Folk flest bor i India

5
Øyvind Andresen

Av Øyvind Andresen.

I India bor det nesten dobbelt så mange mennesker som i Europa. Landet har siden årtusenskiftet hatt en enorm økonomisk vekst med enorme sosiale og miljømessige konsekvenser. De fleste indere lever fortsatt under elendige forhold.

«India bruker så lite som 1,7 prosent av brutto nasjonalprodukt på velferdsprogrammer for landets fattigste innbyggere. Og i et land med matoverskudd er 44 prosent av alle barn underernærte – mer enn dobbelt så mange som i Afrika sør for Sahara», skriver Alf Gunvald Nilsen, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder med India som spesialfelt, i Klassekampen 10/8 i år.

En indisk bonde går gjennom inntørkede jorder ved utkanten av Jammu. Foto: Channi Anand

Den indiske forfatteren og aktivisten Arundhati Roy, som snart kommer til Norge, sier dette i et intervju med David Barsamian:

Vi kjenner dette om India, eit India som på ei side blir kalla ei supermakt med akselerert vekst, ein vekst som minkar, men framleis er sterk, og på den andre sida har du fleire fattige menneske i India enn i alle dei fattigaste landa i Afrika til saman. Du har dei fleste av verdas feilernærde barn der, du har 700 til 800 millionar menneske som lever på mindre enn 50 cent om dagen.

Hundretusener av indiske bønder har begått selvmord

At gjeldstyngde bønder begår selvmord, er et internasjonalt fenomen. Men i India har markedstilpassing og miljøødeleggelse førte til en epidemi av selvmord.

Roy sier samme intervju:

Når det gjeld bondesjølvmorda, trur eg at styresmaktene heller beundrar bønder som gjer sjølvmord, fordi dei trass alt ikkje er sjølvmordsbombarar. Dei drep berre roleg seg sjølve. Og så må familiane deira gå omkring og tigge om å få kome inn i lista over bønder. Og definisjonen på kven som er ein bonde og kven som ikkje er det, avgjer om du kan få kompensasjon eller ikkje. Så 270 000, som du seier, er eit konservativt overslag, for ei mengd folk blir berre fortald at dei er ikkje bønder. Mange kvinner, for eksempel, er ikkje på den lista, trass i at dei er bønder som prøver sikre familiane sine.

Og på ny, for kanskje å utvide definisjonen av terror, korleis kan ein forstå at 270 000 indiske bønder gjer sjølvmord på grunn av finansiell armod? Og det talet er oppfatta som konservativt. Sannsynlegvis er talet mykje større. Eller dei hundretusenvis av indiske barn som døyr av mangel på vatn og mat?

Fanget i mikrogjeld

Arundhati Roy knytter i essayet Kapitalismen – en spøkelseshistorie forbindelsen mellom selvmordsbølgen og ideen om mikrofinans (lån til fattige), utvikla av fredsprisvinner Muhammad Yunus.

Hun skriver ( i oversettelse fra svensk av meg):

Mikrofinansbanker i India har ansvaret for hundretalls selvmord – 200 i Andhra Pradesh bare i 2010. En nasjonal avis publiserte nylig en siste hilsen fra en 18-årig jente som var tvunget til å gi fra seg sine siste 150 rupier, hennes skoleavgift, til mikrofinansselskapets kjeltringer. I hennes brev stod det: «Arbeid hardt og tjen penger. Ikke ta lån».

I 2010 sendte NRK brennpunkt en dokumentarfilm som  avslørte hvordan lån fra banken til Yunus,  Grameen Bank,  førte til stor ulykke blant mange landsbyboere i Bangladesh. Lånene hadde  30% renter pr. år, og avdragene måtte betales raskt. Inndriverne var nådeløse, og landbykollektivet stod ansvarlig for lånene om ikke den enkelte klarte å innfri det. Grameen Bank har fått over 400 millioner fra Norad.

