The Lancet: Dødstallene i Gaza kan gå opp i hundretusener

0
Kilde: FN

Det ledende medisinske tidsskriftet sier at «indirekte dødsfall» blant palestinere på grunn av Israels ødeleggelse av sivil infrastruktur langt ville overstige de som ble drept direkte av bombingen.

Fra nyhetsdesken til The Cradle.

Israels angrep på Gaza kan føre til mellom 149.000 og 598.000 palestinske dødsfall hvis det skulle ende umiddelbart, anslår eksperter for The Lancet .

Det medisinske tidsskriftet publiserte en forskningskorrespondanse mellom leger og folkehelseeksperter 5. juli om vanskeligheten med å redegjøre for antallet drepte som følge av Israels krig mot Gaza, og understreket at både direkte og indirekte dødsfall bør tas med i beregningen.

Gazas helsedepartement har rapportert om over 38.000 palestinere drept siden krigens begynnelse.

Men å telle døde og skadde har blitt stadig vanskeligere for departementet ettersom krigen trekker i langdrag, og nå går inn i sin tiende måned, skrev bidragsyterne.

Departementet er tradisjonelt avhengig av data fra sykehustjenestemenn i den beleirede enklaven, som mottar de skadde og likene til de døde. Israelsk bombing har imidlertid ødelagt mange av Gazas sykehus og brakt hele helsesystemet på randen av kollaps.

Å bekrefte antall og identiteter til de døde er også vanskelig fordi mange er begravet under ruinene av hjem og leilighetsbygg som er bombet av israelske styrker, ofte midt på natten mens palestinerne sover.

Som et resultat har departementet begynt å rapportere identifiserte dødsfall, der offerets navn er kjent, og uidentifiserte dødsfall, der det ikke er det.

Bidragsyterne bemerker at selv om noen har bestridt nøyaktigheten av helsedepartementets opptelling, har internasjonale rettighetsorganisasjoner og til og med israelsk etterretning akseptert det som stort sett nøyaktig.

Videre er antallet fra Gazas helsedepartement sannsynligvis en undervurdering, hevder forfatterne.

For eksempel har Airwars, en ikke-statlig organisasjon som ble kjent for å spore dødsfall under den amerikanske krigen i Irak i 2003, funnet ut at ikke alle navn på identifiserbare ofre er inkludert i Gazas helsedepartements liste.

I tillegg estimerte FN at den 29. februar hadde israelsk bombing ødelagt 35 prosent av bygningene på Gazastripen, der anslagsvis 10.000 lik er begravd under ruinene, inkludert mange som aldri ble funnet.

Forfatterne peker på en annen avgjørende faktor for å bestemme antallet drepte av Israels angrep på Gaza: indirekte dødsfall.

«Selv om konflikten skulle ta slutt umiddelbart, vil det fortsette å være mange indirekte dødsfall i de kommende månedene og årene» på grunn av sykdom, ødelagt helseinfrastruktur og alvorlig mangel på mat og vann, skriver forfatterne.

For eksempel, «Barn i Gaza har dødd av sultrelaterte komplikasjoner siden den israelske regjeringen begynte å bruke sult som et krigsvåpen», bemerket Human Rights Watch i april.

«I nyere konflikter varierer slike indirekte dødsfall fra tre til 15 ganger antallet direkte dødsfall. Ved å bruke et konservativt estimat på fire indirekte dødsfall per direkte død på de 37.396 dødsfallene som er rapportert, er det ikke usannsynlig å anslå at opptil 186.000 eller enda flere dødsfall kan tilskrives den nåværende konflikten i Gaza», konkluderte forfatterne.

Et slikt «konservativt estimat» av dødstallet vil utgjøre 7,9 prosent av Gazas befolkning på 2,3 millioner.

Hvis konflikten skulle ende umiddelbart med 37.396 direkte dødsfall, og den øvre grensen på 15 indirekte dødsfall per direkte død brukes, ville man regne med et totalt dødstall på 598.336, eller 26 prosent av befolkningen. Den nedre grensen på 3 indirekte dødsfall per direkte død vil resultere i anslagsvis 149.584 totale dødsfall.

Fordi Israels bombekampanje i Gaza bevisst ødelegger infrastrukturen som trengs for å berge menneskeliv, kan dødeligheten blant palestinere forbli høy lenge etter at angrepet har stoppet.

Forfatterne avsluttet brevet med å oppfordre Israel til å følge de foreløpige kjennelsene gitt av Den internasjonale domstolen (ICJ), som krever at Israel «tar effektive tiltak for å forhindre ødeleggelsen og sikre bevaring av bevis knyttet til påstander om handlinger innenfor omfanget av … folkemordskonvensjonen».

Forrige artikkelKlaus Schwab anklaget for seksuell trakassering av tidligere ansatte
Neste artikkelKrigsdagbok del 117 – 29. og 30. april 2024
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.