Kall det ikke godhet

29
Bombet skole i Syria (Human Rights Watch)

Den katastrofen som Vestens og oljediktaturenes krig mot Syria har påført det syriske folket kan vanskelig beskrives med ord. Fra 2011 har NATO og allierte lykkes i å ødelegge store deler av landets produksjonapparat og infrastruktur og drevet over fire millioner mennesker på flukt ut av landet og over 7 millioner på flukt i eget land. Millioner av mennesker lever i nød, og mennesker i nød har krav på hjelp. Punktum. Men ikke alle argumenter er like gode. Noen er direkte dårlige.

Det dårlige argumentet

Det dårlige argumentet er sånn: «Vi, vårt land, vårt fylke, vår kommune trenger denne arbeidskrafta. Vi tar gjerne i mot dem.» Hvorfor er det så dårlig et argument? La oss se på det.

Bombet skole i Syria (Human Rights Watch)
Bombet skole i Syria (Human Rights Watch)

Et ødelagt utdanningssystem

Før Vesten med allierte var så elskverdige å ødelegge Syria, hadde landet et av de beste utdanningssystemene i Midtøsten. Grunnskolen var offentlig, obligatorisk og gratis, og det videregående og høyere utdanningssystemet var av høy klasse, og sjøl på universitetsnivå var studieavgiftene lave. 94% av alle jenter tok utdanning. Den høyere utdanninga var spesielt god når det gjaldt ingeniørfag og medisin.

Men fire år med brutal krig har til en stor del ødelagt dette, skriver SOS barnebyer. I dag er det 2,2 millioner av Syrias 4,8 millioner barn i skolealder som ikke kan gå på skole på grunn av krigen. Og mer enn halv million av syriske flyktningebarn i utlandet er også uten skole.

Siden krigen startet er mer enn 4000 skoler i Syria ødelagt, skadet eller omgjort til midlertidige leire for flyktninger. Syriske barn har etter loven rett til utdanning, men krigen nekter dem denne retten.

Hjerneflukt

På grunn av krigen opplever Syria den største hjerneflukten, den «største flukten av menneskelig kapital», i hele den arabiske verden. Den ekstraordinære utvandringa av utdannede og kvalifiserte syrere, inkludert leger, forretningsfolk og ledere gjør stor langsiktig skade på landet. Blant flyktningene som har forlatt landet har opptil 30% høyere utdanning, 70% av landets helsepersonell hadde flyktet i følge en rapport fra juni 2013. Noen av landets fremste leger og professorer hadde forlatt landet, med den virkninga det har hatt for sjukehus og utdanningssystem.

Hjerneflukten rammer hele samfunnet, også statsforvaltninga lokalt og sentralt, skoler, fabrikker og annet næringsliv. I følge WHO har alle landets framste psykiatre og mer enn halvparten av legene i Homs forlatt landet. Sjukehus som drives av Den røde halvmåne mangler kirurger og annen medisinsk ekspertise, som de hadde før krigen.

Denne hjerneflukten skader landet på kort sikt, men den er kanskje vel så farlig på lang sikt. Når krigen tar slutt, skal landet bygges opp igjen, og da vil det være et stort behov for denne kompetansen. Men hvis de i mellomtida har etablert seg med gode jobber i Vesten, vil de da komme tilbake?

Hjerneflukt som plyndring

Den amerikanske samfunnskritikeren Ralph Nader skriver i en kronikk i al Jazeera under tittelen Why US brain drain harms developing countries at «selskaper i USA lokker høyt utdannet, billig utenlandsk arbeidskraft til landet på bekostning av amerikanere med samme kompetanse.»

The companies that have exported or outsourced American jobs and industries to low-wage countries are now ferociously lobbying Congress to enact legislation to more than double the number of skilled professionals they can import annually under H-1B visas from the developing world.

