– EU-kommisjonen vil ta makt over gassrørledninger til utlandet

3

Nye EU-regler kan gi EU-kommisjonen myndighet over gassrørledninger fra utlandet – og i neste omgang el-kabler, advarer dansk jusprofessor. Utviklingen av EUs energiunion vekker uro også i vårt naboland Danmark. Dette skriver ABC Nyheter, som fortsetter:

«– Vil vi overlate til EU-kommisjonen i framtida å forhandle om Danmarks muligheter til å bli koblet til land utenfor EU?

Spørsmålet kommer fra professor Bent Ole Gram Mortensen ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet, på det danske nettstedet Altinget tirsdag.

Han påpeker at naturgass står stadig høyere på dagsorden i EU fordi importbehovet er økende.

Lykkes det EU-kommisjonen å få endret naturgassdirektivet, kan man nok forvente at tilsvarende endringer vil komme også for overføring av elkraft til og fra land utenom EU, skriver Gram Mortensen.

Også her er Norge et aktuelt land som blir involvert i det nye lovverket hvis Stortinget sier ja til EUs energiunion, inkludert energibyrået ACER.»

Dette har grunnplanet i norsk fagbevegelse forstått, derfor pågår det et grasrotopprør mot Acer. 15. februar 2018 var det protester mange steder i Norge, og det var fagbevegelsen som gikk i spissen. Det er blitt kalt et arbeideropprør mot det største ranet i vår tid.

FRi Fagbevegelse har en reportasje med bilder fra mange av disse demonstrasjonene, og de viser nettopp dette at her er det grunnplanet i fagbevegelsen som aksjonerer med fagforeningsfaner og lokale opprop.

Fellesforbundet Avdeling 5 har fattet et enstemmig vedtak der det heter:
«Nei til EUs tredje energimarkedspakke – Nei til ACER.
Fellesforbundets avdeling 5 oppfordrer Stortinget, opsjonen og Arbeiderpartiet å si nei til EUs tredje energimarkedspakke og nei til ACER.

Vi frykter at et dynamisk EU vil få gradvis mer kontroll over hvor og hvordan norske kraftressurser skal utnyttes. Full integrering i EUs energimarkedspakke vil gradvis frata Norge sin suverenitet over energimarkedet.

Norge skal ikke overføre sin nasjonale bestemmelsesrett over våre energi- og gasskraftressurser til et nyopprettet EU organ som heter ACER.»

27. februar 2018 blir det fanemarkering for bruk av veto mot Acer foran Stortinget. En rekke ordførere fra industristeder fra Farsund i sør til Sogn og Fjordane, til Sunnmøre, til Rana i nord sier klart ifra. LO i Oslo, Stavanger, Trondheim, Indre Hardanger, Ytre Sogn, Dalane og flere kommer. Industri Energi, NNN, Fagforbundet, El og IT forbundet og flere kommer.

Dette er et arbeideropprør i distriktene, som Eva Nordlund skriver i Nationen.

I et forsøk på å avspore debatten og spille dette arbeideropprøret over sidelinja, har Aps strortingsgruppe, under ledelse av mangemillionær og erkeglobalist Espen Barth Eide stilt sju såkalte «krav» til EUs tredje energipakke. Som Eva Nordlund skriver:

«Når Aps «krav» står i anførselstegn her, er det fordi at noen av kravene er overflødige fordi de ikke angår saken. Andre krav er meningsløse i den forstand at det er EU – nå eller siden – som vil avgjøre om kravene innfris, uansett hvilke svar Ap får nå. Professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith, sier det treffende til Klassekampen: «Korleis EU-samarbeidet på energiområdet utvikler seg til neste år eller i 2025, det kan ikkje Solberg-regjeringa gjøre noko med. Det er så enkelt som det.» Ingen kan vite om Acer for eksempel kan komme til å pålegge land å styrke overføringskapasiteten, altså bygge nye utenlandskabler.»

Vedtar Stortinget tilslutning til Acer, er det EU-kommisjonen som tar kontrollen, uansett hva Ap måtte stille av «krav» i dag.

