Met Office i Storbritannia om å spraye atmosfæren med kjemikalier

0

Offisielt er det en «konspirasjonsteori», men i virkelighetens verden er det praktisk politikk, en forretningsområde og noe som drives kontinuerlig. Vi snakker om ulike former for geoengineering. Britiske Met Office er djupt inne i dette arbeidet og i denne korte videoen forklarer professor Jim Haywood hva spraying av atmosfæren handler om.

Haywood er ifølge nettsidene til Met Office stipendiat engasjert i vidtrekkende aspekter av aerosolforskning. Han har interesser som inkluderer in-situ og fjernmåling av atmosfæriske aerosoler og modellering av deres innvirkning på vær, luftkvalitet, sikt og klima.

Injiserer atmosfæren med aerosoler

Å utvide jordens albedo gjennom prosessen med skysåing innebærer introduksjon av lysreflekterende partikler, som aluminium, barium, strontium og thorium, i lavtliggende stratus cumulus-skyer.

(Albedo er et mål på refleksjonen til en flate eller et legeme. Det er forholdet mellom reflektert elektromagnetisk stråling og den innkommende stråling. Forholdet representeres vanligvis fra 0 % til 100 %, eller fra 0 til 1, og er viktig i klimatologi og astronomi. Wikipedia.)

Denne geoengineering-teknikken er ment å forbedre skyreflektiviteten, og dempe globale oppvarmingseffekter ved å øke mengden sollys som returneres til verdensrommet.

Ikke desto mindre forblir de varige virkningene og potensielle innvirkningene på værdynamikk og økosystemer ufullstendig forstått, noe som skaper etiske og miljømessige bekymringer.

I den stadig utviklende diskursen om klimaendringer har temaet geoengineering ofte utløst intens debatt og spekulasjoner. For over et tiår siden skapte Met Office overskrifter ved åpent å diskutere eksistensen av geoengineering-ordninger, inkludert den kontroversielle praksisen med stratosfærisk aerosolinjeksjon, ofte referert til som «chemtrails».

I løpet av denne perioden anerkjente Met Office, Storbritannias nasjonale værtjeneste, eksistensen av geoingeniørarbeid rettet mot å bekjempe virkningene av global oppvarming. Stratosfærisk aerosolinjeksjon innebærer tilsiktet frigjøring av partikler til den øvre atmosfæren for å reflektere sollys og avkjøle jordoverflaten.

CBS: Controversial spraying method aims to curb global warming

Et selskap som heter Silver Lining er en aktiv aktør i denne bransjen. De skriver om seg sjøl at «SilverLining fremmer raske, aggressive reduksjoner i klimagassutslipp som et presserende spørsmål og en grunnleggende og viktig prioritet for å håndtere klimaendringer».

Og de legger ut artikler som dette:

UW studies a drastic way to cool a warming planet — cloud ‘brightening’

SF Chronicle: Bay Area hosts first-in-nation experiment to slow global warming

We’ve Been Accidentally Geoengineering the Earth for Decades

Og de har nylig lansert finansiering av denne typen virksomhet: SilverLining Announces $20.5 Million in Funding to Advance its Governance and Equity Initiatives on Near-Term Climate Risk and Climate Intervention

Silver Lining skryter også av Global Young Leaders Initiative, som lukter svært mye av World Economic Forum og deres Young Global Leaders.

Forrige artikkelTrump lover å «knuse» pro-Palestina-protester hvis han blir gjenvalgt
Neste artikkelMacron: Ukraina må få angripe Russland med missiler