Krigsdagbok del 113 – 1. til 7. april 2024

0
Bakgrunnsbilde: Shutterstock / n_defender

Dette er 113. del av min ‘krigsdagbok’, som er basert på daglige notater om utviklingen av krigen i Ukraina etter Russlands invasjon 24. februar 2022, samt kommentarer om mediedekningen, tilbakeblikk og lignende.

Av Lars Birkelund.

1. april

«Baseerklæringen er en erklæring som den norske regjeringen gav i forbindelse med Norges tilslutning til Atlanterhavspakten i 1949. Her slår regjeringen fast at det ikke vil bli åpnet baser for fremmede lands stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep» (Store norsk leksikon).

Det å ha soldater fra fremmede makter på norsk jord i fredstid er dermed i strid med denne erklæringen, som aldri har blitt opphevet. Derfor kalles de USA-basene som ble opprettet her i 2018 for «omforente områder».

Slikt politikerspråk er en av grunnene til at jeg har sagt at det er for lite politikerforakt i Norge. I 1949 skjønte norske politikere at det å ha USA-baser i Norge er farlig, i dag ikke. Det begynte med 4 baser, nå blir det 12. Og det kan bli enda flere, hvis USA får det som de vil, som USA vanligvis får med Norge, grunnet politikere som lar seg presse, true og lure.

«Ifølge TV2 ba USA opprinnelig om å få tilgang til 20 steder på norsk territorium. Men om de nå får 12 slike områder behøver det ikke stoppe der, avtalen åpner nemlig opp for å inngå flere tilleggsavtaler senere (…) På disse avgrensede områdene har norske myndigheter ingen adgang».

USA okkuperer med andre ord ikke bare norske politikeres hjerner, men stadig mer av Norges land.

Terje Alnes har mer her:

2. april

I 2014 støttet regjeringen til Erna Solberg, Stortinget og norske medier, et blodbad av et statskupp i Ukraina. Dette skulle føre til demokrati, bedre menneskerettigheter etc påsto de.

Hvis de trodde det ble de lurt av USA/NATO/EUs propaganda. Alternativet er at de jugde. Jeg trodde i hvert fall ikke på det og skrev om det på Facebook da som nå.

Vel, her er USA-baserte The Nation nøyaktig 5 år etter kuppet:

«For fem år siden avsatte Ukrainas Maidan-opprør (som kuppet også kalles) president Viktor Janukovitsj, til jubel og støtte fra Vesten. Politikere og analytikere i USA og Europa feiret ikke bare opprøret som en triumf for demokratiet, men benektet rapporter om Maidans ultranasjonalisme, og svertet de som advarte om opprørets mørke side som Moskva-dukker og nyttige idioter. (…)

I dag viser et økende antall rapporter om høyreekstrem vold, ultranasjonalisme og erosjon av grunnleggende friheter at Vestens innledende eufori var et sjølbedrag. Det er nynazistiske pogromer mot romfolket, voldsomme angrep på feminister og LHBT-grupper, bokforbud og statsstøttet glorifisering av nazistiske samarbeidspartnere.

Disse historiene om Ukrainas mørke nasjonalisme kommer ikke ut av Moskva, men fra vestlige medier, inkludert USA-finansierte Radio Free Europe (RFE); Jødiske organisasjoner som World Jewish Congress og Simon Wiesenthal Center; og vaktbikkjer som Amnesty International, Human Rights Watch og Freedom House, som utstedte en felles rapport som advarte om at Kiev mister monopolet på maktbruk i landet ettersom høyreekstreme gjenger opererer ustraffet».
Neo-Nazis and the Far Right Are On the March in Ukraine | The Nation

3 måneder etter at dette ble publisert ble Zelensky president, valgt med hele 73% etter en kampanje som lovte fred. Like etterpå utnevnte han en rådgiver, Alexey Arestovich, som hadde sagt at han ønsket krig med Russland, fordi det kunne føre til at Ukraina ble med i NATO, trodde han. Og krig ble det, tross alle mulighetene Kiev og Vesten hadde til å unngå det.

