Som Romerriket på slutten er USA avhengig av leiesoldater

94
Privatiseringa av USAs kriger er i full gang

USA er uten sammenlikning verdens sterkeste militærmakt. Men USA klarer ikke lenger å stille egne soldater til å føre sine kriger. I dag er 75 prosent av USAs styrker kontraktører eller leiesoldater. Og enda mer avslørende: en tredel av leiesoldatene i Afghanistan er ikke en gang amerikanske statsborgere. Ikke alle kontraktørene er væpnet. Noen gjør jobber i forsyning, transport, anlegg og liknende, men uten dem ville ikke hæren kunne slåss, så USA er blitt totalt avhengig av kontraktører for å føre krig.

Leiesoldater er big business – og vi er med

Storbritannia er ledende i den globale leiesoldatvirksomheten, og den største av operatørene er det multinasjonale selskapet G4S. Oljefondet er en av de sju største eierne av dette selskapet. Selskapet er blitt beskyldt for å være medskyldig i krigsforbrytelser, og har tjent godt med penger på å bidra til undertrykkinga av palestinerne på vegne av Israel. Rundt hovedkvarteret til de britiske spesialstyrkene SAS i Hereford har det grodd opp en hel underskog av kontraktører, blant dem er GardaWorld og Olive Group, som er en del av det multinasjonale Costellis. James LeMesurier, som startet White Helmets kom fra Olive Group.

Den enorme økningen i antall private militær- og sikkerhetsselskaper, med kontrakter som løper opp i milliarder pund, er det innledet en ny epoke for ”krigens hunder” (leiesoldater) en æra som fulgte av invasjonen av Afghanistan og Irak, skrev John Hilary, administrerende direktør of War on Want i 2017.

Blackwater på krigsstien igjen

I USA er det særlig selskapet Blackwater som er herostratisk berømt som den fremste av de private hærene. I 2007 var det noen av deres leiesoldater som massakrerte 20 irakiske sivile i Baghdad. En periode skapte dette noen «markedsføringsproblemer» for selskapet og sjefen deres, Erik Prince. Men Prince er tilbake igjen. Nå vil han selge Donald Trump en storstilt militær privatiseringsplan. I første omgang foreslår han at private kontraktører skal ta over krigen i Afghanistan. Forslaget går ut på at det skal utpekes en «visekonge» som leder for disse styrkene og at denne personen rapporterer direkte til presidenten. På den måten vil presidenten kunne føre kriger uten å spørre Kongressen og uten at befolkninga i USA vet noe som helst.

Leiesoldater står dessuten utenfor alt som er av internasjonale avtaler og regler, og det er ingen velgere som bryr seg om de kommer hjem i svarte sekker. Forslaget til Prince kan være fristende for Trump, siden han da også kan gå utenom Pentagon når det måtte passe ham.

De fattige kan ikke og de rike vil ikke slåss for USA

Om dette forslaget blir noe av eller ikke, så vil USAs kriger bli mer og mer privatisert. USA har nemlig stadig større problemer med å stille egne soldater til slagmarka. En studie fra Journal of Public Health Management and Practice viser at en stor del av de potensielle rekruttene i USA er for feite og i for dårlig form til å kvalifisere for militærtjeneste. Særlig i sørstatene er unge mennesker så feite, så plaget av diabetes og hjerte- karsjukdommer og så preget av en slapp livsstil at de ikke kan gå i tjeneste om de så ville.

Fra før av vet vi at overklassen og den øvre middelklassen i USA ikke vil sende sine sønner og døtre i krigen. Den tendensen bare fortsetter. De statene i USA som har størst konsentrasjon av utdannede, velstående mennesker har også færrest soldater i tjeneste.

