Krigsdagbok del 117 – 29. og 30. april 2024

0
Bakgrunnsbilde: Shutterstock / n_defender

Dette er 117. del av min ‘krigsdagbok’, som er basert på daglige notater om utviklingen av krigen i Ukraina etter Russlands invasjon 24. februar 2022, samt kommentarer om mediedekningen, tilbakeblikk og lignende.

Av Lars Birkelund.

29. april

steigan.no, det eneste norske mediet som forteller sannheten om de ‘folkelige’ demonstrasjonene i Georgia?

Det skulle ikke forundre meg om bortimot halvparten av de demonstrerende ‘georgierne’ er utlendinger og/eller får betalt for å demonstrere. Jeg har blant annet en anelse om at Norwegian Helsinki Committee er der, blant det som kan være hundrevis av NGOer som er finansiert av USA, George Soros og den slags.

Heilnorske Erika Fatland forteller her at hun er blant de ‘georgiske’ demonstrantene/opprørerne i Tiblisi, som NRK og andre NATO-medier nå hyller. 

Seinere samme dag:

Finnes det en mer skamløs løgner enn Jens Stoltenberg? Det må i så fall være Benjamin Netanyahu.

Helt til nå har Stoltenberg sagt at NATO ikke er delaktig i krigen om Ukraina, noe som er en løgn fordi USA/NATO ikke tør å erklære krig, bare føre den, med ukrainske soldater. I dag sier han at 99 prosent av våpenstøtten til Kiev-regimet kommer fra Nato-land, iflg NRK. Hvis Norge hadde hatt kritiske medier hadde de ikke latt ham slippe unna med sånne sjølmotsigelser/løgner.

Ellers innrømmer Jens nå at NATO har brutt løfter til Ukraina (at NATO har brutt løfter til Russland vil han ikke innrømme). Som jeg sa allerede for flere måneder siden: snart vil ukrainerne hate NATO og sine egne ledere mer enn Russland og russere.

30. april

Helsingforskomiteen, norske ‘journalister’, redaktører, politikere etc akker og uffer seg over at Georgia skal innføre en lov som de påstår er ‘russisk’. Men det dreier seg snarere om at de er russofobe. For loven er inspirert av en amerikansk lov, sier den georgiske regjeringen og den har blitt vedtatt på demokratisk vis med stor støtte i Georgias nasjonalforsamling.

Hensikten med loven er å redusere fremmede makters innflytelse via dekkorganisasjoner, eller NGOer, medier og evt enkeltpersoner. Dette er med andre ord en type lov som alle land med respekt for seg sjøl bør ha, spør du meg. Og så vidt jeg vet har de fleste land det, inkludert Norge, Russland og USA. De som ikke har det bør skaffe seg det. USAs lov heter Foreign Agents Registration Act (FARA).

Dette er jo enkelt å forstå. Men dette demokratiske fattede vedtaket i et annet land kan verken USA eller EU akseptere, til tross for at de har lignende lover sjøl. Så når de protesterer mot at Georgia skal innføre loven (og at Russland har en slik lov) kan vi trygt går ut i fra at det er fordi loven reduserer deres egen innflytelse over Georgia. De håper som kjent å få Georgia inn i NATO, for å kunne bruke Georgia i krig mot Russland, slik de har brukt Ukraina mot Russland siden 2014.

Det betyr at vi også kan gå ut i fra at NATO/EU-land finansierer demonstrasjonene i Georgia, direkte eller indirekte, med hjelp av nettopp slike NGOer. Helsingforskomiteen er en slik NGO – som finansieres av USA, Soros, Norges utenriksdepartement med flere – og jeg har forstått det sånn at komiteen er med på demonstrasjonene. Hvor mange av de over 20 ansatte i komiteen vet jeg ikke.

Men: det finnes tusenvis av slike NGOer i Georgia. Så hvor mange av de som demonstrerer er egentlig georgiere og hvor mange får betalt for å demonstrere?

Hvis Norge hadde hatt kritiske medier hadde de undersøkt dette. Da hadde de også fortalt om en mot-demonstrasjon, altså en demonstrasjon for loven. Den skal være større enn USA/NATO/EUs demonstrasjoner i Georgia, ilfg en venn som er i Georgia nå. Men hun kommer ikke på Dagsrevyen. Knapt noen som bryter med de narrativene noen har bestemt i Norge slipper til i norske medier.

Hvorfor er det tilsynelatende greit at Norge, USA med flere har slike lover, men ikke at Russland og Georgia har det? Det skyldes sjølsagt at vestlige medier, myndigheter og NGOer ønsker at Georgia skal bli med i NATO og EU og at man skjønner at denne loven reduserer USA/NATO/EUs muligheter til å lure Georgia inn i sitt nett. Hva ellers kan det skyldes?

Seinere samme dag:

«Målet er endeløs krig, ikke at den skal vinnes» – Julian Assange.

Hvis man legger det til grunn skjønner man årsaken til 1) at USA faktisk har kriget uten opphold siden andre verdenskrig og 2) at resultatene av disse krigene var dårlige, målt mot de offisielle hensiktene med krigene. Den eneste forskjellen de siste 20 åra er at USA – etter fiaskoen med Irak fra 2003, da USA mistet flere tusen soldater i løpet av få år – knapt lenger bruker egne soldater. For da kommer protestene, da blir krigene upopulære. Desto verre at norske politikere er nyttige idioter for så mørke krefter.

Seinere samme dag:

«Situasjonen i Ukraina er helt prekær».

Det burde du Stortinget, USA, NATO og EU ha tenkt på ha tenkt på før du yppet til krig mot Russland, Guri Melby. Skjønt USAs mål er jo evig krig, og dere rævdilter etter, som nyttige idioter.

Jeg leser for tida den siste boka til Linn Stalsberg. Der forteller hun blant annet at også før første verdenskrig var det sånn at mange ‘vanlige’ folk var bedre i stand til å forstå hvor farlig politikk egne ledere førte enn det lederne sjøl var i stand til å fatte.

Mentaliteten til norske/vestlige ledere av i dag minner meg om mentaliteten til Hitler i bunkeren de siste månedene han levde, da han håpet på at et mirakel(våpen) skulle snu krigslykken.

Det var forgjeves, som kjent. Vanlige nordmenn kan bare håpe at Russland ser nådigere på vanlige nordmenn enn på norske politikere, og mediefolk, når denne krigen tar slutt, etter at Russland har vunnet.


Tidligere utgaver: @Krigsdagbok

Forrige artikkelThe Lancet: Dødstallene i Gaza kan gå opp i hundretusener
Neste artikkelVil Demokratene i USA presse på for en ny presidentkandidat?