Overdødeligheten i EU inntil 16% over normalen – verst i land med høy vaksinasjonsgrad

0
Illustrasjonsfoto

Europa opplever en voldsom økning i dødeligheten, framgår det av unionens offisielle statistikk.

«Overdødelighetsraten i EU har økt med 16 % mer enn gjennomsnittet. Hvis du ser på kartet, har landene med høyest vaksinasjonsrater for øyeblikket den høyeste overdødeligheten.» – Cristian Terhes – EU-parlamentet – 11. oktober 2022.

Overdødeligheten i EU steg til +16 % i juli 2022 fra +7 % i både juni og mai. Dette var den høyeste verdien som er registrert så langt i 2022, og utgjorde rundt 53 000 ekstra dødsfall i juli i år sammenlignet med månedlige gjennomsnitt for 2016-2019.

Denne informasjonen kommer fra data om overdødelighet publisert av Eurostat, basert på en ukentlig datainnsamling om dødsfall. Artikkelen presenterer en håndfull funn fra de mer detaljerte statistikkforklarte artiklene om overdødelighet og ukentlige avvik.

Rystende overdødelighet for barn

De tallene som kommer fram i databasene for overdødelighet for barn er så rystende at man må sjekke dem tre ganger og enda litt til, for dette er noe som aldri er sett før. The Exposé skriver:

I slutten av august avslørte vi eksklusivt at offisielle dødelighetstall for Europa viste en sjokkerende 691% økning i overdødelighet blant barn frem til uke 33 i 2022 siden det europeiske legemiddelkontoret utvidet nødbrukstillatelsen av Pfizer Covid-19-vaksinen for bruk hos barn i alderen 12 til 15 år i mai 2021.

Vår undersøkelse har siden tvunget EUs offisielle statistikkavdeling til å starte en europeisk undersøkelse av hvorfor det har vært en betydelig økning i overdrevne dødsfall blant barn i alderen 0 til 14 år.

Etter kunngjøringen av etterforskningen endret imidlertid EuroMOMO, organisasjonen som publiserte tallene, grunnlinjen som overskytende dødsfall måles mot. Denne tvilsomme handlingen resulterte i at antall overdrevne dødsfall ble kunstig redusert.

Så vi har gått gjennom dataene, og til tross for EuroMOMOs beste innsats for å redusere alvorlighetsgraden av situasjonen vi avdekket, kan vi igjen eksklusivt avsløre at de endrede tallene viser at det har vært en sjokkerende 755 % økning i overdødelighet blant barn i alderen 0 til 14 år i 2022 så langt, og en økning på 630 % totalt siden EMA først godkjente Covid-19-vaksinen for barn.

FHIs egne tall viser voldsom overdødelighet også i Norge

I artikkelen Åpent brev til Camilla Stoltenberg skriver Jan Terje Voilaas:

0,15% dødelighet i 2020 skapte uro og delvis panikk. 35 ganger høyere dødelighet i 2022 skaper lite annet enn et gjesp. Ingen stiller spørsmål. 

La meg nok en gang få understreke at dette ikke er mine tall. Tallene kommer fra deg Camilla og fra FHI, så om dere ikke har diktet dem opp, så avslører tallene, med mikroskopisk tydelighet, at jo flere vaksinedoser, jo flere smittede dør. Jeg finner det samme mønsteret i de 11 andre landene jeg har data fra. For å være 100% sikker, har jeg dobbelt-sjekket FHI-tallene med data fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). 

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) 

Voilaas oppsummerer:

I 14 av de siste 15 månedene har Norge opplevd overdødelighet, i syv av dem høyere enn i hele 2012. Totalt 5,469 flere har dødd i Norge i denne perioden enn snittet fra 2016-2020. Det gir en overdødelighet på 10,9% for perioden, 12 ganger høyere enn i 2012. Enhver aktuar vil karakterisere dette som en statistisk umulighet med mindre en 200-års katastrofe har inntruffet. 

Vil myndighetene forsøke å forklare denne katastrofen eller vil de forsøke å bortforklare den? Og hva med mediene og ledende politikere i alle stortingspartiene som har vært haiagjeng for den offisielle vaksinepolitikken hele veien, uten noen gang å stille vesentlige kritiske spørsmål?

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelKan vi uvaksinerte frikjennes nå?
Neste artikkelTitusener av mennesker demonstrerte mot sanksjonene og krigspolitikken i Praha