Hva er uavhengighet innen vitenskap? Del 4 – CEPI

0

Av Terje, Foreningen lov og helse.

12. april 2024

I del 1 omtalte jeg et seminar arrangert av Det Norske Videnskaps-Akadami (DNVA) hvor problemstillingen om hva som er uavhengighet innen vitenskap utkrystalliserte seg. I del 2 gikk jeg gjennom organisasjonen PATH, og i del 3 gikk jeg gjennom organisasjonen Wellcome Trust.

Her skal jeg se litt på CEPI (Coalition for Pandemic Preparedness Innovations). Wikipedia sier dette om CEPI:

The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) is a foundation that takes donations from public, private, philanthropic, and civil society organisations, to finance independent research projects to develop vaccines against emerging infectious diseases (EID).(mine uthevinger).

Og CEPI sier på sine nettsider dette om seg selv:

CEPI is an innovative global partnership working to accelerate the development of vaccines and other biologic countermeasures against epidemic and pandemic threats. (min utheving).

Selv om Wikipedia påstår at CEPI er en uavhengig organisasjon, så kan vi vel alle i hvert fall så langt være enig om følgende, helt uavhengig om man er negativt eller positivt innstilt til vaksiner:

CEPI er en organisasjon som jobber for å utvikle, og følgelig også å spre vaksiner. Og vi skal se lenger ned at de får penger for å gjøre dette.

CEPI’s historie

CEPI’s historie er kort fortalt at det i 2015 ble besluttet at den skulle dannes. Den ble ikke lansert for alvor før i 2017, da i Davos hos World Economic Forum (WEF). Husk nå at World Economic Forum er forsamlingen for og av verdens største, rikeste og mektigste korporasjoner og “Big Business”, altså de selskapene som tjener enorme beløp på medisiner og vaksiner. CEPI ble grunnlagt av Norge, India, Wellcome Trust (som jeg gjennomgikk i forrige del), Bill & Melinda Gates Foundation (dannet av Bill Gates som har tjent enorme beløp på vaksiner) samt nevnte WEF.

Selve det konseptet som CEPI representerer ble promotert og redegjort for samt publisert i The New England Journal of Medicine. Medforfatter var Jeremy Farrar, direktør i Wellcome Trust, i tillegg til Stanley Plotking, og Adel Mahmoud.

Konseptet ble utviklet videre i 2016 hos WEF i Davos, hvor Bill Gates talte. Dannelsen av CEPI var også støttet av legemiddel- og vaksineprodusent GlaxoSmithKline med CEO Sir Andrew Witty, som også talte under WEF 2016. CEPI ble først lokalistert hos FHI, og med John Arne Røttingen som interim-CEO.

Fra 2017 ble tidligere direktør i BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) Richard J. Hatchett fulltids CEO for CEPI.

For å avslutte den korte historiske oppsummeringen av CEPI kan jeg si at i 2020 ble CEPI definert av pressen og det offentlige som en av nøkkelaktørene for å utvikle vaksine mot Covid-19. Dette prosjektet endte som nå alle vet med en rekke hemmelige kontrakter mellom “Big Pharma” og de fleste helsemyndigheter i Vesten, og følgende med milliard-inntekter til produsenter som Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna m.fl.

Finansiering

Finansieringen av selve oppstarten og dannelsen ble gjort av blant annet Bill & Melinda Gates Foundation, men også Norge, Japan, nevnte Wellcome Trust og Tyskland. Senere kom India, EU og Storbritannia inn i bildet med penger. Wikipedia skriver følgende om starten i 2017:

“At its launch in 2017, CEPI announced five-year financial pledges from its founders that amounted to US$460 million and came from the sovereign governments of Japan (US$125 million), Norway (US$120 million), and Germany (US$10.6 million in 2017 alone, and which later became US$90 million), and from global foundations of the Gates Foundation (US$100 million), and the Wellcome Trust (US$100 million”.

Slik ble CEPI finansierte i 2019:

(Faksimile fra wikipeida.org)

Som vi ser er Norge, som alltid, i førersetet når det gjelder å gi store pengebeløp ut av landet. Men i mars 2020 ga Storbritannia en stor donasjon, som gjorde dem til største individuelle donor.

Videre, i 2022 donerte Wellcome Trust og Bill & Melinda Gates Foundation 300 millioner dollar til CEPI.

