ACER – «Demokratisering av globale maktforhold»?

26
Tvindefossen ved Voss. Shutterstock.
Odd Handegård

Av Odd Handegård.

Espen Barth Eide (Ap) har en helside i Dagens Næringsliv 27. august 2018, der han lager en slags overordnet argumentasjon for EUs tredje energipakke, uten å få det til. Jeg vet ikke om mange orker å lese det han skriver, men her er i alle fall min kommentar.

Barth Eide starter med «oljå» som vil være sentral i MANGE år framover. Begrensningene i norsk produksjon skal ikke bestemmes av norske myndigheter, men av reduserte reserver. Halvveis i teksten kommer han til «fornybarrevolusjonen» som angivelig har ført til at sol- og vindenergi har begynt å lønne seg. Dette stemmer selvfølgelig ikke. Sammenliknet med f.eks. vannkraft, er produksjonsprisen skyhøy. Subsidiert vindkraft produseres ikke under 50 øre pr. kWh (mot 5 øre for vannkraft). Dersom bransjen skal tjene noe på vind, blir prisen mye høyere. Solkraft koster vesentlig mer, og er selvfølgelig helt uaktuell som del av kraftforsyningen i Norge. Men i land som mangler både vannkraft, kull og olje, vil videreutviklingen av sol- og vindkraft naturligvis kunne få økende betydning.

Høyre og Ap for Acer

Først på slutten av artikkelen finner vi Eides hovedpoeng: «Fornybarrevolusjonen skaper —- sitt eget behov for internasjonalt samarbeid. I en fullelektrifisert fremtid vil man måtte balansere mellom produksjon fra mange ulike kilder». «Man kan ikke lenger flytte olje, gass og kull dit energien skal brukes», — «fortidens «pipeline politics» vil erstattes med økt utbygging av (kabler) og regler for regionale nett». Vi «må se over grensene». Og Eide avslutter med noe som likner på en trussel: Vi gjør «lurt i å forstå både retning og fart på en omstilling som må forventes å snu opp ned på det meste».

Det siste refererer egentlig til EUs tredje (snart fjerde) energipakke som nylig ble drøftet av Stortinget i forbindelse med ACER-saken. Men ser vi på konsekvensene av kombinasjonen norsk energipolitikk/EUs energipakker, vil det meste – som Eide skriver – bli snudd på hodet. Men det er knapt mulig å finne et eneste positivt resultat for Norge og for norske forbrukere om Høyre og Ap har fått snudd landets energiforvaltning «opp ned». Ingen forsøk på dokumentasjon, og heller ingen forsøk på sannsynliggjøring.

Spiller rulett med norsk kraftnæring

Jeg skal kort gjenta grunnene til at myndighetene og Barth Eide spiller rulett med norsk kraftnæring: Norge har et årlig kraftoverskudd (gjennomsnitt) på bare 6 TWh – av vår totale fornybarproduksjon på 140-150 TWh. Denne energien trenger Norge selv, dersom målsettingen om redusert bruk av fossil energi i industrien skal bli nådd, og dersom en rekke nye områder skal elektrifiseres (alle slags biler, ferjer og annen kysttrafikk, mindre fiskefartøyer osv.). For ikke å snakke om alle de meningsløse tiltakene som er i ferd med å «stjele» av norsk energi (som f.eks. deler av de nye datasentrene som er under utbygging).

Men det mest problematiske er selvfølgelig tilpasningen til EU. Vår vannkraft har vært den kanskje viktigste ressursen i Norge som hittil ikke har vært integrert i EU-systemet – fordi kablene hittil bare har hatt kapasitet til å eksportere litt mer enn vårt maksimale kraftoverskudd. Norsk fornybar kraft har vært «innelåst» i Norge, til glede for det norske folk, men til stor ulempe for alle potensielle kraftspekulanter og for ihuga EU-tilhengere. Med flere nye kabler, blir dette nå endret, og i kjølvannet til Barth Eides ønske om å «snu opp ned» på norsk energiforvaltning, vil det komme et energipolitisk kaos for «folk flest» i Norge – som jeg har vært innom tidligere, og som det blir rikelig anledning å komme tilbake til.

Det er i alle fall en gåte hvordan Barth Eide kan kalle det en global «demokratisering» den dagen Norge – sammen med mange andre – blir hengt «opp ned».

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Demokratisering av globale maktforhold = sentralisering av global makt = sammenbrudd av demokrati.
  Ser ut til at vi flotte moderne mennesker som kaller oss selv mannen som vet(homo sapiens)nå er på vei inn i runde 999999 med nedtur og nød i stor skala mens de fleste sitter i baren på titanic, for den kan jo ikke synke. Vi lærte etter siste verdenskrig, men vi har glemt, det er bare skallet igjen, så nå kommer moder natur med ny leksjon.

