”Verden må handle i Syria”

4
Oppropet om at "verden må handlei Syria" ble publisert i Klassekampen 3. mars 2018.
Eva Thomassen

Av Eva Thomassen.

Klassekampen 3. mars 2018 har over 2 sider publisert et ”opprop”: ”Et åpent brev til verdenssamfunnet fra flere hundre intellektuelle og aktivister om den syriske tragedien”. Også med underskrift fra intellektuelle og aktivister fra Norge.

Det hevdes i oppropet at ”FN har gått tomme for ord om Syria. Men, de som har undertegnet dette oppropet har fortsatt noen ord”. Der står det:

Det er flere nordmenn som har undertegnet dette oppropet. Blant disse har vi regissør Pål Saladin Refsdal, professor Bjørn Olav Utvik, forfatter Bendik Sørvig.

Hvem er disse?

Pål Saladin Refsdal har offentlig på bl.a. Urix gitt sin støtte til Al-Nusra og White Helmets. Han har vært i Syria og sammen med Al-Nusra og laget film om selvmordsbombere. Han forsvarer selvmordsbombere så lenge de dreper soldater i den syriske hæren. Soldatene i den syriske hæren blir av Al-Nusra og Pål Refsdal sett på som noen som bør til helvete. De er fiender.  Han brukte også Osama Bin Laden som referanse da han søkte Al-Nusra om å få lage film om dem.

Bendik Sørvig har nettopp utgitt en bok : ”Den tapte revolusjonen”- Essensen av Sørviks ”tapte revolusjon” er at tapet ble et tap da Øst-Aleppo ”falt” eller som syrere sier ble befridd. Hovedrolleinnehaverne i boka er revolusjons fanebærere som tapte slaget om Syria. Altså slaget om å ødelegge Syria, få innført et islamistisk styre. Et styre 150 000 soldater har ofret livet for at landet deres ikke skal bli.

Bjørn Olav Utvik er historiker med Midtøsten som spesialfelt. Han er professor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo og ansatt ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Han er instituttleder. Han har skrevet en del innlegg i aviser med tydelige meldinger om ”Assad-regimet” og er hyppig  brukt av Syrian Peace Action Center (SPACE) i Norge som  får økonomisk støtte fra Fritt Ord, Oslo Kommune Kulturetaten og Bergensstiftelsen. En organisasjon som kaller seg uavhengig, men driver ensrettet propaganda.

Svik mot Syria

Tidligere palestinsk ambassadør til Norge, Omar Kitmitto, stiller i en kategori for seg. Uten Syria intet Palestina. Alle steder jeg har besøkt i Syria henger det palestinske flagget sammen med det syriske. Syria er den eneste garantisten for et fritt Palestina. Så den syriske hærens kamp er også en kamp for et fritt Palestina. Alle jeg møter i Syria omtaler Israel som de ”okkuperte områdene”, Aldri brukes ordet Israel.

Man ser Palestina-flagg over alt i Syria.

Da jeg besøkte Øst-Aleppo i april 2017, 3 måneder etter Øst-Aleppo ble befridd, hang det palestinske flagget på porten til et av områdene hvor soldater holdt vakt. I dette området fikk vi se sykehus som ikke ble brukt som sykehus, men som hovedkvarter for Al-Nusra og White Helmets. Det nevnes i oppropet av særlig ”sykehus” blir bombet av ”Assad”. I Øst-Aleppo ble ingen sykehus bombet. De var ikke brukt som sykehus,men som shariadomstoler, torturkamre og som depoter for tonnevis av mat, medisiner og våpen. Ikke beregnet på sivilbefolkningen i Øst-Aleppo

Bilde fra filmen om White Helmets som ble vist på NRK

Av navnene på lista finner man også Feras Fayyad, mannen bak filmen ”Last Men in Aleppo”. En film hvor White Helmets blir hyllet som helter. White Helmets er blitt så til de grader avkledd som del av Al-Nusra at det skulle ikke være nødvendig med en nærmere presentasjon. White Helmets  blir som vi vet hyllet av Pål Refsdal. Kan man også tolke Utviks og Vindheims underskrifter som støtte til Al-Nusra?

Det er vanskelig å ikke gjøre det. Litt av et selskap med andre ord.

White Helmets-folk gjør seierstegnet mens de kjører bort likene av syriske soldater.

Naturlig nok er det mange som har reagert på denne bønnen om å bombe Syria, likvidere President Assad som løsningen på krigen i Syria.