Greased by campaign contributions, this expanded brain drain drive on Capitol Hill and in the mass media is led by the super-profitable, tax-subsidised corporate welfare Kings of Silicon Valley – otherwise known as Google, Facebook, Oracle, Intel, Cisco and their northern neighbour, Microsoft.

Foreign workers trained in science, technology and engineering are preferred to their US counterparts because, in the words of economist Ross Eisenbrey of the Economic Policy Institute, they are indentured «people who could not switch employers to improve their wages or working conditions…. Too many are paid at wages below the average for their occupation and location: over half of all H-1B guest workers [there are already 500,000 such workers] are certified for wages in the bottom quarter of the wage scale».

Altså: man støvsuger utviklingsland for ferdig utdannet arbeidskraft og bruker dem til å skvise ut utdannede folk i USA, og de nyankomne plasseres lavest på lønnsskalaen.

For utviklingslanda betyr det at ingeniører, vitenskapsfolk, leger, sjukepleiere, data- og kommunikasjonseksperter og eksperter på logistikk og arkitektur, som disse landa har brukt mye penger på å utdanne, forsvinner for alltid fra disse landas økonomi. Korporasjonene i USA vender ryggen til landets egne utdannede folk og plyndrer fattige land for deres. Som Ralph Nader peker på, kan dette for de fattige landa få dødelige konsekvenser.

Som jeg har pekt på tidligere er hjerneflukten en form for imperialistisk utplyndring av fattige land:

Fra 1989 til 2009 opplevde Zambia at to tredeler av deres leger forsvant til Europa. Benin mistet halvparten av sine leger til Frankrike. En tredel av alle leger i Storbritannia har fått sin utdanning i andre og stort sett fattigere land. Det er anslått at Ghana bare i året 2004 tapte 35 millioner pund av det landet hadde investert i utdanning ved hjerneflukt til Storbritannia, mens Storbritannia tilsvarende sparte 65 millioner pund i opplæringskostnader ved å rekruttere ghanesisk helsepersonell.

Grunnleggende har et land to typer ressurser: sine råvarer og sin menneskelige kompetanse. Imperialismen har alltid plyndret fattige land for deres råvarer. Og nå plyndres de også for sine menneskelige ressurser.

Kall i det minste en spade for et graveredskap

I flyktningedebatten hører man ikke så reint sjelden at «vårt land, vårt fylke, vår kommune trenger denne arbeidskrafta, så de er hjertelig velkommen». Dette er argumenter som jeg også hører fra angivelig venstreorientert hold.

Og dette selges som nestekjærlighet og empati. Men hvem har betalt for denne arbeidskrafta? Hvem er det vi tar denne arbeidskrafta fra?

Mennesker i nød skal hjelpes. Punktum. Den aller beste hjelpen hadde vi gitt dem hvis vi ikke hadde vært med på å skape nøden i første omgang. Hvis ikke Vesten og oljediktaturene med Norge som villig støttespiller hadde kastet Syria ut i denne forferdelige krigen, så hadde skolene, sjukehusene og fabrikkene fortsatt fungert. Ungene ville ha gått på skole og legene ville ha tatt seg av pasienter.

(Er du for eksempel klar over at Norge (samtlige partier på stortinget) har stemt for en hel serie sanksjoner mot Syria, som har til mål å skade landets økonomi og samfunnsliv?)

Men på grunn av oss er landet ødelagt og millioner drevet på flukt. Det vil menneskevennene helst ikke snakke om. Og når de vil forsyne seg av den utdannede arbeidskrafta som Syria desperat kommer til å trenge for å få landet på fote igjen, så forventer de applaus!

Jeg skjønner godt at rike land gjerne vil ha syriske leger og ingeniører. De er høyt utdannet og dyktige. Og de godtar sikkert lavere lønn enn det deres kolleger i vest forlanger.

Men å tappe et fattig land for deres eksperter, er tjuveri, det er plyndring. La oss i det minste kalle ting ved deres rette navn.

 

.

