketank, og det kan spekuleres i at deres analyse som vurderer USAs væpnede styrker som marginal, kan være en bevisst undervurdering for å påvirke til ytterligere bevilgninger fra statsbudsjettet til det militær-industrielle komplekset.

  Deres analyser blir vel antagelig lest av alle republikanske og de fleste demokratiske kongressmenn og senatorer, og gjengitt i konservative aviser og tidsskrifter, og har dermed innflytelse på kongressen.

 4. Avatar for Hammer Hammer says:

  Alle mennesker er født materialistrer, så kan religion og annen overtro ta noe over for fornuften. Men maktmennesker som har samfunnsansvar, må svært ofte gripe til hva som er mulig å gjøre, uten å ødelegge for seg selv. Det fører av og til at de velger det sikreste. I dette tilfellet har vi å gjøre med atommakter som kan utslette hverandre, det vil si, ingen gevinst! Det blir ingen omfattende atomkrig! Det blir en tøff og kanskje utmattende Handelskrig som USA har stor mulighet til å tape. Grunnen til det er flere men her er noen: 1. Kina har et enormt indre marked og har allerede de mest moderne og effektive produktiv kreftene i verden. 2. Kina har et mer effektivt styresett en USA. 3. De væpna styrkene til Kina er mer patriotiske og disiplinerte en USAs. 4. Kina ligget midt i “smørøyet”, i den delen av verden hvor den økonomiske veksten er størst og med den største befolkningen, USA ligger på den andre siden av verden. 5. Samarbeid Organisasjonen og Sikkerhet Organisasjonen SCO har nå et folketall på godt over 3 milliarder. 6. Gjennom de siste 20 år har det bygget seg opp et solid og tillitsfult samarbeid mellom Kina og Russland. 7. Antall nasjoner som samarbeider med Kina har økt kraftig. 8. Infrastrukturen og teknologien er i enorm utvikling i Kina, de som har besøkt landet for 10 år siden, kjenner det nesten ikke igjen. 9. Kina er i ferd med å bli verdens kunnskaps sentrum. Alt dette om mye mer vet generaler og politikere i USA. Kjøttbiten Kina, blir nok for stor til å kunne svelges! :coffee::cake::panda_face:

 5. Avatar for Hammer Hammer says:

  Hei Anne Brit, alt er materie også elektromagnetisk stråling. Du var materialist før du ble født da du sugde til deg næring fra navlestrengen og du fortsatte med å være materialist etter du ble født da du av ren refleks og medfødt instinkt, sugde på brystvorten eller på en finger som ble lagt mot munnen. Vi blir nok ikke kvitt materialismen før vi er død eller gått bort, som noen sier. Materialismen er alt og den kan vi forstå.:wink::guitar::grapes:

 6. Hvis materealismen er alt, burde vi kunne forstå alt. Da burde mennesket kunne forstå seg selv. Det er for meg, og mange andre, en skrikende selvmotsigelse, at ting skal kunne forstå seg selv?

  Du kan programmere en datamaskin så godt du vil. Den vil kunne regne fort, gi utrolige resultater, men den vil aldri kunne forstå seg selv?

  Er kjærlighet bare kjemi i hjernen? Kan vi i framtiden lage en sprøyte mot ekteskapsbrudd, homofili, pedofili og kriminalitet? Et slags “soma” som Aldous Huxley skrev om i boken “Viduderlige nye verden”? Er fantasi og kjærlighet bare kjemi?Jeg tror ikke det :grinning:

  Hvis du er materealist må du nødvendigvis mene at alt er kausalt? Ellers kommer andre årsaker inn. Da jeg studerte ulineære differensialligninger, gikk det et lys opp for meg! Det var en fysiker og metereolog som hette Edward Lorenz. Han laget ligninger for været. De brukes fortsatt i dag. Det viste seg at disse ligningene var utforutsigbare, altså ikke-kausale. Det er derfra vi har uttrykket “Butterfly-Effekten”. En sommerfugl sine vingeslag i Bejing i år, vil kunne forårsake en storm i Vesten neste år. Ligningene viser at dette er tilfellet. Hvis du tror på materealismen burde vel ting kunne være forutsigbare? Du kan argumentere med at vitenskapen er ikke kommet langt nok enda, men Lorenz sine ligninger er uforutsigbare av natur! Der svikter kunnskapen hos de fleste…

  Jeg er jo en nysgjerrig person, som mer enn gjerne skifter mening. Derfor synes dette er meget interessant :grinning:

  Jeg vil igjen anbefale deg å lese boken til Terje Simonsen, “Our Secret Powers”, som du finner på Amazon… Han angriper disse tingene fra en vitenskapelig synsvinkel. Han vil ikke overbevise noen i den ene eller annen retning, men har gjort et grundig arbeid og stiller en del interessante spørsmål.

