Glad i naturen, Kingsrose Mining?

0
Fra nettsidene til Kingsrose Mining

Er du glad i naturen og liker å være ute?

Av Svein Lund.

Slik starter ei stillingsannonse som nylig er lagt ut på NAV. Mange som er glade i naturen lurer på hva dette kan være for slags jobb. Statens naturoppsyn? Naturvernforbundet? Nei, arbeidsgiveren heter Kingsrose, og arbeidet er å være feltarbeider og hjelpe geologene som skal legge til rette for gruvedrift i Porsanger, Karasjok og Guovdageaidnu. 
Feltarbeideren skal ikke bare være en vanlig assistent. Hen skal også være Kingsrose sitt ansikt utad mot folk som geologene kan møte på i felten. Siden geologene i selskapet ikke forstår verken norsk eller samisk, kan det være nyttig med en som tar støyten med å snakke for selskapet og forsøker å hindre at de blir kjeppjagd. 

Derfor søker selskapet en person som :
– har gode kommunikasjonsferdigheter, samt god kunnskap om og forstår lokalsamfunn, samisk historie og kultur.
– har gode norsk- og engelskkunnskaper.
– samisk språkkunnskap er en fordel …
– har førerkort klasse B og kan kjøre ATV
.

Blant arbeidsoppgavene er:
– Arbeide og navigere utendørs og i avsidesliggende områder på en trygg og ansvarlig måte,

I disse avsidesliggende områdene skal altså feltarbeideren kjøre ATV. Forskrift til motorferdselsloven sier: Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy til transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Som utmarksnæring regnes drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder, turist- og reiselivsnæring, leting og undersøkelse av mineralske ressurser mv.,

Slik kjøring kan altså bare gjøres etter tillatelse av kommunen. Har de tre kommunene gitt slik tillatelse? Kan man tro at de vil gjøre det?

Hva er så formålet med Kingsrose? Er det naturvern og naturforvaltning?
I selskapets informasjonsbrosjyre kan vi lese: 

«Kingsrose leter etter kritiske mineraler som vil hjelpe verden mot en fremtid med ren energi. Vi ønsker å sette nye standarder innen ansvarlig mineralutforskning, med en forpliktelse til eksemplarisk miljøforvaltning, ekte samfunnsengasjement og bransjeledende utforskningsteknikker».

Selskapet Kingsrose blei stifta i Australia i 2005, nesten ti år før «det grønne skiftet» blei oppfunnet. Den eneste gruva Kingsrose har drevet, var ei gullgruve i regnskogen i Indonesia. Ikke akkurat noe å stille ut som eksemplarisk miljøforvaltning. Hva er den rene energien som de skal hjelpe oss med. Jo, det er de 250 meter høye vindturbinene som nå skal settes opp i tusentall rundt i hele Finnmark. 

Hva som er spesielt ansvarlig, spesielt eksemplarisk og spesielt bransjeledende ved Kingsrose har vi ennå tilgode å få svar på. 

Som australsk selskap har Kingsrose kanskje ikke i utgangspunktet så mye kjennskap til samiske forhold, men de har jo også urfolk på hjemmebane, som den australske gruveindustrien stadig står i strid med. Derfor har de lært seg at man må ha en taktikk for å overvinne motstanden fra urfolk. På egen nettside skriver selskapet:

Hos Kingsrose ligger vårt engasjement i å fremme varige partnerskap med urfolk, basert på tillit og gjensidig vekst. Ved å erkjenne vårt ansvar i urbefolkningens territorier, forplikter vi oss til å respektere deres rettigheter, forsterke deres stemmer og samarbeide for kollektiv fremgang. Vi erkjenner tidligere mangler i lete- og gruveindustrien og er dedikert til forbedring gjennom gjensidig læring og respekt. Vår tilnærming fokuserer på urfolkskulturer og verdsetter deres perspektiver i beslutningsprosesser. (Oversatt fra engelsk av Google Translate.) 

I år skal Kingsrose leite i tre samiske kommuner i Finnmark, i to av dem er reindriftsnæringa en hovednæring, i den tredje er det årstidsbeiter for rein i nesten hele kommunen. I Guovdageaidnu og Karasjok har kommunene gitt klar melding om at man ikke ønsker gruvedrift og mineralleiting, mens Porsanger er splitta omtrent på midten. Fra reindrifta er motstanden unison. Et stort flertall på Sametinget har sagt nei til tilsvarende prosjekter. Dette vet Kingsrose.

Likevel later de som denne motstanden ikke finnes, i tiltro til at staten vil stå på deres side og overkjøre motstanden. Med fjorårets mineralstrategi og den kommende EU-loven om kritiske mineraler har de grunn til å håpe på det. Men da kunne de kanskje vært ærlige nok til å si det, i stedet for å late som de vil respektere dem som allerede bruker den naturen de har tenkt å ødelegge. 

Om kort tid vil Kingsrose holde informasjonsmøter rundt i de berørte kommunene. Mange bør møte opp og stille spørsmål til selskapet som skal drive gruve til gode for natur og urfolk. 

Jeg har klaga stillingsannonsa inn for NAV for villedende markedsføring. 
Er du glad i naturen – Stopp Kingsrose! 

Svein Lund

redaktør http://gruve.info

Råna Project

Finnmark Project

NB: Det er ikke veldig lett å finne ut hvem som er det største eierne i Kingsrose Mining. De er notert på den australske børsen, men der er det ingen offentlig tilgjengelige eierinformasjoner.

Forrige artikkel«Fredsforhandlingene» i Sveits er mislykket før de starter
Neste artikkelStoltenberg ber allierte om 44 milliarder dollar i militærhjelp til Ukraina hvert år