Fra en rekke mennesker som ikke trenger å bruke en tittel har det vært vanskelig å få Utvik og Vindheim til å svare på spørsmålene som er stilt dem på facebook. Svaret Utvik ga på alle spørsmålene og kommentarene var: ”Fra «Assad eller vi brenner landet» til «Assad eller vi brenner verden»??

 

Hvem er det de retter kravene til? Er det «verdenssamfunnet» som skal forlange dette? «Verdenssamfunnet» er allerede i Syria. «Verdenssamfunnet» har sørget for å gi så mye våpen til terroristene i Øst-Ghouta at de har beleiret området siden 2012- drept 11 000 mennesker i Damaskus og gjort 30 000 invalide for livet.

1) Våpenhvile – for hvem?

‪Hvem trenger våpenhvile? Det er de sivile i Øst-Ghouta som blir skutt når de forsøker å rømme- Det er gjort en avtale med terrorgruppene i Øst-Ghouta om at kampene skal stoppe i et gitt tidsrom for at sivile skal kunne komme ut. Det er ikke mulig fordi terrorister skyter og dreper alle som forsøker å flykte.

2) Stans i beleiringer

Hvem beleirer hvem? I Øst-Ghouta har terrorgrupper beleiret området siden 2012. Hvis det skulle være «Assad» som hadde gjort det- hvordan kunne disse tonnevis med våpen og terrorister komme inn i området. Det samme med Øst-Aleppo. Der ble det funnet tonnevis med våpen og  medisiner. Det har dessverre vist seg at våpenhviler også benyttes av terroristene til i samarbeid med støttespillere utenfra områdene, skaffe mer våpen  inn i områdene gjemt i nødhjelpssendingene. Dette erfarte man i Øst-Aleppo og  det er ingenting som skulle type på at det skulle være annerledes i Øst-Ghouta

3) Det er ikke «Assad» som hindrer hjelpesendinger inn i f.eks. Ghouta. Terrorgruppene der til og med dreper innbyggere som vil flykte fra området i disse humanitære korridorene som er satt opp. Det står ambulanser rundt hele området OG kolonner med nødhjelp. Hvis Assad ville drepe alle i Øst-Ghouta hvorfor gjør han det ikke? Tusenvis av soldater er drept i Øst-Ghouta. Menneskene bak dette oppropet kan umulig mene det er Assad som dreper egne soldater?

4) Hvilke politiske fanger sitter i syriske fengsler? Hvem er disse? Kom med navn. I 2011 var kravet det samme. De politiske fangene denne ”fredelige opposisjonen” krevde løslatt var hardbarka islamister som nå sitter som ledere for bl.a. terrorgrupper i Øst-Ghouta.

5) Beskyttelse av alle syriske liv.

‪Amnestipolitikken hvor opprørere får amnesti, kan reise til Idlib med våpen, velge å legge ned våpen og gå tilbake til sivilt liv redder liv. Hadde Assad vært som USA, hadde han vel teppebombet hele landet slik USA har gjort med Raqqa. Jeg har selv vært på en ”bussholdeplass” utenfor Homs nå i april i fjor hvor jeg overvar en slik avtale. Jeg stod ansikt til ansikt med terrorister med våpen. For å passe på at alt gikk ordentlig for seg sto russiske og syriske soldater og politi. Hadde de vært som opproper feilaktig hevder-så hadde det vel verdt en lett match å drepe disse?

————

‪Når man skreller bort alle ordene som høres fine ut, hva står man igjen med da av oppropet? Som det eksplisitt tas til orde for:

«RESPONSIBILITY TO PROTECT» (R2P)

BOMBING AV SYRIA, likvidering av president Bashar Al-Assad og å få innført et islamistisk styre – hvilket allerede har vist seg ikke respekterer alle syrere, knapt noen. Minoriteter, kristne, alawitter, sunnimuslimer som ikke forfekter wahabismen massakreres.

I oppropet nevnes det ikke med ett ord de hundretusener av terrorister fra over 100 land alle representert i FN som bevæpnes, finansieres og trenes av det ”verdenssamfunnet” oppropet henvender seg til. Dere vet ikke hva dere gjør eller vet dere det, men bryr dere ikke? Pennen er dynket i blod.

Det som er nytt i propagandaen mot president Al- Assad er at han driver å  eksproprierer hjem til demografisk planlegging med mål om å skape politisk homogene områder.” Det meningsløse er jo at om ”Assad” har gjort det som nevnes her hadde det vel ikke vært noen som lever lenger og husene ville ligget i ruiner.