Strømmestiftelsen, som baserer sin virksomhet på mikrofinans, forsvarer på sine hjemmesider 30% renter. Mikrofinans har også en ideologisk side: den sprer ideen om at gründere  «kan løfte millionene ut av fattigdommen». Men det er bare store økonomiske og sosiale endringer som kan det, blant annet beskyttelse av bøndene mot utplyndring fra multinasjonale selskaper og endringer av eierforholdene på jorda. Et flertall av bøndene i India eier mindre enn 10 mål jord.

 

Først publisert på bloggen til Øyvind Andresen

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


5 KOMMENTARER

 1. Banker som tar 30% rente fra fattige bønder! Det er plyndring. At den norske staten i sitt senile misbruk av våre skattepenger gir en halv milliard til gangsterbanken, ja det overrasker meg faktisk ikke.

 2. Enda en mulighet for Norge å importere noen hundre tusen – i den iherdige politiske satsingen for «EN GLOBAL VERDEN». Skal Det Norske Folk ta ansvaret der hvor alle andre svikter – da går vi selv til grunne…men det er muligens intensjonen ved å prioritere Fremmede Mennesker – samtidig som Verdens Rotschildske Sentralbank-system er i ferd med å kollapse. ALT er Gjelds-basert og holdes kun «oppe» med QE ‘er , Negativ Rente, fjerning av Papirpenger, og nye lover som tillater Banker i «Nødssituasjoner» å stjele menneskersiltrekker og fascinerer sparepenger som fremdeles er i banksystemet. Manipuleringer på alle fronter og løgn fra media som foreteller oss «ALT ER SÅRE VEL», selv om alle SIGNALER viser RØDT – spesielt for land som har basert hele sin Økonomi på Petro Dollar og Olje. Saudi Arabia. hvor 80 % har jobb i Staten kan ikke lenger ansette nye mennesker og må låne 10 Milliarder for å kunne holde det gående – foreløbig. De har brukt enorme summer for å SPRE sin form for ISLAM rundt om i verden, og våre politikere synes det tydeligvis er OK at vi skal ISLAMISERES. Kritikk av det regjerende Kongehuset er forbudt. Menn har ANSVARET for Kvinner, en politikk som mange kvinner i Vesten fascineres av og tror er veien til «frelse» ved å slippe å forsørge seg selv. Venezuela, det utrolig rike Olje-landet er bankrott og folket SULTER.

  Politikere snakker nå om nødvendigheten av et «Frühwarnings-System» i etterkant av Egg-skandalen som utbredte seg globalt. Hva med andre viktige områder? Skal vi fortsette å «Tro» på våre politikere, som gjør det motsatte av hva de sier og TIER om alt som virkelig teller. Jo lenger de fortsetter med denne strutsepolitikken, som ikke hjelper noen, ikke engang dem selv i lengden, desto verre blir det. Mennesker er ikke dumme. De kan manipuleres lenge – men ikke evig.

  Kina har begynt å fjerne emigranter fra Byene med tvang og sende de tilbake til landsbygda hvor de kom fra – og faktisk kan ernære seg selv av jorden. men mangler utdannelses-plasser for barna, og TROR at utdannelse er viktigere enn å overleve. Landet de eier en del av i fellesskap med det kollektivet kan SELGES til Staten, og for disse pengene kan bygdefolket kjøpe seg en NY moderne leilighet (ved å ta et banklån i tillegg til salegt av jorden – og leve i en «Geisterstadt» hvor ingen bor. Hva er viktigst? De får ikke alt, men tvinges til å velge.

  De virkelig rike kineserne som har tappet stats-systemet har forlatt landet. Deler av Canada har blitt så kinesisk, at canadiere flytter for å føle seg «hjemme» i Canada, hvilket de ikke gjør blant disse nyrike menneskene som har bygget opp sin egen kinesiske Stat i Staten…en politikk i Globaliseringens navn, mens Canadas økonomi og Eiendomsmarked er på randen av sammenbrudd, som resten av verden avhengig av En økonomi basert på GJELD.