Saudi-NATOs milliarder og tilgjengelige leiesoldater

Velgerne i USA ønsker ikke at USA skal ha «boots on the ground» noe sted i verden, samtidig som USA fortsetter å føre krig eller drive lavintensiv militær virksomhet over halve kloden. Det konseptet som ble utviklet for krigen i Syria var at USA i hovedsak styrte fra baksetet, har stått for strategien, etterretninga, bombing fra lufta og våpenleveransene og lot oljediktaturene stå for finansieringa og skaffe jihadistiske leiesoldater. Saudi-Arabias «muslim-NATO» er ideelt for dette formålet. Saudi-Arabia og Emiratene betaler regninga og står for ideologien. De fattigere muslimske landene, som for eksempel Sudan, står for kanonføden. Og Erik Prince har lenge jobbet for Emiratene, så han vil ikke ha problemer med å fylle opp sin private hær.

På denne måten er USA endt opp der Vestromerriket var rett før sitt sammenbrudd. Romerske borgere ville ikke lenger delta i keisernes kriger, og det ble i stigende grad barbarene som fylte troppene som skulle slåss mot barbarene. Vi vet hvordan det gikk.

 

 

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for ABC ABC says:

  Bra artikkel og jeg funderer på koblingen mellom krig og lobbyvirksomhet. Jo mer privatisert jo mer krig får vi da våpen industrien trenger krig helt naturlig før å selge sine tjenester. Er ikke det dårlig butikk for samfunnet summert…?

 2. Avatar for SHO SHO says:

  USA lærte en lekse under Vietnamkrigen om at det ikke er mulig å bruke vernepliktige soldater til å gjennomføre imperialistiske krigseventyr (det blir bare opprør og protester ut av det på hjemmebane).

  I begynnelsen av romerriket var det verneplikt på rundt 10 år (men krigføringen var sesongbetonet avhengig av behovet i jordbruket). På slutten av romerriket brøt pengesystemet sammen og soldatene måtte lønnes i naturalia. En av hovedårsakene til innføring av pengesystemt var visstnok for å finansiere kriger, noe som gjorde det enklere å kunne planlegge og gjennomføre krigstokt.

  Noe lignende kan skje på nytt, så lenge mesteparten av verdens olje selges i dollar er det mulig for USA og oljestatene å kunne finansiere leiesoldater og krigstokt. Det sies at under Trump er Saudi Arabia blitt USAs viktigste allierte fordi oljen herfra selges kun i US dollars (så lenge det varer). Gangsterne rotter seg sammen.

 3. Hvis vi tenker oss at utviklingen fortsetter i samme tempo med nedbyggingen av nasjonalstatene som de skrittene som er tatt på Norsk side i forhold til tilpasning til EU / EØS i finanstilsyns saken, og ACER, og det vi ser av sensur-tendenser og PK tendenser i Sverige som denne her, begreper som gutt og jente er ut i svensk barnehage.Dette må da være en slags kulturrevolusjon:


  samt trykket Monica Mæland hadde tidligere på regionreformen og den truende adferden overfor Finnmarkingenes vilje til motstand mot sammenslåingen ,

  som er en reform som tilrettelegger for den nye verdenorden,så tyder det på at det haster for noen.Vi ser av sammenslåingen i Sverige, skånefederalistene, at de sier at Skåne er først og fremst en del av Europa, og siden vi lever i overgangen mellom nasjonalstatene, og den nye verdensorden, så går det ganske fort, og innen 12 år har Erna og andre globalister, som har satt seg fore å nå de 17 bærekraftsmålene på 12 år fra nå, kanskje lykkes, og dette handler jo om mer enn bærekraftsmål, siden det samtidig øker sansynligheten for at man får en mer mer sentralisert verden , og en sentralbank for verden. Veikartet er Agenda 2030. (tidligere Agenda 21) Hvor fort de kjører ser vi konturene av.Jeg antar at også at mange av kineserne kommer til å flytte på seg

 4. Avatar for baluba baluba says:

  Jeg har noe gammelt her om Argentina: Den kvinnelige sentralbanksjefen hadde trykket penger i mange år


