Europa har 421 millioner færre fugler enn for 30 år siden

0

Fuglepopulasjonene i Europa forsvinner i et urovekkende tempo, En studie fra universitetet i Exeter viser at Europa har 421 millioner færre fugler i dag enn for 30 år siden, og det er de vanligste fuglene som forsvinner fortest.

lerkefugl

Vanlige fugler

Studien viser at 90% av tapet i antall fugler rammer de 36 vanligste fugleartene, inkludert spurver, lerker, rapphøne og stær. En del av de sjeldne fugleartene viser faktisk en økning, noe man regner med skyldes at det er tatt særskilte tiltak for å verne dem.

Forskeren Richard Inger, som leder prosjektet sier:

Det blir stadig mer klart at samspillet med naturen og dyrelivet er sentralt for menneskers velvære og at et betydelig tap av vanlige fugler kan være svært skadelig for samfunnet.

Fugler bidrar til økosystemet og til samfunnet. De bidrar til å redusere tallet på skadedyr i landbruket. De er viktige for å spre frø. Rovfuglene bidrar til å fjerne åtsler. Og for svært mange mennesker betyr det mye å kunne oppleve fugler, høre fuglesangen og se på fugler, både ute i naturen og rundt hushjørnene.

Lederen for Species Monitoring and Research Richard Gregory sier:

Dette er en advarsel til oss fra fugler over hele Europa. Det er åpenbart at vi bestyrer omgivelsene og miljøet på enmåte som ikke er bærekraftig for en lang rekke av våre vanligste arter.

Det er særlig det intensive landbruket som får skylda for den største nedgangen i tallet på vanlige fugler. Nesten halvparten av fugleartene i Europa er i fare,  og noen er i fare for å forsvinne helt, sa forskerne alt i 2004: Alt i alt står 226 arter, eller 43% av Europas fugler overfor ei usikker framtid.

Dette er en del av et globalt mønster. Mer enn 10% av verdens fuglearter er truet med utryddelse. En fjerdedel av pattedyra kan forsvinne i løpet av noen få tiår. Tretti prosent av verdens blomsterplanter kan være i fare.

Selv konservative anslag peker på at den sjette store utryddelsen er i gang.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.