USAs oljereserver og politikk

0
Av Terje Valen.

Fakta viser at USA har et stort strategisk problem når det gjelder tilstrekkelig tilgang til olje.

Nedenfor viser jeg en oversikt over de største oljestatenes dagsproduksjon (i 2022) og deres kjente oljereserver. Merk følgende. USAs daglige oljeproduksjon er 12 millioner fat. Når de angir kjente reserver gir de tallet 55.251 millioner fat. Om du produsere 12 fat daglig så blir årsproduksjon 356 ganger 12 er lik 4.272 millioner fat. Med dagens produksjon vil altså USA være skåltomt for olje innen ca. 12 år. Dette er vesentlig kortere tid enn de andre store produsentene har. Sannsynligheten er liten for at produksjonen i USA kan holdes lenge på dagens nivå, så det kommer nok til å ta lengre tid. Men likevel vil det gå mye raskere enn for de andre store oljeprodusentene.

Dermed ser det ut til at det strategiske fortrinnet USA skapte gjennom den svært miljøskadelige frackingen er snudd til en pyrrhosseier. Nå har Saudi-Arabia vendt seg til det russisk ledete BRICS-systemet og selger store deler av oljen sin til Kina. USAs fremtidsscenario for egen oljeproduksjon har relativt kort horisont.

Dette skaper behov for å utvikle en politikk der USA likevel kan sikre seg den oljen de trenger. Denne politikken driver de amerikanske oligarkenes kamp for det såkalte grønne skiftet slik at andre land må redusere oljeproduksjonen mye raskere enn nødvendig og mulig samtidig som det blir geopolitiske stadig viktigere å tilegne seg andre lands olje.

På grunn av at den økonomiske ledende rolle i verden reelt sett har skiftet vekk fra USA og deres gamle blokk og stater ser USA det slik at dette må gjøres ved å ødelegge Russland og Kina. Dersom de ikke klarer dette er verdenshegemoniet, med alle sine fordeler for finanskapitalen der, tapt.

I dag er det denne politikken som driver frem den permanente krigstilstanden. Med krigene i Afghanistan, Irak, Irak-Iran, Libya, Syria, Ukraina og i Gaza som eksempler. I tillegg har vi kjempemange regimeendringer eller forsøk på dette pluss en myriade av hemmelige operasjoner og USAs utenlandsbaser som skal sikre at vasallene ikke blir oppesen. Les mer om dette i min bok «Verdas folk og land reiser seg mot IMPERIET for frihet og fred» som du finner på tvalen.no 

visualcapitalist.com

Visualizing the Rise of the U.S. as Top Crude Oil Producer

Over the last decade, the United States has established itself as the world’s top producer of crude oil, surpassing Saudi Arabia and Russia.

Forrige artikkelStøttet fredspriskandidat Stoltenberg fredsforhandlinger eller fortsatt krig?
Neste artikkelUSAs regjeringsrapport: – ISIS en ubetydelig trussel i Irak og Syria