 5. Takk og pris for humoren oppe I det hele.Maa bare presisere at min bruk av aa kommer av at verkstedet som PC en nettopp var inne hos, har forandret paa tastaturet. Kanskje finnes det noen tastaturinnstillinger I kontrollpanelet jeg kan bruke, men har ikke kommet saa langt.
  Dessuten , en presisering til
  Tore Sanner har ikke saa vidt meg bekjent deltatt I ulovlig virksomhet naar det gjelder Finnmark og Troms, men boken jeg nevnte handlet blandt annet om hans rolle I sammenslaaingsprosessen I Nye Kristiansand.
  Jeg har ikke gravd saa mye naar det gjelder Tore Sanner, men syns det er noe som skurrer naar det gjelder pratet om demokrati.
  Synliggjoring av bruken av retorikken med demokrati som skalkeskjul behandles I boka Manifest destiny.
  Den er gitt ut i 2018 og jeg anbefaler den.


  Det virker mer som globalismen innfores gradvis og at det er snakk om en overgang,mer enn at det er snakk om kollaps. Det er derfor viktig for dem ser det ut til aa ha folkene sine i maktposisjoner.

  Det virker som globalistene er i utakt med folket, og baade han og Monika Maerland Moderniseringsministerens oppforsel naar det gjelder folket synes aa skurre.
  Her i dette forumet , En verden paa listen finner du Tore Sanner, og der var tidligere Torvald Stoltenberg leder. Det er ogsaa typisk at vi har folk som synes aa representere to blokker men er to sider av samme sak.


  Man lever i en slags boble i Norge paa mange maater desverre, pga mangel paa kunnskap. Paa internasjonalt plan samarbeider folk paa tvers av politiske linjer.
  For illustrasjon og titt ut i globalistenes rekker hvordan de samarbeider paa tvers av politiske linjer kan du se noen eksempler her fra European council on foreign relations, der Karl Bildt er leder.
  Ine Eriksen Søreide - Minister of Foreign Affairs Jonas Gahr Støre - Leader of the Labour Party; former Minister of Foreign Affairs Se List of members .
  https://www.ecfr.eu/council#norway
  Jonas Gahr Store og Georg Soros i dette forumet, Se Other Trustees Continued

  og
  Kjell Magne Bondevik, Gro Harlem Brundtland og Mikhail Gorbachev ( Earth charter initiative sammen med Maurice Strong ) her i Club of Madrid

  Tore Sanner hadde en rolle her.og det virker ikke som han var talsmann for folkeviljen.


  Er ikke politikerne representanter for folket lenger i Tore Sanners verden
  Her ser du logikken hans naar folket ikke vil det han vil.Det kan virke som uttrykket
  Du skal ikke si nei til makt, passer her. Han blir sitert her i artikkelen, og sier

  Lokalpolitikerne er demokratisk valgt, og har et selvstendig ansvar.


  https://www.kristiansand.kommune.no/nye-kristiansand/innhold/organisering/
  Det virker som de har kommet langt naar det gjelder dette med sammenslaaingsprosesser. Tror ikke folk klarer aa se forbindelsene pga informasjonsmengden, men etterhvert blir det lettere aa se hva som er relevant.

 6. Jeg tror disse folka alltid vil forsoke selge sitt budskap saa det skal virke fornuftig.Det er bare det at normalt saa finnes det flere enn bare en losning paa tingene, som I dette tilfellet med besparelser, saa handler det vel om lite skatteinntekter , eller kunne Staten flinkere med distribuere midler til egen befolkning istedenfor som her hvor pengene renner ut.
  Det er mange bekker smaa som gjor en stor aa.Dette er jo fra Oppland men det finns sikkert flere eksempler og veier aa gaa.


