Spørsmål som krever svar

9
Øyvind Andresen
Øyvind Andresen

Jeg sa følgende på årsmøtet i Rødt Vest-Agder i Farsund 10. mars:

Jeg har lyst til å si noen ord nå som jeg går av som leder for Rødt Vest-Agder og benytte muligheten til å si noen om aktuelle politiske spørsmål og venstresidas framtid:

Den gamle stabile orden er i ferd med å gå i oppløsning. Økonomisk beveger kapitalismen seg inn i en stadig dypere krise, noe som også slår inn i Norge nå. De sosiale forskjellene er nå så store at den rikeste 1% i verden eier like mye som oss andre, de gjenværende 99%, ifølge siste rapport fra Oxfam. I realiteten er det disse rikeste som dominerer og bestemmer i, det er toppen i de multinasjonale selskapene og deres støttespillere i politikken og mediene som vil gjøre oss andre til sine umælende undersåtter og tjenere. Det er disse kreftene vi må samle oss mot.

Altså: Det er økende ledighet, sosial uro og nød, folkemasser på vandring. I slike urolige tider leiter folk etter nye politiske alternativer. De tradisjonelle partiene og politikeren assosierer med det etablerte og mister grepet om folket. Og ytre høyre utnytter den usikre situasjonen maksimalt slik de gjorde det i mellomkrigstida med de fatale følgene det fikk. De utnytter frykten folk føler. Dette fenomenet ser vi i Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Øst-Europa, Hellas osv. Og det er ikke idioter og onde mennesker som strømmer til disse partiene, men ofte de som er den mest utsatte og utslåtte posisjonen.

Flyktningpolitikken

Og det bringer meg til flyktningpoltikken. Her finnes det to akser som negerer og bekrefter hverandre. Det er «ondskapens akse»: Odins soldater, Listhaug, Storhaug, diverse nettroll osv. mot «godhetens akse: Flyktingvennene: SV, Rødt, AUF, Amnesty, NOAS, diverse bistandsorganisasjoner, Kirka osv. Debatten er følelsesladd og polarisert. (Det er verd å merke seg at for fem år siden stod Ondskapen og Godhetens akse (med få unntak) sammen om å slippe Godhetens bomber over Libya, noe de ikke beklager med ett ord.)

Et mellomstandpunkt i flyktningspørsmålet blir her en umulig posisjon. Det fikk Halvor Fjermeros og jeg erfare da vi prøvde å problematisere en del av venstresidas standpunkter i en kronikk i KK: Bortforklaringene etter Köln. (KK halverte vår opprinnelige tekst og satt inn et bilde av Moxnes, men polemikken mot han var underordna poeng i vår opprinnelige tekst) Jeg skal ikke gå inn på detaljer, men jeg mener vi fikk fram følgende viktige poeng i vår svartekst til Moxnes:

Hvis ikke venstresida klarer å gi fornuftige svar på denne uroen mange hederlige og ærlige folk stiller, har vi gjort oss sjøl irrelevante. Vi står tilbake som en gjeng idealister, mens flere vil gå til ytre høyre.

Moxnes går ikke inn på problemstillinga om vi kan nå et metningspunkt. Poenget er jo at Tyskland og Sverige har nådd et slik punkt, for alle praktiske formål.

Mener Moxnes at Norge skal ha helt åpne grenser? Da må han si det så vi som Rødts talspersoner kan videreformidle det. Eller går han inn for noen begrensninger? I tilfelle hvilke begrensninger?

Det har ikke kommet noe svar på dette. Det vil si at Rødts offisielle poltikk er uttrykt i at det flyktningene ikke er noen trussel mot velferdsstaten. Det kan løses med solidaritet og dugnad. De koster oss bare 53 øre pr. dag pr. innbygger, dessuten vil de på sikt være til fordel fordi vi trenger deres arbeidskraft osv. (Jf.  leder i Rødts antirasistiske utvalg, Maria Wasvik) Eller at de 30 000 flytningene utgjør bare 0,5% av befolkninga. (Moxnes/Eifring i høringsutkast til forslag om endringene i utlendingsloven).

Men disse svarene er ikke god nok. Bagatellisering av problemene (eller det som folk oppfatter er problemer) feier venstresida av banen i flyktning/innvandringsspørsmålet. Det er ikke flyktningene i seg sjøl som er  en trussel, men det at flyktningene blir brukt som brekkstang for å gå til angrep på sosiale ordninger, lønnsvilkår, tariffavtaler osv. De er de rikeste en prosenten som ønsker flyktningstrømmen velkommen. Dette kommer til uttrykk på mange vis. Rikmannsklubben World Economic Forum uttrykker det blant annet slik dokumentet «The business case of Immigration» fra 2013 der de strategisk sett peker på at immigrantene kan gjøre arbeid som de lokale ikke vil gjøre eller kan gjøre. Det er derfor betenkelig at talspersoner for Rødt går inn for å liberalisere arbeidstillatelser, særskilt for flyktninger, men altså ikke for uføre, arbeidsledig ungdom, rusmisbrukere osv. (Jf.  Wasvik).

