Eksperter: WEFs mål om Net Zero vil drepe milliarder

0
Net Zero 2050 ville bety et totalt globalt sammenbrudd for alt som heter moderne sivilisasjon.

Hva ville skjedd hvis kull, olje og gass plutselig forsvant? Minst 4 milliarder mennesker ville sulte i hjel i løpet av kort tid, sier flere eksperter.

Av Patricia Harrity.

World Economic Forum (WEF) og deres ikke-valgte globalistledere, presser på for at regjeringer over hele verden skal fase ut fossilt brensel. Eksperter har uttalt seg mot planene deres og advarer publikum om at WEFs «Net Zero»-mål om å eliminere fossilt brensel, vil drepe over fire milliarder mennesker eller mer.

«Net Zero»-målet for å stoppe bruk av fossilt brensel er en del av WEF og FNs «Agenda 2030» og «Agenda 2050»-planer for menneskeheten, og innebærer en dramatisk reduksjon av fossilt brensel innen 2030, og fullstendig eliminering av bruken innen 2050.

WEF fortsetter å presse sin agenda og har bedt skattebetalere over hele verden om å betale 3,5 billioner dollar per år, noe de mener er nødvendig for å finansiere «Net Zero»-målet om å «dekarbonisere» planeten. Kritikere hevder imidlertid at «avkarbonisering» bare er en eufemisme («pynteomskriving», red.) for WEFs anti-humane agenda.

Sult

Statistikeren Bjørn Lomborg er bare en som har advart om at slutt på bruk av fossilt brensel, vil føre til døden til rundt halvparten av verdens befolkning bare av sult. «4 milliarder mennesker er avhengige av fossil gjødsel for mat», bemerker Lomborg. Artikkelen Lomborg kommenterte var skrevet av økonomen Neil Record i Telegraph.

Absurd. Rundt 4 milliarder mennesker er avhengige av fossilt produsert kunstgjødsel. Uten dette vil 4 milliarder dø av sult.

Seks milliarder ville dø i løpet av et år


Neil Record rapporterte: «Hvis vi sluttet å bruke fossilt brensel, vil mest sannsynlig seks milliarder mennesker dø i løpet av et år». I en verden uten fossilt brensel, vil folk flest vil lide av strømbrudd på grunn av at nettet blir fatalt belastet, og det vil utbredt og permanent».

Fra dag én ville gassbrukere være de første til å merke at det ikke lenger utvinnes kull, verdens oljebrønner og gassfelt stenges, og i løpet av 10 eller 15 dager vil Storbritannia måtte slå av gassdistribusjons-systemet. Så vil gassen til husholdningene bli stengt og rundt 21 millioner husstander, 74 % av befolkningen, ville ikke lenger ha oppvarming, varmt vann og kokemuligheter.

«I panikk vil folk bruke elektrisitet for matlaging og oppvarming, men det britiske strømnettet er avhengig av naturgass som sin «buffer»-energikilde. Uten strøm vil det ikke være vann i kranene og ingen oppvarming, og de mest sårbare menneskene vil begynne å dø. I første omgang vil dette være eldre i eget hjem, deretter på sykehus når dieselgeneratorene går tom for drivstoff.

Sult begynner fra dag 25

Innen den tjuefemte dagen vil det sannsynligvis bli tomt for diesel og bensin, dette betyr at distribusjonen av mat vil stoppe, og når befolkningen er helt avhengige av kjøpt mat, vil de begynne å sulte. Det vil bare være de isolerte bygdesamfunnene, og de som er selvforsynt med landbruk som vil være relativt upåvirket.

Dag 50 – Mange mennesker i urbane områder ville nå være nær døden av sult, hevder Record, og ordensmakten vil bryte sammen. Uten strøm til vannforsyning og avløpsnettet, vil vi se viktorianske sykdommer som kolera og dysenteri komme tilbake.

Dag 100 – penger og status vil være irrelevant, og bare tre måneder etter at verden stopper bruk av olje, tipper han at rundt halvparten av verdens befolkning på fire milliarder mennesker vil være døde. «Den første som dør ville være urbane fattige, deretter middel- og til slutt overklassen». Igjen vil de overlevende være de i landlige områder som lever av lokale landbruksprodukter eller har matforåd.

Uten drivstoff stanser disse maskinene og da stanser matvareproduksjonen.

Et år uten olje – mord og kaos

«Etter et år uten olje vil kanskje ytterligere to milliarder mennesker ha sultet eller frosset i hjel, gjenværende matlagre vil bli oppbrukt eller ødelagt, og det uunngåelige sammenbruddet av ordensmakten vil bety at mange vil få en voldelig slutt på livet». «Konkurranse om knappe ressurser utløser drap og kaos». Et marerittaktig scenario, men Record hevder at alt i dette scenariet er godt underbygget av fakta.

På en eller annen måte

Eksperter som har advart om farene forbundet med å stoppe bruk av olje må ikke ignoreres, det er åpenbart at våre ledere ikke er interessert i vårt ve og vel. De har blitt lovet en privilegert posisjon i fremtidens avfolkede verden, og har mange måter å oppnå sine mål på, enten det er med chemtrails, «vaksiner», farmasøytiske produkter, giftige stoffer i mat, vann, etc. Stoppe bruk av olje er bare enda en måte.

Fra The Expose, publisert 23 desember 2023.
Oversatt fra engelsk og forkortet av Northern Light for Derimot.no.


Selv World Economic Forum innrømmer at NetZero vil føre til kaos, men de oppfordrer oss til å omfavne kaoset:

Global Risks 2022: The ‘disorderly’ net-zero transition is here and it’s time to embrace it

Les også:

EU har vedtatt sin Net-Zero Industry Act som via EØS også blir norsk lov.

Les: Climate scientists – concept of net zero is a dangerous trap

Og det er dette ekstreme målet som driver den ekstremistiske politikken med ødeleggelse av landbruket, tvangsfôring av folkemassene med insekter og syntetisk mat, urbane fengsler, og så videre. Hvis man forsøker å tvinge urealistiske, det vil si umulige, mål ned over samfunnet, så må resultatet bli katastrofe, diktatur og terror.

Denne grafen viser at verdens primærenergiforbruk begynte å vokse med den industrielle revolusjonen og at den til å begynne med baserte seg på kull, så olje og etter hvert naturgass. Den viser også at primærenergiforbruket for alvor eksploderte etter annen verdenskrig og at det er omtrent femdoblet siden da. Den viser også at etter førti år med klimadiskusjoner og diskusjoner om alternativ energi så er fortsatt olje, kull og gass kilde til over 82% av verdens primære energiforbruk. Det er ingen tegn til at de «alternative energikildene», som forresten er totalt avhengig av olje, kull og gass for å produsere sin egen infrastruktur – olje og kull til gruver, smelting av mineraler, tungindustri, sement osv.

Net-Zero er offisiell politikk for regjeringa Støre, og har antakelig full tilslutning fra de fleste norske partier.

Forrige artikkelEn verdenskrig har begynt. Bryt stillheten.
Neste artikkelUSA vil sjekke deg opp i norske politibaser
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).