Hva slags krise var egentlig finanskrisa?

48
Øyvind Andresen

Av Øyvind Andresen.

Sammenbruddet i det amerikanske boligmarkedet starta i september 2007 og utløste den globale finanskrisa. Ti år seinere må vi oppsummere at forutsetningene for en ny krisa har styrka seg. Spørsmålet blir om betegnelsen «finanskrise» var korrekt.

Verdens største bankran 

Den allment aksepterte teorien er at finanskrisa hadde sitt utspring i dårlig sikrede boliglån i USA, og da låntagerne ikke klarte å betjene sine lån, førte sammenbrudd av boligmarkedet til kollaps for finansinstitusjonene. Da boligbobla sprakk, førte det til en vedvarende krise i verdensøkonomien som ruinerte land og kasta millioner ut i arbeidsledighet og fattigdom. For å redde bankene, ble de hovedmottakere av gigantiske subsidier fra skattebetalerne, antatt å være opp mot 13 000 milliarder dollar globalt.  Dette tilsvarer omtrent 13 norske oljefond. Dette var «verdens største bankran», men de ansvarlige slapp straff.

Profitten forut for krisa var skyhøy, fordi bankene hadde utvikla en rekke smarte mekanismer hvor de delte opp og solgte de råtne lånene på det internasjonale finansmarkedet. Såkalte hedgefond, reine spekulasjonsfond, var svært aktive i denne prosessen. Også bruk av CDOer som er en type derivater, «økonomiens masseødeleggelsesvåpen«, var svært omfattende før krisa.

Til tross for de enorme statlige overføringene til bankene, er verdensøkonomien ikke kommet seg etter krisa.

En produksjonskrise

Dette er en systemkrise; en krise i den vestlige kapitalistiske økonomien. Mer presis vil det være å kalle krisa en vedvarende produksjonskrise. Den produktive kapitalen, altså den som investeres i produksjon, stagnerte. Når de amerikanske bankene var desperate etter å låne ut penger, var det pga. kapitaloverfloden som prega den amerikanske økonomien. Det flomma over av potensiell lånekapital, som ikke gikk til den produktive sektoren, men til spekulasjon og ikke-produktive sektor som boliglån.

Jørgen Sandemose skriver i sin bok «Historisk materialisme og økonomisk teori»:

Finanssektoren var på desperat jakt etter investeringer, dvs. utlån som den kunne få renteinntekter av. Hva skyldtes dette, annet enn at kapital som opprinnelig var skapt i produktive bedrifter i industrien, ikke lenger kunne strømme tilbake til disse bedriftene? Og hvorfor kunne de ikke strømme tilbake dit? Jo, fordi disse bedriftene ikke hadde avsetningsmarked lenger. De ba ikke om penger! Det ville ikke nytte for dem å investere. Hele saken signaliserte nettopp en produksjonskrise som allerede var til stede. Bedriftene var ikke interessert i å investere fordi markedet deres var mettet og ikke ville gi dem den nødvendige profitt. Brødrene Lehman og deres venner gikk på tiggerferd til fattigfolk i stedet.

Sandemose sikter her til investeringsbanken Lehman Brothers med sine over 26 000 ansatte, som gikk konkurs med et brak i september 2008.

Blodomløpet under kapitalismen

Finanskapital, som Marx kalte fiktiv kapital, har sitt opphav i produktiv kapital. Penger kan ikke bare yngle mer penger. Marx teori er at det er i produksjonsprosessen det skapes merverdi gjennom utbytting av levende arbeid. «Pengar er storkna mannesveitte», skreiv Aasmund Olavsson Vinje i en fyndig nynorskversjon av Marx` tese «Kapital ist verstorbne arbeit».

Marx skriver i Kapitalen, 2. bind, om hvordan jakta på penger er drivkrafta under kapitalismen:

Verdiens pengeform er dens mest handgripelige framtredelsesform. Sirkulasjonsformen P–P’ [penger–mer penger], som har virkelige penger som utgangs- og sluttpunkt, er derfor det mest konkrete uttrykk for det drivende motivet i den kapitalistiske produksjon, nemlig jakten på penger. Her fortoner produksjonsprosessen seg bare som et uunngåelig mellomledd, som et nødvendig onde, i pengejakten. Alle nasjoner med en kapitalistisk produksjonsmåte blir derfor i perioder grepet av en hektisk virksomhet for å tjene penger uten innblanding fra produksjonsprosessen.

