Ny studie bekrefter mutagen effekt av Pfizers mRNA-vaksine

0

enigma

Det som ikke skulle skje – er nok en gang bekreftet. Debatten omkring integrasjon av fremmed syntetisk arvemateriale ved mRNA-injeksjon var et stadig tilbakevendende tema blant kritikerene i forkant av vaksineutrullingen.

Farmasøytisk industri og helsemyndigheter – velvillig bistått av massemedia – kunne forsikre oss om at gentoksiske og mutagene effekter var konspirasjons-sludder; hvor den eksperimentelle genterapien ble lansert under det hypnotiske mantraet «trygge og effektive vaksiner».

https://anandamide.substack.com/p/plasmid-dna-replication-in-bnt162b2?r=jhcie&utm_campaign=post&utm_medium=web&triedRedirect=true

mRNA vaksinene integreres i humant DNA

En studie av mennesker som lider av Long Covid analyserte deres cellulære DNA. Forfatterne fant uventet gener som er unikt spesifikke for Pfizer Covid-vaksinen i menneskelige blodceller. Dette funnet beviser at mRNA Covid-vaksiner permanent integreres i DNA-et til noen Covid-vaksinerte mennesker.

Studien analyserte menneskelig DNA isolert fra frivilliges blodprøver. Forfatterne så etter samsvar mellom blodcellenes DNA og genetiske sekvenser som er unike for Pfizer/BioNTech Covid-vaksinen BNT162b2. Etter å ha brukt sensitive tester, fant forskerne gener som bare kunne komme fra Pfizer Covid-vaksinen i genomene til analyserte blodprøver.

Revers transkriptase bevist ved mRNA-injeksjon

Fenomenet revers transkriptase er et velkjent fenomen der RNA transkriberes til DNA. En prosess som åpner for permanent endring av arvematerialet. Forholdet ble beskrevet allerede tidlig i 2022, med omfattende forskning relatert til Pfizer-BioNTech-vaksinen hvor man in vitro observerte integrasjon i humane leverceller allerede 6 timer etter injeksjon av mRNA. 

Preclinical studies of COVID-19 mRNA vaccine BNT162b2, developed by Pfizer and BioNTech, showed reversible hepatic effects in animals that received the BNT162b2 injection. Furthermore, a recent study showed that SARS-CoV-2 RNA can be reverse-transcribed and integrated into the genome of human cells.

PCR on genomic DNA of Huh7 cells exposed to BNT162b2 amplified the DNA sequence unique to BNT162b2. Our results indicate a fast up-take of BNT162b2 into human liver cell line Huh7, leading to changes in LINE-1 expression and distribution. We also show that BNT162b2 mRNA is reverse transcribed intracellularly into DNA in as fast as 6 h upon BNT162b2 exposure.

Bekreftelsene på den mutagene hybrisakten er flerforldig. Hvem som til sist blir stående ansvarlig for for dette bruddet på enhver form for medisinsk forskningsetikk og menneskerettigheter – blir et interessant spørsmål (om 60 år). For Norges vedkommende snakket man om milliarder i subsidier og midler til globalistorganisasjoner tilknyttet farmasøytisk industri. Givergleden har derimot ikke vært av tilsvarende art hva angår de skadelidenede.

Publisert 7. mars 2024 i

mRNA og ny vaksineteknologi

av Fritt vaksinevalg

Forrige artikkelJanus si tid
Neste artikkelDet globale sør omfavner større likhet