Forskning viser at uvaksinerte barn er friskere

0

En studie fra 2020 fant at uvaksinerte barn er friskere enn vaksinerte. Rapporten støttes av forskning som viser høyere dødelighet hos vaksinerte spedbarn.

enigma, Fritt vaksinevalg.

Forskerne, Hooker og Miller hentet data fra tre ulike medisinske praksiser i USA mellom november 2005 og juni 2015. Det ble funnet at uvaksinerte barn hadde betydelig lavere forekomst av diagnoser som utviklingsforsinkelser, astma, øreinfeksjoner og tildels gastrointestinale lidelser.

Studien ser på en grunnleggende data med sammenligning av vaksinerte versus uvaksinerte, hvorpå antall vaksinedoser avslutningsvis analyseres.

Det resterende datagrunnaget gjenfinnes i forskningsartikkelen

Støttes av forskning som viser økt dødelighet hos vaksinerte

Studien understøttes av en lineær regresjonsanalyse hvor man fant sammenheng mellom antall vaksiner barn eksponeres for og spedbarnsdødelighet. USA, som er blant de mest vaksinerende, ligger også på topp i spedbarnsdødelighet sett i forhold til land med tilsvarende oppvekstsvilkår og sosioøkonomiske forhold. Funnene er nå bekreftet i en analyse fra 2023, basert på data fra 2019.

Fra det opprinnelige materialet kan man lese:

The US childhood immunization schedule specifies 26 vaccine doses for infants aged less than 1 year—the most in the world—yet 33 nations have lower IMRs. Using linear regression, the immunization schedules of these 34 nations were examined and a correlation coefficient of r = 0.70 (p < 0.0001) was found between IMRs and the number of vaccine doses routinely given to infants. Nations were also grouped into five different vaccine dose ranges: 12–14, 15–17, 18–20, 21–23, and 24–26. The mean IMRs of all nations within each group were then calculated. Linear regression analysis of unweighted mean IMRs showed a high statistically significant correlation between increasing number of vaccine doses and increasing infant mortality rates, with r = 0.992 (p = 0.0009)

Analysen fra 2023 konkluderer med stabile funn av positiv korrelasjon mellom antall vaksiner og økt spedbarnsdødelighet:

Reaffirming a Positive Correlation Between Number of Vaccine Doses and Infant Mortality Rates: A Response to Critics

A positive correlation between the number of vaccine doses and IMRs is detectable in the most highly developed nations but attenuated in the background noise of nations with heterogeneous socioeconomic variables that contribute to high rates of infant mortality, such as malnutrition, poverty, and substandard health care.Analysene understøttes av flere, både historiske og nye funn

Japan fant man allerede på 1970-tallet sammenheng mellom plutselig spedbarnsdød (krybbedød) og spesielt kikhostevaksinering. Ved å utsette denne vaksinen fra 3 til 24 måneders alder forsvant tendensen.

En studie fra 1987 (Walker et al) viste statistisk signifikant økt risiko for plutselig spedbarnsdød i nær tidsmessig tilslutning til vaksinering. Spedbarn hadde syv ganger høyere enn forventet risiko for død i perioden null til tre dager etter DTP-vaksinasjon, sammenlignet med 30 dager etter vaksinasjon. (RR = 7,3, 95 % KI 1,7-31).

Man fant nylig en tidsmessig sammenheng mellom pediatriske vaksiner og plutselig spedbarnsdød. Studien fra Toxicology Reports (2021) viste med statistisk signifikans ( p < 0,00001) at 58% av dødefallene fant sted inne tre dager etter vaksinering, mens 78% skjedde innen 7 dager.

Forrige artikkelReagerer på høye dødstall blant unge
Neste artikkelParadoksets tidsalder