Imperialismen er på tilbakegang, men kampen mot den er viktigere enn noen gang

0
Venezuelas president Nicolás Maduro talar inför Världssamlingen för ett socialt alternativ. Foto: Presidencia Venezuela.

Hundretalls medlemmer av fagforeninger, folkebevegelser og venstrepartier fra hele verden har satt hverandre stevne i Venezuelas hovedstad i en verdenssamling for et sosialt alternativ. Zoe Alexandra fra Peoples Dispatch rapporterer.

Zoe Alexandra

20 april 2024, Peoples Dispatch.

500 representanter från rörelser, fackföreningar och partier från länder över hela världen samlades i Caracas, Venezuela för World Gathering for a Social Alternative. Mötet som organiseras av ’Simón Bolívar Institute for Peace and Solidarity’ och ALBA TCP startade den 18 april och kommer att avslutas den 20 april.

Under de två första dagarna av debatt och diskussion diskuterade paneldeltagare och andra vänsterns och de progressiva rörelsernas pressande uppgifter för att organisera massorna och konfrontera klimatkrisen, högerns framväxt, imperialistiska attacker och för att stärka den internationalistiska solidariteten. Talarna betonade också förhållandet mellan progressiva regeringar och politiska projekt och massrörelser, och behovet av större nivåer av samordning och stöd.

Organisatörerna av evenemanget har sagt, att de hoppas kunna fastställa punkter av enighet, som kan bli kollektiva lösningar på folkets verkliga problem och att bygga en ny civilisationsmodell.

Mötet som hålls i den boilivarianska republiken kommer bara tre månader före presidentvalet i landet, som av USA:s regering redan har kategoriserats som «odemokratiskt» och har använts som en förevändning för att intensifiera de ensidiga tvångsåtgärderna mot Venezuela. Talarna under de två första diskussionsdagarna betonade behovet av solidariteten med det venezuelanska folket, som under de senaste tio åren av hårda sanktioner från USA-regimen har gjort motstånd och trots överväldigande utmaningar också har fortsatt att fördjupa sin revolution.

Alla talare på mötet deklarerade också sitt fullständiga förkastande av det israeliska folkmordet på det palestinska folket, och de kategoriserade sionismen som ett brutalt verktyg för USA-imperialismen. Modet och styrkan hos det palestinska folket, som fortsätter att göra motstånd efter över 75 år av det sionistiska bosättarkoloniala projektet, hyllades som en inspiration för alla förtryckta folk över hela världen.

Världens folk måste organisera sig för att besegra imperialismen och fascismen

Den första dagen inleddes med en presentation av ALBA-TCP:s verkställande sekreterare, Jorge Arreaza, som talade om vikten av sammankomsten och den nuvarande situation som folket i Latinamerika och Karibien och världen står inför.

Därefter följde paneldiskussioner om «Faror och hot mot mänskligheten»«Civilisation i förfall»«Endast en imperialism, bara en fiende» och «Nödvändigheten av ett gemensamt projekt». Bland talarna fanns Venezuelas vicepresident Delcy Rodríguez, den argentinska sociologen och statsvetaren Atilio Borón, Kubas tidigare kulturminister och ordförande för Casa de las Américas Abel Prieto, den amerikansk-libanesiska journalisten Rania Khalek från Break Through News, den mexikanska journalisten Alina Duarte, den colombianska aktivisten från Black Communities Process Carlos Rosero, chefen för The People’s Forum Manolo De Los Santos, och Stephanie Weatherbee, samordnare för International Peoples’ Assembly (IPA).

I sin presentation betonade Venezuelas vice ordförande Rodríguez att «ojämlikhet är ett verkligt hot mot mänskligheten, som härrör från den kapitalistiska modellen, och det är vårt halvklot, Latinamerika och Karibien, som har några av de mest ojämlika territorierna. Därför måste svaret komma från oss.»

Vice ordföranden riktade också hård kritik mot västvärldens ’regelbaserade ordning’ och dess hyckleri. När det gäller klimatkrisen sa hon: «Världen lever med konsekvenserna av norr [’Det kollektiva Väst’] som inte respekterade naturens normer, och som också använde den på bekostnad av mänskligheten för att generera mer välstånd.» Hon tillade: «Det globala syd kommer att påverkas mycket av klimatkrisen, även om vi inte var de primära [nationerna] som orsakade den.»

Den venezuelanske ledaren kritiserade också den USA-ledda kampanjen mot Venezuela samma dag som USA inte förnyade licenserna för dess oljesektor, vilket i praktiken återaktiverade sanktionerna. ”De vill styra Venezuela genom licenser. Det [venezuelanska] folket ger mycket tydliga resultat som svar på en kriminell blockad. Vi kommer inte att knäböja. Här råder Venezuelas lagar.»

