Hvordan forvalter Faglitterær forfatterforening ytringsfriheten?

0

Åpent brev til generalsekretær Arne Vestbø i Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO).

Grunnlovens §100, styreleder Aage Borchgrevink og Russia Today (RT). Hvordan forvalter NFFO ytringsfriheten?

Av Eva Thomassen.

Har NFFO overlatt til styreleder Aage Borchgrevink å forvalte ytringsfriheten? Blir alle møter der NFFO er arrangør/ medarrangør sendt Borchgrevink til vurdering?

Saken handler om at NFFO har en styreleder som er sentral i Helsingforskomiteen og benytter denne posisjonen i jobben som styreleder i NFFO. Er det sånn at det er styreleder Borchgrevink som bestemmer når og når ikke NFFO skal være medarrangør i eksterne møter? Eller gjelder det kun når personer som har kjennskap til Russland deltar?

Utgangspunktet for dette brevet er et møte på Litteraturhuset i Skien 26.2.2024 der NFFO var medarrangør. NFFO sa ja til å være medarrangør til dette møtet. Så plutselig skifter NFFO mening og trekker seg som medarrangør. Begrunnelsen er at professor Glenn Diesen er en av deltakerne. Det var kjent helt fra møtet ble annonsert at Diesen var en av deltakerne. Hvorfor snudde NFFO?  Alt tyder på at begrunnelsen er ført i pennen av styreleder Borchgrevink. Hvordan kan man hevde det? Fordi det er nøyaktig den samme ordlyden og argumentene Bochgrevink bruker når han omtaler Diesen alle andre steder også. Med en agenda om å hindre Diesen i å ytre seg.

Har generalsekretær Arne Vestbø undertegnet et brev ført i pennen av styreleder Borchgrevink uten å ha vurdert konsekvensene av innholdet?

NFFO trekker seg som medarrangør

NFFO har trukket seg som medarrangør fra et arrangement på Litteraturhuset i Skien grunnet usikkerhet knyttet til deltakelsen fra professor Glenn Diesen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

«I denne situasjonen var det lagt opp til en panelsamtale der en av de inviterte, professor Glenn Diesen fra USN, har klare forbindelser til den russiske stat, blant annet gjennom deltakelse i statskontrollerte medier».

Videre

NFFO har et redaksjonelt ansvar for arrangementer vi selv arrangerer eller er samarbeidspartner til. Når arrangementet består av et panel, må vi sikre oss balanse mellom og korrekt presentasjon av aktørene som deltar. Slikt ansvar påligger alle som driver ansvarlig journalistikk og formidling. I denne situasjonen var det lagt opp til en panelsamtale der en av de inviterte, professor Glenn Diesen fra USN, har klare forbindelser til den russiske stat, blant annet gjennom deltakelse i statskontrollerte medier. Han kan derfor ikke oppfattes som en uavhengig aktør i samtaler om internasjonale forhold. Russland er involvert i en blodig angrepskrig i Europa i dag, og propaganda er en integrert del av krigen. Dette gjør saken ekstra alvorlig og stiller ekstra krav om varsomhet til arrangører og redaktører som inviterer Diesen inn til samtaler. NFFO opplevde ikke at arrangementet som var planlagt på Litteraturhuset i Skien i slutten av februar tok godt nok hensyn til dette, og valgte derfor å trekke seg som medarrangør.

Glenn Diesen er fri til å ytre seg i Norge, noe han gjør hyppig på blant annet sosiale medier, store podkaster som Wolfgang Wee og på nettsider som steigan.no. I motsetning til i Russland, er det ytringsfrihet og akademisk frihet her i landet. Men det betyr ikke at Diesen ikke skal kritiseres, og hans forbindelser til Russland må kunne diskuteres og tydeliggjøres. Å trygge ytringsfriheten handler også om å opptre som en ansvarlig arrangør og redaktør, ikke minst i en tid der sannhet, tillit og fakta er under press.

Aage Borchgrevink
Styreleder

Arne Vestbø
Generalsekretær

https://nffo.no/aktuelt/home/nyheter/nffo-har-trukket-seg-som-medarrangor

Det er helt åpenbart at Borchgrevink fikk NFFO å trekke seg i håpet om at møtet ikke ville finne sted. Å omtale en deltaker som:

«den mest kontroversielle akademikeren vi har i landet» med «koblinger til Russland» og som er «en del av det russiske propagandamaskineriet» er ikke akkurat et trekkplaster. På tross av denne kampanjen fant møtet sted.

Klipp og lim

Begrunnelsen fra NFFO er som hentet fra Borchgrevinks manual i jakten på professor Glenn Diesen. Et av Borchgrevinks «våpen» er å klistre Diesen til den russiske avisa RT (Russia Today). Målet er å hindre Diesen å bruke ytringsfriheten. Å hindre Diesen å ytre seg.