Zelensky er jøde, så det utelukker hans lefling med fascister/nazister, er det mange som sier. Men Porosjenko, forgjengeren, er også jøde. Ja, det fantes også jøder som samarbeidet med Hitler. Så vi snakker om en falsk motsetning. Det er i hvert fall ikke sånn at det ene utelukker det andre.

Seinere samme dag:

Som om ikke Nobelkomitéen var nok kompromittert fra før, med sine utdelinger av ‘fredsprisen’ til vestlige krigshissere og krigsforbrytere, har nå enda mer kompromitterte Norwegian Helsinki Committee fått inn 5 av sine i Nobelkomiteen (se bildet nedenfor). Her en artikkel jeg skrev om den såkalte fredsprisen. Den heter «Fredsprisen, framsnakking og baksnakking»:


Her en av mine artikler om trollfabrikken som kaller seg Helsingforskomiteen eller Norwegian Helsinki Committee: «Follow the money. Det brenner et blått lys for Helsingforskomiteen».

3. april

Seinere samme dag:

Når mediene bruker begreper som «uavhengig» og «anerkjent» om noe eller noen må man alltid være på vakt. For det gjør de som regel for å gi mer tyngde til en påstand eller en politikk de fremmer.

Det leserne/lytterne må spørre seg da er derfor: anerkjent av hvem og for hva? Og uavhengig av hvem? De som er uavhengige av Russland kan være helt avhengig av statstøtte fra Norge og/eller allierte land, bare for å ta et eksempel.

I dagens Klassekampen har Sigurd Allern en glimrende artikkel om Institute for the Study of War (ISW), en organisasjon som er avhengig av USA og som i virkeligheten er anerkjent for å drive med krigspropaganda, ofte på fordekt vis, som Allern også viser. ISW drives av verdens verste, nemlig USAs neokonservative, de som planla og gjennomførte krigene mot Afghanistan, Irak, Libya og Syria. Og mot Russland. ISW er derfor en ‘tankesmie’ som norske medier har anerkjent.

4. april

På Stortinget og i norske medier er det 100 % oppslutning om å bruke til dels tvangsrekrutterte ukrainere i krig mot Russland. I Ukraina er det kun 8 % som er villige til å ta til våpen mot Russland, ifølge indiske Hindustan Times.

Seinere samme dag:

«Stor økning i rekruttering til Russlands militære rekruttering; russerne vil straffe Ukraina for Moskva-angrepet» – Hindustan Times. 

Seinere samme dag:

De etablerte mediene og politikerne vil at vi skal tro at de som bruker konkurrerende eller alternative medier er noen raringer som ikke vet sitt eget beste, nærmest samfunnsfiender: konspirasjonsteoretikere, vaksinemotstandere, putinister og så videre. Slik prøver de også å skremme oss til ikke å bruke ‘konkurrentene’.

Det finnes riktignok de som kun bruker ‘alternative’ medier. Men mitt hovedinntrykk er at de som bruker slike bruker dem i tillegg til ‘vanlige’ medier, eller NATO-medier, som jeg kaller dem. Altså at de er mer engasjert og opptatt av verdens problemer enn de som bare bruker ‘vanlige’ medier. Derfor er de faktisk også bedre orientert (enn politikerne).

Dette inntrykket bekreftes nå av en dansk studie:

«Studien gir ikke støtte til tanken om at brukerne av alternative medier isolerer seg i såkalte filterbobler, der de ikke eksponeres for innhold fra etablerte nyhetsmedier (…) det er i overensstemmelse med resultater fra tidligere undersøkelser av brukere av alternative medier utført i Tyskland og Sverige (…).

– Ikke ekstreme, men god utdannet

– Resultatene peker på at brukerne av både venstre- og høyreorienterte alternative medier også ideologisk heller mer til venstre eller høyre enn resten av befolkningen. Studien indikerer imidlertid ikke at brukerne i gjennomsnitt har ekstreme ideologiske standpunkter (…)

– Noe som kanskje vil overraske mange, er at undersøkelsen ikke viser noen klar sammenheng mellom bruk av alternative medier og utdanningsnivå. Med andre ord synes alternative medier å appellere til folk på alle utdanningsnivåer, sier forskeren (…)

Undersøkelsen viser også at brukerne av alternative medier har en sterk interesse for politikk.