  PS: Nå pratet jeg meg helt bort fra trådens tema. Jeg beklager Steigan, men jeg synes dette var så interessant at jeg kunne ikke holde meg :grinning:

 7. Så vil jeg tilbake til trådens tema :grin:

  Kan USAs militære styrker konfrontere Russland og Kina samtidig?

  Spørsmålet er ikke bare hvor store militære styrker du har. Det kommer også an på hvilken informasjon du har. På samme måte som Einstein sa i sin tid, at masse og energi er det samme, vil mange si i dag at informasjon og energi er det samme! Det er helt riktig som Hårstad har sagt i mange år. “Hvis ikke du kjenner fienden, har du tapt”

  Kina har fusket og satt inn ekstra elektronikk i datakort de produserer for Supermicro, som har den største delen av verdensmarkedet. De leverer “Mother board” (Altså Mamma-kort) som nesten alle store databrukere i verden bruker. Det er den sentrale delen av en datamaskin. Da får Kina en bakdør inn i i alle systemer som bruker Supermicro, det er de fleste…

  Her er originalartikkelen:

  https://web.archive.org/web/20181004172410/https://www.bloomberg.com/news/features/2018-10-04/the-big-hack-how-china-used-a-tiny-chip-to-infiltrate-america-s-top-companies.

  Her har de lagt en liten brikke mellom lagene, som er på størrelse med et riskorn, som i sin tur har gjort at de kan overta kontrollen. Hvorfor er det så få som skriver om det?

  Er Kina så mye bedre enn USA, eller NSA? Det som er så symptomatisk, er at dette ikke skrives om så mye i den vestlige presse. Hvorfor gjør det ikke det? Årsaken er selvfølgelig. Hvor mange av dere skjønner hvorfor?

  Snowden har røpet litt om hva USA kontrollerer av kommunikasjon og software. Kina kontrollerer hardwaren. Da kontrollerer de alt!

  Det blir som å si at du sitter i en gravemaskin og at USA kontrollerer spakene i styrehuset. Men når Kina kontrollerer ventilene, er det de som bestemmer. Tenk litt på det…

 8. Hei Hammer! Jeg tror ikke en pøkk på hva du sier :grin:

  Som du vet, jeg har vært i Afrika mye, Der fikk jeg meg en overraskelse. Jeg så at det er Kina som overtar!

  Jeg er sivilingeniør innenfor elektro og data. Det første jeg ville tenkt på, hvis jeg var vennlig mot regimet i Kina, hvor de produserer alt, var jo nettopp å legge inn noe, som gjør at Kina får kontroll. Hvor naiv kan du være? Tror du alle i Kina er dumme?

  Har vi ikke alle hørt om kina-produkter? Min kone er veldig glad i moter. Da vi var i Kina kjøpte hun noen Guzzi-vesker der til bare 8.000 Kr! Det skulle visstnok være så flott. (I Europa koster de 30.000 Kr) Det første som skjedde var at hanken av den ene vesken falt av, i heisen ned. Så mistet hun den dyre “Sveitsiske klokken” sin, fordi lenken røk med en gang. Hvor dum kan du være?:grin::grin::grin::grin::grin: Hadde hun blitt tatt med noe av dette på vei inn i Europa, hadde hun blitt fengslet!

  I Kina er de ikke redd for å fuske. Jeg hørte om noen som hadde saget opp plastikk benkeplater til pulver og solgte det som morsmelktillegg. Barn døde som fluer. De ble tatt og fengslet, heldigvis, men har du hørt om det?

  Jeg har mye positiv erfaring med USA. Mye av min gamilie reiste der og har klart seg bra. Jeg har vært de mange ganger selv også. Ikke alt er perfekt, men jeg synes de klarer seg mye bedre enn Europa. Hva med Kina? Jeg har vært der en del også og sett mye fusk og fanteri.

  Hva får deg til å tro at Kina skulle være så mye snillere enn andre? Det er mye mer nød i Kina enn i USA. Tror du at de er så mye dummere enn oss? Det er mange flinke kinesere som har gått på de beste universitetene i Europa og USA. Når de kommer tilbake til Kina, tror du de bare sitter å kikker på, og ikke tenker litt.? Jeg tror de fleste er ærlige og greie, men tror du ikke noen utnytter sin kunnskap etter regimets ønsker?

  Det er helt riktig som Hårstad har sagt i mange år. “Hvis ikke du kjenner fienden, har du tapt”. Denne kunnskapen er Kina i ferd med å skaffe seg, i langt større grad enn vi tror. Det er bare forsiktige, enfoldige personer som deg, Hammer, som ikke skjønner det!:grinning::grin::smiling_imp::nauseated_face::smile_cat::man_student:

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

16 flere kommentarer

Deltakere

Historisk kommentararkiv

25 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.