Heismontører vant fram med krav etter to måneder i streik. – Det handler om å holde ut ett minutt lenger enn motparten

0

Heismontørene i Orona vant en full seier etter to måneder i streik. De får overenskomst, egne avtaler på innleie og opplæring og ikke minst et gedigent lønnshopp for arbeidere fra blant annet Polen og Spania.

– Seieren til heismontørene i Orona bekrefter at det i denne kampen handler om å være utholden. Vi må bare erkjenne at slike kamper er lange og seige. Samtidig vet vi at det er fullt mulig å lykkes. Det er snakk om å være utholden. Skal vi lykkes må vi holde ut ett minutt lenger enn arbeidsgiveren, sier Jan Olav Andersen til FriFagbevegelse.no.

Han mener det var en stor lettelse å se at streiken i Oronas førte fram. Kravene til Heismontørenes Fagforening (HMF) omfattet blant annet AFP, stans i ulovlig heisarbeid i bedriften, ryddige innleiebestemmelser, og en plan for opplæring av medlemmer i HMF. Etter mer enn to måneder i streik, ble det sent fredag kveld klart at heismontørene i Oronas får sin overenskomst, egne avtaler på innleie og opplæring og ikke minst et gedigent lønnshopp for arbeidere fra blant annet Polen og Spania.

– Det er tøft for de som står midt i kampen og streiker så lenge. Å få en så stor og bred støtte hjelper. All ære til de som stod midt i kampen, sier Andersen.

Kampen fortsetter på Traftec i Rogaland der sju ansatte er i streik etter at meklinga brøt sammen. Dette er en streik som handler om mye mer enn lønns- og arbeidsvilkårene til de streikende. Den handler om å forsvare det som har vært kalt «den norske modellen», og den baserer seg på et organisert arbeidsliv med landsdekkenede tariffavtaler, små forskjeller og gode velferdsordninger.

Kapitalen har brukt og bruker innleie av arbeidskraft for å underminere alt dette og for å kunne drive lønns- og arbeidsvilkår langt ned under det som har vært ansett som minimum. Ekstrem utbytting av utenlandske innleide arbeidere er en sentral del av bildet.

Boye Ullmann, som er en av de faglige lederne som har stått i apissen i kampen mot den sosiale dumpinga i bemanningsbransjen, sa på et møte om arbeidslivskvalitet som ble arrangert på Litteraturhuset i Lillehammer i februar 2018:
– Hvorfor drive med heroin og sprit, når du kan begynne i byggebransjen?

Han utdypet dette med å si:
«– På 80-tallet, selv under Willoch, var det et arbeidsmarkedsutvalg hvor arbeidsgiver hadde bevisbyrden i forhold til hvis det skulle leies inn arbeidskraft. De måtte bevise at de betalte skatt, moms og arbeidsgiveravgift. Det var nulltoleranse mot sosial dumping. I 2000 kom den største endringen, med frislipp i forbindelse med østutvidelsen i 2004. Dette er en ønsket politikk med en beinhard lønnskonkurranse hvor du skal ha et indre marked med enormt store forskjeller både i forhold til sysselsetting, lønn og levestandard.
Det er gjort tre undersøkelser i Oslo i regi av Fellesforbundet og Elektromontørenes Forening de siste årene.
I 2011 var de seks største bemanningsbyråene større enn de seks største entreprenørene.
I 2015 var de seks største byråene seks ganger så store som de seks største entreprenørene.
På 59 byggeplasser var det 73 bemanningsbyråer.»

I Oslo kommer ni av ti innleide fra bemanningsbyråer, og nesten all innleien er ulovlig, sier en rapport fra fagbevegelsen i Oslo.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.