Israelske fengsler: bruk av utsulting som torturmetode

0
Palestinske fanger i et fengsel i Negevørkenen. Skjermdump fra video.

Utsulting av palestinske fanger i israelske fengsler har vært kjent gjennom lengre tid. Og som om ikke det er nok: det som tidligere var ille, har nå utviklet seg til det verre.

Av Jørgen Chr.Thorkildsen.

Les: Fengslede palestinske barn

Israels nasjonale sikkerhetsminister Itamar Ben Gvir sier at han har beordret – utover det som allerede innført – en reduksjon i mengden mat som tilbys palestinske fanger i fengslene.

(Itamar Ben Gvir er leder av det høyreekstreme partiet Jødisk Makt / Otzma Yehudit. Han er kjent for å ha hatt et portrett av Baruch Goldstein i stuen, en ekstrem jødisk terrorist og massemorder. Under Hebron-massakren den 25. februar 1994 drepte Baruch Goldstein 39 muslimer samlet til bønn i Ibrahim-moskeen. Han ble selv drept av de overlevende. Hans grav i Kiryat Arba er etter hvert blitt et valfartssted.
Itmar Ben-Gvir er lenge blitt beskyldt for å være provokatør og har vært involvert i en rekke voldsepisoder; episoder han selv har bidratt til.
I januar i år, under det som ser ut til å være et folkemord, uttalte han at krigen mot Hamas gir en «mulighet til å konsentrere seg om å oppmuntre til migrasjon av innbyggerne i Gaza». )

Siden 7. oktober i fjor har fanger rapportert om vekttap på grunn av reduksjon i rasjoner av mat – og det i en utstrekning som fører til sult.

Fra nevnte dato stengte den samme nasjonale sikkerhetsminister i Israel, Itamar Ben Gvir, fengselskantiner og kjøkken, og gjorde palestinske fanger helt og holdent avhengige av å skaffe mat selv. Antakelig gitt dem utenfra, fra slekt og venner.

En lang rekke vitnesbyrd fra palestinske sikkerhetsfanger peker på at man i israelske fengsler har redusert matrasjonene i betydelig grad – til et punkt som ikke kan beskrives som noe annet enn sult. Med vekttap på flere titalls kilo som resultat.

Som en følge av dette har den israelske organisasjonen Association for Civil Rights (ACRI) begjært behandling av forholdet i Israels høyesterett – i det de hevder at det utgjør det de kaller en sultepolitikk.

Høyesteretts behandling av begjæringen startet sist onsdag den 26. juni.

Alt dette i følge oppslag i Haaretz (Joshua Breiner), Al Jazeera og nettstedet Middleeasteye.net den 25. juni

I forbindelse med begjæringen uttaler Itamar Ben Gvir at reduksjon av matrasjoner er fremmet som et «avskrekkende tiltak».

Han hevder at det i denne sammenheng ikke er snakk om utsulting, men en politikk fremmet for å redusere rasjonene. Dette inkluderer både mat og drikke – med manglende tilførsel av kalorier og viktige næringsstoffer som følge.

Spesielt er dette ødeleggende for barn som oppholder seg i fengslene. Med skader på kropp og sinn. Noe som hindrer naturlig utvikling, etterfulgt av skader på hjerne og nervesystemet forøvrig.

Han skriver at «endringene i fengslingsforholdene, inkludert tilførsel av mat, virker direkte avskrekkende, ved at potensielle angripere avstår fra å begå terrorhandlinger – for så ikke å bli satt i ’okkupasjonens fengsler'».

Israelske sikkerhetskilder sier at Israel Prison Service har skjult informasjon om mengden mat gitt til sikkerhetsfanger gjennom lengre tid.

Dårlig samvittighet?

Etter å ha gjort seg skyldig i brudd på internasjonal lov?

Som det fremgår av FNs Standard Minimum Regler for behandling av fanger / internerte ( de såkalte Nelson Mandela Reglene ) :

«Alle fanger skal behandles med respekt i kraft av deres iboende verdighet og verdi som mennesker. Ingen fanger skal utsettes for, snarere beskyttes mot – tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff – uten at det under noen som helst omstendigheter påberopes en begrunnelse …»

Genève-konvensjonen sier for øvrig…

… i artikkel 76 – «de skal om mulig skilles fra andre internerte og skal nyte godt av mat- og hygieneforhold som vil være tilstrekkelige til å opprettholde en god helse …»

Vi hører ikke en lyd om dette hjemme i Norge.

Jørgen Chr. Thorkildsen

Psykoterapeut.


HJELPESENDING: 1700 BOMBER a 225 kg! I går kl. 23:28 Axios: USA vil frigi deler av omstridt bombeforsendelse til Israel. Biden-administrasjonen ventes å snart oversende drøyt 200 kilo tunge bomber som de har holdt tilbake fra å sende til Israel i flere måneder, får Axios opplyst. Nettstedet viser til en amerikansk og en israelsk tjenesteperson som kilder for opplysningen. Ifølge den israelske tjenestepersonen ventes rundt 1700 bomber på drøyt 225 kilo å bli levert etter at Israels aksjon i Rafah er fullført, noe som ifølge kilden antas å ta rundt to uker. (NTB/NRK)

Forrige artikkelNATOs lefling med atomvåpen                                                                
Neste artikkelDet var ikke pandemien – men tiltakene