– Det er interessant, fordi det er et kjennetegn vi vanligvis forbinder med den ideelle samfunnsborgeren».

«Det er Journalisten som er først ute med saken i Norge. I sin omtale skriver de at «I Norge har blant andre nettsteder som tidligere Resett, Document.no og steigan.no posisjonert seg som alternative nyhetsnettsteder».

Undersøkelsen konkluderer altså med at vi som bruker alternative medier er «ideelle samfunnsborgere».

5. april

Tenk hvis Russland skulle begynne å bombe alle land som leverer våpen til Ukraina.

Hatet mot Israel bygger seg opp over hele verden, men aller mest i de landene som blir rammet direkte av Israels bomber. Derfor tror jeg ikke Israel vil overleve som stat i lengden. Kanskje ikke lenger enn noen år til.

Det at Russland, som inntil for noen måneder siden hadde et gjensidig godt forhold til Israel, fordømmer Israels angrep på Irans konsulat i Damaskus som terror, er også illevarslende for Israel. Den store faren er at de galningene som styrer landet kan finne på å ta i bruk atomvåpen, for å dra mest mulig av verden med seg.

«Kina fordømte også Israel på det sterkeste, og kalte det » et alvorlig brudd på FN-pakten og internasjonal lov og et brudd på suvereniteten til både Syria og Iran», og la til at angrepet var av en ekstremt ondskapsfull karakter».

Seinere samme dag:

«Verden er i demokratisk tilbakegang».

Kan ikke si meg annet enn enig. Men det gjelder i så fall også Norge, noe NUPI (Norsk Utenrikspolitisk Institutt) er uvillig til å innrømme. Men ellers erkjenner NUPI, som representerer det utenrikspolitiske etablissementet i Norge, at verdensordenen snur seg. På en måte som vil være til det bedre, tror jeg. Men ikke bedre for Vesten, som har skutt seg sjøl i foten ved å yppe til krig mot Russland og som dessuten heller bensin på flere bål i Midtøsten.

Den som lever får se. Jeg har meldt meg på konferansen.

«Verden er i demokratisk tilbakegang. Også i Vesten er det tegn på en autoritær vending i flere enkeltland. For en rekke stater i Afrika og Asia er det ikke lenger USA og Europa som er ledestjerner i tankesett og styreform. Nå er det Kina og Russland som har tatt over, og vestlige lands politikk blir fremstilt som dobbeltmoralsk. Parallelt har Vestens innflytelse i internasjonale institusjoner og fora blitt mindre, og nye internasjonale styringsstrukturer har kommet til. En ny og endret verdensorden vokser frem.

Norge og norsk utenrikspolitikk har tjent godt på den verdensordenen som nå er på vikende front. Den har vært selve grunnlaget for norsk velstandsvekst, våre allianser og sikkerhet, og for vårt selvbilde som en solidarisk velgjører.

Hva blir konsekvensene for norsk utenrikspolitikk når terrenget ikke lengre stemmer med vårt verdensordenkart?

Dette skal vi diskutere under Norsk utenrikspolitisk konferanse 2024 den 10. april. Meld deg på i lenken over! Vi vil også strømme hele konferansen direkte til NUPI’s YouTube-kanal. Du skal ikke registrere deg via lenken over hvis du ønsker å følge oss digitalt. Om du ønsker å få tilsendt strømmelenken, kan du fylle inn skjemaet på denne siden».
Norsk utenrikspolitisk konferanse 2024 | NUPI

6. april

Nå er oppslutningen om Zelensky omtrent på samme nivå som før han og NATO lyktes med å få Russland til å invadere Ukraina, ifølge Hindustan News. Det skal dog sies at skuespiller-Zelensky neppe visste hva han gjorde. For han sa at han ikke trodde Russland ville invadere. 

https://nyheder.tv2.dk/udland/2024-04-04-zelenskyjs-stjerne-falmer-i-ukraine-parlamentet-er-ved-at-gaa-i-staa

7. april

Kun ca 20 % av ukrainerne ville inn i NATO i 2008, da NATO besluttet seg for at Ukraina skulle bli med, på sikt. For da var Tyskland og Frankrike i mot, grunnet krigsfaren det ville ha medført. Hvis Ukraina hadde blitt tatt inn i NATO i 2008 kunne det med andre ord ha blitt krig allerede da.