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


29 KOMMENTARER

 1. Det er et veldig viktig poeng du påpeiker her. Sammen med noen av reportasjene omkring syrere på flukt – for eksempel er det to svært gode reportasjer i Bergens Tidende i dag: «Mafiaen tjener mer på menneskesmugling enn på narkotika» (står nok også i Aftenposten) og en reportasje fra Tyrkia: «Millioner av syrere setter tyrkisk gjestfrihet på prøve», som ikke dreier seg om de som bor i leire, men som bor i ulike samfunn blant tyrkere og delvis skaffer seg jobber etc og blir fristet av menneskesmuglere til å reise videre til Europa – gir det også mange et annet bilde av staten Syria enn mange har fått tidligere. Alltid har det vært fokusert på undertrykkingen under Assad. Men den utrolig sammensatte tidligere franske kolonien Syria er jo så mye mer, og de aller fleste har levd et helt greit liv – til dels like bra som de fleste europeere – i dette landet i alle sine år. Jeg vil ikke snakke om den generøsitet de har vist de palestinske flyktningene som kom, både i 1948 og seinere (og grekerne i 1923, lærte jeg i går…). Og innbyggere har likestilling på utdannelse og religionsutøvelse – inntil 2003 var det også forbud mot bruk av hijab i offentlige skoler, noe det tette samarbeidet med sunnier i regjeringen gjorde at Assads folk måtte gi etter for. Veldig mange har høyere utdannelse – mange fra Øst-Europa. Og dessverre er det i stor grad disse velutdannete som flykter nå, ganske enkelt fordi de er de som har muligheten til å betale smuglerne, som de åpenbart er svært blåøyde i forhold til. Dessverre. Tenk så mye bedre det ville vært om de bare hadde måttet betale det vi ville måttet betale om vi skulle til Tyrkia…..

 2. Ett hjemlig og skammelig aspekt er jo at Klassekampen på lederplass pluss prominente Midtøsten»kjennere» fra et tidlig tidspunkt huia på Jihadistene (Mimir K) og hadde ingen innvendinger mot at AP anerkjente islamistdominerte Syrian National Council. Det er ikke spor av selvkritiske vurderinger i KK,kun like mye borgerlig 1800-talls humanisme som Aftenposten.At det skulle hefte noe «venstre» ved Klassekampen er illusjonsmakeri.

  • Det er noe jeg har merket meg fra den såkalte venstresiden .
   De romantiserer veldig «opprør» mot makta .
   Dermed så gjør de den tabben at alle «makter» er onde , og alle bandittopprør er gode…

   En ser jo det med sitt blotte øye at dette ikke stemmer med virkeligheten !
   Hvordan kan en så enspora naiv politikk komme inn i hodene på folk ?

   Det er vel noen da som har tenkt som så at Jihadister de gjør opprør mot USA imperialismen….
   Men , nei , så enkelt er det ikke !
   Jihadistene kjemper SAMMEN med USA imperialismen om hegemoniet over verden !!
   Da spesielt særlig SUNNI Jihadistene kjemper sammen med USA , Vesten , og resten !!

 3. Ja dette er kritisk analyse og journalistikk på sitt beste. At Vesten tapper Afrika for folk som Afrika sårt trenger blir i beste fall underkommunisert i media, i verste fall holdes dette faktum bevist tilbake.

  Det synes som media har tegnet seg et bestemt bilde av situasjonen og holder fast på dette bildet uansett hvilkne andre fakta og realiteter som måtte bli lagt på bordet.

  Jeg mener denne eminente artikkelen til Steigan er et solid bevis som underbygger dette bestemte inntrykket. Egentlig bidrar den pågående masseforflytningen av mennesker til å skape langt flere problemer enn den løser.

 4. Forresten, er det noen her som har tenkt hvordan det kan ha seg at en del flyktninger takket nei til mat og vann, og begynte å gå til fots til Tyskland, og at de snakker perfekt engelsk? Hvordan klarer disse flyktningene å brødfø seg?

  Det kom frem at CIA hadde gitt dagslønn til «demonstrantene» i Kiev. Hvorfor skulle ikke CIA/Mossad også lønne utvalgte flyktninger, lære dem opp i engelsk og destabiliseringens kunst, sørge for at de kommer på TV og at de skaper mest mulig splittelse i landene de kommer til — for å fremme elitens agenda? Hele situasjonen med disse propagandabildene og katastrofepornoen som er designet for å vekke til live sterke følelser hos vestlige hyklere, virker minst like iscenesatt som Maidan-demonstrasjonene. Jeg tror amerikanske og israelske etterretningsagenter er aktivt til stede blant flyktningene som nå flommer innover Europa og som blir vist frem på TV og brettet ut i avisene.

  • Naive konspirasjonsteoretikere finns det dessverre noen av. Og du viser tydelig at du er en av dem. Du burde ta en kontroll på menneskesynet ditt. Kan sikkert få synstest. Men tenk om optikeren er innvandrer. Som har kommet for å snylte på deg. Farlig farlig. Eller var det sånne naive kulturengster som var snylterne kanskje. Tenk på det når du er glad for rabatt. Egentlig norsk og av de rike i verdenssamfunnet men SÅÅ urettferdig når du må betale litt mere skatt for fellesskapet. Og SÅÅ urettferdig om du må hjelpe noen som er litt annerledes enn deg selv da.

  • Hvorfor synes du det er merkelig at Syrere snakker Engelsk? Syrere er ikke analfabeter. Frem til krigen skoleverket veldig godt utbygget.
   Syrere er av de best utdannede i hele Midt-Østen. Mange behersker også fransk og tysk. Det meste av utdanning i Syria er nesten gratis og endel studier er sågar av bedre kvalitet enn f.eks her i Europa.

 5. Jeg fatter ikke hvordan du, Pål, kan være medlem av Rødt fortsatt? Er Rødts politikk virkelig i samsvar med meningene dine? Har ikke Rødt også tatt til orde for å detronisere «slemme Assad» og støtte opp om de USA-finansierte jihadistene som driver millioner på flukt?

  • Rødt sentralt har sviktet i alle de store internasjonale konfliktene i det siste, Libya, Ukraina og Syria. Men Rødt inneholder mange dyktige folk som også, i det minste et stykke på vei, skjønner hva jeg sier. Vi får se åssen det går.

 6. Ingen kommenterer at de steinrike arabiske gulfstatene ikke tar imot noen heller. Heller ikke venstresiden, som bør være kanskje noe forsiktig med å snakke om hvem som har ødelagt hva etter å ha støttet verdens største folkemordere i kommunismens navn.
  Det er ikke USA og NATO som har ødelagt Syria. Det er Assad og hans enda mer ekstreme «opprørsfront» bestående av islamister.
  Det er kolera og pest som slåss i Syria. og det er ikke vårt ansvar.

  Når man nå ser hvordan røde partier engasjerer seg på menneskesmugleres og velstående flyktningers side (de trenger jo slett ikke dra helt til Vest-Europa for å finne sikkerhet) – blir hele bildet av Steigans meningsfeller bare stakkarslig.
  Som så mye annet vi har lest fra den kanten.

 7. Veldig god artikkel. Blir så lei av alle som spammer Facebook med artikler som viser hvor godhjertede de er. Zizek var også inne på dette: Hva vil skje om man lar alle som vil komme til Europa slippe inn? Det løser selvsagt ingenting, tvert imot blir det kaos.Men man kan jo ikke si disse tingene til en del folk uten å bli kaldt kald/rasist osv. Tyskland koloniserte Hellas for noen måneder siden, men nå er de åpenbart godhetens land.

  • Det var ingen borgerkrig. Det var en intervensjonskrig fra starten av. Det hele ble planlagt helt siden perioden til Bush.

