Fengslede palestinske barn – del 2

0

Israels grusomme praksis.

Av Jørgen Chr.Thorkildsen.

Den andre delen av denne artikkelserien om fengslede palestinske barn, tar for seg en enkeltskjebne – historien om den da 13 år gamle gutten med navnet Ahmad Manasra, og hans møte med Israels militære rettsvesen. Det hele startet den 12. oktober 2015. Ahmad og hans 15 år gamle fetter Hassan gikk gjennom gatene i den jødiske bosetningen Pisgat Zeev, som ligger øst i Jerusalem. De var begge utstyrt med kniv. Hassan såret en 13 år gammel israelsk gutt kritisk like etter at han hadde forlatt en godteributikk i området. Han gikk deretter løs på en israeler i voksen alder. De israelske ofrene var hjemmehørende i Pisgat Zeev – en ulovlig israelsk bosetning i okkuperte Øst-Jerusalem. Hassan ble skutt og drept av politiet. Ahmad derimot, ble påkjørt av en bil, hånet og slått av israelske forbipasserende. Alt dette mens han lå hjelpeløs på bakken – sterkt skadet. Han ble etter hvert arrestert og ført inn til forhør uten advokat eller foresatte til stede. Forhøret var som forhør flest, under slike omstendigheter, hardt, brutalt og med en rekke fremsatte trusler.

En måned etter arrestasjonen av Ahmad ble opptak av avhøret av ham offentliggjort. Den 10 minutter lange videoen, som ble gjennomgått av Amnesty International, viser Ahmad bli avhørt av tre menn. Det fremgår av videoen at Ahmad ble mer og mer fortvilet etter hvert som de tre avhørerne hans fortsetter å skrike til ham en rekke fornærmelser og trusler. Videoen viser flere brudd på Ahmad rettigheter som barn og internert. Så vidt Amnesty International kjenner til, har det ikke vært noen undersøkelser av politi- og sikkerhetsoffiserenes oppførsel.

Han har sittet i fengsel hele tiden siden den gang og frem til i dag. Ahmad har fått diagnosen schizofreni, lider av psykotiske vrangforestillinger og er alvorlig deprimert med selvmordstanker. Han er blitt flyttet til Ramleh fengselssykehus, i den sentrale delen av Israel, på grunn av sin stadig forverrede mentale tilstand.

Dette er hva Amnesty skriver i sin rapport, datert 17 juni, 2022:

«Israelske myndigheter må umiddelbart løslate Ahmad Manasra, den nå 20 år gamle palestinsk mannen som har pådratt seg alvorlige psykiske problemer siden han ble arrestert som barn i 2015.»

«Ahmad Manasra er blitt utsatt for en hel rekke urettferdige forhold av israelske myndigheter, inkludert de skadelige følgene av fengsling og langvarig isolasjon. Han har vært utsatt for mishandling under avhør, som ble gjennomført uten hans foreldres eller advokaters nærvær, og ble i tillegg nektet retten til en rettferdig rettergang. Han burde ha vært løslatt for lenge siden, og lider fortsatt i israelske fengsler,» sier Heba Morayef, Amnesty Internationals regionale direktør for Midtøsten og Nord-Afrika.

«I påvente av løslatelse fra forvaring, må han gis tilgang til tilstrekkelig medisinsk behandling og aldri settes i isolasjon igjen. Påstander om tortur og andre menneskerettighetsbrudd som Ahmad har lidd, må etterforskes effektivt og transparent».

Israel, som har underskrevet FNs barnekonvensjon (CRC), er forpliktet til å sikre at frihetsberøvelse av barn «bare brukes som en siste utvei og for kortest mulig tidsperiode».

Langvarig isolasjon

Ahmad Manasras mentale helse er blitt verre under fengselsoppholdet. I oktober 2021 diagnostiserte en uavhengig israelsk klinisk psykolog – som jobber sammen med Physicians for Human Rights Israel ( PHRI ) – ham med en alvorlig psykiatrisk tilstand. I følge ham hadde disse oppstått og utviklet seg i tiden etter at han ble fengslet.

På tross dette ble Ahmad Manasra holdt i isolasjon / glattcelle fra begynnelsen av november 2021. Ahmad Manasras foreldre uttalte i februar 2022 at sønnen deres er blitt diagnostisert med schizofreni, at han lider av psykotiske vrangforestillinger, og er alvorlig deprimert med selvmordstanker.