Journalisten Rania Khalek fokuserade sitt inlägg på folkmordet i Gaza, och vad det har lärt världens folk om imperialismens natur och om folkets kamp för att besegra den. «Alla i det här rummet inser att USA-imperialismen är det största hotet mot mänskligheten», förklarade hon. «Gaza visar hur långt de är villiga att gå. Ingen av oss går säker i denna USA-ledda ordning… Detta ögonblick av hyperimperialism, av imperialism på steroider, syftar till att förgöra och straffa alla som vägrar att underkasta sig den nuvarande ordningen, och imperialisterna är villiga att utföra folkmord som straff.” «De vill hindra oss från att bygga en bättre och befriad värld», tillade hon.

Den argentinske sociologen Atilio Borón betonade, att även om de imperialistiska attackerna fortsätter att intensifieras, särskilt med upptrappningen i hans eget land under Javier Milei, är det absolut nödvändigt att fortsätta bygga en alternativ, multipolär världsordning, som har börjat växa fram under de senaste åren. Han fastställde att «Västvärldens dominans över resten av världen har upphört.»

Folkbildaren och samordnaren för IPA, Stephanie Weatherbee, förklarade: ”Med ‘historiens slut’ ville de förneka oss möjligheten att drömma bortom den brutala ojämlikheten och det alienerande och atomiserade samhälle som nyliberalismen – inte erbjuder – påtvingar oss.” Detta narrativ, betonar Weatherbee, förnekar möjligheten och existensen av de alternativ som redan finns till kapitalism och nyliberalism. Hon ställde frågan «Vad är Kuba, vad är Vietnam, vad är Kina, vad är Venezuela?» Socialdemokratin tolereras, tillade hon, eftersom den begränsar och håller tillbaka folkets organisering, men «folkorganisationerna måste alltid gå framåt. De som ser organisationer som en fara är rädda för revolutionen. Och denna försvagning av vår organisation öppnar luckor där fascismen växer.»

Stephanie Weatherbee, coordinator of the International Peoples’ Assembly. Photo: ALBA-TCP

Revolutionära regeringar, revolutionära rörelser

Mötet organiserades gemensamt av ALBA-TCP (Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America – Peoples’ Trade Treaty), som är en plattform för stater i Latinamerika och Karibien, och som bildades 2004 av Kuba och Venezuela för att främja politisk och ekonomisk integration. Plattformens nuvarande verkställande sekreterare, Jorge Arreaza, betonade i sitt anförande på mötets andra dag att plattformen måste gå utöver de 10 medlemsländerna; men som ett gemensamt projekt. «Vi måste anta ALBA som våra folks anda, vi måste tala med våra barn om ALBA…, vår kontinent», sade Arreaza.

Arreaza betonade att eftersom Community of Latin American and Caribbean States (CELAC) fortsätter att väga tyngre än Organization of American States (OAS), som det främsta instrumentet för latinamerikansk integration, har ALBA-TCP och rörelserna en grundläggande roll att spela för att säkerställa att den upprätthåller ett progressivt och integrationsorienterat perspektiv.

Denna dialog mellan progressiva regeringar och rörelser i regionen, som organiserar massorna och mobiliserar på gatorna, är en grundläggande del för att främja integrationsmålet.

«Enighet är den enda möjliga vägen och vi måste arbeta på överenskommelser i enighet … För detta är Rådet för sociala rörelser [i ALBA-TCP] nödvändigt, ni är de enda som kan komma med ett motförslag till USA-imperialismen», sade Arreaza.

«Låt oss göra ALBA till vår gemensamma fana, vi måste enas mot den primära fienden (imperialism och kapitalism). Kapitalismen avhumaniserar oss och isolerar oss.»

Mötets andra dag avslutades med en diskussion ledd av Venezuelas president Nicolás Maduro med deltagande av Bolivias tidigare president Evo Morales, Honduras tidigare president Mel Zelaya, MST:s nationella ledare João Pedro Stedile och Kubas folkbildare och parlamentariker Llanisca Lugo.

Den venezuelanske presidenten bekräftade: 

«Som revolutionära rörelser som sitter vid makten bör vi upprätthålla en permanent mobilisering av massorna. Det är en av nycklarna till den bolivarianska revolutionen. Aktiverade människor, mobiliserade människor under alla omständigheter, det är det enda sättet att vara förberedda för de strider som vi måste utkämpa.»


Originalen til denne artikkeln finner du her:

Movements affirm that imperialism is in decline, but mass struggle more necessary than ever

Oversatt til svensk for steigan.no av Bertil Carlman.


Zoe Alexandra

Zoe Alexandra er journalist og medredaktør av Peoples Dispatch. Hun skriver om sosiale bevegelser og venstrepartier i Latin-Amerika og Karibia.

Forrige artikkelSi nei til globalt helsediktatur
Neste artikkelSmittevern – en ny statsform?
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.