Når det gjelder antallet flyktninger vi kan motta, vil jeg bruke et bilde som tidligere menneskerettighetsdommer Hanne Sofhie Greve brukte i en NRK-debatt:

En fosterfamilie kan ta imot ett barn, og de kan overbevises om at de kan ta imot to barn. Men når de skal ta imot tjue barn, så bryter systemet sammen.

Spørsmålet om islam

Den samme polariseringa vi ser i flyktningspørsmålet, finner vi også i spørsmålet om islam.  Her har vi på den ene sida «ondskapens akse» Altså de mest islamfobiske kreftene mener araberne snart vil overta, med Hege Storhaug   i spissen som vil forby koranvers, stenge moskeer osv. På den andre sida de som forsvarer islam  og ikke ønsker å røre ved noen av de problemstillingene og spørsmålene mange stiller seg, f.eks. når det gjelder kvinnesynet i islam. Men vi er nødt til å ta Storhaugs problemstillinger på alvor for å gi folk skikkelige svar.

(Resten fikk jeg ikke sagt på årsmøtet, det var seint på kvelden, men det stod i manus):

Jeg skal skrive mer om dette i andre sammenhenger. Jeg viser til boka som nettopp kom på norsk: den egyptiske-amerikanske feministen og muslimen Mona Eltahawy: «Jomfruhinner og hijab. Hvorfor Midtøsten trenger en kjønnsrevolusjon» Jeg viser til de mange tekstene av den egyptiske marxisten og feministen Nawal-el-Saadawi som sjøl blei kjønnslemlesta som ung.

Det er opplagt at i mange islamske land er det en lang patriarkalsk tradisjon med polygami, kjønnslemlestelse og voldelig undertrykking av kvinner. 3/4 av Egypt kvinner er kjønnslemlesta, nesten alle har opplevde seksuelle trakassering.

Da vi diskuterte fylkesprogrammet i Rødt i Vest-Agder i fjor, la jeg fram forslag om at vi skulle gå inn for at i fylkeskommunen skulle det ikke være tillatt å bære noen type tildekking av ansiktet i videregående skoler, altså i praksis ikke forbud av hijab, men av nikab eller annen type maskering.  Det ble en diskusjon om dette. Og jeg fikk høre at dette var kvinnenes eget valg. Da vil jeg si: Vi må velge om vi vil være marxister eller liberalister.

Jeg trakk forslaget på enhetens alter, men etter å ha lest de arabiske feministene vil jeg si: Retten til vind i håret og sol på kroppen er universell – og alle som nekter mennesker denne gleden, er mine politiske motstandere.

Etterord:

12. mars har Terje Tvedt en kronikk om godhetstyranniet i Aftenposten som alle tenkende menneske må forholde seg til. Kronikken må lese i sin helhet.

Han er også innom Rødt:

Leder av partiet Rødt i Bergen slo fast: «Leve Godhetstyranniet» (BA 8.2.2016), og gikk inn for diktatur i Det godes tjeneste.

Videre skriver han:

Forholdet mellom ondskap og godhet er uendelig mer komplekst enn fariseer-regnskapet til biskopene og lederen av partiet Rødt i Bergen. De iscenesetter seg som godhetens herrer, men er det snarere uttrykk for en paternalisme i den påståtte «gode saks» tjeneste?

Og viktigst av alt, i Tvedts oppsummering:

Derfor truer godhetstyranniet demokratiet selv, fordi det gjør konkret kunnskap om virkeligheten i bunn og grunn irrelevant.

Det er bare ett standpunkt som likevel er moralsk rett – ens eget, og den offentlige samtalen om virkeligheten er i realiteten død, fordi den er unødvendig.

Min kommentar:

I realiteten er kritikken retta mot hele partiet Rødt. Og det krever seriøs ettertanke og svar.

Øyvind Andresen

Leder Rødt Vest-Agder 2012 – 2016

Denne teksten er tidligere publisert på interne epost- lister i Rødt

Kilder:

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Derfor-truer-godhetstyranniet-demokratiet-selv–Terje-Tvedt-8389448.html

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-one-percent-tax-havens-180116-en_0.pdf

http://www3.weforum.org/docs/GAC/2013/WEF_GAC_Migration_BusinessCase_Report_2013.pdf

http://marxisme.no/har-venstresida-mer-a-by-pa-enn-etikk-og-moral/

https://no.wikipedia.org/wiki/Nawal_El_Saadawi

Se også: Venstresidas unnfallenhet i Köln-affæren

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


9 KOMMENTARER

 1. Rødt er et håpløst parti. Bare feminisme som gjelder der. Men kun for rike, norske kvinner selvsagt. Rødt blir mer og mer et liberalistisk parti.

