Påtalemakten har ødelagt alle data om Keir Starmers fire reiser til Washington

0
Keir Starmer, leder for the Crown Prosecution Service (CPS) 2008-13, i februar 2010. (Photo: WPA Pool)

Amerikanske dokumenter viser at Starmer møtte justisminister Eric Holder og en rekke amerikanske og britiske nasjonale sikkerhetsrepresentanter i Washington i 2011, da han var ansvarlig for den foreslåtte utleveringen av Julian Assange til Sverige. En etterretningsoffiser kaller den svenske saken «fabrikkert.»

Av Matt Kennard

Declassified UK, 29. juni 2023

  • Starmer var i Washington tre ganger mens han var ansvarlig for den foreslåtte utleveringen av Assange til Sverige.
  • Starmer ledet en britisk delegasjon på fem personer som møtte Holder i 45 minutter i Washington, i november 2011.
  • Delegasjonen inkluderte den britiske liaisonanklageren til USA, som behandlet utlevering.
  • På møtet deltok også sjefen for det amerikanske justisdepartementets nasjonale sikkerhetsavdeling.
  • CPS nekter å avklare til Declassified om ødeleggelse av Washington-dokumentene er rutinemessig prosedyre.

Crown Prosecution Service (CPS), Englands og Wales statsadvokat, har slettet alle registreringer av sin tidligere leder Keir Starmers turer til USA, ble det avslørt 29. juni, 2023.

Starmer fungerte som Director of Public Prosecutions (DPP) – direktør for offentlige påtalemyndigheter fra 2008 til 2013, en periode da organet hadde tilsyn med den foreslåtte utleveringen av Julian Assange til Sverige, for å møte utspørring om påstander om seksuelle overgrep.

Starmer, som ble parlamentsmedlem i 2015, er nå leder for Labour. Assange stod frem til slutten av juni 2024* overfor utlevering til USA, for å møte opptil 175 års fengsel under anklager hovedsakelig relatert til den amerikanske spionasjeloven. *(Oversetters tillegg O.a.)

Som DPP-direktør reiste Starmer til Washington i 2009, 2011, 2012 og 2013, til en kostnad for de britiske skattebetalerne på 21.603 pund. Det var hans hyppigste utenlandske destinasjon mens han var i jobben. Max Hill, den nåværende DPP, har bare gjort en tur til Washington i løpet av sin femårige periode.

«Under Starmers tid i stillingen ble CPS skjemmet av uregelmessigheter rundt saken om WikiLeaks-grunnleggeren.»

Organisasjonen har innrømmet å ha ødelagt viktige e-postmeldinger relatert til Assange-saken, som for det meste dekker perioden da Starmer var ansvarlig, mens CPS-advokaten som hadde tilsyn med saken rådet svenskene i 2010 eller 2011, til ikke å besøke London for å intervjue Assange.

Et intervju den gang kunne ha forhindret den langvarige konfrontasjonen med Assange i asyl, i Ecuadors ambassade i London.

Assange og WikiLeaks begynte å publisere klassifiserte amerikanske diplomatmeldinger – i allianse med noen av verdens største aviser – i november 2010. Samme måned utstedte Sverige en internasjonal arrestordre på Assange for påstander om seksuelle misgjerninger, som førte til en langvarig juridisk kamp, der Crown Prosecution Service (CPS) var sterkt involvert.

Den italienske journalisten Stefania Maurizi har ført en årelang juridisk kamp for å få tilgang til dokumenter relatert til CPS og Assange-saken. Rollen til daværende sjef, Keir Starmer, har i denne episoden imidlertid alltid vært uklar.

Eric Holder, USAs justisminister fra 2009-15, møtte Keir Starmer i Washington i november 2011. (Foto: USAs justisdepartement)

Starmer i Washington

Ved hjelp av Freedom of Information Act ba Declassified om reiseruten for hver av Starmers fire turer til Washington, med detaljer om hans offisielle møter, inkludert eventuelle orienteringsnotater.