  Et annet sted kan vi lese om samme sak
  Ordfører Britt Kramperud (Ap) møtte ikke opp på folkemøtet i går 15. august, hvor vel 200 mennesker fra lokalsamfunnet stilte opp for å bli informert om sine nye naboer.

  Jeg foreslaar heller at vi tar inn forfulgte sorafrikanske farmere,som er under angrep av voldelige svarte, og maa emigrere, mot at de kan hjelpe oss over hele landet aa fordoble beitebruken og skaffe oss flere dyr, og trappe opp produksjonen av egenprodusert mat og for til dyra. Paa den maaten hjelper vi oss selv og dessuten den brasilianske fattige bonden, som lider under at vi kjoper soyafor fra store omraader I Brasil som produserer soya til dyra vaare og som sproytes . Vi slipper da helsemessige risiko med giftstoffer I maten og sparer kanskje paa helsebudsjettet, som igjen senker utgiftene naar vi lar dyra faa naturlig for, og hjelper oss og mange andre samtidig, og styrking av matproduksjonen vaar med sunn matproduksjon.Vi trenger styrke selvforsyningen.

  Norsk import av soya skaper mer sult i Brasil
  Soyaimporten vår truer matsuvereniteten i Brasil. Man skulle tro det var bra for fattige bønder i Brasil at vi kjøpte råvarer fra Brasil, og at det kunne gi inntekter og redusere sult lokalt. I virkeligheten er det totalt motsatt. I Brasil er jordfordelingen ekstremt skjev: Tre prosent av befolkningen eier to tredjedeler av all dyrkbar jord. Siden 90-tallet har multinasjonale selskaper fått stadig større kontroll over jorda, mens småbønder og jordløse fordrives og tvangsflyttes for å gjøre plass til soyaplantasjene.
  http://landbruksalliansen.no/2018/05/30/det-er-pa-tide-med-et-soyaoppgjor/
  Her ser man hvordan Russland tar inn de fra S.Afrika…
  http://www.bing.com/videos/search?q=russia+south+african+farmers&&view=detail&mid=B0610734D82E6B3A96E1B0610734D82E6B3A96E1&rvsmid=E06F775741A288BA2FD4E06F775741A288BA2FD4&FORM=VDRVRV

 7. “Gjennom korrupt og styrt av fiat penger som tilvirkes av private aktører.”

  Jeg mener du har rett naar det gjelder det systemet, hvor det trykkes penger ut av luft, og gullstandarden ble jo forlatt i 1971 under Nixon.Den gjeldsbaserte okonomien der pengene eksisterer fra det tidspunkt da blir laant ut i banken, og at de tar seg betalt via renter for aa skape dette miraklet.

  Helene Bank holdt et foredrag paa Litteraturfestivalen, om penger, og hennes definisjon var at pengers verdi var basert i fremtidig arbeid og det naturen kan gi.
  Foto her http://www.velferdsstaten.no/hvem-er-vi/

  Det er klart at har de denne muligheten kan de ansette folk i stillinger som tjener deres agenda, saa da gjensto bare aa ta over utdanningen,og skrive historien hvilket de gjorde.
  Se Norman Dodd Transcript.
  http://www.supremelaw.org/authors/dodd/interview.htm

  So they approach the Rockefeller Foundation with a suggestion: that portion of education which could be considered domestic should be handled by the Rockefeller Foundation, and that portion which is international should be handled by the Endowment.
  (The Carnegie Endowment for International Peace (CEIP)

  They then decide that the key to the success of these two operations lay in the alteration of the teaching of American History. So, they approach four of the then most prominent teachers of American History in the country – people like Charles and Mary Byrd. Their suggestion to them is this, “Will they alter the manner in which they present their subject”” And, they get turned down, flatly.

  So, they then decide that it is necessary for them to do as they say, i.e. “build our own stable of historians." Then, they approach the Guggenheim Foundation, which specializes in fellowships, and say” “When we find young men in the process of studying for doctorates in the field of American History, and we feel that they are the right caliber, will you grant them fellowships on our say so? And the answer is, “Yes.”

