1000 milliarder i zombie-investeringer i oljebransjen?

0

Sammenbruddet i oljeprisen i 2014 har ført til at svært mange oljeinvesteringer er ulønnsomme. Men hvor mange? Finansbanken Goldman Sachs har regnet på det og har kommet til at kanskje så mange som to tredeler av de planlagte prosjektene er «levende døde» – zombier.

olje i solnedgang

1000 milliarder i zombie-prosjekter

Goldman Sachs har sett på 400 av de største nye olje- og gassfeltene (men ikke skiferolje i USA) og har funnet ut at prosjekter som står for investeringer på 930 milliarder dollar ikke lenger er profitable med en oljepris på 70 dollar. (21.12.2014 var prisen på nordsjøolje 61,38 $.)

Hvis samtlige av disse prosjektene skulle bli lagt på hylla på grunn av manglende lønnsomhet tilsvarer det et tap i global oljeproduksjon på 7,5 millioner fat olje per dag i 2025, eller 8% av dagens forbruk.

Goldman Sachs har intervjuet Lars Eirik Nicolaisen i Rystad Energy, og han sier at allerede i 2015 vil det bli tatt avgjørelser om investeringer i 800 prosjekter til en samlet verdi av 500 milliarder dollar, og hvis oljeprisen i 2015 vil ligge i snitt på 70$, så vil investeringer på 150 milliader dollar bli skrinlagt. En oljepris på 65$ i 2015 vil føre til det største fallet i investeringer på flere tiår sier oljeanalytikeren Sanford C. Bernstein. Han har tidligere sagt til Bloomberg at en oljepris på 80$ vil gjøre en tredel av de amerikanske skiferoljeprosjektene ulønnsomme.

zombie prosjekter

Rammer Norge tungt

På zombie-lista til Goldman Sachs er det bare Johan Sverdrup-feltet av de norske oljefeltene som fortsatt er lønnsomt. Arktiske felter, felter på djupt vann, såkalte pre-salt-felter, er alle sammen totalt ulønnsomme med dagens pris – de er levende døde – zombier. Fallet i oljeprisen kan dessuten gi den norske staten at tap i skatteinntekter på 84 milliarder bare i 2015.

Nå må man riktignok ta slike analyser med en klype salt. Finansbloggeren Peter Warren har uttrykt dette presist da han sa at «Kort sagt har de fleste analyser kun ett formål, nemlig å skape inntekter for finansinstitusjonen som har skrevet dem.»

Og at Goldman Sachs har sine egne interesser å sørge for, uansett om prisene går opp eller ned, er det vel ingen tvil om.

Men profitt er profitt. Hele hensikten med kapitalistisk virksomhet er å gjøre profitt. Akkumulér eller dø – det er Skriften og profetene for kapitalen. Og er det ikke penger å tjene på oljevirksomhet, så forsvinner investeringen. Dette er ingen spådom, sånn er det bare.

Det som derimot er like opplagt er at oljeprisen kommer til å stige igjen, nettopp fordi etterspørselen vil være der og fordi produksjonen har nådd et platå den ikke har klart å bryte ut av. Men det kan ta tid, og da vil mange zombier være lagt i grava for godt.

Utsikter til et jo-jo-marked

En oljepris på 110$ per fat, som vi har hatt i et par år, var bare akkurat nok til at de store oljeselskapene fant grunn til å fortsette å investere tungt, selv om profittratene deres falt dramatisk. Selv på dette nivået hadde jo Statoil begynt å selge seg ut lenge før det siste prisfallet. Men det er samtidig for høyt for mange oljeimporterende land. Råoljeproduksjonen utenom skiferfeltene i USA nådde et toppunkt i 2005, og har siden ligget rundt dette nivået, men med en svakt fallende tendens. Det peker i retning av at vi er inne i en periode der det kan komme flere runder med dramatiske prisøkninger og prisfall etter hverandre, som hver gang kommer til å lage kaos i verdensøkonomien. Og det første kaoset kommer i 2015. Det er heller ikke en spådom. Det er enkel regning.

 

Forrige artikkelProtester over hele Spania mot kneblingsloven «Ley Mordaza»
Neste artikkelSlavoj Žižek: – Paternalistiske venstreliberalere
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).