Erik Plahte

Erik Plahte

Målstyring som verktøy for demokratiet?

Ja, målstyring kan bli et verktøy for demokratiet, hevda Leidulf Husjord i et innlegg på steigan.no 6. januar. Innlegget var et svar på et tidligere innlegg av Johan Nygaard 18. desember om «visjonen om kvalitetssamfunnet». Johan Nygaard svarte med et nytt innlegg 18. januar der han argumenterte mot synet til Husjord og  «illusjonen om at…

Bakstreversk norsk energipolitikk

– I forhold til et globalt klimaperspektiv har vi et ansvar for å produsere alt vi kan av norsk olje og gass, sa Statoil-sjef Eldar Sætre til NRK på NHOs årskonferanse nylig. Begrunnelsen er at Statoil mener at den norske olje- og gassvirksomheten har et karbonavtrykk som bare er halvparten av gjennomsnittet for den globale…

Norsk klimapolitikk og utslippsbudsjettet enda en gang

Norske offisielle klimadokumenter, som f.eks. de blåblås klimamelding, er fulle av uklare klimamålsettinger. Norge vil påta seg en betinget forpliktelse om minst 40 prosent utslippsreduksjon i 2030 sammenlignet med 1990. Norge vil gå i dialog med EU om å inngå en avtale om felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen sammen med EU, med et klimamål på minst…

Den virkelige norske klimapolitikken

– Din regjerings handlinger er fullstendig på kant med den vitenskapelige konsensusen som Parisavtalen bygger på. Norge virker fast bestemt på å sabotere avtalen før den overhodet har trådt i kraft, skriver den kjente klimaforskeren James E Hansen til Erna Solberg. Med dette sitatet avslutta jeg mitt innlegg på steigan.no 22. oktober 2016 om den…

Den offisielle norske klimapolitikken

«Norge vil under Parisavtalen kutte utslippene i 2030 med 40 % sammenliknet med 1990», skriver klimaminister Vidar Helgesen i Aftenposten 21. september. Det er ikke noe nytt. Det står også i Klimameldinga fra 2015, og er også tatt inn i utkastet til ny klimalov som ble sendt på høring i slutten av september. Dette kan…

Det er investeringer jernbanen trenger, ikke mer konkurranse slik EUs jernbanedirektiv krever

Av Erik Plahte Jernbanen i Norge er inne i en positiv utvikling, framgår det av NSBs årsrapport for 2015. Alle pilene peker oppover, både for persontrafikken og godstrafikken. Men sammenlikna med jernbanen i andre vesteuropeiske land er jernbanen i Norge ikke mye å skryte av. Vi ligger nesten helt på bånn. «Regjeringen vil øke jernbaneinvesteringene…

Det stormer rundt jernbanen og NSB

De blåblå er i full gang med å reformere – det vil si privatisere – jernbanen, med handlekraft og gjennomføringsevne. Den såkalte opposisjonen er en tafatt tilskuer. – NSB blir gjennom jernbanereformen en rendyrket togoperatør som skal vinne anbud. Da må vi lage en slankere og mer effektiv organisasjon. NSB-konsernets styre har derfor vedtatt at…

Global Redesign Initiative – a push to redesign the current world order

Are you familiar with the Global Redesign Initiative (GRI)? Probably not, unless you’ve been following steigan.no a good while. Mainstream media have been fairly quiet about it. So what is GRI, really? It is exactly what the name implies: An initiative to restructure the entire global system which institutionalizes cooperation among countries, international cooperation and…