  So, under that condition, eventually they assemble twenty (20), and they take these twenty potential teachers of American History to London. There, they are briefed in what is expected of them – when, as, and if they secure appointments in keeping with the doctorates they will have earned.

  That group of twenty historians ultimately becomes the nucleus of the American Historical Association. And then, toward the end of the 1920’s, the Endowment grants to the American Historical Association four hundred thousand dollars ($400,000) for a study of our history in a manner which points to what this country look forward to, in the future.

  (Du har kanskje lest denne artikkelen p[ linken under her )
  https://www.globalresearch.ca/the-federal-reserve-cartel-the-eight-families/25080

  J. W. McCallister, an oil industry insider with House of Saud connections, wrote in The Grim Reaper that information he acquired from Saudi bankers cited 80% ownership of the New York Federal Reserve Bank- by far the most powerful Fed branch- by just eight families, four of which reside in the US.

  They are the Goldman Sachs, Rockefellers, Lehmans and Kuhn Loebs of New York; the Rothschilds of Paris and London; the Warburgs of Hamburg; the Lazards of Paris; and the Israel Moses Seifs of Rome.

  CPA Thomas D. Schauf corroborates McCallister’s claims, adding that ten banks control all twelve Federal Reserve Bank branches. He names N.M. Rothschild of London, Rothschild Bank of Berlin, Warburg Bank of Hamburg, Warburg Bank of Amsterdam, Lehman Brothers of New York, Lazard Brothers of Paris, Kuhn Loeb Bank of New York, Israel Moses Seif Bank of Italy, Goldman Sachs of New York and JP Morgan Chase Bank of New York. Schauf lists William Rockefeller, Paul Warburg, Jacob Schiff and James Stillman as individuals who own large shares of the Fed.
  The Schiffs are insiders at Kuhn Loeb. The Stillmans are Citigroup insiders, who married into the Rockefeller clan at the turn of the century.

  Eustace Mullins came to the same conclusions in his book The Secrets of the Federal Reserve, in which he displays charts connecting the Fed and its member banks to the families of Rothschild, Warburg, Rockefeller and the others.

  The control that these banking families exert over the global economy cannot be overstated and is quite intentionally shrouded in secrecy. Their corporate media arm is quick to discredit any information exposing this private central banking cartel as “conspiracy theory”. Yet the facts remain.

  Jeg fikk saa oera flagret fordi jeg hevdet dette med bankenes innflytelse, av en person som ikke ville hoere snakk om dette.

  Yet the facts remain.
  Det som er ironisk, er at det er sant, men folk vet det ikke, og gidder kanskje ikke undersoke noe de TROR er tull, saa hva gjoer man naar det er artikler paa nettet paa engelsk, og folk leser knapt norsk, og helst paa mainstream media ?
  Skal man oversette til norsk, og saa ha en variant for ungdom paa 14 ,15 med humor og satire kanskje, siden studenter er for hjernevasket ? De som er foret med Nrk har vanskelig kanskje for aa bryte ut av “tryggheten” ved det aa bli servert verdensbildet sitt av profesjonelle mediefolk.
  En ting er aa finne dokumentasjon, og den finnes.En annen ting er aa faa folk til aa forstaa at det er seriost.
  Det var ironisk aa oppleve det, da en patriotisk amerikaner spurte hvorfor ikke man laerer om
  "The Constitution " lenger, som var nytt for meg, jeg som er norsk maatte forklare en amerikaner via disqus hva som hadde skjedd i USA , at disse internasjonalistene hadde tatt over utdanningen.Det var vemodig aa faa bekreftet hvor stor uvitenheten er paa grunn av disse folka.Han syntes det jeg skrev var interessant og gav uttrykk for takknemlighet for det jeg bidro med.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

85 flere kommentarer

Deltakere

Historisk kommentararkiv

94 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.