 8. Ord kan være krigforbrytelser. Sier man at Assad er en despot, så kvalifiserer det for hat, invasjon, død og ødeleggelser og påstander. Da er det ikke så viktig om påstandene stemmer. Da er man renvasket og kan gå videre. Om, terrorister overtar makten i Syria er det Assad sin feil som ikke forsto at det er det den syriske befolkningen har lengtet etter i alle år, nemlig å oppnå de samme menneskerettighetene og demokrati som Saudi Arabia har og å få oppleve vestens gjestfrihet når de må flykte fra despoten. Selv om det var valg i Syria ifjor, selv om ingen flyktet fra Syria før 2011 eller at fakta fra og om Syria ikke stemmer, så stemmer de allikevel…Vi har bestemt oss. Alt er Assad sin feil.
  Hva vet folk om Syria egentlig? Hvilke land Syria grenser til? For mange stopper kunnskapen om Syria der! Vet alle når Assad kom til makten? Tviler. La oss ta en titt på landene som Syria grenser til: Kort : Irak er et av landene. Der er det et helvete og har vært det siden USA invaderte landet i 2003. Israel et annet land. De har okkupert deler av Syria, nemlig Golan og Syria er teknisk i krig med Israel. .Jordan har en konge som lar USA ha landet som en militærbase. Tyrkia har en leder som er salafist, tilhører det muslimske brorskap og er det landet som gjør at IS får tilført oksigen. Libanon har et mangebroket politisk landskap. Det som gjenstår av grenser mot Syria er Middelhavet. Det var fra Middelhavet Obama hadde planer om å invadere Syria i 2013….Før 2011 bodde det over 2 millioner irakiske flyktninger og nær det samme antall palestinske flyktninger i Syria. Hørte vi om at de levde i et helvete i Syria? I store teltleiere? Nei, vi gjorde ikke det. Hvorfor? Fordi Syria sørget for at de hadde det de trengte for å kunne bo som andre i Syria. Hva har skjedd med disse flyktningene nå? Jo, svært mange irakiske flyktninger har flyktet tilbake til landet de flyktet fra! Tenker vi på det? De trenger vår beskyttelse. De burde bli hentet umiddelbart. De har blitt «dobbelflyktninger». Det samme gjelder de palestinske flyktningene. De har nå flyktet til Libanon til flyktningeleire der og mistet alle rettigheter de hadde i Syria. Også de er «dobbelflyktninger»… Tenker noen på at palestinere som har bodd i flyktningeleire i Libanon siden 1948 brukte Syrias helsevesen? I motsetning til Libanon var det gratis helsevesen i Syria. ‘Alle’ kjenner etterhvert til eller burde kjenne til at det foregår sex handel, prostitusjon, overgrep i flyktningeleirene i Libanon, Tyrkia og Jordan.?Det bor mange kvinner og barn i tyrkiske flyktningeleire- mennene deres er opprørere i Syria. Mange ønsker å reise tilbake til Syria, men får ikke lov. Tyrkia tjener fett på å huse flyktninger,med penger fra bl.a. Norge. Selv i dag er skolegangen for syriske barn i Syria bedre enn den er for syriske barn utenfor Syria. Fødselraten i Syria har sunket med opp til 50%. Ikke bare har leger og andre flyktet, det har vært systematiske ødeleggelser av sykehus og et stort antall leger, forskere, helsepersonell er drept. Bl.a. det beste kreftsykehuset i Midtøsten som lå i Aleppo hvor noen av de fremste kreftforskere i verden jobbet, ble ødelagt av en bilbombe. Dette rammer ikke bare pasienter i Syria, men i hele Midtøsten, også kreftforskningen i hele verden. Da jeg var i Syria i oktober/november i fjor snakket jeg med flere med universitetsutdanning som, ønsker å kjempe for landet sitt ved å delta i den syriske hæren og å risikere livet er utsatt for et dilemma-.De vet at Syria trenger folk med høy utdanning den dagen USA/Saudi Arabia med Norge på slep skjønner at de har tapt krigen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.