«Crown Prosecution Service (CPS) har ingen informasjon som faller innenfor rammen av forespørselen din», sa det offentlige organet til Declassified. «Informasjon som holdes har blitt ødelagt i tråd med oppbevaringsplaner».

På spørsmål fra Declassified hva disse oppbevaringsplanene er, pekte CPS på retningslinjene for oppbevaring og avhending. Men det dokumentet inneholder ingen henvisninger til tidsbegrensninger for bevaring av CPS-dokumenter.

På spørsmål om en avklaring – og om ødeleggelsen av Starmers Washington-dokumenter var rutinemessig – svarte ikke Crown Prosecution Service.

«Informasjon som holdes er ødelagt»

Mens det ikke lenger er noen offisiell oversikt over hva Starmer gjorde på disse fire turene, på britisk side, har det kommet frem noe informasjon på amerikansk side.

Amerikanske dokumenter viser at den 9. november 2011, møtte Starmer USAs justisminister Eric Holder på hans kontor i det amerikanske justisdepartementet (DoJ), i 45 minutter.

Starmers CPS håndterte da Assanges foreslåtte utlevering til Sverige. I desember 2010 ble Holder spurt om WikiLeaks utgivelser av diplomatiske dokumenter. «Vi gjør alt vi kan», sa han.

Spurt om han kunne mønstre en rettsforfølgelse i henhold til spionasjeloven, la Holder til: «Det er absolutt noe som kan spille en rolle, men det er andre statutter, andre verktøy til vår disposisjon.»

Han fortsatte med å si at han hadde gitt klarsignal for en rekke uspesifiserte handlinger som del av en kriminaletterforskning av WikiLeaks. «Jeg godkjente personlig en rekke ting i forrige uke, og det er en indikasjon på alvoret vi tar med denne saken og det høyeste engasjementet i justisdepartementet».

USAs justisminister Eric Holders dagbok for 9. november 2011. (Det amerikanske justisdepartementet)

Møte i Justisdepartementet

Personellet som var involvert i Starmer-Holder-møtet i justisdepartementet indikerer at det hadde et nasjonalt sikkerhetsfokus. Det er mulig at noen av de uspesifiserte tiltakene mot WikiLeaks og Assange, som Holder refererte til året før, ble diskutert.

Starmer var en del av en britisk delegasjon på fem personer. Dette inkluderte Gary Balch, den gang Storbritannias liaison-aktor til USA, som behandlet saken om utlevering.

Til stede var også Patrick Stevens, daværende sjef for den internasjonale avdelingen i CPS, der han utviklet og ledet CPS-aktiviteter over hele verden «til støtte for Storbritannias nasjonale sikkerhet». Stevens uttaler at han på den tiden var «i hjertet av den britiske regjeringens nasjonale sikkerhets- og internasjonale justisstrategi».

Ved siden av dem satt Susan Hemming, daværende sjef for kontraterrorisme i CPS, som hadde ansvaret for saker knyttet til blant annet «offisielle hemmeligheter».

«Disse sakene kan bli veldig politiske i Storbritannia»

På den amerikanske siden var Amy Jeffress oppført som kontaktpunkt, den gang justisdepartementets attaché ved den amerikanske ambassaden i London, en rolle som innebar å koordinere med CPS. Før den rollen hadde hun vært nasjonal sikkerhetsrådgiver for justisminister Holder, som involverte «regelmessig grensesnitt» med det amerikanske etterretningssamfunnet.

Jeffress flyttet fra justisdepartementet i Washington til den amerikanske ambassaden i London i september 2010, to måneder etter at WikiLeaks begynte å publisere Afghan War Logs. Hun skulle bli i London til 2014.

Da Assange ble pågrepet i den ecuadorianske ambassaden i London, i april 2019, sa Jeffress til Washington Post: «Det vil ta noen år før en endelig beslutning er truffet – minst ett år og sannsynligvis lenger». Hun la til: «Disse sakene kan bli veldig politiske i Storbritannia».

