Visjoner om et samfunn uten kapitalisme

7

Jeg har lansert begrepet Kommunisme 5.0 for å gi en visjon om et framtidig samfunn uten kapitalisme og imperialisme. Her er tre artikler som følger opp dette med visjoner om å bygge et samfunn uten utbytting og undertrykking. Etter dem kommer en artikkel der jeg forklarer Kommunisme 5.0.

kommunisme kvinne

Lær meg å drømme så det monner

Gjesteinnlegg av Achsel Ford, misantrop og djevelens advokat

«A winner is a dreamer who never gives up,» er denne bloggens (i det følgende kalt «avisens») motto. Å, jasså. Vi er der, ja. Akkurat.

Nedenstående er en på oppfordring omarbeidet versjon av det som opprinnelig var en kommentar og et hjertsukk under en artikkel eller to av avisprodusent Pål Steigan, og replikk til en påfølgende kommentar av Johan Nygaard. Originalartiklenes temaer skal i denne sammenheng få hvile, men jeg vil starte med å sitere de to brave skribenter, da de begge uttrykker nettopp den ukuelige optimismen som er dette innleggets tema. Deres sitater er derfor et utmerket utgangspunkt.

Les mer her.

Den nye teknologien vil vekke våre individuelle evner

Først takk til Achsel Ford for denne utfordringen som ikke er til å komme forbi – og takk til Pål Steigan for at han stiller bloggen sin til rådighet som vertskap for denne helt essensielle dialogen hvor vi skal undersøke hvorvidt vårt klarsyn gir anledning til optimisme på menneskehetens vegne – og hvike samhandlingsstrategier som eventuelt følger av en slik optimisme.

Les mer her.

Kan vi bryte forbannelsen og skape fortellinger vi kan tro på?

«A winner is a dreamer who never gives up» står det øverst på steigan.no. Dette er et sitat fra Nelson Mandela som jeg har vært dristig nok (eller frekk nok) til å sette som motto for det arbeidet jeg gjør her. I et godt og engasjert innlegg tar Achsel Ford (AF) opp denne tråden og spør:

Hvor kommer denne optimismen mot alle odds fra? Kan noen gi ett eksempel på at det er noe som helst som tyder på at menneskeheten lærer?

Les mer her.


K-ordet i kapitalismens tid

(Artikkel i Klassekampen 17.09.2013)

I 1966 vedtok lærerrådet på Teisen skole i Oslo mot én stemme at det var «pedagogisk umulig å undervise folk med langt hår, særlig når de også har skjegg og briller». De to ungguttene Odd Hansen og Gunnar Gjertsen hadde søkt om opptak på skolen, og de hadde begge langt hår. Hansen hadde også skjegg og briller.

Les mer her.

Les også:

Post-kapitalisme eller Kommunisme 5.0?

marx inforevolusjon

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


7 KOMMENTARER

 1. Verden er både kommunistisk og kapitalistisk på en gang! Det er to motsetninger, og de som styrer verden, styrer den med motsetninger. De bruker Hegels dialektikk, tese og antitese. Syntesen er at det er verdens mektigste folk som styrer både tesen og syntesen. Noen av verdens rikeste familier er jøder, og kommunismen, sosialismen og sosialdemokratiet, er ideologier som er oppfunnet av jøder. Jacob Hess var forgjengeren til Marx, og var den som begynte med kommunistiske ideer. Ferdinand Lasalle oppfant sosialdemokratiet. Dette er ideologier som skal styre arbeiderklassen og proletariatet – også de fattige i samfunnet. Lasalles visjoner var at man ikke skulle lage revolusjon, men at arbeiderne, proletariatet og de fattige, skulle få litt og litt ved reformasjoner, og ikke ved revolusjon. På denne måten kunne de rike jødene, hoffjødene, dels sikre seg mot at arbeiderklassen gjorde opprør mot dem, og dels kunne de bruke arbeiderklassen til å velte konger, fyrster, og tsarer. På begynnelsen av 1920 tallet, når bolsjevikene (jødene) ikke klarte å lage en verdensrevolusjon, så startet de Frankfurterskolen og innførte «Politisk korrekthet».

  Det blir aldri fred i verden med hverken sosialisme, kommunisme eller sosialdemokrati. Dette er ideologer som styres og kontrolleres av en liten elite. Den samme eliten som ofte finansierer revolusjonære opprørsgrupper i ulike land, uansett om det er politiske eller religiøse opprør. Gå på Youtube og se filmen «American Expeditionary forces in Siberia 1918-21», og se hvordan amerikanerne tar kontroll over den Transsibirske jernbanen, helt til bolsjevikene (jødiske revolusjonære) har tatt makten i Russland. Den samme oppskriften på krigføring mot nasjoner, har de brukt i gjennom hele 1900-tallet og frem til i dag.

  Vel, jeg ser mye av edelmodigheten som finnes i sosialistiske og kommunistiske ideologier. Men en ting er sikkert, det er at du aldri kommer til å klare å lage en kommunistisk verden 5.0. Du må lage nye idealer, som ikke styres av verdenseliten, og du må gi det nye navn og begreper, som ikke kan stjeles, misbrukes eller svertes. Det er vanskelig. Egentlig handler det om å tenke veldig annerledes, og ikke tenke innenfor de rammene eliten kan kontrollere. Jeg tror faktisk at man må begynne å ta tilbake begrepene nasjonalisme og proteksjonisme. Selv om eliten da straks vil begynne å prate om brunskvetting, nazisme og antisemittisme.

  Husk at det finnes god og dårlig nasjonalisme, og det finnes god og dårlig internasjonalisme:

  1. God nasjonalisme, er å ta vare på alle innbyggerne i et land, og sørge for at de får utdannelse, god lønn, helsevesen, arbeid, mat på bordet og et bra sted å bo osv. God nasjonalisme beskytter innbyggerne mot dårlig internasjonalisme. God nasjonalisme lar innbyggerne få ha fri tanke og lar folk tenke selv. God nasjonalisme lager lover og regler som beskytter folket, og regulerer banker og næringsliv. God nasjonalisme blir gjerne motarbeidet av USA’s Council of Forreign Relations.

  2. Dårlig nasjonalisme gir minoritetsgrupper skylda for alt som er galt, og undertrykker egen befolkning, gjerne med fascisme. Dårlig nasjonalisme liker dårlig god nasjonalisme og god internasjonalisme. Dårlig nasjonalisme undertrykker den frie tanke. Dårlig nasjonalisme arbeider gjerne for en voldelig elite, som gjerne har kontroll over banker og næringsliv, ofte sammen med dårlig internasjonalisme.

  3. God internasjonalisme sørger for kulturutveksling og handel mellom land. Da er det fred.

  4. Dårlig internasjonalisme er imperialisme og okkupasjon av andre land. Da drives det med undertrykking av andre folkegrupper. Dårlig internasjonalisme fører ofte til krig. Dårlig internasjonalisme, er når verdens elite styrer både kommunismen og kapitalismen i et land, Hegels dialektikk, for da kan verdens elite styre landets økonomi, bankvesen, privatisering og utbytting av landets ressurser.

  • Bill Mollison, permakulturens far, har et slagord:

   “ALL THE WORLD’S PROBLEMS CAN BE SOLVED IN A GARDEN”

   Dette er jeg dypt uenig i, da et slikt utsagn i altfor stor grad knyttes opp mot den suburbane utopien:

   «The Dream, more specifically, was a detached home on a sacred plot of earth in a rural setting, unbesmirched by the industry that made the home possible; a place where one could play at cultivating the soil without having to rely on husbandry for a livelihood; a place that was, most of all, not the city.» – James Howard Kunstler, «The Geography of Nowhere», page 101

   Jeg avskyr alt som har anstrøk av suburbanitet og har gjort det til en livsoppgave å tilintetgjøre den suburbane kulturen. Jeg kommer allikevel aldri til å kunne overgå mitt store idol, verdens fremste suburbiahater og et geni jeg bøyer meg i støvet for, JAMES HOWARD KUNSTLER.

   Kunstler er jøde!