Israel Prison Service ba om å fornye Ahmads isolasjon i ytterligere seks måneder den 17. april 2022 – helt i strid med forbudet mot tortur, grusom – umenneskelig eller nedverdigende behandling og straff.

Hans advokat, Khaled Zabarqa, sier til Amnesty International: «Vi har bedt Israel Prison Service om å løslate Ahmad for å la ham bo hjemme og få omsorg lokalt – og fremmet det som hastesak fordi det er reell fare for at han tar sitt liv. Fengselslegene erkjente dette selv i sin rapport datert 13. juni, og som førte til at han ble overført fra fengselscellen til fengselssykehuset».

En høring som var planlagt å bli holdt den 15. juni 2022, med hensyn til hans isolasjon, ble derfor utsatt til et senere tidspunkt.

(Den 19. juni 2022 vurderte Ramleh Magistrate’s Court mulige terroranklager mot Ahmad Manasras, og mulighetene for en en løslatelse av ham med henvisning til Israels prøveløslatelseslov av 2001. Resultatet av rettsmøtet ble nettopp dette – at hans sak ble underordnet landets terrorlovgivning. Derfor ble anmodningen om en løslatelse endelig avvist av løslatelseskomiteen ni dager etter dette rettsmøtet – ved å nekte å ta saken til behandling).

Israel, som har underskrevet FNs barnekonvensjon (CRC), er forpliktet til å sikre at frihetsberøvelse av barn «bare brukes som en siste utvei, og for kortest mulig tidsperiode».

Israelsk diskriminering av palestinske barn

Israel fortsetter å begå omfattende så vel som systematiske menneskerettighetsbrudd mot palestinere, inkludert barn. Alt dette mot et bakteppe av flere tiår med statsstøttet diskriminering, segregering og forfølgelse – et bevis på at behandlingen av Ahmad Manasra passer inn i et mønster av diskriminering av palestinske barn i det israelske strafferettssystemet. I følge Amnesty Internationals opptegnelser ble rundt 170 fengslede palestinere, pr 17. juni 2022, arrestert da de var barn. I mange av disse sakene ble barn nektet rettferdig rettergang i tråd med internasjonal standard og beskyttelse under et rettssystem for barn. En rekke tilfeller av at barn ble utsatt for tortur og annen type mishandling blir nevnt.

I flere tiår har Israel Security Agency, Israel Prison Service og israelske sikkerhetsstyrker torturert eller på annen måte mishandlet palestinske internerte, inkludert barn, under arrestasjon, overføring og påfølgende avhør. Israel Security Agency bruker spesielt harde metoder for å innhente informasjon og «tilståelser».

I motsetning til dette er få jødiske statsborgere i Israel, inkludert barn, dømt for vold mot palestinere. Ved arrestasjon, blir de gitt grunnleggende rettigheter – rettigheter som nektes palestinere.

«Israels utbredte og systematiske bruk av vilkårlig arrestasjon, administrativ internering og tortur i stor skala mot palestinere er et åpenbart brudd på folkeretten, og er en nøkkelkomponent i apartheidsystemet,» sier Heba Morayef.

«Ahmad Manasra er en av utallige palestinere, hvis rettigheter som barn er blitt feid til side i Israels dypt mangelfulle rettssystem, og må løslates,» sier Heba Morayef i Amnesty International.

Så langt Amnestys rapport …

Det virker som om våre hjemlige myndigheter tar Amnestys rapporter til følge kun i de tilfeller hvor de passer inn i og støtter opp om regjeringens politikk. Bestemt som den er av frykt for å være ulydig overfor våre overordnede på den andre siden av Atlanterhavet. Vi husker jo alle Peter Frølichs reaksjon på Amnestys rapport om de ukrainske styrkenes bruk av sivile som menneskelig skjold. Makkverk, var det han hadde å si om den …

Er det ikke på høy tid, at man fra norske side nå tar motet til seg, og påpeker disse forholdene, for å få en avslutning på Ahmad Manasra’s mareritt. Eller blir det som i tilfellet med Julian Assange, at man fra regjeringens side uttrykker full tillit til at saken får en forsvarlig behandling i rettssystemet. Til det har jeg bare en ting å si, give me a break …

J. Chr.Thorkildsen, SEP,   Psykoterapeut


Les også:

Fengslede palestinske barn – Del 1 Israels grusomme praksis

Forrige artikkelDen palestinske dikteren Refaat Alareer drept i Gaza av israelerne
Neste artikkelDet hvite hus setter ingen tidsfrist for Israel til å avslutte Gaza-angrepet