– Kloden blir stadig grønnere

0
Av Jan Herdal.

En studie som ble publisert i 2016 viste at kloden vår blir stadig grønnere, i hovedsak på grunn av økt CO2 i atmosfæren. Ingen overraskelse. CO2 er basis for fotosyntesen og dermed grunnlag for alt biologisk liv. Nå foreligger en fersk studie som bekrefter at denne utviklingen fortsetter.

Her hevder forskerne Chen et. al., 2024 at kloden ble grønnere i hele den undersøkte perioden 2001-2020. Over 55 prosent av arealene ble grønnere, og det skjedde til og med i stadig raskere takt. Bare vel 7 prosent av Jordas landoverflate ble brunere.

Kenneth Richard skriver på NoTricksZone at gjødseleffekten av CO2 i atmosfæren har vært den dominende driveren for økningen i indeksen for løvbevokst vegetasjon (leaf area index – LAI) helt siden 1980-tallet. Forskere anslår at CO2 ligger til grunn for 70 prosent av denne ut viklingen.

Ved å bruke data fra Very High Resolution Radiometer (AVHRR) antyder enkelte studier at utviklingen mot en stadig grønnere periode har avtatt eller til og med er reversert. Chen et al. advarer mot denne metoden, og skriver at den er kjent for stor usikkerhet.

Ved hjelp av hva de mener er langt mer pålitelige MODIS data, hever Chen et. al. at LAI-trenden i det 21. hundreåret er «robust positiv», og at det er et udiskutabelt faktum at Jorda fortsetter å bli stadig grønnere.

Tørke-trender som er påvist de siste tiår mener de er såpass svake at de bare kan «redusere økningen» i gjødseleffekten av CO2. Dette betyr i så fall at økt ørkenutbredelse er lokal, og liten i forhold til dominerende trend:

Globalt blir kloden vår grønnere, og det skjer faktisk stadig raskere.

Følg med gjerne på x/Twitter: @JanHerdal

Forrige artikkelStoltenberg besøker USA for å presse på for Ukraina-hjelp
Neste artikkelDen internasjonale domstolen forkastet Ukrainas anklager mot Russland