Studie: Covid-vaksinene infiltrerer det menneskelige arvestoffet

0

Covid-vaksiner integreres i menneskelig DNA sier fagfellevurdert studie. Det gjenstår å se om resultatene kan reproduseres av andre forskere.

Igor Chudov, Daily Sceptic.

22 Desember 2023

En studie av mennesker som lider av Long Covid analyserte deres cellulære DNA. Forfatterne fant uventet gener som er unikt spesifikke for Pfizer Covid-vaksinen i menneskelige blodceller. Dette funnet beviser at mRNA Covid-vaksiner permanent integreres i DNA-et til noen Covid-vaksinerte mennesker.

Studien analyserte menneskelig DNA isolert fra frivilliges blodprøver. Forfatterne så etter samsvar mellom blodcellenes DNA og genetiske sekvenser som er unike for Pfizer/BioNTech Covid-vaksinen BNT162b2. Etter å ha brukt sensitive tester, fant forskerne gener som bare kunne komme fra Pfizer Covid-vaksinen i genomene til analyserte blodprøver.

For nesten to år siden la jeg ut en beskrivelse av en studie som fant integrering av Pfizers Covid-vaksine i menneskelig DNA, oppdaget ved et laboratorieeksperiment i en forsøksskål (in vitro).

Eksperimenter som involverer menneskelige celler i petriskåler er enklere og fører til lett reproduserbare resultater. Det er imidlertid alltid et spørsmål om resultatene av slike eksperimenter på cellekulturer kan replikeres i levende mennesker.

Spesifikt, reverstranskriberes, integreres, integreres og blir COVID-19-vaksinen en del av menneskelig DNA hos levende, pustende mennesker? Vi hadde ikke noe svar på det spørsmålet – før nå.

Spoilervarsel: svaret er ja – mRNA Covid-vaksinen blir noen ganger en del av DNA.

Studien av Dhuli et al. beskriver en interessant vitenskapelig oppdagelsesreise av italienske forskere som utforsker den såkalte ‘Long Covid’.

Til å begynne med oppdaget de piggprotein, med visse funksjoner som kun er spesifikke for Covid-vaksiner, i blodet til noen mennesker som lider av Long Covid.

Så spurte studieforfatterne, hvordan er langsiktig spikeproteinproduksjon mulig? Kan det være på grunn av DNA-endringer som gjør cellene deres til permanente piggproteinfabrikker?

For å svare på det spørsmålet brukte de DNA-spesifikke tester for å oppdage tilstedeværelsen av Covid-vaksinens genetiske kode i genomene til cellene til studiepersoner.

Fant forskerne noe interessant i disse genomene?

Svaret er ja – enkelte forsøkspersoners DNA ble endret og inneholdt gener som bare kunne komme fra Pfizer Covid-vaksinen.

Forfatterne bemerker ovenfor at deres funn stemmer overens med «intracellulær revers transkripsjon» – vaksinen blir en del av genomene til mottakerne.

Funnene ovenfor er foruroligende og viser at noen vaksinerte mennesker opplever tvungen endring av genomet, med spikeproteinproduserende kode permanent i de berørte cellene.

Vi vet imidlertid ikke hvor mange celler som er påvirket hos personer som opplever revers transkripsjon og integrering av Pfizer-vaksinekode i deres DNA. Metodene som brukes for å oppdage slike endrede genetiske tråder er svært følsomme. Jeg håper de Pfizer-vaksinekodebærende cellene er en liten minoritet i hver berørte organisme.

Vi vet heller ikke om reproduktive celler (egg og sædceller) er påvirket. Er det noen nyfødte hvis kimlinjegener bærer Pfizer-vaksinekoden? (Sjekk  også dette innlegget av Daily Beagle.)

Fra kjønnscellene overføres arvestoffet gjennom bestemte celler (kimceller) i kjønnsorganene og videre til nye kjønnsceller som blir til neste generasjon. Hos mennesker er egg- og sædceller del av kimbanen. Kimceller inneholder enzymet telomerase, noe som gjør at de kan dele seg tilnærmet uendelig.

Videre ser det ut til at ikke alle vaksinerte personer ble påvirket av denne omvendte integrasjonen, og derfor har vaksinerte individer håp om at deres genom ikke ble endret.

I tillegg er ikke tidsskriftet der denne studien ble publisert det mest prestisjefylte. (Prestisjetunge tidsskrifter liker ikke å publisere vitenskapelige funn som er kritiske til Covid-vaksiner.) Jeg håper flere studier vil forsøke å reprodusere forfatternes metoder for å bekrefte funnene deres.


Se også: New Zealand Whistleblower Data Leak Links Covid Vaccine to Deaths: The Evidence

USAs FDA avviser at det finnes DNA-fragmenter i vaksiene:

FDA Official Blasts Ladapo’s Claims About DNA Fragments in COVID Shots

Forrige artikkelIsrael vil trekke tilbake bakketropper fra Gaza i en «ny fase» av krigen
Neste artikkelSenatet tar ferie til 2024 uten avtale om Ukraina-hjelp
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.