Svensk tenketank vil avskaffe lovfestet ferie

23

I en debattartikkel i avisa Aftonbladet går den liberale tanketanken Timbro inn for å avskaffe svenskenes rett til ferie.

Forslaget fra den høyreliberale tenketanken er å avskaffe lovbestemt rett til ferie. I artikkelen skriver debattantene Siri Steijer og Dennis Avorin at retten til ferie er urettferdig. Som et eksempel på hvor feil det er med lovfestet ferie, sier Steijer og Avorin at det er urettferdig fordi loven er laget for arbeiderklassen og ikke for gründere.

«Den er utformet i henhold til en tradisjonell arbeidsstandard, og når arbeidsmarkedet endres, omfattes stadig færre av den, som for eksempel bedriftseiere,» skriver høyredebattantene.

Siri Steijer er programsjef for arbeidsmarkedsspørsmål, og Dennis Avorin er forretningsanalytiker, begge aktive lobbyister i Timbro.

Timbro er en av Sveriges mest innflytelsesrike tenketanker. Den ble i sin tid kalt «Hatets och illviljans kolportörer» av Olof Palme. Timbro er finansiert av svensk storkapital gjennom arbeidskjøperorganisasjonen Svenskt Näringsliv.

Den har med andre ord svært mye penger til å drive politiske kampanjer for å rive ned det som er igjen av den svenske velferdsstaten. Og nå har man altså siktet seg inn på å avskaffe lovfestet ferie. Den første ferieloven i Sverige ble vedtatt i 1938 og ga ansatte rett til to ukers ferie. Klokka skal med andre ord stille svært laaangt tilbake.

I mellomtida kan svenskene more seg med å diskutere identitetspolitikk.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


23 KOMMENTARER

 1. Avskaffelse av ferie lyder som noe psykologiprofessorer kan ha funnet på som et hjelpemiddel til å slite ut folk. En psykologiprofessor har sagt: «Folk skal slite for å få det de har krav på».

  De vil slite ut folket slik at det mister kraft og lar seg lettere påvirke til å forlate Gud og sannheten, og begynne å dyrke djevelen og professorene.

  Faraoh brukte også samme metode da jødene befant seg i Egypt. Han tvang dem til omtrent jobbe seg i hjel. Det varte til de fikk nok og forlot Egypt. Tror noen av professorene at de er Faraoh?

  • Den «Utvalgte» Eliten, som «Tjenere» av Stats-Systemet VET at de er GUDER, som Sjefen for Goldmann Sachs også har bekreftet, FORDI de har HELE STATSMAKTENS MIDLER til Vold , Drap og Hjernevask av Det IKKE-Gudelige FOLKET.

   Sannheten må for all del ikke komme ut: Det Hellige og Guddommelige eksisterer i Ethvert Individ, i enhver Plante i Havet, i hvert sandkorn og gjennomstrømmer HELE KOSMOS – DERSOM et INDIVID er villig til å søke i SEG SELV – og ikke underkaste seg FREMMEDE GUDER. For Det Guddommelige ER EVIG. Det er indoktrineringen fra Stat, Kirke og alle som lever som Parasitter på VÅR HELLIGE og GUDDOMMELIGE ENERGI – som gjør mennesker svake, syke, engstelige og AVHENGIGE av noe og noen som de feilaktig TROR vil «Redde Dem», da de ser opp til disse «Gudene» Ekspertene, Profesorene, Statsmenn og andre som KUN er interessert i å STJELE Det viktigste duog jeg HAR og som enhvert INDIVID er født med: SIN EGEN LIVSKRAFT, som er en nødvendighet for å holde seg frisk og klarsynt og beskyttet mot all terror og elendighet i denne verden – skapt av FALSKE GUDER, UTENFOR OSS SELV.

   I vitenskapen omtales A R B E I D som E N E R G I.

   ALT er ENERGI…..PENGER er ENERGI ….MAKT er ENERGI og ethvert frfiskt og oppegående menneske trenger MAKTEN og KONTROLLEN over SEG SELV og sitt EGET LIV. Dette er en INDIVIDUELL RETT. «Human Rights» er et falskt konsept.

   Det er vår INDIVIDUELLE ENERGI som er viktigst på denne jorden og HVA vi anvender den til, for Det finnes en Naturlov som vil bekrefte: Sammenhengen imellom Årsak og Resultat. Som du sår – så vil du høste. Hva de Falske , selvoppnevnte og Utvalgyte «GUDER» ikke har utviklet seg selv tilstrekkelig og mangler den nødvendige LIVSKRAFTEN — må disse FÅ og TA denne Energien fra MASSENE, fra Mennesker som MÅ Beundre DEM og FOKUSERER på DEM – daglig, helst både Natt og Dag og slik svekkes FOLKET. Det er derfor de FALSKE GUDENE er på TV hver eneste dag og i Massemedia ellers,med sin Private og Politiske»Sannhet» og Propaganda – slik at vi GLEMMER å fokusere på hva som er viktig FOR OSS SELV, som INDIVIDER som er så viktig for vår egen Helse,Velvære og FRIHET; til å tenke Selvstendig og utvikle et naturlig Instinkt og Intuisjon for Hva som er SANT og EKTE. Gir vi bort eller sløser vi med vår egen Livskraft til mennesker som sutrer og vil ha HJELP på alle mulige områder, ELLER TIL UTOPISKE IDEOLOGIER ELLER UTDATERTE DOGMER SOM HAR INTET MED SANNHET Å GJØRE, MEN ER SKAPT FOR Å REGJERE over deg så VIT DETTE.