Mer “Big Pharma”

De store interessene fra “Big Pharma” er som vist involvert både i selve grunnleggelsen og finansiering. Men det er mer, her skriver Wikpedia:

By February 2020, Bloomberg News reported that CEPI had raised a total of US$760 million with additional donations from the governments of Australia, Belgium, Canada, and the U.K.[4] Bloomberg said that “CEPI solves what economists call a ‘coordination problem’. It can help pair boutique research and development companies with big vaccine manufacturers, work with regulators to streamline approval processes and resolve patent disputes on the spot. Its scientific advisory committee has executives from Pfizer, Johnson & Johnson, and Japan’s Takeda Pharmaceutical, among others“. (min utheving).

I en rådgivende komité sitter altså representanter for “Big Pharma”. Wikipedia kaller det “vitenskaps-komité”, men jeg tror det er lov i å spekulere i om dette like gjerne kunne kalles en markedsføringskommité.

Her har vi CEPI’s struktur:

(Faksimile fra wikipedia.org)

Som dere ser nevnes GAVI i bildet over. Jeg tar meg ikke tid og plass til å gjennomgå GAVI the Vaccine Alliance her, men når det gjelder donorer og finansiering ser vi omtrent det samme bildet som med CEPI. I tillegg fikk vi i del 3 et lite hint om at de også er forbundet med Wellcome Trust.

Oppsummering:

For å konkludere til slutt er det altså helt på det rene at CEPI ikke kan betegnes som en uavhengig vitenskapelig organisasjon. Selve formålet med organisasjonen er å promotere vaksiner, det står direkte formulert i kjente åpne kilder og på CEPI’s egne nettsider. Virksomheten er altså markedsføring av (vaksine-)produkter. Det å promotere et produkt har ingenting med vitenskap å gjøre, vitenskap skal tvert i mot aldri promotere et produkt, for i det øyeblikk det skjer er selve det vitenskapelige korrumpert.

Kort formulert: Enorme pengesummer tilflyter CEPI, og jo flere “suksess-historier” som skapes eller fortelles, jo mer penger er det sannsynlig at de vil få. De har med andre ord egeninteresse i å spre vaksiner, da de får penger for å gjøre nettopp dette.

På samme måte som det gjaldt med Wellcome Trust er altså den ovennevnte og generelle betraktningen nok til å avvise CEPI som en uavhengig aktør. Selve formålet med organisasjonen sørger faktisk for dette.

Men også med CEPI har vi noe helt spesifikt, de får altså penger fra blant de to store vaksineprofitørene Wellcome Trust og Bill & Melinda Gates Foundation. I dagens Norge virker det faktisk ikke som folk forstår dette som jeg mener er ganske enkle premisser. I et forsøk på å få poenget enda tydeligere frem, tar jeg problemstillingen vekk fra (det litt religiøse) temaet vaksine og over til en analogi med for eks. brusen Coca Cola:

Hvis en person skal ansees som en uavhengig stemme (eller forskningsrepresentant) vedrørende for eks. om brusen Coca Cola er et bra eller dårlig produkt osv, kan denne personen eller organisasjonen den jobber i ikke få penger fra Coca Cola Company!


Denne artikkelen ble publisert av Foreningen lov og helse.

De foregående delene finner du her:

Hva er uavhengighet innen vitenskap? Del 1

Hva er uavhengighet innen vitenskap? Del 2 – PATH

Hva er uavhengighet innen vitenskap? Del 3 – Wellcome Trust

Om CEPI:

Forrige artikkelMilitariseringen av Norden – med Jan Oberg
Neste artikkelFolkeretten — mindre verdt enn forskriften om vinterdekk
Foreningen lov og helse
Foreningen er initiert og dannet av personer hovedsakelig fra justis- og helsesektoren som er kritisk til helsepolitikken (eller deler av den) samt lovverket som ble innført som en respons på at det ble erklært en koronapandemi i starten av 2020. Foreningen er primært åpen for medlemmer i eller med bakgrunn fra justis- og politi, helsesektoren (privat eller offentlig), forsvaret, jurister og skole/utdanning. Dette er yrkesgrupper innenfor de systemene som i betydelig grad har vært involvert i den offisielle håndteringen av pandemien.