Vaksine og overdødelighet – Mississippi, USA

0

Av Terje Hansen, Foreningen lov og helse.

Som jeg har nevnt før, har Denis Rancourt og hans gruppe i Canada gjort et enormt arbeid med å analysere tallene tilknyttet vaksinering og overdødelighet i verden.

Jeg har tidligere vist til ekstremt slående funn blant annet angående Israel.

Overdødelighet om sommeren

Luftveisvirus herjer ikke på sommeren. Selv om noen veldig få mennesker med dårlig helse også før var syke eller hadde luftveisproblemer av og til også på sommeren, opptrer ikke dette som store epidemiologiske fenomener. Fenomenet overdødelighet er enda mer sjeldent på sommeren, og kan knapt oppstå naturlig. Heller ikke under koronapandemien var det generelt sett overdødelighet om sommeren, men det var noen ganske få unntak.

Det med lite sykdom og luftveisproblemer om sommeren gjelder også for Norge i utgangspunktet, helt til vi fikk vaksinert befolkningen. Fra det tidspunkt hvor befolkningen ble vaksinert har folk slitt med sykdom og luftveisproblemer også om sommeren, det er bare å kikke rundt deg for eksempel på din arbeidsplass.

Siden det ikke var noen døds- eller sykdomsbølger sommeren 2020 i Norge (selv om den politiske pandemien fortsatt var i full sving), måtte derfor pressen begynne å skrive om den ganske meningsløse faktoren karantene i stedet, for å holde trykket opp. Vi skulle jo aldri få fred. Her Bergens Tidende:

(Faksimile fra bt.no)

Eller her Agderposten:

(Faksimile fra agderposten.no)

Det ble annerledes sommeren 2021, da begynte en ganske sensasjonell overdødelighet på sensommer/tidlig høst. Man kan jo klø seg i hodet og retorisk spørre seg hva for ekstraordinær faktor som fant sted sommeren 2021?

Overdødelighet i USA

Også når det gjelder USA har Denis Rancourt & company en grundig gjennomgang, her har du hele:

1659483189845_USA ACM vaccine deaths – article—-19m.pdf (denisrancourt.ca)

Det er flere ting som er litt spesielt med USA og pandemien, blant annet hadde de betydelig overdødelighet i 2020, både i perioder og året under ett. I tillegg er USA ett av de ovennevnte “sommerunntakene”, de hadde altså en del markante overdødelighetsbølger også i sommerperioden.

En tredje ting er den markante endringen som inntrer i det øyeblikk WHO erklærer pandemi, den 11. mars 2020. Rancourt o/co beskriver det slik:

Such a large discontinuity, into a qualitatively different long-term (2-year) regime of
ACM behaviour, has previously not been observed in epidemiology, so clearly. The
break occurs between two regimes of ACM, between two distinct types of mortality
behaviours by time, by age group and in terms of heterogeneity by jurisdiction, and it
occurs at or near the date (11 March 2020) of the WHO’s declaration of a pandemic;
which is the date at which hospital, care-home and public health protocols were
discontinuously, somewhat permanently and broadly changed
, while lockdowns
(jurisdiction-wide shelter-in-place or stay-at-home orders) were often and
heterogeneously (by state) applied soon after this same date (Johnson and Rancourt,
2022), accompanied by massive restructuring of local economic activity.
(mine uthevinger).

Og videre:

We previously showed that in the USA the ACM by time and by state jurisdiction in the
covid period is contrary to the expected behaviour for a viral respiratory disease
pandemic, and that the extra deaths, when and where they occur in the USA, were
likely due to the government and medical responses
. (min utheving).

Veldig kort fortalt beskriver altså Rancourt og rapporten hans det at kanskje mer enn for noe annet land ser vi bevis og klare indikasjoner i USA på at det er myndighetenes håndtering og tiltak som har skapt overdødeligheten. Fordi virusdødelighet inntrer ikke med full effekt i det sekund Tedros og WHO erklærer pandemi. Det som derimot inntrer med full (skadelig) effekt og øyeblikkelig når Tedros og WHO erklærer pandemi er tiltak og nedstengninger.

USA – Mississippi

(Linjediagram/graf fra Rancourt et. al)

Jeg skal trekke frem tallene for staten Mississippi, og jeg deler min gjennomgang av grafen for den “vanlige” voksne befolkning (25-65 år) inn tematisk. Jeg bemerker at dette er dødelighet av alle årsaker, såkalt all cause mortality (ACM).

ACM-toppen sommeren 2020:

Grunnen til at Mississippi er spesielt interessant er at den staten har et voldsomt utslag av det meget sjeldne fenomenet sommeroverdødelighet også i 2020. Uten at det er plass å gå gjennom det her, er det godt dokumentert at tiltakene og behandlingsprotokollene tok liv av mange pasienter, spesielt vår og sommer 2020 i USA, hvor bruken av ventilator/respirator var en av de viktigste faktorene for at mange døde.

