– Hvorfor drive med heroin og sprit, når du kan begynne i byggebransjen?

0

Det er ingen risiko forbundet med å drive med sosial dumping i bemanningsbransjen, mener Boye Ullmann. Dette skriver Fri Fagbevegelse.

Uttalelsen kom da Litteraturhuset og LO i Lillehammer arrangerte debattmøte om arbeidslivskriminalitet. Ullmann sa videre:

– På 80-tallet, selv under Willoch, var det et arbeidsmarkedsutvalg hvor arbeidsgiver hadde bevisbyrden i forhold til hvis det skulle leies inn arbeidskraft. De måtte bevise at de betalte skatt, moms og arbeidsgiveravgift. Det var nulltoleranse mot sosial dumping. I 2000 kom den største endringen, med frislipp i forbindelse med østutvidelsen i 2004. Dette er en ønsket politikk med en beinhard lønnskonkurranse hvor du skal ha et indre marked med enormt store forskjeller både i forhold til sysselsetting, lønn og levestandard.

Det er gjort tre undersøkelser i Oslo i regi av Fellesforbundet og Elektromontørenes Forening de siste årene.

I 2011 var de seks største bemanningsbyråene større enn de seks største entreprenørene.

I 2015 var de seks største byråene seks ganger så store som de seks største entreprenørene.

På 59 byggeplasser var det 73 bemanningsbyråer.

– Dette bare øker, uke for uke. Bare popper fram. I Norge er løsarbeidersamfunnet organisert gjennom bemanningsbransjen. I Nederland, og ikke minst Danmark, er det enkeltmannsforetak og i Storbritannia falske enkeltmannsforetak. Selvstendige, men med sjefer over seg. Det blir organisert innenfor det indre markedet. 85 prosent av lovbruddene er ulovlig innleie. Det er 90 prosent sjanse for ikke å bli tatt, og da er det de grove kriminelle jeg snakker om. Det er ingen risiko å drive med sosial dumping. Det verste som kan skje er at du blir hengt ut i media, forklarte Ullmann.

Kommentar: Boye Ullmann gjør den jobben LO-sekretariatet skulle ha gjort. For fagbevegelsens del hadde det vært helt greit om de førtidspensjonerte seg hele gjengen og satte bort jobben til Ullmann.

I Oslo kommer ni av ti innleide fra bemanningsbyråer, og nesten all innleien er ulovlig, sier en rapport fra fagbevegelsen i Oslo.

Rapporten viser blant annet:

  • Innleie på byggeplassene til de tariffbundne hovedentreprenørene er fordoblet fra 17 prosent i 2013 til 35 prosent i 2017.
  • Nesten fire av ti arbeidstakere på byggeplassene i Osloregionen er innleide.
  • Mange av aktørene er ikke registrerte medlemmer av NHO. Dette betyr at tallet på økningen er større enn det NHOs statistikker viser.
  • 91 prosent av all innleie skjer fra bemanningsforetak.
  • Av all innleie fra bemanningsforetak vi har registrert, er 85 prosent ulovlig.
  • I tillegg til bemanningsselskapene har det de siste to årene dukket opp store underentreprenører der østeuropeiske arbeidstakere dominerer. Selv om disse er ordinære firmaer, deler de mange trekk med bemanningsselskapene, som manglende lønn mellom oppdrag, oppsigelsesvern, overtidsbetaling, samt brudd på arbeidstidsbestemmelser.
  • Konsekvensen av dette vil kunne være forverrede arbeidsvilkår i bransjen, mindre rekruttering til yrkesfag, samt lavere produktivitet og kvalitet.

Rapporten kan lastes ned her.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


DEL
Forrige artikkelBørskrakk eller «korreksjon»?
Neste artikkelStoltenberg krever mer opprustning i Norge
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formenn i AKP(m-l) 1975–84). Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).