Kina og Russland nå offisielt allierte

13

Kinas forsvarsminister Wei Feghe har besøkt Moskva for som han sa: «Vi er kommet for å vise USA hvor nære bånd det er mellom Russlands og Kinas væpnede styrker.»

Dette er første gang de to landene i så klare ordelag erklærer seg som militært allierte. Det er et svar både på den massive vestlige militæroppbygginga mot Russland, mot USAs nye militærdoktrine og mot den handelskrigen USA har annonsert mot Kina.

USA og NATO har gjennom sin ansvarsløse og hemningsløse aggresjonspolitikk oppnådd det stikk motsatte av det en god strateg alltid vil strebe etter. I stedet for å splitte sine motstandere, har USA og Vesten lykkes i å forene sine motstandere i en felles front.
Det er helt ulikt Kina å gjøre dette. Fra Deng Xiaopings dager har Kina bevisst ligget lavt og gjort sitt ytterste for å ikke komme i konflikt med Vesten. Men nå som USA offisielt har erklært Kina og Russland som sine hovedmotstandere og har slått fast en doktrine som gjør kjernefysiske våpen til en del av det ordinære arsenalet til USAs kommandanter, har Kina valgt å offisielt stille seg på Russlands side.

Dette kommer i en situasjon der det vestlige hegemoniet er i ferd med å smuldre og det kommer som et ledd i en utvikling som har pågått en stund.

Russland og Kina er allierte i Shanghai Cooperation Organisation (SCO) og Russland har omfavnet kinesernes Belt and Road Initiative (BRI). Men Kina har vært tilbakeholdent med å stå tydelig fram som Russlands militært allierte, inntil nå.

I sjakkspill har dette trekket et navn, det kalles Sjakk!

Det som måtte finnes av strategiske tenkere i Washington må nå ta inn over seg at de for første gang siden Warszawa-paktens sammenbrudd står overfor en militærallianse som er en likeverdig motstander og som ikke lar seg true til underkastelse. Og hvis de evner å være ærlige mot seg sjøl, må de innrømme at dette er noe USA har brakt inn over seg sjøl med sine uendelige kriger og sin aggresjon over hele verden.

For verdens folk er dette faktisk en stor fordel. I den grad noe kan hindre USA i å utløse den tredje verdenskrigen, så er det en styrkedemonstrasjon som dette.

 

Les også:

USA mister grepet og et nytt strategisk landskap stiger fram

Petrodollarsystemet smuldrer opp innenfra og utfordres utenfra

Dramatiske strategiske endringer på det eurasiske kontinentet

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Det haster nå med å avvikle kapitalismen. Å finne et alternativ til kapitalismen bør vi ikke prioritere, da vi har dette i IGD. Med den nye forsvars-alliansen mellom Kina og Russland er krig nå fare nummer 2 for menneskeheten, og kapitalismen fare nummer 1. Hittil har dette vært motsatt, noe som har vært ledsaget av en rekke anti-krigerske artikler her på Steigan. Med den nye situasjonen bør imidlertid avskaffelsen av kapitalismen være første prioritet!

 2. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  USA´s konstruering av Russland og Kina som fiendebilder har utløst en kjent reaksjon. Min fiendes fiender er mine venner.

  Resultatet er at den imperialistiske vestlige finanskapitalismens intensjon om verdensherredømme har slått feil, og det skal vi være glade for. Den vestlige imperialistiske finanskapitalismens intensjon er fascismens intensjon. Det er intensjonen for et tusenårsrike styrt av kapitalismens elite, både politisk og økonomisk.

 3. Avatar for SHO SHO says:

  Hovmod står for fall heter det. Etter Sovjetunionens fall har makteliten i USA trodd at USA var allmektig og har handlet deretter. Faren med dette er USA da gjør dumme ting (don’t do stupid shit som det heter på nynorsk). Dette hovmod kan straffe seg. USA av-industrialiserer seg selv og gir fra seg høyteknologi i troen på at USA skal dominere verden i all evighet. USA pådrar seg et stort handelsunderskudd (altså lever over evne). Dette er et fysisk forhold (et fysisk uføre) som det vil ta tid å få rettet opp i (den fysiske produksjonskapasiteten i USA må økes, fysisk infrastruktur må bygges ut og ungdom må få bedre og mer relevant utdannelse mm). USAs store gjeld må også håndteres, men det blir vel slik at gjelden til slutt tilbakebetales med tilnærmet verdiløse dollars.

  USAs styrke er at USA tilnærmet er selvforsynt med veldig mye (bla mat og energi). Det er mulig for USA å kunne hoppe av globaliserings karusellen. Men det er lite trolig at dagens nyliberalisme vil overleve et slikt skifte. Det avgjørende blir om Deep State i USA velger å gå for plan-A (fortsatt verdensherredømme) eller for plan-B (en mer innadrettet politikk som trolig fortsetter med imperialisme både i Nord-Amerika og Syd-Amerika).

  Det kan virke som om situasjonen kan bli er en god del verre for EU enn for USA. EU har bla en enormt stor energiimport fra områder utenfor EU slik som Norge, Russland, Nord-Afrika og Midt-Østen. Det blir spennede å se hvordan EU skal klare å håndtere dette fremover (ressurs og energi-imperialisme?). Dessuten sliter EU med sin egen dysfunksjonelle valuta og sitt kaotiske fellesmarked, en valuta som ikke gir vekstimpulser til økonomien. Det er mulig at EU kan gå i oppløsning og nærmest blir knust mellom Øst og Vest fremover.

 4. Kapitalisme er ikke bra meen: Fare nr 1 er politistat versjon 2.0. Med AI og de virkelige moderne våpen står vi i far for å komme under en ny type politistat\oligarchy. Elon Musk har rett! Se hva som allrede skjer i kina: https://www.bitchute.com/video/o6Buhli5MYk/

 5. Alltid interessant med synspunkter på Norges rolle i Verden - hentet fra Norske politikere, presse og Nordmenn i kommentarfeltene.
  Alltid noen man kan assosiere seg med, og andre man kan ha synspunkter på.
  Mere interessant er det dog, å få synspunkter fra dem med Internasjonal makt.
  For dem er Norge kun en bonde i et større spill, som når som helst kan ofres, som ledd i å nå deres mål.
  Norge har nå Amerikanske baser med US Marines og F-35 bombefly, strategiske radaranlegg nære grensen til Russland og installasjoner for olje og gass i Nordsjøen.
  Oljefondet vårt har 75% investert i Elitens Multinasjonale selskaper, utenfor våre grenser, og våre Hjørnestensbedrifter er reetablert utenlands.

  Hvis du var Eliten - hva ville det bety for deg, om Norge ble bombet sønder og sammen av Russland/China/Iran, i en krig, startet av ovennevnte Elite, men som involverer NATO?
  Ikke en dritt, sier du? I så fall, har historien vist, at du sannsynligvis har helt rett.

  Men, dette var det vel umulig å forutse? Eller hva?

 6. Det er alltid skummelt når makt konsoliders, men heller Russland og Kina, enn noen av de andre kombinasjonene. Det kan føre Norge helt i utkanten av konfliktområdet, og det må jo før eller siden manifestere seg i politikken. I tillegg tror jeg russerne vil tilføre kineserne litt hardt tiltrengt opprørstrang. Så kan jo russerene få litt mer disiplin tilbake.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

5 flere kommentarer

Deltakere