Torstein Dahl skriver dette i artikelen  «Økonomiske kriser – er vi på vei inn i den eller ut av den?» i tidsskriftet Rødt nr 2/2012:

Finansnæringen med bankene i spissen utgjør selve «blodomløpet» i et moderne kapitalistisk samfunn. Den leverer ingen varer eller tjenester som folk har nytte av; ingenting å bruke, ingenting som vi trenger for å leve. Den er en rendyrket snylternæring, som henter sin profitt fra verdier skapt i andre næringer.

 Videre skriver han:

Men den spiller en helt avgjørende rolle i samspillet mellom kapitalistene. Den formidler lånekapital til bedrifter og til stater, og den sørger for at långiverne får «sin del» av den profitten som skapes i de bedriftene der den egentlige produksjonen av varer og tjenester skjer. Den formidler også egenkapital til bedriftene, ved at det er finansnæringen som forestår nesten all innhenting av aksjekapital.

 Markedsliberalistene hevder at markedet løser problemene. De hadde kjempa igjennom en total deregulering av banksystemet i årene før finanskrisa. Men når det «frie» markedet trua hele det internasjonale finanssystemet, gikk statene inn for å redde «hjertet» i kapitalismen.

Hva nå?

Ingenting av de grunnleggende forutsetningene for krisa er endra, tvert imot. Det har vært ti år med angrep på arbeidsfolks rettigheter, lønn og pensjoner over hele verden. De sosiale forskjellene er blitt enorme: De åtte rikeste eier like mye som den fattigste halvdelen av menneskeheten, ifølge Oxfam. Alt dette gjør investeringer i produksjon mindre attraktiv fordi kjøpekrafta går ned.

Samtidig har finanskapitalen, med sitt nettverk av skatteparadis, vokst over alle grenser:

Dagens Næringsliv skriver 21/4 i år:

For å få fart på økonomiene igjen har 22 av verdens sentralbanker siden 2009 til sammen trykket 17.000 milliarder dollar. Siden 2009 er total gjeld i verden økt med over 50.000 milliarder dollar til 240.000 milliarder dollar (over 2.000.000.000.000.000 kroner), som er godt over tre ganger mer enn verdens samle bruttonasjonalprodukt.

I tillegg kommer verdens derivatmarked som er 20 – 25 ganger større enn verdens brutto nasjonalprodukt –  et korthus som raskt kan falle sammen og lamme hele det internasjonale bank- og finanssystemet.

Bankranerne etter verdens største bankran, er i dag verdens herskere. Det er ingen politisk vilje til begrense deres spekulasjoner.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


48 KOMMENTARER

 1. En studie i galenskap men dagens makt elite kommer ikke å gi ifra seg makten frivillig. Istedet for å dele knappe resurser hvilket nok er den enda løningen så står det økonomisk diktatur på menyen gjennom korrupsjon. Jeg trur venstre siden bør fokusere på å endre det økonomiske systemet og det demokratike systemet hvilket går hand i hand først og ta alt annet etterpå. Argumentere for en konkurranse eksempelvis som ikke styres av penger gjennom korrupsjon som idag. Bra artikkel…

 2. Det hadde hjulpet om vi hadde visst forskjellen på samfunns- og privatøkonomi. Og ikke minst hadde tatt bryet å undersøke hvordan penger egentlig fungerer.
  Penger er det fremste redskapet til å skaffe seg utrettmessig vinning, men kunnskap om hvordan dette skjer er fraværende fra økonomikk-faget. Hadde jeg ikke hatt innsikt i regnskaps-føring på forhånd, vill jeg nok ikke ha savnet det heller. Men der skal alt gå opp, og det gjorde ikke økonomikken.

 3. Lidt fra min tekst om de vestlige medier med fokus på dækningen af EU og Grækenland:

  «DEN VERDENSHISTORISKE FINANSFORBRYDELSE
  Men det er ikke kun den europæiske finansmagt, som medierne dækker over. De amerikanske og europæiske medier har i årtier gjort en dyd ud af undertrykke sandheden om, hvor komplet korrupt det amerikanske politiske system er, herunder hvordan stort set alle amerikanske politikere i begge de store partier er betalte og kontrollerede af USA’s korporative magtforhold. Det er dog ikke underligt, at de amerikanske medier ikke forklarer denne sammenhæng. De er netop kontrolleret af de samme korporative magtforhold, hvor seks mediegiganter kontrollerer 90 procent af samtlige amerikanske medier.

  Man kan skrive bøger om, hvordan disse medier undertrykker sandheden om det korrupte politiske system.

  Så man er nødt til at gå uden om de 90 procent toneangivende medier, hvis man skal finde information om de mest kritiske aspekter omkring det korrupte USA. Man kan skrive bøger om, hvordan disse medier undertrykker sandheden om det korrupte politiske system. Jeg skal her begrænse mig til et enkelt undertrykt aspekt af Obamas politik, nemlig hans tilgang til de amerikanske finansielle magtforhold; hans håndtering af de store banker og Wall Street og deres ansvar for finanskrisen.

  En af de mest kompetente folk på området er Bill Black, en tidligere embedsmand i det amerikanske finanstilsyn og forfatter til bogen The best way to rob a bank is to own one.*16) Black forklarer, hvordan man i halvfemserne håndterede en tilsvarende om end mindre finanskrise, den såkaldte ’Savings- and Loans Crisis’. Dengang fik man over 30.000 kriminelle indberetninger. På den baggrund udsøgte man de et tusinde klart mest belastede finansfolk, som man sagsøgte. Det endte som en historisk opklarings- og straffesucces. Med en domsrate på over 90 procent.*17)

  Black forklarer, at finanskrisen i 2008 var halvfjerds gange så stor. Den kostede 11 millioner amerikanske arbejdspladser og mere end ti trillioner dollars (ti tusinde milliarder dollars). Hvis man overfører erfaringerne fra den tidligere krise, kunne man derfor forvente omkring to millioner kriminelle indberetninger og 70.000 domsfældelser for finanssvindel. Efter 2008 var der ikke en kriminel indberetning for finanssvindel. Ikke én. Og derfor heller ikke én eneste større dømt finansforbryder. Kun ubetydelige folk er blevet jagtet.

  Det er vel den største finansforbrydelse i verdenshistorien. Men de (korporative) medier har undertrykt historien, så vi fik indtryk af, at der ikke var noget kriminelt bag finanskrisen i 2008. WikiLeaks afslørede senere, at et af de mest belastede finansfirmaer op til finanskrisen, Citigroup, gav Obama en liste med relevante folk for hans finansministerium, da han tiltrådte. Senere var Citigroup den største modtager af regeringens redningsplan.*18)»

  http://www.arbejderen.dk/medier/de-vestlige-medier-er-totalit%C3%A6re-redskaber

 4. Finansnæringen er i stor grad et kasino der alle aktørene vinner fordi kostnadene lempes over på realøkonomien, hvilket til til slutt betyr meg og deg – eller kostnadene sendes direkte til meg og deg via staten, slik vi så under finanskrisen. Gjennom sentralbankene er statene så sammenfiltret med finansnæringen at staten ikke lenger er en selvstendig aktør men et redskap for kapitaleierne.

 5. Det som er behagelig med en finanskrise kontra en produksjonskrise er at det er enklere å løse en finanskrise enn en produksjonskrise.

  Samtidig med at det rundt 2007 inntraff en subprime-krise skjedde det samtidig også en olje-krise.
  Oljeprisen steg gradvis fra ca 40 dollar i 2003 opp til hele utrolige 145 dollar fatet midt i 2008.
  Dette er den høyeste oljepris som noensinne har vært (også justert for inflasjon).
  En slik høy oljepris må få alvorlige konsekvenser, men dette går helt under radaren når det gjelder krisen i 2007.
  Oljekrisen på 1970-tallet med skyhøy oljepris førte den gang til stagflasjon.

  Kosekvensene av høy oljepris i årene frem til 2008 fikk følgende (realøkonomiske) resultater:
  -USA har ikke bensinavgift, økt oljepris slår hardt og brutalt inn på pumeprisen i et land hvor folk kjører ca tre ganger mer bil enn feks i Europa.
  -Mange husholdninger havnet i den situasjon at de måtte leve fra hånd til munn og bare hadde råd til å kjøpe mat og bensin. (Mange gikk over til å jobbe 4 dager i uken istedenfor 5 dager i uken, men med lange arbeidsdager for å få ned sitt forbruk av drivstoff).
  -Mange av disse husholdningene hadde ikke lenger råd til å betale renter og avdrag på huslån (altså mislighold).
  -Det første også til lavere forbruk av varer bla fra WalMart (noe som også rammet kinesiske leverandører til WalMart).
  -Transportkostnadene i USA økte pga dyrere olje, det første til prisstigning på varer og tjenester (og lavere konsum).
  -Dette førte igjen til at sentralbanken i USA satt opp renten (hvilket gjorde det enda vanskeligere å betjene huslån).
  -Kinesiske produsenter merket lavere etterspørsel etter sine varer i verdensmarkedet.
  -Prisen på investeringsvarer i Kina økt, slikt som prisen på drivstoff, stål, jern, sement (prisen økte pga økte oljepriser, bla ble transportkostnadene for å frakte et skipslass med jernmalm fra Australia til Kina plutselig like høy som selve prisen på lasset som ble fraktet).
  -Dyrere investeringsvarer førte til at investeringene blir dyrere og lønnsomheten med å investere avtar eller blir negativ, dette førte til at investeringene i bla Kina bremset opp (altså pga lav/manglende lønnsomhet, dette forsterker den internasjonale ubalanse og overakkumulasjon av kapital).
  -Økte oljepriser betyr høyere profitt for oljeprodusentene. Mye av disse penger havnet hos oljesjeiker i Midt-Østen og i skatteparadiset Panama. Veldig mye av dette ble likevel resirkulert tilbake til USA og investert og lånt ut til slikt som boliglån (og dette kunne være med på å blåse opp boligprisene og å øke gjeldsgraden i USA).

  Iflg standardteorien om finanskrisen skal ingen ting av det jeg her har listet opp her ha noe å si for at krisen ble så stor som den ble. Uten denne olje-krisen hadde det kanskje ikke blitt noen subprime krise i det hele tatt, kanskje var olje-krisen viktigere enn selve subprime-krisen? Men å snakke om at det ligger en oljekrise i bunn av krisen i 2007-2008 vil kanskje skape panikk i befolkningen og i markedene?

  • Standardteoriene har vist seg å ha svært begrenset forklaringsverdi.

   Det er ikke mye jeg finner verdt å huske fra SØK 1001, men forklaringen på krisa i Japan har brent seg fast- særlig fordi jeg måpende fikk bivåne at denne deflatoriske politikken ble kopiert av hele dollar-økonomien, med euroen på slep. Med vern av råtne institusjoner og hele pakka.
   Siden framveksten av petro-dollaren på sytti-tallet, har OPEC fungert som garantist, og bidratt til å tåkelegge hva som er hale og hode på dette monsteret.
   Både Irak og Libya prøvde å rive seg løs fra denne lenken før de ble angrepet. Iran har også prøvd, og nå når Russland også er ute av det gode selskap, og Kina har tonet flagg – går nok det bra.
   Norge har valgt å legge olje-slangen rett ned i dollar-toalettet, og kommer til erfare det samme som Stan i South Park: https://youtu.be/TGwZVGKG30s

 6. https://www.youtube.com/watch?v=PE0u7-SX2hs

  En forelesning i å bringer mer Orden og Opprydning I OSS SELV. Det er en ILLUSJON å TRo at det er noen «Guder eller Guruer «Der Ute» som kan fikse vår Økonomi eller Finans-system. Men i vår tid er TROEN på at VI skal kunne fixe alle andres Problemer. Vi tar de inn i våre land og i våre hjem….og hva blir fixet? Vi går ned på deres kaotiske og uopprettelige nivå. Det er en samnnhet.

  Denne intelligenet Universitetsprofessor ble nylig utestengt fra Google, så han er verdt å lytte til – kanskje spesilet for yngre mennewsker….

  Han var nylig i Canada og intervjuet Journalister som skriver for de største Tidsskriftene. ALLE innrømmet at de SENSURERTE innholdet de skrev om, av redsel for å miste jobben.

  I Googles sjefsetasje ble en fjernet fordi han sa at det var FORSKJELL på de 2 Kjønn: Mann og Kvinne. Halllooooo….
  hvilken Reaqlitet tvinges vi inn i?

 7. Kapitalismen gjenfødte seg selv i etterkant av krisa som den alltid gjøre etter kriser: noen kastes til ulvene og forsvinner fra markedet. Noen store aktører frataes alt og kastes ut i livslang fattigdom, svært mange mister det de har arbeidet for gjennom tiår, eller deler av det de har arbeidet for.
  Noen (få) er framsynte eller svært heldige og skaper nye formuer på restene av de gamle.
  En ny klasse av store aktører restarter prosessen, på et nytt ikke nødvendigvis høyere nivå. Krisen har blitt konstant iden vestlige verden, med nye topper, som får navn, feks boligkrisa, finanskrisa.
  kapitalismen lever evig og ofrer nådeløst de som har brakt den fram, men ikke lenger er nyttige – om ingen velter den.