Opposisjonen har tapt krigen i Syria. Det er knapt flere anklager å komme med mot ”Assad-regimet” Bortsett fra dette nye påfunnet. ”Assad  eksproprierer hjem  til ”demografisk planlegging med mål om å skape politiske homogene områder”.

Hva forteller dette tullet oss?  At den syriske regjeringen bygger opp landet igjen og det liker de som har undertegnet dette oppropet dårlig. Da jeg var i Homs sammen med Roald Aune i 2016 ble vi vist på 3D  hvordan boområder planlegges bygd opp igjen. Med hjelp fra eksilsyrere fra gulfen som velger å flytte hjem for å bygge opp landet igjen.

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for baluba baluba says:

  Hei. Takk for enda en godt resonnerende artikkel om Syria. Har du prøvd å lagge den ut på resett? Jeg prøvde å stille et par spørsmål der om de førti norske som var der nede kunne ha fått hjelp fra myndighetene, men blir slettet gang på gang og er ferdig der. Det er tydeligvis mye som henger igjen av UiOs og NUPIs ånd om å holde seg politisk korrekt i blekka deres.

 2. Avatar for Timmis Timmis says:

  Hei. Takk for gode artikler.
  Jeg savner dog et mer kritisk syn fra dere angående Tyrkias angrep på Afrin.

  Selv om kurdere der har vært alliert med USA, så har det vært få konfrontasjoner mellom Assad og
  YPG/YPJ. Tvert i mot er det ganske riktig å si PYD har fungert som alliert til Assad i jobben med å fjerne ISIS. Nå er Assad inne med sine styrker og støtter kurdere i Afrin.

  msm tier Afrin i hjel men Tyrkia brauter seg fram som vanlig. Skulle ønske dere ville skrive mer om også dette overgrepet fra et NATO land.

 3. Avatar for SHO SHO says:

  Det de mener med at verden må handle i Syria er vel at USA, NATO, Israel og Saudi Arabia må bombe landet sønder og sammen for å gjennomføre regimeendring i Syria etter samme mønster som det som nå foregår i Jemen (hvor man vil ha oss til å tro at USA og Saudia Arabia kriger sammen for å fremme demokrati og menneskerettigheter?) Og vil en slik regimeendring i Syria bli mer vellykket enn de andre regimeendringene som USA har vært involvert i slik som bla i Afghanistan, Irak og Libya? Regimeendringen i Egypt under den arabiske våren førte først til demokratiske valg i Egypt, men hvor feil kandidat vant presidentvalget og som deretter ble avsatt av det militæret uten at dette ble kritisert på vestlige hold. Både ny diktator i Egypt og makthaverne i Saudi Arabia kan gjøre hva de vil uten å risikere å bli kritisert av denne skinnhellige allianse.

  En annen side av saken er at en slik bombing og regimeendring i Syria lett vil kunne føre til at man får en blodig borgerkrig i Syria som kan føre til en oppsplitting av landet feks i 3-4 deler jmfr Irak og Libya). Og enda verre, et slikt angrep på Syria kan også føre til storkrig i hele Midt-Østen hvor Iran kommer til å gå til motangrep bla mot alle USAs baser i området (både Syria og Iran ligger på listen for ondskapens akse, og Iran forstår at de vil være neste mål på USAs liste over regimeendringer).

 4. “Hjelpen” er på vei.

  "Turkish Daily Discloses Five-State Plan to Disintegrate Syria"
  The Turkish-language Star daily claimed on Monday that representatives of the US, Britain, France, Jordan and Saudi Arabia have had a secret meeting on Syria in Washington.
  The paper argued that during the meeting the representatives of these countries planned to split Syria, adding that the US representatives pressured for forming an autonomous government in Eastern and Northern Syria.

  The six-step plan according to Star includes:
  1- Forming a “terror state” in Eastern and Northern Syria (alluding to Kurds).
  2- Helping the “terror state” reach the Mediterranean Sea.
  3- Getting United Nations involved in forming and recognizing the new nation.
  4- Disregarding Astana and Sochi peace talks.
  5- The US will find an office for the “terror state” at the UN.
  6- Persuading Turkey to accept the new plan and end military operations in Northern Syria.

  According to the paper, the regions where the “terror state” will be formed will include the oil-rich areas in Deir Ezzur in Northeastern Syria.

  http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13961214001261

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere