Benjamin Netanyahu – et ferskt skoleeksempel på kriger- og overmenneskementaliteten i oss

0
Slaughterhouse – by Mr. Fish / Utsnitt

En kort psykologisk humanistisk redegjørelse.

Av psykologspesialist Tom Green.

#AymericCaron#Netanyahu

Benjamin Netanyahu

Et ferskt eksempel på kriger- og overmenneskementalitet

En innføring av Benjamin Netanyahus kriger- og overmenneskementalitet, se video her. (1)

Benjamin Netanyahu

Konsekvenser av kriger- og overmenneskementalitet

Hot Spot – se video her (2)

Det humane premiss

Kriger- og overmenneske mentalitet er resultat av mindreverdighet og selv-hat (selv-bebreidelser) projisert ut på medmennesker. (3)

Det hindrer utvikling av din indre humane autoritet.

Premisset for utvikling av din indre humane autoritet er at andre menneskers liv er like mye verdt som ditt eget.

Du utvikler indre human autoritet i fler og fler situasjoner i livet når du reflekterer over dine egne følelser av mindreverdighet og selv-hat (selv-bebreidelser) i lys av det humane premiss.

Se her for en redegjørelse av de seks trinnene i vår humane bevissthets-utvikling mot en indre human autoritet. (4)

Nelson Mandela

Et eksempel på indre human autoritet

En kort demonstrasjon av indre human autoritet med Nelson Mandela, video her. (5)

I video ovenfor demonstrerer Nelson hvordan du «finter» tendenser til projeksjoner av mindre-verdighet og selv-hat (selv-bebreidelser) fra «angriperen».

Nelson svarer: «En av feilene noen politiske analytikere gjør er å tro at deres fiender burde være våre fiender».

Nelsons´ svar på spørsmålet han får (se video), viser at han ikke blir smittet av «angriperens» fravær av indre human autoritet.

Svaret viser også at han lar være å smitte andre med sitt eget fravær av indre humane autoritet.

Han beholder «fred» både med seg selv, og med «angriperen»,

… fordi han «kjenner» og dermed tolererer fraværet av indre human autoritet også i andre.

Til applaus fra publikum (se video),

… fordi vi alle har ubearbeidet kriger- og overmenneske mentalitet i oss.

Som det blir krig og terror av i fravær av indre human autoritet, og i fravær av ledere med høyere nivå av human bevissthet, som Nelson.

Norge var det landet som bombet Libya mest etter ordre fra Stoltenberg og Støre (6)

Hvorfor jeg hadde følt meg som en krigsforbryter hadde jeg vært i Jens Stoltenberg sine sko

Det er 3 parter i enhver krig, 1) den som vil «angripe», 2) den som vil «forsvare», og 3) den som vil ha «fred», og det er krig fordi den tredje parten får minst oppslutning.

Og det er 3 typer krig, 1) den med deg selv, 2) den mellom oss, og 3) den mellom land.

Alle kriger og konflikter avsluttes i den rekkefølgen.

Og all fred oppstår i den rekkefølgen,

… fordi vi først må bearbeide fraværet av indre human autoritet i oss selv, før vi kan «kjenne» og dermed tolerere fraværet av det også i andre.

Vi bearbeider ikke fraværet av indre human autoritet med våpen.

«Fred» skapes ikke med våpen. (7)

Fravær av indre human autoritet skaper behov for våpen, som blir brukt til å ta livsopplevelsen fra våre medmennesker, Jens.

Quora – Who is behind the «Great Reset» and why?

Fravær av indre human autoritet som det «egentlige» viruset

Det er tidligere redegjort for at når vi på lavere humane bevissthetsnivåer “innvikler” oss i Minus-premisser i den indre dialogen med oss selv, så oppstår det virkelighets-forståelser, verdensbilder og fortellinger som balanseres av det samme premisset. (8)

Da disse ikke bæres oppe av en indre human autoritet, er de i sitt psykologiske fundament veldig «skjøre».

Innehaverne vil på et tidspunkt bli redde for at fortellingene skal kollapse.

Når denne redselen ikke blir gjenstand for selv-refleksjon, projiseres trusselen om indre kollaps ut på virus, miljø, cyber, kjønnsuttrykk og andre ytre «trusler». (3)

Som vi blir like sikre på eksisterer som vi er skråsikre på at vi er overmennesker.

Og, for å få bekreftet vår skråsikkerhet på fortellingene er vi også aktivt med på å skape «truslene».

X – Concerned Citizen. (9)

Har medmennesker med lavere humane bevissthetsnivåer i tillegg makt og midler vil vi være ekstra tilbøyelig til ikke selv å følge lover og regler, og sette andre i dårlig lys. (10)

Erna Solberg. Aftenposten 4 januar 2024, tekstet av oss.

Vi vil myrde mennesker som står i veien for oss.

Vi vil bruke vold for eksempel mot studenter og professorer som demonstrerer mot slakting av medmennesker.

Vi vil forveksle demokrati med makt og kontroll og beskylde andre for å gjøre det.

#GazaSolidarityEncampment #ColumbiaUniversity

Og vi vil begrunne det med virkelighetsforståelser, verdensbilder og fortellinger som bæres oppe av et fravær av indre human autoritet som balanseres av en “innvikling” i Minus-premisser i den indre dialogen med oss selv.

Som er det «egentlige» viruset.

Fred og Frihet

Forestill deg at det var fred i verden.

Hvordan ville du forklare logisk at vi var kommet til slike høyere humane bevissthetsnivåer fra der vi er i dag?

Vil det ikke være logisk å anta at vi da hadde virkelighetsforståelser, verdensbilder og fortellinger som ble båret oppe av en indre human autoritet som ble balansert av en “utvikling” på Pluss-premisser i den indre dialogen med oss selv?

Og vil det ikke være like logisk å anta at innledningen til tilstedeværelsen av en slik human bevissthetsutvidelse og frihets-mentalitet i menneskeheten, ble innledet med en motstand fra medmennesker som ikke har vokst av seg kriger- og overmenneske mentalitet?

På hvilken annen måte vil vi kunne forstå hva «fred» fordrer av oss, enn at det nettopp var slik?

Og vil det ikke også være logisk at de av oss med aller minst indre human autoritet vil kjempe i fronten for at kriger- og overmenneske mentalitet skal regjere noen år til, om det er i Israel, Palestina, Ukraina, FN, WHO eller i Norge?

På hvilken annen måte enn med partisk- eller maktesløshet vil vi kunne møte denne selvskadende mentaliteten, om vi ikke først forstår den i oss selv, og deretter avvæpner den i andre, med vår egen indre humane autoritet? (11)

Referanser:

 1. https://x.com/partisangirl/status/1771737207528734813?s=46&t=fg8tvLgoX9gg2blXwO8RlA
 2. https://x.com/hotspothotspot/status/1727763635294941531?s=46&t=fg8tvLgoX9gg2blXwO8RlA
 3. Konfliktens Anatomi. Konfliktløsning i praksis. Arbinger Institute. 2011
 4. https://steigan.no/2022/09/hvordan-er-det-mulig-mistilliten-til-politikere-og-myndighetspersoner/
 5. https://x.com/mohammediqbal57/status/1788892259959644518?s=46&t=fg8tvLgoX9gg2blXwO8RlA
 6. https://steigan.no/2021/03/10-ar-siden-vedtaket-om-a-bombe-libya-en-skammens-merkedag-for-norge/
 7. https://steigan.no/2022/12/krigens-ekkokammer-angrep-og-forsvar/
 8. https://steigan.no/2022/09/den-forlorne-myndighet-og-det-kommende-oppgjoret/
 9. https://x.com/bgatesisapyscho/status/1786856730971807942?s=46&t=fg8tvLgoX9gg2blXwO8RlA
 10. https://steigan.no/2024/05/vi-har-ikke-kommet-til-klarhet-over-at-det-er-best-a-lage-sommer-2/
 11. https://steigan.no/2022/10/vart-selvskadende-samfunn/
Forrige artikkelØkt militarisering betales av velferden
Neste artikkelKina svartelister Boeing for våpensalg til Taiwan