USAs visejustisminister Lisa Monaco (til høyre) – som møtte Starmer i Washington i 2011 – med Storbritannias innenriksminister Matthew Rycroft i London, februar 2023. (Foto: USAs justisdepartement)

Nasjonal sikkerhet

En annen amerikansk embetsrepresentant som var til stede på Starmers møte i justisdepartementet var Denise Cheung, som skulle gå videre til å bli nestleder for National Security Section. Til stede var også Bruce Swartz, daværende rådgiver for justisdepartementet i internasjonale saker, han skulle etter hvert vinne avdelingens pris for fremragende innsats for å fremme interessene til USAs nasjonale sikkerhet.

Lisa Monaco, en annen offisiell representant for justisdepartementet på møtet, hadde nylig blitt utnevnt til assisterende justisminister for nasjonal sikkerhet, der hun ledet divisjonen i justisdepartementet som hadde tilsyn med dens etterretningsfunksjoner.

Monaco, som nå er visejustisminister i USA, var i London i februar i år for å «bekrefte og bygge videre på det sterke partnerskapet mellom USA og Storbritannia for å motvirke trusler mot vår nasjonale sikkerhet».

Hun møtte Matthew Rycroft, permanent sekretær i innenriksdepartementet, «for å fortsette det sterke arbeidsforholdet mellom innenriksdepartementet og justisdepartementet».

En britisk etterretningsoffiser kalte den svenske saken «fabrikkert»

Deklassified har tidligere vist at Storbritannias innenriksdepartement utplasserte åtte ansatte på den hemmelige operasjonen for å pågripe Assange fra hans asyl i den ecuadorianske ambassaden i London. Dette var et svært irregulært trekk ettersom Ecuador er et vennlig land og asyl er en rettighet som er nedfelt i Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

CPS manglende offentliggjøring av dokumenter relatert til Assange kan vekke mistanke om en dekkoperasjon. Mens Starmer fortsatt var ved roret, avviste CPS i april 2013, Assanges forespørsel om personopplysningene de hadde om ham «på grunn av de pågående sakene som fortsatt venter».

Selv GCHQ, Storbritannias største spionbyrå, hadde innvilget Assanges forespørsel om den personlige informasjonen de hadde om ham, som avslørte at en av deres etterretningsoffiserer kalte den svenske saken «fabrikkert».

Keir Starmer har ikke svart på en forespørsel om kommentar.


Denne artikkelen ble først publisert av DeclassifiedUK:

CPS has destroyed all records of Keir Starmer’s four trips to Washington

Oversatt for steigan.no av Espen B. Øyulvstad

Se også tidligere artikler fra DeClassifiedUK:

Labour-leder Keir Starmer og hans hemmelige forhold til CIA-støttet gruppe

Storbritannias 83 militærintervensjoner rundt om i verden siden 1945

Storbritannias 42 kupp siden 1945


Matt Kennard er etterforskningssjef i DeclassifiedUK. Han var stipendiat og deretter direktør ved Centre for Investigative Journalism i London. Følg ham på Twitter @kennardmatt

VIS FLERE ARTIKLER

Fra kunstig intelligens, Copilot, 29.06.24. Kl. 2212:

It appears that the Crown Prosecution Service (CPS) does not have records related to Keir Starmer’s trips to Washington. During his tenure as head of the CPS, Starmer faced scrutiny for various decisions. For instance, the CPS chose not to prosecute Jimmy Savile due to “insufficient evidence” when he was in charge1Additionally, while Starmer was in charge, the CPS prosecuted cases related to the Horizon scandal, resulting in three convictions2Unfortunately, specific details about his trips to Washington remain elusive due to the lack of available records3. If you have any other questions or need further assistance, feel free to ask! 😊

Finn ut mer

1fullfact.org2independent.co.uk3reddit.com

Innhold som er generert av kunstig intelligens, kan være feil

Forrige artikkelLe Pen erobret arbeiderklasseområdene, mens venstresida er sterkest i aristokratiet
Neste artikkelKrigsdagbok del 116 – 22. til 27. april 2024
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.