Stordalen gir opp Freia-boikotten. For DNT en skam å snu?

0
Fra en tv-skjerm på en ColorLine-båt, foto: OBB/Politikus

Et nasjonalt nettverk med sentralt plasserte medarbeidere vedtok i juni 2023 i en panikkarta aksjon en helt særegen boikott av Freia i strid med Natos, EUs og den norske regjeringas sanksjonsregime. Etter forslag fra en privat amerikansk pressgruppe uten støtte fra den ukrainske regjeringa. Nå har hotellgruppa til den alltid utad korrekte politiske Petter Stordalen, Strawberry, trekt seg fra boikotten. Hva gjør DNT da?

Av Ove Bengt Berg.

Pådriveren av Turistforeningas deltaking i boikotten og pioneren for politisering av DNT til krigsengasjement og allmenn politisk interesseorganisasjon, har helt åpenbart vært den offisersutdanna Høyre-mannen Dag Terje Klarp Solvang som generalsekretær, etterfølger som generalsekretær etter tidligere Høyre-forsvarsminister Kristin Krohn Devold (som framstilte seg som Europas største beundrer av den krigerske amerikanske forsvarsministeren Dick Cheney). Som andre i Solvangs sjikt med ambisjøse samfunnsledere som deltar i elitens runddans med ledende samfunnsverv, er hans bidrag til politisering av DNT avgjørende for hans videre karriere. I hans tilfelle svært viktig for å kunne bli statsråd i en eventuell kommende Høyre-regjering.

Her er ingenting om verken krigsengasjement eller generell politikk

Det at Stordalen oppgir boikotten gjør at DNT står mer ensom som en høyreekstrem politisk pressgruppe. For en organisasjon der krigsengasjement og vanlige humanitærpolitiske tiltak ikke hører med i noe program og noe vedtak om kjerneverdier. Men DNT blir stående i stormen uten å grave seg ned, og følger dermed Severin Suverens karakteristikk av Stordalen retrett som uflaks?

Boikott av Freia,
men ikke av NorgesGruppen som selger Freia

Fra DNTs hjemmeside

Under Solvangs ledelse har ikke DNT brutt med NorgesGruppen som en stolt samarbeidspartner. NorgesGrupen har DNT et «strategisk samarbeid» med. Som kjent driver NorgesGruppen med et engasjert og godt innbringende salg av alle Freias produkter og særlig av Kvikk Lunsj. Penger som NorgesGruppen bruker til å hjelpe DNT med å erstatte det økonomiske tapet av DNTs særegne politiske enegang. Pinlig? Heller avslørende som falsk og hyklersk. Siden DNT nå har tatt på seg en rolle som frontorganisasjon for politisk lederskap, er både boikott av Freia og å tjene penger på at andre selger varer de boikotter, er dette det som de i stollekens sjikt bør kalle «dårlig politisk håndverk». For Solvang neppe karrierefremmende.

Solvang=Severin Suveren: Uflaks!

I 1989 begynte det en fjernsynskampanje om fjellvettreglene der den overmodige Severin Suveren, «som uten hensyn til fjellvett utsettes for alle farene det advares mot, og etterpå avfeier det hele som uflaks.» Solvang har nok vært for overmodig i sin iver i å opptre politisk korrekt og kanskje følge etter sin tidligere ektefelle som statsråd. For han må det framstå som en skam å snu så viktig som ikke-formålet til DNT er for han. Viktigst er at det misbruket av DNT som han har stått i spissen for, har mislyktes. Verken for DNTs del eller hans egen del vil han ha troverdighet videre som generalsekretær, helt uavhengig av hva bra han ellers sikkert har gjort for det som er DNTs egentlige oppgave.

Tilbake til kjerneverdiene

For DNTs styrende organer med Per Hanavold i spissen er dette mislykka politiske eventyret grunn til å trekke seg snarest mulig. DNT må holde seg til sin kjerneverdier, tilrettelegging av turer og drift av hytter — ikke allment politisk arbeid som et politisk parti og åpent for politikere som hvilejobb eller videre karriere.


Av Ove Bengt Berg
Redaktør Politikus, medlem av DNT siden 1962; livsvarig medlem, turleder i mange år har vært redaktør av turledergruppa i DNT sitt blad Turledern

Politikus.

Forrige artikkelMislykket kuppforsøk i Bolivia
Neste artikkelVaksine og overdødelighet – Mississippi, USA