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  Ang norske gassrørledninger:
  Nesten all norsk gass eksporteres ut av landet til EU og Storbritannia. Og slik blir det nok også fremover. Men kan det tenkes at EU vil kreve at norsk gasseksport skal økes fremover, eller er EU bare fornøyd med at norsk gasseksport opprettholdes på dagens volumnivå?

  Bare det å opprettholde gasseksporten på dagens nivå er krevende. Trykkfall på Trollfeltet (som er et gassfelt) har ført til økt behov for trykkstøtte og pumping i dette felt for å klare å opprettholde eksportvolumet herfra. Dette fører til fordobling av strømforbruket på Trollfeltet. Strømforbruket økes nå fra det som tilsvarer halve Bergens strømforbruk til å ugjøre like mye som hele Bergens strømforbruk, og strømmen må hentes fra fastlandet (og noen lurer fortsatt på hvorfor det ble bygget monstermaster i Hardanger?).

  Også gassfeltet Ormen Lange trenger mer trykkstøtte for å opprettholde produksjonen på dagens nivå, også her økes strømforbruket fra fastlandet med noe som tilsvarer omtrent halve Bergens strømforbruk. Man har mye strøm tilgjengelig i Norge, man har en del å gå på. Men omstillingen til tiden etter oljen vil kreve mer strøm til ny industri, dette sammen med økt elektrifisering av transport og økt elektrifisering av sokkelen sammen med økt trykkstøtte til gamle olje og gass felt. Og har Norge nok strøm til alt dette?

  Hvis EU krever økt eksport av gass fra Norge spørs det hvilke grep som blir nødvendige når det gjelder åpning av olje/gass utvinning fra nye områder og også økt strømproduksjon for å kunne gi nok strøm/trykkstøtte til både nye og gamle felt. Kanskje befolkningen i Norge kan tenke seg en litt annen prioritering enn at EU nærmest skal årelate Norge for energi? På et eller annet tidspunkt kan det hende at Norge feks ønsker å bruke stadig mer av de resterende olje og gass reservene til eget forbruk bla som råvareinput til petrokjemisk industri i Norge (istedenfor bare å eksportere ubearbeidet energi til EU, jmfr diskusjonen om utenlandskabler).

 2. …som også var direktør for World Economic Forum, den mest arbeiderklasse-fiendtlige sammenslutning av global storkapital-aktører en kan tenke seg. Utpekt av Støre til å lede APs energi og miljøkomite. Skal erklærte globalister som ønsker at Norge skal være fullverdig EU medlem betros å være garantister for at Norge skal ha råderett og suverenitet over egne energiressurser? Hva er det med grasrota i AP som gjør at de tillater en tidligere direktør i WEF å representere et parti som skal ivareta arbeiderklassens interesser?

  Skal vi ha suverenitet over egne ressurser så må vi ha landegrenser og territorialgrenser og råderett over alle ressurser innenfor, og dermed ut av EØS. Fullt medlemskap i EU betyr privatisering av et lands økonomi som gjør at global storkapital kan overta naturressurser som energiressursene. En får håpe at fanemarkeringen er konturene av at grasrotopprør i AP som skulle ha kommet for lenge siden, for det kan være for lite for sent.

 3. Avatar for baluba baluba says:

  Norge gir, Norge gir…ser jeg på nrktxt. Det siste var en løgnaktig propaganda om at vi gir for å bekjempe terror og migrasjon i Sahel hvor Norge også har soldater. Dette er nykolonisering og ran av ressurser.
  Når det gjelder artikkelen, synes jeg det er dumt at politikerne ikke har oppdaget at store datalagringssentraler kan opprettes i Norge fordi vi ennå har billig strøm. Da skal denne strømmen ikke ut av landet!!..Basta!!
  Etter Bondesviks løgnaktige “sterkt forurensende gasskraftverk” tirade lurer jeg på hvorfor gassovnen i stua mi ennå ikke har begynt å forurense?

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere