Kansas: Det knusende anklageskriftet mot Pfizer

0

Det anklageskriftet som statsadvokaten i Kansas har lagt fram mot Pfizer i saka staten Kansas mot Pfizer er så omfattende og så fullstendig knusende at Carl Heneghan, professor ved Evidence-based Medicine, University of Oxford, anbefaler leserne å ha raserikontrollen i orden før de fordyper seg i dokumentet.

Derimot.no har forkortet og oversatt hovedpunktene i anklagen og vi gjengir oversettelsen nedenfor. Men vi anbefaler sterkt å lese artikkelen til Carl Heneghan i sin helhet her: Kansas Attorney General Report.

1. Pfizer villedet publikum.

2. Pfizer brukte konfidensialitetsavtaler for å skjule viktige data knyttet til sikkerheten og effektiviteten til covid-vaksinen.

3. Pfizer brukte sine konfidensialitetsavtaler med amerikanske myndigheter og andre for å skjule, og utelate vesentlige fakta knyttet til Pfizers covid-vaksine, også om sikkerheten og effekten av vaksinen.

4. Pfizer brukte en utvidet studietidslinje for å skjule kritiske data – studien ble gjentatte ganger forsinket.

5. Pfizer sa at de vil gjøre data fra vaksineforsøk godkjent i USA tilgjengelig 18 måneder etter den primære studiens var fullført, men har ennå ikke gjort det.

6. FDA gjorde ikke sikkerhets- og effektivitetsdata for Pfizers covid-vaksine umiddelbart tilgjengelige.

7. Pfizer ødela resultatene for vaksine-kontrollgruppen.

8. I sin pressemelding som kunngjorde nød-godkjenning for sin covid-vaksine, sa ikke Pfizer at de hadde ekskludert individer med svekket immunitet fra sine covid-vaksineforsøk.

9. Pfizer visste at deres covid-vaksine var forbundet med alvorlige bivirkninger, inkludert myokarditt og perikarditt.

10. Det amerikanske militæret oppdaget at faren for myokarditt forårsaket av vaksinene.

11. Etter at Pfizer fikk FDA-godkjenning gjennom nødautorisasjon for å gi sin covid-vaksine til 12-15-åringer i august 2021, bestemte Pfizer seg for å undersøke «hvor ofte» vaksinen deres kan forårsake myokarditt eller perikarditt hos barn, ved å teste 5 -16-åringer for troponin I.

12. Etter å ha blitt informert, oppdaget Pfizer også et faresignal om slag, men benektet det.

13. Pfizers delte ikke sin kunnskap om et farevarsel for en økning i dødsulykker etter vaksinering.

14. Pfizer testet bare booster-vaksinen på 12 forsøksdeltakere som var i aldersgruppen 65 til 85 år.

15. Pfizer testet ikke boosteren på noen deltakere i forsøk eldre enn 85 år.

16. Pfizer offentliggjorde ikke data om uønskede bivirkninger fra sin database.

17. Pfizer kunngjør en studie om gravide kvinner, men utelater fakta som de allerede vet om.

18. Pfizers pressemelding fra 18 februar 2021, fortalte heller ikke om negative effekter på forplantningsorganene til kvinner som fikk Pfizers covid-vaksine.

19. Pfizers studie på gravide mislyktes, og resultatene er hemmelige.20. Pfizer skjulte viktig sikkerhetsinformasjon for publikum.

21. Pfizer hevdet at et «primært mål» i utprøvingen av deres covidvaksine var «forebygging av covid» uavhengig av om deltakerne tidligere har blitt infisert av viruset.

22. Pfizer ga en feilaktig fremstilling av, og skjulte fakta om hvor lenge beskyttelsen gitt av deres covid-vaksine varer.

23. 1 april 2021 ga Pfizer ut en pressemelding som fortalte om «høy effektivitet» av Pfizers covid-vaksine i opptil seks måneder etter den andre dosen.

24. Pfizer sa at deres covid-vaksine ville forhindre smitte, selv om de visste at de aldri hadde gjennomført studier på om vaksinerte overfører smitte.

25. Til tross for innrømmelser fra Pfizers styreformann og administrerende direktør Dr. Bourla og styremedlem Dr. Scott Gottlieb at Pfizer ikke visste om vaksinen forhindret smitte, advarte Pfizers styreformann og administrerende direktør Dr. Bourla ved flere anledninger at de som ikke tok en covid-vaksine ville påvirke livene til de rundt dem, og dermed antydet de at Pfizers covid-vaksine forhindret smitte.

26. Pfizer arbeidet med å sensurere folk på sosiale medier som stilte spørsmål ved Pfizers påstander.

27. Pfizer arbeidet for å skjule og undertrykke fakta.


Oversatt fra engelsk og forkortet av Northern Light for Derimot.no.

Forrige artikkelKenyas president dropper skatteøkninger og kutter budsjettene i stedet
Neste artikkelMikrobiomet i tarmen avslører hvor skadelig injeksjoner er