Brexit, venstresida og arbeidsinnvandringa

0
Boye Ullmann

Vår fagforening Rørleggernes Fagforening deltok på en fagforeningsdelegasjon til London organisert av De Facto.

Jeg tok meg tid til å snakke med rumenske bygningsarbeidere som er «selvstendige» (kontraktører) men «ansatte» i byråer som går avgårde med profitten. Tallene er usikre, men rumenerne sa til meg at det var hundretusenvis av rumenske bygnings- og anleggsarbeidere i Storbritannia. 40% av Londons OL-anlegg ble bygd av rumenske bygningsarbeidere. Lovens minstelønn er 7£, mens rumenere tjener 3-4£ pr time.

Delegasjonen hadde møter med blant annet med Jernbaneforbundet i Storbritannia og med Kelvin Hopkins, Labour. De deltar aktivt for å melde Storbritannia ut av EU (Brexit).

Venstresida tok avstand fra De konservative på Nei-sidea og UKIPs kampanje fordi de står langt unna arbeiderbevegelsens verdigrunnlag. De tok avstand fra deres retorikk som spilte på fremmedfrykt mot både arbeidsinnvandrere og flyktninger.

Kelvin Hopkins til høyre
Kelvin Hopkins til høyre

Kelvin Hopkins har i mange år tilhørt venstresida i Labour i den samme fraksjon som Tony Benn (død i 2015) som i alle år har vært mot EU. Det er 12 Labour-medlemmer i Parlamentet som er for Brexit. Hopkins bygde sitt Brexit på motstand mot Troikaens (EU kommisjonen, Den Europeiske Sentralbank og IMF) usolidariske kuttpolitikk rettet mot spesielt mot Hellas og Spania. Han understreket at det er Tyskland med sin eksportindustri og storbankene som går seirende ut med EU/euro prosjektet på bekostning av vanlig folk i EU. Det store flertall i Labour og TUC går inn for fortsatt medlemskap. Labourleder Jeremy Corbyn har gått inn for Remain selv om hans fortid er Nei til EU. Han har vært meget kritisk til Troikaen. Thatchers kraftige angrep på faglige rettigheter på 80-tallet har gjort at mange i fagbevegelsen mente at EU betydde en forbedring av faglige rettigheter.

Hopkins sa at befolkninga var økt kraftig i Storbritannia etter 2004. Han antok det var 1-2 millioner arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa, mens de forventet kun 15 000 i året. Problemet er at arbeidskrafta hele tida har vært kanalisert gjennom bemanningsforetak som har dumpet arbeidsvilkårene. Det var ikke arbeidsinnvandrerne i seg sjøl, men bemanningsforetakene og dumping av arbeidsvilkårene som var problemet, mener Hopkins. I hans Labour-distrikt er arbeidskraft i industrien fra Asia erstattet med øst-europeere med dårligere lønns og arbeidsvilkår. Dette er en viktig grunn til at britisk arbeidere ikke lenger stemmer på Labour. En del arbeidere har derfor stemt på UKIP som fokuserer på motstand mot arbeidsinnvandring. Dette påvirker også EU-debatten og er en svært viktig grunn til resultatet 23 juni.

Forrige artikkelArbeiderklassen stemte for Brexit
Neste artikkelBrexit stort nederlag for The City of London