 8. Vestens økonomi er nå nesten bare en kasino-økonomi. Hvor de superrike spekulerer med de peng man har, mens lite eller ingenting gjøres for å forsterke produksjonen, forsterke den fysiske infrastrukturen knyttet til den, eller på annen måte prøve å forsterke den virkelige økonomien.

  Samtidig som arbeiderklassens kjøpekraft går ned og de mister sine arbeidsmessige og sosiale rettigheter.Og blir nedbrutte og holder seg heller hjemme enn å på på jobben. Hvor lenge er det til vi får neste krise?

  Mens «virtual reality» forvrenger virkeligheten for oss i alle korporative-mainstream «informasjons»-medier, i sosiale medier og mere og mere i hele cyber-space. /

  La Paz.

 9. Det høres kanskje suspekt ut, men vi har etter mitt syn to økonomiske system som styrer verden. Den ene er en kopi av den andre. Originalen heter «kahal-økonomi» eller «Keheyla». Den er laget av jøder og er for jøder. Saken er ganske enkel: Fordi jødene lenge har vært spredd utover i mange land, så har de utviklet kahal-systemet for å kunne ha sitt eget økonomiske system i andre land. Det blir som en stat i staten som de betaler skatt til, og som de får subsider, lån og velferdsgoder av. På mange måter ligner det på det norske systemet, men det er mer intrikat og det har mange politiske og økonomiske formål. Når jødene for eksempel ble drevet vestover i Øst-Europa på 1800-tallet, så kom de for eksempel til Romania og Bess-Arabien. I løpet av noen få årtier kom det ca. 2 millioner jøder til Romania (opprinnelig var de fordrevet fra det gamle landet Khazaria). De brukte sin egen kahal-økonomi til å ta over økonomien i Romania og Bess-Arabien: Det kunne etableres 3-4 jødiske frisører rundt en rumensk frisør, og fordi de betalte skatt til sin kahal, så kunne de få subsidier og lån fra kahalen, slik at de kunne holde prisene lave, helt til den rumenske frisøren gikk konkurs. Og slik gjorde de på alle områder fra leger, tannleger, handelsmenn og kjøpmenn osv. Via kahal-systemet hjalp de sine egne talentfulle frem på områder som advokater, økonomer og leger. De kunne via kahal-systemet og via rabbier (Rotschild var en rabbi), samle opp enorme pengesummer som de kunne bruke innen handel og vandel, og slik ble de enda rikere, og kunne f.eks. bygge opp de store bankene og ta kontrollen over multinasjonale selskaper og nasjonalbanker osv.

  I begynnelsen nevnte jeg at det var to økonomiske systemer som styrer verden. Den ene er original, kahal-systemet, og er for å hjelpe jødene. Den andre er en kopi av kahal-systemet og er til for at jødene skal kunne styre de andre menneskene på jorda, som ikke er jøder. Karl Marx utviklet og skrev om «kommunismen», men kommunismen er bare en slags kopi av kahal-systemet. «Kahal og kommunisme». Marx fikk mye informasjon og hjelp fra blant annet Rotschild til å utvikle kommunismen og til å forstå økonomiske systemer. I begynnelsen skal visstnok Marx ha nevnt kahal og jøder i forhold til kommunisme, men han ble visstnok fort kneblet og fikk antagelig munnkurv. Karl Marx hadde en jødisk konkurrent, som konkurrerte med Marx om å lage den beste ideologien som kunne styre vanlige folk, til fordel for jødene, og han het Ferdinand Lasalle og skapte sosialdemokratiet. Ved sosialdemokratiet skulle folk få «reformer» i stedet for revolusjoner, og det vil si at de fikk smuler fra de rikes bord (blant annet fra jødene) for at de skulle holde seg i ro. Kommunisme, sosialisme, sosialdemokrati og internasjonalisme, er ideologier som er laget av jøder for at de altså skulle kunne ta kontrollen over vanlige mennesker, og for at de skulle kunne ødelegge borgerskapet og de adelige. Jødene var ikke så vel ansett blant borgerskap og adelige, blant annet fordi de hadde sine kahal-systemer. Derfor ble jødene hatet over hele Europa og i Øst-Europa, og derfor sto det i norges første grunnlov at «jøder og annet pakk var uønsket i Norge.

