Reagerer på høye dødstall blant unge

0

For første gang på minst 20 år er det registrert overdødelighet blant unge i Norge. Det viser beregninger forskere har utført. – Jeg har aldri sett noe lignende, sier FHI-statistiker Richard Aubrey White. Dette skriver NRK.

Kanalen skriver videre:

Da koronatiltakene ble avsluttet for to år siden, skjedde det noe med dødeligheten i Norge. I 2022 ble det registrert en overdødelighet på hele 11,5 prosent, som tilsvarer 4682 flere dødsfall enn forventet.

Nå viser det seg at overdødeligheten også fortsatte i 2023, og denne gangen er det ikke bare de eldste som faller bort i større grad en ventet.

Tall NRK har innhentet viser en betydelig overdødelighet også i yngre aldersgrupper.

  • For første gang på minst 20 år, er det registrert overdødelighet blant unge i Norge, ifølge beregninger forskere har utført.
  • I 2022 ble det registrert en overdødelighet for alle aldersgrupper på hele 11,5 prosent, som tilsvarer 4 682 flere dødsfall enn forventet.
  • Overdødeligheten fortsatte også i 2023, og det er ikke bare de eldste som faller bort i større grad enn ventet.
  • Forsker Richard Aubrey White mener at covid-19 peker seg ut som en sannsynlig forklaring på overdødeligheten.
  • White frykter at gjentatte smittebølger vil skade folkehelsa.
  • FHI bekrefter tidvis høyere dødelighet blant unge, men vil ikke spekulere på årsakene før grundigere analyser er gjort.
  • Dødsårsaksregisteret er ikke klart før til sommeren, og først da vil det være mulig å få svar på hva som har forårsaket overdødeligheten.

Fakta og synsing

Vi kan si «Velkommen etter», for dette har vi påvist gjennom mange artikler, og det har lenge vært kjent i internasjonal forskning at dødeligheten er kraftig på vei opp og at dette også gjelder unge mennesker.

For ett år siden viste vi til at overdødeligheten kom med vaksinene, og det var basert på en rapport fra amerikanske CDC:

Se også: FHI: – Overdødelighet på 7 prosent i 2022.

Men vi kan også si at forsker Richard Aubrey White bedriver synsing når han mener at covid-19 peker seg ut som en sannsynlig forklaring på overdødeligheten. Det han og FHI ikke vil eller tør å berøre er all den forskinga som viser at overdødeligheten kom med vaksinene. Dette er tabu. Det er elefanten i rommet.

Jan Terje Voilaas skrev i juni i fjor at Overdødeligheten i Norge kom med vaksinene.

«Som SSB bekrefter med sine egne tall, var overdødeligheten i 2022 på 10,53%».

Jarle Aarstad, professor ved Høgskolen Vestlandet, skrev i mars i fjor:

Analyser av 31 land, vektet for befolkningsstørrelse, viser at ett prosentpoengs økning i fullvaksinasjonsgrad på nasjonalt nivå øker månedlig dødelighet med 0,105% prosent.

Han viste til artikkel antatt for publikasjon i Asian Pacific J Health Sciences.

Preprint tilgjengelig her. Der hete det:

Vi belyser om COVID-19 vaksinasjon ved utgangen av 2021 kan forklare overdødelighet i Europa de ni første månedene av 2022. Analyser av 31 land, vektet for befolkningsstørrelse, viser at ett prosentpoengs økning i fullvaksinasjonsgrad på nasjonalt nivå øker månedlig dødelighet med 0,105% prosent (95% CI, 0,075-0,134). Resultatene forblir robuste når vi kontrollerer for alternative forklaringer. Vi konkluderer at COVID-19 vaksinasjon ikke kan utelukkes som en forklaring på overdødelighet.

Tafatthet overfor en katastrofe

Det er også helt urimelig når FHI-forskeren sier: «Dødsårsaksregisteret er ikke klart før til sommeren, og først da vil det være mulig å få svar på hva som har forårsaket overdødeligheten».

For det første finnes det som vi har vist til omfattende internasjonal forskning som peker ut vaksinene som sannsynlig årsak.

Dessuten er det fullt mulig å foreta obduksjoner av mistenkelige dødsfall blant unge for gjennom det å finne årsaker lenge før Dødsårsaksregisteret er oppdatert.

Stans all mRNA-vaksinering umiddelbart før enda flere blir drept

Vi får stadige meldinger i mediene om plutselige og helt uventede dødsfall blant unge, friske mennesker. I tillegg kommer alle de dødsfallene som ikke omtales i mediene. Forskning peker ut vaksinene som sannsynlig årsak. Bare det gjør at ansvarlige myndigheter skulle ha stanset all vaksinering umiddelbart inntil dette er avklart.

Hvorfor gjør dere ikke det, FHI?

Forrige artikkelRødts nye leder frir til Støre
Neste artikkelForskning viser at uvaksinerte barn er friskere