Her noen sitater fra Borchgrevinks omtale av professor Glenn Diesen.

Journalisten:

Professor Glenn Diesen fra USN, har klare forbindelser til den russiske stat, blant annet gjennom deltakelse i statskontrollerte medier.

Diesen har jevnlig bidratt til den statlige russiske kanalen RT

https://www.journalisten.no/mannen-bak-vatnik-soup-advarer-journalister-mot-fremtidens-desinformasjon/570075

Utsnitt fra Diesens Wikipedia ført i pennen av Aage Borchgrevink. Det er altså Borchgrevink selv som har skrevet om Diesen i Wikipedia. Der han bruker seg selv som kilde til kritikken han gir av Diesen!:

«I offentligheten er Glenn Diesen kjent som kommentator som ytrer seg om russiske forhold, blant annet med artikler publisert på den statskontrollerte, russiske mediekanalen Russia Today (RT).[4][5] Flere av hans ytringer og synspunkter har blitt kritisert av blant andre Den norske Helsingforskomité.

Forskerforum
Professor Glenn Diesen ved Universitetet i Sørøst-Norge får kritikk for å skrive for den statlige russiske nyhetskanalen RT. – Han bør trekke seg og be om unnskyldning, sier Aage Borchgrevink i Den norske Helsingforskomité.

Professor Glenn Diesen, Russia researcher at the University of South-Eastern Norway (USN), authored over fifty commentary pieces for the state-run Russian news channel RT last year.

Nettavisen

Aage Borchgrevink er seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité:

Glenn Diesen har i mange år spilt rollen som «vestlig ekspert» på russiske propagandakanaler som RT. Som tilsynelatende nøytral akademiker hos USN gir han legitimitet til Kremls perspektiver

https://www.nettavisen.no/nyheter/norsk-professor-pa-russland-besok-slettet-twitter-melding-folk-mistolker-bevisst/s/5-95-1169949

Varden

Kritiserer USN-professor som skriver for russernes propagandakanal

https://www.varden.no/nyheter/i/5Gx6be/kritiserer-usn-professor-som-skriver-for-russernes-propagandakanal

Wikiwand

Aage Borchgrevink of the Norwegian Helsinki Committee said that Diesen has «an important role in RT as the Western expert, which gives legitimacy to what clearly appears to be the Kremlin’s version […] his writings are unreliable, the factual basis is doubtful, and characterized by the content and form of Russian propaganda, as expressed in RT and Sputnik.»

https://www.wikiwand.com/en/Glenn_Diesen

Videre se artikkel

Norge og RT

26.4.2022 ( nøyaktig 2 måneder etter Russlands invasjon av Ukraina).

Regjeringen sier nei til forhåndssensur og Norge følger dermed ikke EUs blokkering av de russiske mediene RT og Sputnik.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/redegjorelse-om-mediepolitikk-og-ytringsfrihet/id2910315/

Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening gikk sammen om en felles uttalelse hvor de advarer regjeringen om de utilsiktede konsekvensene av å blokkere russiske medier.

Propaganda må – særlig i demokratier som vårt – møtes med journalistikk, faktasjekk, kildekritikk og argumenterer. Ikke med sensur.

Dersom Norge og øvrige land blokkerer russiske kanaler, vil russiske myndigheter også blokkere våre.

Blokkering kan i neste omgang bli brukt for å legitimere sensur overfor frie medier i andre land hvor ytringsfriheten er under press.

– Det er ikke så ofte at vi spiller inn våre synspunkter på spørsmål om pressefrihet til regjeringen på en så tydelig måte som vi har gjort i dette tilfellet, sier Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund.


Medietilsynet mener det er viktig for ytringsfriheten at Norge ikke blokkerer russiske medier

Statlige inngrep i ytringsfriheten skal, i tillegg til å hjemles i lov, være nødvendig sett opp mot begrunnelsen for ytringsfriheten, det vil si hensynene til sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse.

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/17931725/medietilsynet-mener-det-er-viktig-for-ytringsfriheten-at-norge-ikke-blokkerer-russiske-medier?publisherId=89456

Det dette helt konkret betyr er at Diesens ytringsfrihet i Norge ikke skal påvirkes av om eller hva han skriver i RT.

NFFO opptrer ikke bare på tvers av Grunnlovens § 100, på tvers av hva regjeringen har besluttet når det russiske medier, men også på tvers av alle medieorganisasjoner i Norge.

Spørsmålet blir skal NFFO fortsette å la Helsingforskomiteen  ved styreleder Borchgrevink, bestemme hvem som får lov å bruke ytringsfriheten?

Dette burde være noe samarbeidspartnerne også er interesserte i?

https://nffo.no/om-nffo/om-nffo/samarbeidspartnere

Forrige artikkelJoe Bidens avskjedsgave til Amerika vil være kristen fascisme
Neste artikkelPaul Robeson og kampen om Amerikas sjel