  • Klassekamp og kvinnefrigjøring henger sammen. Det handler om å løse de dypt usosiale drivkreftene i systemet og erstatte det med noe nytt. Jeg er medlem av partiet Rødt og ønsker en mer radikal linje, noe jeg kommer til å kjempe for i årene som kommer. Kanskje vi kan gjøre det litt mindre håpløst?

   Kronikken til Andresen tiltredes.

 2. Jeg forstår egentlig ikke dette innlegget. Hvis Andresen spør om vi skal ha åpne grenser, betyr dette at eneste mulighet å stoppe strømmen av flyktninger inn i landet på er gjerde fra nord til sør, en umulighet i seg selv! Velferdsstaten svekkes når en av fire nordmenn er avhengige av trygdeytelser fra NAV ikke syriske flyktninger. flyktningene som kommer er i stor grad interessert i å jobbe og skape seg en ny fremtid. Akkurat som de 60000 svenskene og 90000 polakkene som har funnet seg jobb i Norge, men de kom ikke hit pga krig i hjemlandet.
  Yngve Johansen, leder Rødt Farsund

  • Problemet er at vi går mot harde tider de vi kommer og ha en ledighet på mye mer enn i dag. Vi har ikke penger når ponzi fiat penger hus bubble*1000 opplegget raser og folket vil ikke ha en invasjon av flyktninger spesielt ikke i den settingen. Folkeavstemning er en god ting…. demokratiet og representativ demokrati fungerer dårlig er min tanke her….

 3. Sett utafra er dette en svært oppmuntrende kommentar, som gir håp for framtida. Fortsatt har Rødt gode synspunkter på økonomiske spørsmål, og muligens noen, men få, utenrikspolitiske spørsmål. Bortsett fra at Rødt m fl heller ikke nå, som i mesteparten av AKPs/RVs/Rødts levetid, verken skjønner dette med pensjoner eller finansiering av dem. Men Rødt har forlatt den samfunnsmessige grunnleggende måten å se på og løse økonomiske og andre samfunnsmessige problemer på, og har forfalt til en religiøs «human» «stakkars dem»-analyse. Rødt hører politisk nært knytta til SV, Venstre og KrF nå, og bør vurdere sammenslåing. Andre bør satse på andre alternativer for å hindre at høyrepartier får økt oppslutning for å drive kriger og gi mer til de rikeste. Mitt forslag er Venstrepopulistene. At noen få av verdens dårligere stilte får komme til oss og bli underholdt, løser ikke fattigdomsproblemene i verden. Prioriteringa av kampen for at de få utvalgte fattige skal få komme til oss, til og med i ei tid med økende arbeidsløshet, og utbre sitt middelaldersyn, er ikke en kamp verdt når prisen er økt høyreoppslutning for kriger og større økonomisk forskjell. Sjøl om det gir noen en god personlig selvtilfredstillelse.

 4. Ja.

  For å være pip ærlig.

  Jeg er driiiiit lei Høyre / Venstre. Eller hva de måtte kalle seg i farge,

  Den politikken er død.
  Vi trenger en annen form – Nei jeg har ikke noe svar / løsning.
  Mennesket er tydeligvis programmert for selvutslettelse.

  Men H vs V – Glem det.
  Fra mitt stå sted så er dette en form for komedie.

 5. Veldig bra skrevet og «En fosterfamilie kan ta imot ett barn, og de kan overbevises om at de kan ta imot to barn. Men når de skal ta imot tjue barn, så bryter systemet sammen.». Sant og folkeavstemning er et bra ord. Representativ demokrati fungerer ikke i dagens setting og teknikken/informasjonsflyten og menneskers utdanningsnivå er idag nok til å bruke en mer direkte demokrati. Mer direkte demokrati gir også en bedre konkurranse hvilket er en god ting….

  Förf Anne Marie Pålsson Knapptryckarkompaniet

  https://youtu.be/qu0h9lZFebQ

  «1% i verden eier like mye som oss andre, de gjenværende 99%, ifølge siste rapport fra Oxfam.» Ser man historisk på det så slutter det alltid i noen form av kollapse når ulikheter er før store. Og idag så er menneskers kunnskap mer omfattende så…

  • Det Pålsson sier blant annet er at en partielite ikke vil ha utdannete politikker rundt seg da de kan vare et hot mot sittende regime og alt er korrupt ( min tolking;). Interessant video og skal lese boken. Må vare et helvete å vare ærlig politikker………

 6. Godt sagt, og det er åpenbart at de som har makta ikke er i stand til å styre på en hensiktsmessig måte. Vi har svake, dumme ledere fordi de virkelige maktpersonene ønsker det sånn.

  Godt at folk på venstresida begynner å få opp øynene for hva sosialismen egentlig står for. Sosialisme handler ikke om trygd og rettigheter for alle fra fjern og nær, men om arbeid, verdiskapning og fordeling.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.