Dette betyr at NATO ikke respekterer demokrati, at NATO prøver å lokke, lure, juge og bestikke land inn på forskjellige måter, ved å fremme NATO-vennlige politikere innenfor hvert land og ved å spre løgner og konspirasjonsteorier om Russland. Eller ved å begå statskupp for å sikre et regime som søker om NATO-medlemskap, mot folkets vilje, som USA/NATO/EU gjorde i Ukraina i 2004 og 2014 og i Georgia i 2003. Det er altså en myte at land har gått inn i NATO kun fordi de har fryktet Russland.

Denne målingen fra april 2014 viser at flertallet mot NATO eller NATO-integrasjon holdt seg også etter gjenforeningen mellom Russland og Krim i mars 2014 (hvis Krim hadde vært med på målingen ville flertallet mot NATO ha blitt større), og at det kun var i den vestligste delen av landet det var flertall for, 53 %.

Enten er dere med oss eller så er dere med terroristene, som George Bush sa. NATO er et diktatur, det eneste som begrenser det er medlemslandenes vetorett, som også er under press. Jfr hvordan Tyrkia og EU til slutt lot seg presse til å anerkjenne Sverige (og Finland) som medlemmer.

Målingen svarer også på mange andre spørsmål.

https://www.usagm.gov/wp-content/media/2014/06/Ukraine-slide-deck.pdf

Seinere samme dag:

«Dermed havner også en del av våpnene fra den norske våpenprodusenten Nammo i Gaza. Den skulderholdte rakettkasteren M72, for eksempel, har blitt sett brukt av Israels soldater» (NRK).

Regjeringen til Jonas Gahr Støre leverer altså våpen til Israels pågående folkemord. Alt han, regjering og Stortinget sier og gjør inntil de innfører sanksjoner mot Israel, avslutter våpensalget og anerkjenner Palestina som stat, vil være bløff, som kun er egnet til å lure oss, da det bare har symbolsk betydning ala plastere på sårskader norske våpen gir palestinerne. Kommentar: anerkjennelsen av Palestina kom noen uker seinere.

Seinere samme dag:

«Demonstrantene fylte gatene i sentrum av Budapest og marsjerte mot parlamentsbygningen mens de ropte slagord som «Vi er ikke redde» og «Viktor Orban, gå av!».» https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2024/04/06/massedemonstrasjon-i-ungarn-mot-orban/

NATO og EU har lenge vært misfornøyd med Orban. Prøver de nå å styrte ham og innsette en marionett som i Ukraina i 2004 og 2014, som i Georgia i 2003 og som de har prøvd på i Hviterussland siden 2020 og i Syria siden 2011?

Det at NATO-medier gir disse demonstrasjonene positiv oppmerksomhet er et tegn på det. Men hvem er Peter Magyar (43), som Dagsavisen hyller her fordi han anklager Orban for korrusjon? Hans ex-kone anklager ham for mishandling: https://en.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ter_Magyar

Norske medier kritiserer Trump for den minste ting. Men da han bomba Syria i 2017 og 2018 var de fornøyde. Så også da Trump prøvde å begå statskupp i Venezuela. Man kan i det hele tatt gå ut fra at norske medier, og politikere, er på feil side, nesten uansett konflikt.

Seinere samme dag:

Seinere samme dag:

Jeg syns ikke det er noe å feire. Men jeg hadde faktisk ventet at norske medier og myndigheter hadde feiret NATOs 75 år på en langt mer storslagen måte. Men det ville kanskje blitt for usmakelig i en situasjon med flere kriger som holdes gående med NATO-våpen og til dels soldater? https://www.facebook.com/lars.birkelund.7/videos/298239299836872


Tidligere utgaver: @Krigsdagbok

Forrige artikkelHerskerklassen er primitive vandaler
Neste artikkelUSAs forsvarsindustri sliter med å produsere grunnleggende ammunisjon til Ukraina