 2. Ledelsen i AP etter Nordli er ikke annet enn agenter for global finanskapital, og har til hensikt å åpne Norges økonomi for privatisering igjennom EØS/EU, så arvesølvet kan kjøpes av storkapitalen. Langsomt bit for bit reduseres suverenitet og råderett over egne ressurser og legges under EUs kontroll, akkurat som finanskapitalen vil som står i kulissene og dikterer EUs direktiv.

  Prisene på strøm vil for en stor del bestå av profitt til eierne, en profittandel som bare vil øke, det er lenge siden strøm ble solgt til selvkost. Strømmen skulle komme alle innbyggerne i Norge til gode, og hundretusener av leiligheter ble bygd på 60 og 70 tallet med kun strøm som eneste kilde til oppvarming. Og leilighetene kan ikke oppgraderes for fossilt brensel heller, og mange pensjonister og minstepensjonister bor i disse leilighetene, og har ikke råd til økte strømpriser.

  Prisen på strøm idag er til dels resultat av at politikerne har tillatt spekulanter å skumme fløten i strømmarkedet, det er et resultat av politiske beslutninger, noe som AP-politikere ikke kan vri seg unna.

  Politikere som Barth Eide representerer ikke folk og land, men den globale storkapitalens interesser, noe som ble klart da han sa ja til å bli direktør for World Economic Forum (WEF), som er den globale storkapitalens offisielle organisasjon.

 3. Avatar for INK INK says:

  @Northern_Light, Sant, men problemet er også at denne politikken ikke “bare” føres av Ap og Espen Bartholomeus Eide, men at den nyliberalistiske linja som tapper landet for suverenitet råderett over egne ressurser - og kort sagt fordeler penger, ressurser og politisk makt fra befolkningen til storkapitalen og mektige multinasjonale selskaper - i praksis nærmest blindt føres av nesten alle de politiske stortingspartiene uansett om de kaller seg blå, røde, gule eller grønne. Og i gammel-media ser man knapt en oppegående politisk analyse.

 4. Avatar for SHO SHO says:

  Jeg frykter at makteliten i samarbeid med EU planlegger å legge ned norsk kraftkrevende industri og norske smelteverk for derved å kunne eksportere mye mer strøm ut av landet. Isteden kan heller smelteverkene feks bli flyttet til Island og Qatar. Enda flere utenlandskabler vil øke strømprisen i Norge ganske mye. Alt dette vil skape superprofitt for strømbransjen.

  Det er slik at en prisstigning på strøm på bare rundt 5 øre pr kWh vil føre til en økt strømutgift for næringslivet på ca 2 milliarder kroner pr år (tatt etter hukommelsen). Denne prisstigning (sammen med økt nettleie) kan være nok til at flere bedrifter i Norge vil gå konkurs. Istedenfor å eksportere strøm kan man i Norge heller bruke strømmen til produksjon av varer som blir eksportert. Eksempel: Istedenfor å feks eksportere strøm for en million kroner, så kan denne strøm isteden brukes feks i smelteverk og til produksjon av bildeler. Disse bildeler vil ha en eksportverdi på rundt 5-6 millioner kroner. Dette vil skape arbeidsplasser i Norge og bedre handelsbalansen. Kraftbransjen vil ikke da kunne oppnå superprofitt, isteden fordeles profitt og inntekter utover hele verdikjeden/produksjonskjeden. At noen oppnår superprofitt på feks eksport av strøm betyr ikke at en slik eksport-løsning er til det beste for landet og befolkningen (selv om nærsynt blåruss tror noe slikt). Innenfor økonomisk politikk må man ha et bredere perspektiv enn bare bransjens profittmaksimering.

  Istedenfor å eksportere strøm til utlandet, så bør man heller gjøre det stikk motsatte ved å flytte bedrifter og produksjon til Norge hvor det er både billig, ren og stabil strøm. Norge trenger selvfølgelig å ha en viss strømutveksling med utlandet, men alt må skje med måte.

 5. Ett parti, Kystpartiet, er krystallklare på at de vil ut av EØS, si nei til EU og Schengen, og vil avvise TISA (nå lagt på is). De vil ha full råderett og suverenitet over landets ressurser, og ha en restriktiv innvandrings politikk og kontroll på grenser, og beholde velferdsstaten. Altså det motsatte av hva global finanskapital vil.