   «In America, with its superabundance of cheap land, simple property laws, social mobility, mania for profit, zest for practical invention, and Bible-drunk sense of history, the yearning to escape industrialism expressed itself as a renewed search for Eden. America reinvented that paradise, described so briefly and vaguely in the book of genesis, called it Suburbia, and put it for sale.» – James Howard Kunstler, «The Geography of Nowhere», page 37

   Dessverre har Norge som USAs 51’ste stat gåt med ned i avløpet sammen med den amerikanske suburbane kulturen, noe jeg virkelig har fått merke i mitt arbeid for å etablere en lommelandsby på Skreia. Bygdedyrene på Toten har veltet opp med et slikt raseri over drømmen om lommelandsbyen, at jeg nå ikke ser annen råd enn å ta med min familie vekk fra Toten, da jeg ikke vet hva de kan finne på. Som Terje Bongard svarte meg:

   «Du har møtt de verste jantelovstrategiene her, Øyvind: Husk at du ikke må gi disse noen stemme, akkurat som vi ikke må bruke navnet på Utøyamorderen eller andre som søker Herostratisk berømmelse… gi f… i dem, sett dem bare anonymt i sammenheng med taperstrategien til Herostrat.» – Terje Bongard

   Lommedemokratiet og lommelandsbyen er to sider av samme sak! Jeg har viet mitt liv til å nedkjempe den suburbane kulturen, bygdedyrenes kultur, og erstatte den med et lommedemokrati. Derfor lanserer jeg ordtaket:

   “ALL THE WORLD’S PROBLEMS CAN BE SOLVED IN THE IN-GROUP”

   ”Mennesket er ikke evolvert for store samfunn, men for å ta vare på seg selv og inngruppa. Samarbeid, solidaritet, snillhet og raushet preger mennesker som står hverandre nær. Det har til alle tider vært evolusjonært smart å holde seg inne med dem man har felles interesser med. Limet i denne gruppetilhørigheten er inngruppefølelser. De ble selektert fram gjennom fordelene ved å satse på familie og nære venner i stammelivet i Afrika.

   Inngruppefølelser er lojalitet, solidaritet, selvoppofrelse og den svulmende gleden ved å bidra og få anerkjennelse. Å være i et fellesskap innebærer livskvalitet. Å svikte noen som er nære, gir en straffende følelse som er vanskelig å bli kvitt, og er evolvert fordi samarbeid med de nærmeste lønte seg.

   Solidaritet, ansvar og raushet fungerer glimrende i inngrupper hvor alle ser hverandre. Gruppa kan samtidig kontrollere gratispassasjerer og korrupsjon. Handikapprinsippets ærlige signal om å gi uten å få noe igjen bærer i seg konkrete løsninger for å bygge stabile og bærekraftige samfunn ved hjelp av inngrupper. Dette er kjernen i modellen som vi skal komme til i kapittel 6, som tar for seg hvordan store samfunn og utgrupper kan organiseres demokratisk.” – Det biologiske mennesket, av Terje Bongard og Eivin Røskaft, s. 111

   Dette er Kommunisme 5.0, hvor allmenningheten/allmenningene og staten går sammen i et stort hele og blir uatskillelige. Hvor vi er staten og staten er oss, basert på et inngruppe-hierarki hvor makten genereres nedenfra, og hvor hvert individs stemme teller like mye. Et selveierdemokrati!

   – Modeller for et post-kapitalistisk scenario?: http://www.kulturverk.com/2015/01/09/forbi-foydalsamfunnet/

   (Denne artikkelen skrev jeg før jeg hadde satt meg skikkelig inn i Tverbergs teorier om deflasjonær kollaps, noe som på en del områder har endret min oppfatning av hvordan vår verden henger sammen, og jeg ville ha formulert meg noe annerledes i dag.)

 2. «samfunnet faktisk kan organiseres kollektivt» og jeg liker kommunisme men uten konkurranse blir det helvetes urettferdig og fungerer ikke. Det vil si at mennesker fikser ikke å jobbe uten individuell belønning og der faller ideen om kommunisme. Men det vi har idag fungerer ikke med tanke på jordens knappe resurser blant mye mer så der er nok kommunisme bedre.

  Konkurranse er viktig derfor….

  «Human nature is evil, and goodness is caused by intentional activity.»
  Xun Zi

 3. «Human nature is evil, and goodness is caused by intentional activity.»
  Xun Zi

  Veldig godt sagt av Xun Zi!

  «Godhet» må designes inn i samfunnet med den største presisjon, med utgangspunkt i menneskekunnskap. Takk for dette visdomsordet!

  • «Elever må treffe valg som prøves mot de normer skolen og samfunnet bygger på.» er vel en del av skolens oppgave. «designes inn» blir da skolen oppgave men om vi har en skole og en akademia som styres av et penger-flyt fra næringslivet så fungerer dette nok dårlig. Ufffff….

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.