  Storbankene kjøper aksjer som gale. Norges Pensjonsfond deltar med 60 % av fondets verdi for å «Hjelpe til å preppe opp Wall Street» sammen med andre «Rikinger» – og Wall Street synes å være det eneste som «stiger og stiger», alt basert på De Nye Finans Produktene og Manipulert Casino, hvor insiderne tar HELE GEVINSTEN. Problemet i vår tid er at ALT – kommer til å falle. Den nørmest hysteriske og desperate penge-trykkingen gir HYPERINFLASJON. Penger har ingen VERDI i seg selv – det er et Bytte-middel –
  for å kunne kjøpe noe vi trenger eller ønsker oss. Ikke ET bestemt marked, men Alle vil falle som dominobrikker, for INGEN LØSNINGER er funnet på dette systemet som tapper individer og Hele Nasjoner for alt de måtte eie. «DE» som styrer vet ikke hvordan de skal «redde seg selv» og Sitt Fake System, som har fungert så fantastisk for DEM SELV – men har bragt Den «Sosial-Demokratiske» verden og et Velferds-system til fall.

  Blir en 3. Verdenskrig LØSNINGEN når intet annet nytter?

  Vi som Folk blir ikke spurt om det er det vi ønsker. Vi ønsker LØSNINGER som FUNGERER for OSS,

  ikke mer av det samme…..en umulighet uten et TOTALT SAMMENBRUDD – da Norges Befolkning er totalt avhengig av STATEN som gir dem godt betalte jiobber, tilfredshet og SIKKERHET. Akkurat som i Olje-staten Saudi Arabia. Mer til felles enn vi liker å innrømme. STATEN har tatt på seg «Farsrollen» for Kvinnene, som blomstrer i et slikt Feministisk / Kommunistisk system med alle fordeler for SEG SELV.
  Også Menn har blitt Feminisert – det er ikke lenger lov å være MANN i Norge – ikke merkelig de flykter ut av landet til Krigs-områder hvor de får utløp for sin oppdemmede misnøye, aggresjon og hat.

  Ingen MENN er så farlige som «Muttersöhne».

 3. Verden er på vei mot 9 milliarder kanskje 11 milliarder mennesker, og alle ønsker seg vestlig levestandard. Dette kommer til å bli veldig krevende både når det gjelder plass, mat, rent vann, naturressurser og energi mm. Situasjonen i India er kanskje en slags indikasjon på om dette kommer til å gå bra eller ikke. Eller om det hele ender opp med krig og borgerkrig, diktatur, sult og epidemi etc. Gunnar Randers sier at det vil være mulig å kunne ha 9 milliarder mennesker i verden, men han sier samtidig at det vil bli veldig problematisk og slitsomt å leve i en slik verden. Det beste for alle hadde vært å ha et lavere befolkningsantall i verden. Hadde vestlige land klart å styre verden på en mye mer rettferdig måte kunne dette trolig ha vært unngått. Men det hele sporet spesielt av med nyliberalismen.

 4. Flertallet av bøndene eier under 10 mål jord.
  Om eiendomsfoholdene skal endres-må vel disse har større eiendommer.Da må det bli færre bønder.
  Hva skal da de utkonkurrerte gjøre-bli jordløse agrarproletarer,eller finne annet arbeid-isåfall hvor?

  Og skal de utdannes -til annet arbeid,så må de legge seg i sælan i regjeringene,for å skape utdanningsplasser og lærere.I flg. FN mangler det 69 millioner lærere i verden.Antall barn mellom 6 og 15 år uten skolegang-i prosent-er litt synkende.
  Men det hjelper lite-når det totale antall øker.Reproduksjonen øker altså mer enn produksjonen.
  Samtidig mangler det midler til de FN-styrte utdanningsplaner.

  Og India er nok ikke verst stilt her,det står dårligere til sør for Sahara.

  Hverken India eller f.eks.Nigeria løser disse floker,ved sin integrering i den liberale kapitalisme.
  Dette må befolkningene forutsettes å løse selv,uten å skylde på ny-liberalisme og/eller kolonialisme.
  Ikke ved å eksportere overskuddsbefolkning til Vesten.Et Vesten som ikke lever på Mikrolån-men på steroide pengetrykkingsprosjekter.Det vil ikke ligge noen fremtidsrettet global omfordeling i at de kommende gjeldsofre også der begår selvmord.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.