NVE: Flytende havvind blir tre ganger dyrere enn vannkraft

0
Klassekampen driver kampanje for havvindspekulanter som vil tømme lommebøkene til vanlige folk.

Det vil koste 1,34 kroner/kWh å produsere flytende havvind i Nordsjøen, ifølge nye anslag. Statsstøtten kan bli på opp mot 36 milliarder kroner for ett anlegg. Dette skriver Nettavisen.

Milliardsubsidier

Nettavisen skriver videre:

De nye anslagene gjelder for områdene Vestavind B og Vestavind F, som også inkluderer det aller første feltet for flytende havvind som skal lyses ut, nemlig Utsira Nord.

Det anslås at staten må bidra med subsidier på mellom 12 og 36,5 milliarder kroner for å bygge ut et flytende havvindanlegg som produserer 506 MW strøm i områdene.

Anslagene er usikre, og regjeringen legger til grunn et basiscenario hvor det vil være behov for støtte på 24,7 milliarder kroner.

Det vil koste nærmere 50 milliarder kroner å bygge ut 1000 MW flytende havvind.

Strømkostnaden sammenlagt over hele levetiden til anlegget (LCOE) beregnes til 1,34 kroner per kilowattime. NVEs tidligere anslag for flytende anslag har vært på 1,17 kroner/kWh.

Til sammenligning koster vannkraft rundt 40 øre per kWh.

Konsesjonskraftprisen er 12,31 øre

Energidepartementet skriver på sine nettsider:

Konsesjonskraftprisen for 2024 er fastsett til 12,31 øre per kilowattime (kWh). Dette er ein auke frå prisen for 2023 som er 11,77 øre per kWh. Prisen gjeld for heile leveringsåret 2024.

Konsesjonskraft er ein lovfesta rett til uttak av kraft for kraftutbyggingskommunane og fleire fylkeskommunar. Konsesjonskraftprisen skal vere sjølvkost og blir utrekna på bakgrunn av sjølvkost i eit representativt utval av kraftverk.

Prisen for å produsere flytende havvind i Nordsjøen vil altså bli nesten 11 ganger så høy som konsesjonskraftprisen. Hvis vi legger til for nyinvesteringer, overføring, administrasjon og hva det måtte være burde prisen til forbruker kunne være 30 øre per kWh. Prisen på flytende havvind blir altså 4,5 ganger så høy.

Sett fra norske forbrukeres side, enten det er privatpersoner eller bedrifter utenom kraftsektoren, er derfor satsing på flytende havvind den reneste galskap. Det vilaldri bli lønnsømt, verken bedriftsøkonomisk eller samfunnsøkonomisk og det vil bidra til å drive norske kraftpriser til himmels for å bli der. Det betyr fattigdom og bedriftsnedleggelser. Og i tillegg skal statskassa tømmes for mange titalls milliarder kroner, noe som med lovmessig sikkerhet vil bety at de fleste andre sektorer vil få tilsvarende mindre.

Men det er klart at for havvindbaronene og deres lobbyister så er dette julekvelden hele året gjennom.

Kort sagt: Dersom man ønsker mer fattigdom, større klasseskiller og rikere milliardærer, bør man gå inn for flytende havvind.

Forrige artikkelSliten israelsk hær ‘ikke klar’ for krig i Libanon
Neste artikkelUSA: 72% av velgerne tror ikke Biden har den mentale styrken til å være president