  Som en da kan forvente av NRK, som er underlagt USA og MSM, nevnes ikke partiet generelt, og i valgtider spesielt. På valg-barometere og andre oversikter er de gjemt bort under “de andre”.

 6. Avatar for INK INK says:

  Jepp, Kystpartiet står for mye man kan være enig i. De er også mot tvangsinnføring av AMS (dvs “smarte” strømmålere), vil reversere sykehusreformen og er for at tannbehandling skal dekkes av det offentlige, hvilket også er positivt i mine øyne.

  På den andre siden er de et verdikonservativt sentrumsparti som vil fjerne både formueskatt og eiendomsskatt, hvilket jeg er mer usikker på dersom man ønsker mer fordeling.

  http://www.kystpartiet.no/index.php/component/content/article?id=53

 7. Et gammelt munnhell tilsier at “Enhver mann (og kvinne) har sin pris”.

  Hva politiske (u)dyr - (som representert ved Espen Bart, Jens-lite-å-være-Stolt-over-1berg, Røre-Støre og den store Erna fra Kalfaret) angår, så fremstår samtlige av disse som utrolig ‘billige’ representanter for sin egen nasjon og befolkning.

  (En nærliggende tanke er at man som velgermasse gang på gang på gang har gjort de rene ‘Røverkjøp’…)

  Den samme ‘velgermasse’ er etter alle betrakninger å tolke - gjennom årtier blitt så mentalt ‘massert’, at evnen til å skille skitt fra kanel tilsynelatende har forduftet totalt. Ergo, dagens status quo.

  I et innlegg i Adresseavisen for endel år siden, klemte jeg til med et relativt bombastisk utsagn (basert på personlig erfaring, samt - ikke minst - et kritisk blikk på tingenes tilstand), der jeg hevdet, at i Norge - på ledelsesnivå - hersket inkompetansen!
  (Naturligvis, her ble den mest ‘grovtannede kam’ for hånden benyttet!)

  Allikevel, indikatorer som støtter utsagnet finnes i rikt monn - as we speak!

  • For å utføre visse typer jobber - trengs spesielt verktøy, ingen av de overfor nevnte kvalifiserer på dette punktet, ingen!
 8. Edlt:

  Det omtalte innlegget i Adresseavisen var et tilsvar på en kronikk skrevet av en (kvinnelig ‘forsker’), som forsøkte å forklare årsakene til det rekordhøye [på denne tiden] sykefraværet i bedrifter og arb.liv generelt.

  Vedkommende hadde ‘funnet’ flere logiske forklarindsmodeller på det økte fraværet.
  Det som imidlertid trigget min reaksjon - var at kronikkforfatteren ikke så mye som med et komma - nevnte bedrifter - og det øvrige arbeidsliv’s lederskikt - og hvilken relevans dette muligens kunne ha i f.m. sykefravær.

  Jeg var på dette tidspunkt selv ansatt i en bedrift berørt av relativt høyt ‘sykefravær’, noe som naturlig nok medførte udiskutable negative ringvirkninger - både logistisk og økonomisk for bedriften selv, men i de fleste tilfeller også for de øvrige arbeidstakerne [Les: kollegaer].

  Min jobb medførte daglig utstrakt kontakt med et vell av ulike typer bedrifter og arbeidsplasser - private som offentlige, inkl. kommunale og statlige.

  Denne ‘inside’-kontakten med et stort antall ulike arbeidstakere, førte - over år - til at jeg etterhvert opparbeidet en del kunnskap om hva som foregikk bak endel fasader i det samme arbeislivet. [En aldri så liten digresjon; jeg har sans for DiNiro’s rollefigur i en av hans filmer, der han uttaler til sin ste-sønn - i f.m. at han forsøker å forklare ste-sønnen om ‘livet’s realiteter’, dette falt som følger:
  “I know a thing or two about a thing or two”…)

  Både i den bedriften hvor jeg selv var ansatt, og i mange av tilfellene der jeg hadde fått innsyn i kulturen som hersket på disse arbeidsplassene, gikk samme
  tema igjen som en rød tråd;
  Behandlingen av ansatte fra ledelsesnivå var i mange av disse situasjonene mildest talt kritikkverdige.
  Og her ble ofte ‘‘kompetansen’’ som ligger i generell menneskelig interaksjon ofte fullstendig blottlagt.

  På rent personlig plan, er undertegnede et levende [enn så lenge] vidnesbyrd på den skade denne type inkompetanse kan forårsake.

  At den før nevnte ‘forskerinnen’ overhodet ikke inkluderte dette avgjørende momentet i sin avhandling, kunne bare ikke bli stående uimotsagt!

  • MAKAN! . . . . . .

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

18 flere kommentarer

Deltakere