Hvem ønsker gruvedrift til havs?

0
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2021/02/25/proactive-limits-on-seabed-mining-would-safeguard-west-coast-fisheries-wildlife-and-communities
Illustrasjon: Pew

«Den norske staten har gjennom mange år forberedt mineralutvinning til havs. Først i år ga Stortinget endelig klarsignal til å gjøre Norge til det første landet i verden som begynner slik virksomhet. Dette møter en bølge av protester nasjonalt og internasjonalt som stempler Norge som et land som går i spissen for å rasere havbunnen. Hvem står bak dette presset på å åpne enorme sårbare områder for en virksomhet som ingen aner konsekvensene av?»

Dette skriver Øyvind Andresen på sin blogg.

Gjennom to artikler vil han belyse dette. I den første artikkelen skriver han blant annet:

Niende januar  i år stemte flertallet på Stortinget (Ap, Sp, Høyre og Frp) for å åpne for leiting og utvinning av mineraler på havbunnen. Det dreier seg om et område i Grønlandshavet og Barentshavet på 281 000 kvadratkilometer. Olje- og energiminister Terje Aasland mener at mineral-opphenting fra dyphavet kan bli et «industrieventyr». Vi får høre at gruvevirksomheten til havs skal skaffe verdifulle mineraler til «det grønne skiftet».

Regjeringen påstår at det i første omgang dreier seg om kartlegging, men miljøbevegelsen mener at å åpne for dette er identisk med å åpne for utvinning. Slik tolker også FrP vedtaket. Det er da også private selskaper som skal stå for kartlegging med tanke på framtidig utvinningen. Regjeringen overlater altså til private lisenshavere å kartlegge både mineralforekomster og miljøkonsekvenser på et lite område uten å vurdere helheten av påvirkningen på økosystemet i havet. Disse selskapene har selvsagt egeninteresse av å starte utvinningen.

Vi har omtalt dette her:

Hvem er de private interessene?

Nettavisa Filter Nyheter avslørte at i februar 2023, altså nær ett år før vedtaket i Stortinget, inviterte Petroleumstilsynet «sentrale enkeltaktører» til å fortelle om hvordan de ville gå fram for å utvinne havbunnsmineralene. Selskapene fikk blant annet beskrive «teknologi som tenkes brukt» og «sannsynlige produksjonsmetoder»

Disse «sentrale aktørene» dreide seg om de tre små selskapene: Loke Marine Minerals, Adepth Minerals og Green Minerals. Disse selskapene er i utgangspunktet tomme skallselskaper med en håndfull ansatte uten kompetanse på gruvedrift, men består av personer som har lang fartstid på norsk kontinentalsokkel fra olje- og gassbransjen.

Petroleumstilsynet har myndighetsansvaret for sikkerhet, arbeidsmiljø og beredskap på norsk sokkel og fører tilsyn med selskapene som opererer der.

Leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym, har sterke ord å si om Petroleumstilsynets møter med disse selskapene: Til Filter Nyheter sier han at han synes det stinker av hele prosessen.

«Staten har tydeligvis et sett med spilleregler for miljøfaglige myndigheter og sivilsamfunn, og noen helt andre regler for gruveselskapene. Jeg lurer veldig på hvilke ord vi ville brukt om denne åpningsprosessen hvis den hadde funnet sted i land vi ikke liker å sammenligne oss med», sier han til Filter Nyheter.

Vil sikre «raskere tillatelsesprosesser»

Filter Nyheter skriver videre:

Petroleumstilsynets møter med gruveselskapene skjedde også flere måneder før regjeringen offentlig la fram planene om utvinning av havbunnsmineraler gjennom stortingsmeldingen «Mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel – åpning av areal og strategi for forvaltning av ressursene» den 20. juni.

Dagen etter la regjeringen fram Norges mineralstrategi.

I den kan man lese at den første av regjeringens fem satsingsområder er at «norske mineralprosjekter må realiseres raskere».

Blant annet vil regjeringen innføre tiltak som «fast track» og «one stop shop» for å «legge til rette for raskere tillatelsesprosesser for mineralprosjekter». 

Har fått forskningsmidler fra Forskningsrådet

Øyvind Andresen skriver:

De tre selskapene er med på prosjekter som finansieres av Forskningsrådet. Allerede i mai 2021 meldte Oslo Børs at Green Minerals har fått 11 millioner fra Forskningsrådet via ordningen Skattefunn. Det framgår av begrunnelsen at selskapet skal drive mineralutvinning til havs. Dette skjer altså nesten to år før vedtaket i Stortinget om åpningsprosessen.

Både Loke Marine Minerals og Adepth Minerals er prosjektpartnere på et forskningsprosjekt ledet av Senter for dyphavsforskning ved Universitetet i Bergen som skal undersøke om dyphavsgruvedrift på den arktiske midthavsryggen kan foregå bærekraftig, og unngå alvorlig skade på miljøet. Prosjektet har blitt tildelt 13 millioner kroner av Norges forskningsråd.

Stinker innsideoperasjon til himmels

Vår kommentar:

Når tre tomme selskaper får til sammen titalls av millioner for å sette i gang virksomhet som ikke har noen forsvarlig konsekvensutredning bak seg på et felt som er mer enn problematisk og det loves «raskere tillatelsesprosesser for mineralprosjekter» så stinker det av kameraderi, innsideoperasjon og korrupsjon.

Når man så har lirket på plass en tvilsom konsesjon, er det bare å få inn et skatteparadisselskap som pumper den nominelle verdien til himmels slik at initiativtakerne kan tappe ut noen hundre millioner mens selskapene er på vei til Nasdaq med ryggdekning fra Blackrock og de andre vanlige mistenkte.

Det er slik vi er blitt mer og mer vant til å se «den nye norske modellen«.

Les artikkelen til Øyvind Andresen her: Hvem ønsker gruvedrift til havs? (del 1)

Deep-sea mining for rare metals will destroy ecosystems, say scientists

Forrige artikkelTexas og det Ville Vesten – i Midtøsten
Neste artikkelSlovakias statsminister: – Vi vil avsløre sannheten om Covid, vaksineskader og Pfizer
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.