   Det er DIN LIVSKRAFT som De SELV også har i mengder, men ANVENDER PÅ EN ANNEN MÅTE. De fleste av oss er oppdratt til å GI og GI og GI av oss selv – Andre vil HA, og HA og TA OG ta OG stjele med rå makt – det du har og Eier: Din Livskraft, Din EIENDOM. Ditt Privatliv, DIN HELSE, DIN SJELEFRED OG DIN A R B E I D S K R A F T. Intelligens trengs ikke i et slikt system – da ligger du i konflikt med «Gudene». Da skjønner vi masse-importen av mennesker med lav IQ uten utdannelse og Dannelse som langt på vei er iferd med å overta Vesten og Våre Ressurser.

   Det finnes Parasitter som kun er til sjenanse.
   Andre Parasitter er direkte skadelige og
   Blir de for mange er de dirkete dødelige.

   Kristendommen og ALL organisert Religion og POLITIKK, STATER ,PAVE- ALLAH- KONGE – OG KEISER- MAKT har kun et MÅL:

   UTVIDE SIN EGEN MAKT, RIKDOMMER OG RESSURSER på bekostning av DE MAN HAR KLART Å FÅ INNUNDER FOLDEN.

   I våre nordiske land, har vi kastet ut Det Guddommelige og Kunnskapen om Det Hellige som opprinnelig var i Kristendommen og har istedet omfavnet EN ISLAMISTISK VOLDSKULTUR som går hånd i hanske med Nordisk Marxistisk Politikk som i sine «hellige Skrifter» KREVER DRAP av alle som ikke SLAVISK følger ISLAM, og all POLITISK Fascisme / Stalinisme søker også å utrydde ALT og ALLE som ikke føyer seg og hylder Systemet og dets «Guddommelige» Ledere, som alltid VET MEST, VET BEST og ER DE ENESTE BÆRERE AV VITENSKAP, HVA VI SKAL TRO PÅ OG HVA som er SANNHET.

   HOVMODETS BLINDHET OG ARRORANSE KOMMER ALLTID FØR FALLET .

   Det virkelig tragiske er at disse Fake-Guder trekker hele samfunn med seg ned i avgrfunnen.

   IKAROS KOM FOR NÆR SOLEN, BRANT SINE VINGER OG STYRTET TIL JORDEN.

  • Siden du stadig trekker fram dette våset om»psykologiprofessor » ditt, så hadde det vært interessant å vite hvem disse er. Hold deg til innholdet i artikkelen da dette er alvorlige saker som truer vår velferd og våre rettigheter. Og «gud» er kun noe som finnes i din livlige fantasi.

   Man ser hele tiden angrep på arbeidsfolks rettigheter, gjerne pakket inn i floskler som «fleksibelt arbeidsliv» o.l.

  • Det selvsagte svaret på siste spørsmål er helt naturlig JA. Godt sagt og tenkt det hele av deg. Og jeg gir meg over til latteren en stakket stund, nei ikke over din gode kommentar, men over Timbro tenketank. Finnes der mennesker i den tanken, eller er det bare metaldeler som hentes opp hver gang en psykopat-robot skal skrus sammen – av, naturligvis robot-professorer. De siste må trå til da tenketankens innhold er ikke så lite treige i diverse gjenger. Reinfeldt er et kroneksemplel forøvrig.

  • «Faraoh brukte også samme metode da jødene befant seg i Egypt.» Ja, men han brukte metoden også mot levittene, benjamittene, danittene, rubenittene osv, faktisk samtlige 12 slektsledd etter Jakob/Israel, ikke bare jødene (judah-ittene). Lurer på hvor de ekte jødene har blitt av?

 2. «Den har med andre ord svært mye penger til å drive politiske kampanjer for å rive ned det som er igjen av den svenske velferdsstaten.» Eksakt og å da må «the good side of the force» begynne å tjene penger hvilket låter seg å gjøres om man tenker til litt:).

  «Money is not the only answer, but it makes a difference.» Wall street boy Barack Obama

 3. Det är väl bara att notera att kapitalägarnas intressen, I Sverige såväl som i Norge, är oföränderliga. Det gäller att så ofta som möjligt urholka de framsteg som det lönearbetande folket gjort. Men det går ju inte att säga rent ut. Det är ”finare” om det som t.ex. i detta fall kan framställas som kamp mot orättvisor. Timbro kommer inte med ”något nytt under solen”.