Den enorme ACM-toppen sommeren 2021:

Denne voldsomme bølgen av dødelighet sommeren 2021 er ekstraordinær. På denne tiden var behandlingsprotokollene for sykehuspasienter og bruken av ventilator og liknende blitt moderert betraktelig i USA, i tillegg var det lavt press fra skadelige tiltak som nedstengning med mere.

Mon tro hva som kan ha vært årsaken til sommerbølgen?

Rancourt forklarer det enkelt slik: det var ikke bare at det ble vaksinert i den perioden, men det ble vaksinert ekstremt mye. Da vaksinekampanjen startet vinteren 2021 var Mississippi lenge en av de mest vaksine-nølende staten i USA. Derfor ble det satt inn en voldsom vaksinekampanje utover vår og sommer i staten, en kampanje som dermed i Mississippi fikk fart betydelig senere enn i de fleste andre stater!

Korrelasjonen mellom vaksinering og økt dødelighet

Når vaksineringen starter en gang i februar 2021 (den mørkeblå linjen) går dødeligheten, som faktisk har vært på vei ned en periode, helt synkront i været til en ny dødelighetstopp (den lyseblå linjen). Toppen på vaksineringen går så brått ned, og helt synkront går dødeligheten brått ned. Her er det voldsom korrelasjon.

Neste graf-linje, over dem som blir fullvaksinert (den oransje linjen) skyter i været på våren 2021, og korrelerer meget bra med en ny dødelighetstopp sen vår/tidlig sommer.

Det ser ut som både dose 1 (den mørkeblå linjen) og fullvaksinert (den oransje linjen) flater litt ut i omtrent juni, men så øker på omtrent i juli. Det betyr at vaksineringskampanjen skyter fart igjen omtrent fra juli av. Og dette korrelerer veldig bra med at den voldsomme sommerbølgen av dødelighet skyter bratt i været til en ekstraordinær topp.

Graf-linjen over booster-dosene (den gule linjen) korrelerer så nærmest perfekt med ny dødelighetstopp på slutten av året 2021.

Vaksinekampanjen i Mississippi

Årsaken til denne ekstraordinære vaksinekampanjen som Rancourt trakk fram, var at Mississippi var blant de aller mest vaksineskeptiske i hele USA, her er det blant annet beskrevet:

Even with the rapid development of a vaccine providing significant risk reductions in both hospitalization and mortality, many Americans would not take it. In Mississippi, the uptake was among the lowest in the country, not reaching 40% of the total state population at any time during the first or second wave. (min utheving).

Dette selv om Mississippi var en av de første statene til å tilby vaksine til alle over 16 år. Blant annet New York Times omtalte den dårlige starten på den innledende vaksineringskampanjen, her fra april 2021:

(Faksimile fra nytimes.com)

Det ble også klaget over at den svarte delen av befolkningen ikke ble vaksinert tilstrekkelig, og en vaksinekampanje som ble kalt “Equity” ble satt i gang. Dette oppslaget er også fra april 2021:

(Faksimile fra mississippitoday.org)

I august ble det snakket om at vaksinasjonsgraden hadde økt betraktelig i juli, selv om man enda ikke var helt fornøyd:

While vaccination rates had increased several percentage points in the past month, they remain low compared to goals…(min utheving)

Som har Rancourt & co. har beskrevet i mange intervjuer samt i rapporten deres; ved å regne en rate for død per vaksinedose, kom de frem til at etter at den nevnte vaksineringskampanjen satte i gang i Mississippi var hvert 100. stikk dødelig.

Mississippi er altså enda et eksempel på voldsom korrelasjon mellom vaksinering og dødelighet, her spesielt tydelig med tanke på en kraftig vaksinekampanje på sommeren, og samtidig en spektakulær sommerbølge av dødelighet.


Denne artikkelen ble publisert av Foreningen lov og helse.

Forrige artikkelStordalen gir opp Freia-boikotten. For DNT en skam å snu?
Neste artikkelUSA repeterer sine feil ustanselig
Foreningen lov og helse
Foreningen er initiert og dannet av personer hovedsakelig fra justis- og helsesektoren som er kritisk til helsepolitikken (eller deler av den) samt lovverket som ble innført som en respons på at det ble erklært en koronapandemi i starten av 2020. Foreningen er primært åpen for medlemmer i eller med bakgrunn fra justis- og politi, helsesektoren (privat eller offentlig), forsvaret, jurister og skole/utdanning. Dette er yrkesgrupper innenfor de systemene som i betydelig grad har vært involvert i den offisielle håndteringen av pandemien.