Overdødeligheten i Norge kom med vaksinene

0
Shutterstock

Som SSB bekrefter med sine egne tall, var overdødeligheten i 2022 på 10,53%.

Av Jan Terje Voilaas.

SSB har nylig offentliggjort nye tall for dødelighet og forventet levealder i Norge for 2022, hvor de erkjenner en overdødelighet på rundt 5% som i sin helhet tilskrives C19-komplikasjoner, og dette er helt i tråd med land vi kan sammenlikne oss med. Vaksinene blir ikke nevnt med et ord, men det trengs ikke for deres egne tall forteller nøyaktig hva jeg tidligere har rapportert, at overdødeligheten ikke startet med C19, men noen måneder etter at vaksinene ble tatt i bruk, og har steget jo flere doser som er satt. Som SSB bekrefter med sine egne tall, så var overdødeligheten i 2022 på 10,53% (8,4 dividert på 7,6), ikke på 5%.

Vi ser også at forventet levealder økte for begge kjønn i katastrofeåret 2020, da C19 herjet som verst UTEN vaksiner, og at det var først i 2021 fallet startet for kvinner, og i 2022 for menn som det året fikk beskåret sin forventede levealder med 0,82%. Dette har ikke skjedd for noe kjønn fra ett år til det neste siden 1950, skjønt kvinner kom nær med et fall på 0,72% fra 1962 til 1963.

Igjen, C19 uten vaksiner ga INGEN statistiske utslag, men det gjorde vaksinene. Ta en titt på den neste tabellen. Denne har data frem til og med 13 juni i år, og viser at en nesten 90% fullvaksinert befolkning nå dør i mye høyere antall av C19 enn de gjorde FØR de ble vaksinert.

Det siste året har 6,52% av alle C19-smittede dødd, ifølge tall fra FHI, som er nøyaktig hva mange advarte mot lenge før vaksinene ble introdusert. Fenomenet er kalt ADE (Antibody-Dependent Enhancement), og var det samme alle forsøksdyrene døde av da vaksiner ble utviklet og testet mot SARS Cov-1 for snart 20 år siden.

Det er nå allment akseptert at det opprinnelige C19-viruset hadde en dødelighet på 0,15% som et snitt for hele befolkningen, nær null for alle under 20 og da gradvis høyere jo eldre man var. Nå er risikoen for å dø av et mye mildere virus 43,5 ganger høyere, brought to you by Pfizer, og norske politikere og helsebyråkrater, som fremdeles hevder hårdnakket at vaksinene er trygge og effektive, også for barn.

Det er spesielt viktig at de eldre vaksineres med stadig flere doser, ifølge Big Pharma’s nyttige idioter i Norge, så nå er over 96% av våre eldre full-vaksinerte, over 92% fått 3 doser og 68% 4 doser. Dette høres kanskje fornuftig ut, men er det klokt?

Tingen er, når notoriske løgnere, alternativt komplette idioter, sier noe som umiddelbart høres fornuftig ut, så er sannsynligheten høy for at det fornuftige også er en løgn. Jeg har derfor gravd dypere i SSBs statistikker for å se om tallene bekrefter fornuft, eller avslører nok en løgn.

Data fra USA forteller at det først og fremst er voksne i arbeidsfør alder som har vært utsatt for overdødelighet i 2021 og 2022. Er dette også tilfelle i Norge? For å finne svaret, så har jeg analysert SSB-data over døde relatert til alder for 2021 og 2022 målt mot snittet for årene 2016-2020. Jeg vedlegger hele datasettet mot slutten så dere selv kan studere dem, men oppsummerer det hele i tabellen nedenfor.

Useless Eaters først, takk?

Som vi ser, så opplevde alle aldersgrupper opp til 70 år underdødelighet i 2021–2022. Det er våre eldre, våre mest vaksinerte, de over 70, som har båret HELE overdødeligheten i Norge. For alle under 70, så er tallene for 2021 og 2022 helt i tråd med tallene for de siste 24 årene.

Det som også er interessant er at gruppen «unge pensjonister» og oldingene, de over 100, som har lidd mest med henholdsvis 23,3% og 40,7% overdødelighet.

Jeg stiller meg spørsmålet, hvilken demografisk gruppe har høyeste tetthet av «useless eaters? Er ikke det nettopp de over 70? Og hvem blant dem koster Staten mest? Er ikke det nettopp de pleietrengende over 100 og ferske pensjonister som kan ha 20–30 år som pensjonister foran seg, pluss noen år med kostbar pleie og helsestell?

Ingen aldersgruppe opplevde dramatisk overdødelighet i 2020, alle unntatt gruppen 70-79 opplevde underdødelighet, selv uten vaksinasjon mot et mye farligere virus? Er det lenger noen tvil om årsaken til overdødeligheten?

Er dette et eugenisk bestillingsverk, en godt planlagt offentlig kostnadsreduksjon uten kutt i stillinger og/eller lønninger, eller drar jeg dette for langt her?

Hva dette er og ikke er får være opp til den enkelte å vurdere, men det disse tallene fjerner enhver tvil om er at det er de mest vaksinerte som dør. Jo flere doser, jo høyere risiko, SPESIELT for de over 70, de samme som også til høsten vil bli overtalt til nye doser, fordi de jo er så sårbare. Tallene viser dertil at fornuft fra en løgner også kan være en blank løgn, og kan kanskje også stå som en klar advarsel til andre som våre ledere anser som «useless eaters». Dette er nemlig på ingen måte over, for nå kommer også influensavaksinene med mRNA-teknologi.

Stay strong, stay smart, look for the truth.


Dette innlegget ble publisert i forfatterens nyhetsbrev JVT-posten nr. 15, 2023.

Forrige artikkelSluttspillet i Ukrainakrigen nærmer seg med lynets hastighet
Neste artikkelTuristforeningen engasjerer seg sterkt i Ukrainakrigen