  Dessuten skulle nasjonene og statene ødelegges. Konger skulle krige mot hverandre (finansiert av jødiske bankierer som Rotschild), og adelen og de rike menneskene skulle ødelegges. Fra 1500-tallet og fremover, kunne de jødiske kahal-systemene finansiere konger i krig, og Mayer Amschel Rotschild var først «hoff-jøde» for Tsaren i Russland. Men han ble så dårlig behandlet av Tsaren, at han lovte at han skulle ødelegge Tsaren og Russland. Og det gjorde han når de jødiske bolsjevikene gjorde revolusjon i Russland ved hjelp av Wall-Street i USA, Tyskland og Sverige m.fl. USA og deres allierte, rykket til å med inn i Sibir og tok kontroll over hele nord-russland, sibier og den transsibirske jernbanen, og holdt kontrollen helt til de jødiske bolsjevikene hadde kontrollen. Gå på youtube og søk på «Amerikan Expediitonary forces in Siberia, Russia 1918-1920. Se på filmen og tenk over hva som skjer i Syria i dag. Hva skjedde i Irak og Libya.

  Uansett synes jeg det er merkelig at så mange «venstreorienterte» prater om at kommunisme og sosialisme er så bra, samtidig som man ikke liker Rotschild og de internasjonale bankiererne. Det er Rotschild og kahal-systemet som styrer kommunismen og sosialismen. Har dere tenkt over at de som styrer verden i dag, ikke vil ha nasjonalisme. Altså, når bolsjevikene gjorde revolusjon i Russland, så forsto ikke jødene i Europa hvorfor det ikke skjedde samtidig. Derfor startet jødene i Europa Frankfurter-skolen og tok kontroll over tankene til folk den veien. Jødene utviklet «den politiske korrekthet» som gikk ut på at man ikke skulle plage minoriteter, som jøder, og man skulle ikke være nasjonalist, for det var Hitler og Hitlertyskland. Saken i all sin enkelhet er at vi «god» nasjonalisme og «dårlig» nasjonalisme. Samtidig har vi «god internasjonalisme og «dårlig» internasjonalisme. Dårlig internasjonalisme er imperialisme, kolonisering og krig. God nasjonalisme jobber mot den dårlige internasjonalismen. God internasjonalisme er samhandel og kulturutveksling. Dårlig nasjonalisme er f.eks.undertrykking av minoriteter og forbud av kultur og språk. God nasjonalisme er velferdsstater, vern mot imperialisme og krig, skoler, sykehus og at man tar vare på alle innbyggere i et land. «kommunistene og sosialistene» slår både god og dårlig nasjonalisme og internasjonalisme i samme sekk og tilbyr samtidig alle regjeringer dyre lån og kjøp av våpen og krigsfly.

  Dette er kort, kort, kortversjonen av hva jeg mener foregår i verden. Jeg har ingen ideologi, er hverken høyre- eller venstre orientert, er ikke en rasist og heller ikke en som hater. Jeg tror på helt andre ting og er opptatt av å prøve å forstå verden.

  • Her hevder du indirekte at Pål Steigan er en viljes- og kunnskapsløs marionett for jødisk verdensherredømme. Steigan har sagt at han skal la mange stemmer få slippe til hos Mot Dag, men dette synes jeg ikke vi skal kaste bort tid og krefter på å tilbakevise. Synes det hele blir en grov karikatur over Karl Marx og kommunismen, hvilket i sin tur sverter Steigans arbeid.