 4. Svenskene har blitt resusert til «skaffere» men de ser det ikke selv. Nyadelen har bruk for dem ved valg og innkomst av skattepenger. That`s it.

 5. Får vi på plass et selveierdemokrati kan vi selv demokratisk bestemme hvor mye vi trenger å jobbe. Kanskje trenger vi ikke jobbe mer enn tre dager i uka, da vi ikke lenger trenger alle «bullshit»-jobbene lenger.

 6. Den ISLAM-Vennlige i kompaniskap med i all hovedsak Venstre – Marxistisk Svenske, og Selvødeleggende og VOLDELIG Agenda hvor ALLE skal tvinges til å være LIKE Intelligente, Like mye verdt, ha LIKE REttigheter – er en natyurlig utviklingav Svens Samfunn: Hvorfor skal ekte svensker som harbeider for livets opphold ha FERIE, når Den ISLAMSKE, stadsig voksende delen av Befolkningen som IKKE arbeider, men FÅR sine Goder GRATIS, er men IKKE har Lovfestet FERIE, da de har FRI hele tiden, men enda ikke blir BETALT dobbelt «Lønn» hver gang de reiser «HJEM» til Familie og venner i De Krigsherjede land. URETTFERDIG…selvsagt, da ALLE er like verdifulle og derfor MÅ ha de samme rettigheter som De svensker som har arbeidet hele livet og fremdeles arbeider. FOR:

  ARBEIT MACHT FREI….var overskriften over de Tyske Arbeids-Leirene. Hvor de som slavet for HERREFOLKET som bare krevet og forlangte, i samsvar med DEN AKTUELLE POLITIKKEN, som var Demokratisk Valgt.Det sier vseg selv at når SLAVENE blir syke eller utmattet må de fjernes – da de ikke lenger er NYTTIGE for Systemet. De har ikke geengang krefter til å gjøre opprør, utvise en form for menneskelig MOT, for å Frigjøre seg fra et slik undertrykkende døds-spiral, som ikke er et leveverdig liv.

  Zuckerbergs Facebooksjef, et Rotschild Barnebarn krever LØNN FOR ALLE – da det ikke er nødvendig å «Arbeide». Han snakker for seg selv og sine. Google, Facebook Twitter ble utviklet av Det Militære Komplex, BETALT av De skattebetaldende «Konsumister» – og ble GITT GRATIS til UTVALGTE MENN. Disse ble utviklet for å OVERVÅKE oss alle…men «noe» gikk galt underveis, da mennesker begynte å SI noe annet enn hva son var foreskrevet i Den Planlagte «Utviklingen» mot MER DUMHET, MER UNDERKASTELSE av angivelig «Fredelig» og elskende ISLAM og en diktatorisk og voldelig stat, som IKKE sender inn Politi og Militær der hvor det trengs, men LUKKER ØYNENE for det som skjer rett for deres egne øyne, og villig er med på å UTRYDDE SITT EGET FOLK.

  Ta en titt til Spania, og på opptreden til Diktatet fra Madrid |og EU overfor Det Catalonske hardt arbeidende Folk, med en økonomi som Sentralmalkten i Madrid og i EU med ALL MAKT ikke vil miste.

  Det finnes kun 2 Parter. Den ENE vil alltid VINNE og Den ANdre MÅ TAPE. Det er nøyaktig slik Dette ISLAM-Marxistiske Systemet som drømmer om å bli GLOBALISERT. ALL MAKT TIL NOEN FÅ – og Resten av Menneskeheten må lystre eller DØ. Antagelig ville det være mer ÆREFULLT og TILFREDSSTILLENDE å DØ med Sjelen i Behold, – enn å GI SEG SELV, SITT LIV og TALENTER et slikt Stalinistisk / Fascistisk System.

 7. «Svensk tenketank vil avskaffe lovfestet ferie»

  Ja, det vil de vel, haha, nå som de har så mange syrere å starte med, før «medelsvenskan» merker nått. ¤-]

 8. Arbeidsfolk (alle ikke-kapitalister) har for lengst akseptert og innfunnet seg med kapitalismen og da vil nødvendigvis samfunnslivet bli deretter.
  På den annen side så var/er vel ikke sosialismen inntegnet som noen feriekoloni heller?

 9. Dette er absolutt ikke noe å le av, det er bare en finere måte å fortelle at skal vi fortsette å ta inn mennesker som aldri kommer seg i arbeide så blir vi få som har jobb nødt til å kutte ut ferie for å arbeide mere.
  Det samme gjelder «borgerlønn» som kun er et finere ord for sosiallønn.
  Velferden vi opparbeidet oss fikk vi fordi kvinnene realiserte seg selv og gikk ut i jobb. I dag klarer man seg ikke på en inntekt og når godene våre blir borte skal det bli flott her.

 10. Her hjemme prater NHO og Virke om et «fleksibelt arbeidsliv». Underforstått at fleksibiliteten medfører tap av opparbeidede rettigheter for arbeidsfolk.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.