   • Hei leveveg! Jeg har overhodet ikke sagt eller ment at Pål Steigan er en viljes- og kunnskapsløs marionett for jødisk verdensherredømme! Tvert imot! Jeg synes det er et veldig bra arbeid Steigan gjør, og jeg er takknemlig for at det finnes i hvertfall et sted hvor man kan ytre sine meninger på en fornuftig måte. Alt jeg sier kan verifiseres hvis man vil. Alt er nå på nettet og det er til og med jødiske forfattere som skriver mange bøker om dette emnet. For rundt omkring i Europa og i USA, så finnes det biblioteker med hebraisk litteratur, hvor skribenter som kan hebraisk og som er med i Kahaler og noe som ligner jødiske «frimurerlosjer», kan finne mye viktig informasjon, som de vil dele med resten av verden. Det handler om viljen til å se og å forstå. Jeg forteller hva jeg har funnet ut etter mange års leting, og vil gjerne dele det. Jeg skjønner at de som er venstreorienterte, som jeg selv har vært i mange år, jobber for noe de tror på, og hvor de fleste har en god moral og etikk. De, som Steigan, vil garantert ta vare på folket i sitt land, og de jobber garantert for rettferdig fordeling og en politikk som tar vare på både land og folk. «Nescor» er gresk og betyr «å fødes». Nasjonen er det landet man er født inn i. For verdens elite er det bra at det ikke finnes nasjoner, men multinasjonale selskaper og banker. Derfor er det for dem fint med ideologier som ødelegger nasjonen, «nasjonalfølelsen» og ønsket om å ta vare på eget folk. Det eneste landet som skal få lov å være en nasjon, og som er nasjonalistisk på en skikkelig dårlig måte, det er Israel. Jeg kan skjønne at det kan skape problemer for Steigan og Mot Dag at jeg sier det her, men jeg synes det er viktig. Ikke minst for at Steigan og andre skal slippe å kaste bort tida si, men heller kunne skaffe seg mer kunnskap. Kunnskap er makt, eller kan være makt. Hvis man stadig sier ting som er feil og ikke skjønner hvorfor ting er som de er, så får man ikke gjort noen ting. Jeg er imponert over all informasjon som faktisk kommer her. Det er mye god informasjon fra Steigan, som kan bidra til at folk skjønner verden. Hvis man vil. Men da må man henge den informasjonen på riktig knagg!

    Jeg mener at det å drive med politikk er å si og gjøre ting som er kontroversielt. Hvis det man sier er akkurat likt som de man jobber mot, så er det jo ikke noen vits i å drive med politikk. Ta for eksempel Trine Skei Grande eller Støre, som overhodet ikke har noen kontroversielle meninger. De klarer ikke å styre dagsorden og de får ikke gehør for å fremme en politikk som de politiske konkurrentene allerede mener. Det jeg sier er kontroversielt, men det er ikke for å ta Steigan, men for å gjøre noe mot det urettferdige og kriminelle systemet.

    Les om kahaler og prøv i det minste å se at kommunismen er en kopi. Kahaler er for jøder og kommunisme er for oss. Jeg skriver det ikke for å motarbeide Steigan, men for at dere skal forstå. Hvorfor har det aldri blitt noe av kommunismen og sosialismen? Uansett hvor mye dere jobber for og med kommunisme, så klarer dere ikke å gjøre verden noe bedre eller dårligere. Husk at de som sitter å styrer, de styrer også konfliktene. De finansierer til og med sosialistiske og kommunistiske opprørere, og de finansierer til og med revolusjoner, hvis det gagner dem selv. Akkurat som de nå finansierer IS i Syria. Hvorfor skal USA finansiere og hjelpe muslimer? Jo, det gjør de bare for at det er en del av spillet de styrer, og for at det gagner USA, Israel og de internasjonale bankiererne.

 10. Kapitalisme er kapitalismens værste fiende sa Karl Marx.
  Sosialisme og kommunisme er misunnelse og avindsyke satt i system, vi har sett hvordan det er i rendyrka form i Sovjetunionen og Kina med millioner døde.
  Kapitalismen vant. Men man må regulere rovdyrkapitalen og sørge for sunn konkurranse.
  Sitat: Samtidig har finanskapitalen, med sitt nettverk av skatteparadis, vokst over alle grenser:

  Dagens Næringsliv skriver 21/4 i år:

  For å få fart på økonomiene igjen har 22 av verdens sentralbanker siden 2009 til sammen trykket 17.000 milliarder dollar. Siden 2009 er total gjeld i verden økt med over 50.000 milliarder dollar til 240.000 milliarder dollar (over 2.000.000.000.000.000 kroner), som er godt over tre ganger mer enn verdens samle bruttonasjonalprodukt.

  I tillegg kommer verdens derivatmarked som er 20 – 25 ganger større enn verdens brutto nasjonalprodukt – et korthus som raskt kan falle sammen og lamme hele det internasjonale bank- og finanssystemet.

  Bankranerne etter verdens største bankran, er i dag verdens herskere. Det er ingen politisk vilje til begrense deres spekulasjoner.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.